Заказать реферат

Курсовая: Підвищення використання ОВФ (ID:15130)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Підвищення використання ОВФ (Код работы:15130)

Информация о работе Раздел: Экономика предприятия
Вид работы: Курсовая
Объем: 40 стр.
Цена: 128 грн.
Код работы (ID): 15130
Добавлена: 24.02.2007
Просмотров: 877
СодержаниеВихідні дані
Вступ
Основна частина
Розділ 1. Підвищення ефективності використання ОВФ –
важливий резерв підвищення ефективності виробництва
на підприємстві
1.1. Ефективність як економічна категорія
1.2. Основні виробничі фонди підприємства
1.3. Показники використання ОВФ
1.4. Шляхи кращого використання основних фондів

Розділ 2. Визначення ефективності використання ОВФ
на підприємстві
2.1. Показники наявності та стану ОВФ підприємства
2.2. Показники, що характеризують рух ОВФ підприємства
2.3. Показники, що характеризують оснащеність підприємства ОВФ
2.4. Показники, що характеризують озброєність працівників ОВФ
2.5. Показники, що характеризують використання ОВФ
підприємства в часі
2.6. Узагальнюючі показники
Розділ 3. Заходи по підвищенню ефективності використання ОВФ підприємства в часі
3.1. Поліпшення використання ОВФ підприємства в часі
3.1.1. Підвищення ефективності використання різного робочого часу
3.1.2. Підвищення ефективності використання внутрішньозмінного часу
3.1.3. Підвищення ефективності збільшення змінності використання ОВФ
3.1.4. Підвищення ефективності використання календарного часу
3.1.5. Аналіз одержаних результатів
3.2. Вплив підвищення ефективності використання основних виробничих фондів на господарську діяльність підприємства
Висновки
Список використаної літератури
ПродавецАлександр (+380974513130)
Примечание от продавца работы Звоните, уступлю в цене. Качество гарантирую!
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Обґрунтування проекту підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства

  ВСТУП 3 Розділ І. Теоретико-методичні аспекти обґрунтування заходів підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства 6 1.1. Сутність, різновиди та ефективність використання матеріальних ресурсів підприємства 6 1.2. Методи оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів фірми 17 1.3. Основні напрями підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів суб’єкта господарювання 25 Розділ ІІ. Аналітична оцінка ефективності використання матеріальних ресурсів ВАТ “ ” 32 2.1. Техніко-економічна характеристика діяльності 32 2.2. Аналіз показників підприємницької діяльності товариства 38 2.3. Оцінка ефективності використання матеріальних ресурсів фірми 46 Розділ ІІІ. Обґрунтування проекту підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів 56 3.1. Основні заходи підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів ВАТ “ ” 56 3.2. Економічне обґрунтування проектних рішень підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів на підприємстві 61 3.3. Прогнозна оцінка ефективності реалізації проекту підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів 67 ВИСНОВКИ 74 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 78
 • Резерви підвищення продуктивності праці та шляхи їх використання за сучасних умов господарювання

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Продуктивність праці та методи її вимірювання 5 1.1. Визначення продуктивності праці 5 1.2. Показники та методи вимірювання продуктивності праці 10 2. Управління продуктивністю праці 13 2.1. Сутність управління продуктивністю праці 13 2.2. Планування продуктивності праці 14 3. Резерви підвищення продуктивності праці та шляхи їх використання 18 3.1. Резерви та динаміка підвищення продуктивності праці персоналу 18 3.2. Нові методи підвищення продуктивності праці на підприємствах, в установах, організаціях, галузях економіки 24 Висновки 32 Список використаних джерел 34 Мета роботи. Мета курсової роботи полягає у розкритті теоретичних аспектів, методичних підходів та обгрунтовуванні резервів підвищення продуктивності праці та шляхів їх використання. Об'єктом дослідження є теорія і практика використання праці та її продуктивність. Предметом дослідження є резерви підвищення продуктивності праці та шляхи їх використання за сучасних умов господарювання.
 • Оцінка та засоби підвищення ефективності формування й використання трудового потенціалу

  Дипломна робота містить 15 таблиць, 4 рисунки, список літератури з 42 найменувань, роздаточний матеріал 5 сторінок, реферат, доклад 6 сторінок Зміст: ВСТУП 4 1. ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА, ЙОГО ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ 6 1.1. Трудовий потенціал на сучасному ринку 6 1.2. Методологія управління трудовим потенціалом на підприємстві 14 1.3.Напрямки підвищення ефективності формування і використання трудового потенціалу. 23 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 36 2.1. Характеристика підприємства і його виробничо-господарської діяльності 36 2.2. Склад і використання трудового потенціалу підприємства 43 3. ОЦІНКА ТА ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 57 3.1. Оцінка трудового потенціалу і напрямки підвищення його ефективності. 57 3.2. Підвищення кваліфікації – важливий напрямок покращання використання трудового потенціалу 61 3.3. Підвищення ефективності мотивації та стимулювання персоналу підприємства. 66 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 86 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 95
 • Шляхи підвищення ефективності використання персоналу підприємства

  Вступ 3 Розділ 1.Теоретичні аспекти ефективності використання персоналу 6 1.1.Сутність поняття персонал підприємства його склад і структура 6 1.2.Методичні підходи до ефективності використання персоналу 10 1.3.Чинники підвищення ефективності використання персоналу 10 Висновки до розділу 1 17 Розділ 2.Аналіз працюючого персоналу на підприємстві 18 2.1.Загальні відомості про підприємство 18 2.2.Хараткеристика персоналу підприємства 30 2.3.Оцінка ефективності роботи персоналу підприємства 36 Висновки до розділу 2 44 Розділ 3.Шляхи підвищення ефективності використання персоналу підприємства 45 3.1.Програми заходів щодо покращення використання капіталу (проблеми на підприємстві) 45 3.2.Економічне обґрунтування заходу щодо покращення ефективності використання персоналу 50 Висновки до розділу 3 53 Висновки 53 Список літератури 56 Додатки 60
 • Обґрунтування заходів щодо підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 7 1.1 Сутність і класифікація трудового потенціалу підприємства 7 1.2 Методи оцінки трудового потенціалу підприємства 14 1.3 Оцінка ефективності використання трудового потенціалу 21 Висновки до розділу І 34 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ "..." ЗА 2004-2006 РР.. 36 2.1 Загальна характеристика підприємства 36 2.2 Аналіз виробництва і реалізації продукції. 46 2.3 Аналіз основних та оборотних засобів 51 2.4 Аналіз поточних витрат, фінансових результатів і фінансового стану 59 Висновки до ІІ розділу 68 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ НАЯВНОСТІ І ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 70 3.1 Аналіз трудового потенціалу ТОВ "..." 70 3.2 Аналіз продуктивності праці. 82 3.3 Аналіз витрат підприємства на персонал 86 Висновки до ІІІ розділу 89 4. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 91 4.1 Програма заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства. 91 4.2 Економічне обґрунтування підвищення ефективності використання трудового потенціалу на підприємстві 98 4.3 Застосування світового досвіду щодо підвищення ефективності використання трудового потенціалу на підприємстві 103 Висновки до розділу VI. 115 ВИСНОВКИ 117 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 123 ДОДАТКИ............................................................................................................131
 • Підвищення ефективності використання капіталу

  ТЕМА: „Підвищення ефективності використання капіталу” РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ 2 1.1 Поняття та економічна сутність капіталу 2 1.2. Функціонування капіталу у різних сферах економіки 16 1.3. Капітал – економічна база створення і розвитку підприємства 20 1.4. Людський капітал 33 Розділ 2. Техніко-економічна характеристика ВАТ 2.1 Історія розвитку та створення ВАТ 2.2 Аналіз діяльності ВАТ 2.3 Розвиток міжнародного бізнесу 2.4 Аналіз ефективності використання оборотних коштів. 2.5 Аналіз ефективності використання основних засобів ВАТ 2.6 Управління персоналом ВАТ 2.7 Аналіз заробітної плати 2.8 Система охорони праці Розділ 3. Вибір та обґрунтування шляхів підвищення ефективності використання капіталу ВАТ 3.1. Оцінка можливостей оптимізації капіталу банку 3.1.1Управління власним капіталом банку 3.1.2. Управління залученим капіталом та ефективність його використання 3.2. Шляхи покращення ефективності використання капіталу 3.2.1. Автоматизація банківської справи 3.2.2. Інвестиції в людський капітал та ефективність їх використання
 • ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  Вступ 2 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5 1.1. Сутність ефективності, її види та значення підвищення в сучасних умовах 5 1.2. Методологічні основи і критерії оцінювання ефективності підприємства 11 1.3. Показники ефективності діяльності підприємства та резерви її підвищення 20 2. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ „КИЇВСЬКИЙ ГОДИННИКОВИЙ ЗАВОД” 33 2.1.Загальна характеристика підприємства як суб’єкта підприємницької діяльності 33 2.2. Оцінка ефективності використання персоналу 38 2.3.Оцінка ефективності використання капіталу підприємства 43 2.4.Аналіз ефективності фінансової діяльності 51 3. ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 58 3.1. Шляхи підвищення ефективності використання виробничих потужностей підприємства 58 3.2. Шляхи збільшення прибутковості підприємства 66 3.3. Підвищення ефективності фінансової діяльності 73 Висновки 83 Список використаних джерел 88 ДОДАТКИ 92
 • Контрольна з економіки підприємства

  1. Сучасні тенденції залучення і використання фінансових інвестицій у чинній системі господарювання України 2 2. Шляхи підвищення ефективності використання основного капіталу підприємств в сучасних умовах 7 3. Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств 11 Список літератури 15
 • Шляхи підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства туристської сфери

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 5 1.1. Значення трудових ресурсів в діяльності підприємства 5 1.2. Структура персоналу підприємства 9 1.3. Показники ефективності використання трудового потенціалу 11 РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГОТЕЛЮ „САЛЮТ" 16 2.1.Склад і динаміка персоналу підприємства. 16 2.2. Оцінка інтенсивності використання трудових ресурсів 17 2.3. Аналіз рентабельності персоналу 20 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 24 3.1. Організація праці як умова підвищення її ефективності 24 3.2. Конструювання моделі системи мотивації та управління персоналом готелю "Салют" 26 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34 Додатки 36
 • Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів підприємства

  Вступ 3 1. Сутність та структура основних фондів 5 2. Аналіз стану та ефективності використання основних фондів підприємства 13 3. Напрямки підвищення ефективності використання 24 Висновки 33 Список використаної літератури 35

©: 2011-2021 infoworks.ru