Заказать реферат

Диплом: Американський сленг та засоби його відтворення в українській мові (ID:15453)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Американський сленг та засоби його відтворення в українській мові (Код работы:15453)

Информация о работе Раздел: Иностранные языки
Вид работы: Диплом
Объем: 30 стр.
Цена: 100 грн.
Код работы (ID): 15453
Добавлена: 17.03.2007
Просмотров: 3828
Просмотр
«Американський сленг та засоби його відтворення в українській мові»
СодержаниеВступ. 3 Розділ 1. Місце сленгу в лексиці англійської мови. 7 1.1. Поняття сленгу та його характерні риси. 7 2.2. Американський сленг в сучасній українській мові. 14 Висновки до першого розділу. 17 Розділ 2. Шляхи передачі сленгу українською мовою. 18 2.1. Передача експресивності лексичних одиниць. 18 2.2. Підбір найбільш адекватних варіантів при перекладі сленгізмів. 22 Висновки до другого розділу. 26 Висновки. 28 Список використаних джерел. 31 Додаткова література. 32
ЛитератураСписок використаних джерел. 1. Ажнюк Б. М. Мовні зміни на тлі деколонізації та глобалізації // Мовознавство. – 2001. – №3. – С. 48-54. 2. Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка. – М., 1958. – 459с. 3. Кузьмич И.В. Американский слэнг: экспрессивность, пейоративность, звукосимволизм // Актуальные проблемы лингвистики: межвуз. НТК.-Мурманск: МГПИ, 1999. – с.17-24. 4. Крупнов В.Н. В творческой лаборатории переводчика. – М., 1976. – 190 с. 5. Крупнов В.Н. Курс перевода. – М., 1979. – 213 с. 6. Крупнов В.Н. Лексикографические аспекты перевода. – М.: «Высшая школа», 1987. – 190 с. 7. Мазурик Д. В. Сучасні тенденції в оновленні лексики української літературної мови // Вісник Львівського ун-ту.Серія філологічна. – Вип. 29. – Львів, 2000. – С. 177-182. 8. Медникова Э.М. Теория перевода и сопоставительный анализ языков. – М., 1985. – 143 с. 9. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика.- М.: «Международные отношения», 1974. – с.130-147. 10. Стишов О. А. Українська лексика кінця ХХ ст. (на матеріалі мови засобів масової інформації). – К.: Вид. Центр КНЛУ, 2003. – 388 с. 11. 100 ключових термінів стилістики. Навч. пос. для студ. III - V курсів відділення захід. філології та перекладу МОНУ. КНУТШ. Ін-т філологі Упор. Н.Г.Гнатюк Т.Є. Некряч . – К., 2002. – 74 с. 12. Столярова О.М. Етикет у віртуальній англомовній комунікації. // Мовні і концептуальні картини світу. – Зб. Наук. Праць. – К., 2002 р. – с. 480-489. 13. Тодор О. Запозичення-англіцизми у мові преси 80 – 90-х років // Українська мова / Red. Nauk. S. Jermolenko. – Opole: Universytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej, 1999. – S. 87-88. 14. Menken H.L. The American Language. An Inquiry into the Development of English in the United States. - NEW YORK: BARTLEBY.COM, 2000. – 2nd edition, revised and enlarged. – 618 p. Додаткова література. 15. Англо-український словник. За ред. Проф.. Жлуктечко Ю.О. – К.: Радянська школа., 1991. – 432 с. 16. Большой англо-русский словарь в 2-х томах. – М.: «Советская энциклопедия», 1972. 17. Краткий словарь американского сленга. Под. Ред. А.В. Бушуева и Т.С. Бушуевой. – Смоленск: Редакционно-издательский центр «ТОК», 1993. - 201 с. 18. Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English. 11th edition. – Oxford,1994. – 1295 p.
Дополн. информация101
Рік написання: 2005
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 8-050-3-310-310; или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Відтворення власних іноземних імен та назв в Українській мові

  Вступ 3 Відтворення власних імен та назв в українській мові 5 1. Передача власних імен та географічних назв при перекладі 5 2. Проблема перекладу власних назв 9 3. Особливості практичного застосування перекладу власних назв 15 Висновки 18 Список використаної літератури 20
 • Граматичні форми і функціонування орудного відмінка в українській мові

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І 6 ГРАМАТИЧНІ ФОРМИ ОРУДНОГО ВІДМІНКА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 6 1.1. Відмінок як граматична категорія 6 1.2. Граматичні форми орудного відмінка в сучасній українській мові 10 РОЗДІЛ ІІ 16 ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРУДНОГО ВІДМІНКА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 16 2.1. Особливості функціонування граматичних форм орудного відмінка 16 2.2. Орудний відмінок як засіб вираження значення другорядних членів речення 19 ВИСНОВКИ 26 ЛІТЕРАТУРА 29
 • Категорія часу в укр.мові, як граматична категорія

  ЗМІСТ 2 ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Час як граматична категорія мови 4 РОЗДІЛ 2. Порівняльна характеристика категорії часу на прикладі дієслів в українській та російській мовах. 6 2.1. ФОРМИ ТЕПЕРІШНЬОГО ЧАСУ НЕДОКОНАНОГО ВИДУ В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ 6 2.2. ФОРМИ МИНУЛОГО І МАЙБУТНЬОГО ЧАСУ НЕДОКОНАНОГО ВИДУ 8 2.3. ВЖИВАННЯ ТЕПЕРІШНЬОГО ЧАСУ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 9 2.4. ФОРМИ МИНУЛОГО І МАЙБУТНЬОГО ЧАСУ ДОКОНАНОГО ВИДУ В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ 12 2.5. КАТЕГОРІЯ МАЙБУТНЬОГО ЧАСУ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 16 2.6. МИНУЛИЙ ЧАС ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 18 2.7. КАТЕГОРІЯ ЧАСУ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ 20 ВИСНОВОК 22 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 23ЗМІСТ 2 ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Час як граматична категорія мови 4 РОЗДІЛ 2. Порівняльна характеристика категорії часу на прикладі дієслів в українській та російській мовах. 6 2.1. ФОРМИ ТЕПЕРІШНЬОГО ЧАСУ НЕДОКОНАНОГО ВИДУ В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ 6 2.2. ФОРМИ МИНУЛОГО І МАЙБУТНЬОГО ЧАСУ НЕДОКОНАНОГО ВИДУ 8 2.3. ВЖИВАННЯ ТЕПЕРІШНЬОГО ЧАСУ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 9 2.4. ФОРМИ МИНУЛОГО І МАЙБУТНЬОГО ЧАСУ ДОКОНАНОГО ВИДУ В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ 12 2.5. КАТЕГОРІЯ МАЙБУТНЬОГО ЧАСУ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 16 2.6. МИНУЛИЙ ЧАС ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 18 2.7. КАТЕГОРІЯ ЧАСУ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ 20 ВИСНОВОК 22 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 23
 • Лексико-граматичні засоби вираження кількості в українській мові.

  Вступ 2 Розділ І. Поняття про граматичне та лексико-граматичне значення. 6 1.1. Граматичне значення. 6 1.2. Способи вираження граматичних значень. Взаємодія лексичних та граматичних значень у слові. 10 Розділ ІІ. Лексико-граматичні засоби вираження кількості в українській мові. 12 2.1.Число і мова. Число і числівник. 12 2.2. Поняття про категорію числа. Засоби вираження категорії числа. 19 2.3. До питання про категорію числа іменників. 24 Висновки 31 Список використаної літератури 33
 • Проміжний прикметник в укр.мові

  Вступ 3 1. Харектеристика категорії “прикметник”, як частини мови 5 2. Структурні особливості розряду прикметника в українській мові 11 3. Особливості функціонування проміжних розрядів прикметників в українській мові 20 Висновки 22 Список літератури 23Вступ 3 1. Харектеристика категорії “прикметник”, як частини мови 5 2. Структурні особливості розряду прикметника в українській мові 11 3. Особливості функціонування проміжних розрядів прикметників в українській мові 20 Висновки 22 Список літератури 23
 • Лексико-семантична структура і функціонування фразеологізмів зі словом „язик” в українській мові

  Вступ 2 Розділ І. Фразеологізми як особливий розряд української лексики. 5 1.1. Фразеологічні одиниці. Загальна характеристика. 5 1.2. Класифікація фразеологізмів. 7 1.3. Лексичний склад фразеологізмів. 11 Розділ ІІ. Лексико-семантична структура і функціонування фразеологізмів зі словом „язик” в українській мові. 15 2.1. Функціональне навантаження фразеологізмів в українській мові. 15 2.2. Особливості вживання фразеологізмів зі словом „язик” (на прикладі політичного дискурсу). 18 Висновки 24 Список використаної літератури 26
 • спортивна термінологія в укр.мові

  ВСТУП 3 1. Поняття терміну та його особливості в українській мовній традиції 4 2. Активні процеси в спортивній термінології сучасної української мови 8 3. Спортивна термінологія англійського походження в сучасній українській мові 10 4. Фразеологія спортивної термінології 16 ВИСНОВКИ 19 Список літератури 20 ДОДАТОК А 21ВСТУП 3 1. Поняття терміну та його особливості в українській мовній традиції 4 2. Активні процеси в спортивній термінології сучасної української мови 8 3. Спортивна термінологія англійського походження в сучасній українській мові 10 4. Фразеологія спортивної термінології 16 ВИСНОВКИ 19 Список літератури 20 ДОДАТОК А 21
 • запозичення в англійській мові

  Вступ 2 1. Теоретичні аспекти дослідження англійських запозичень 3 1.1. Основні типи запозичень 3 1.2. Особливості утворення запозичень 5 1.3. Пуристичні тенденції в лінгвістиці 7 2. Практичні особливості функціонування англомовних запозичень в українській мові 9 2.1. Механізми та причини англомовних запозичень в українській мові 9 2.2. Виникнення англомовних лексичних запозичень за сферами вживання 10 2.3. Функціональні особливості вживання англійських запозичень в українській мові 13 2.4. Виникнення українського молодіжного сленгу на основі англомовних запозичень 15 Висновок 15 Список літератури 16Вступ 2 1. Теоретичні аспекти дослідження англійських запозичень 3 1.1. Основні типи запозичень 3 1.2. Особливості утворення запозичень 5 1.3. Пуристичні тенденції в лінгвістиці 7 2. Практичні особливості функціонування англомовних запозичень в українській мові 9 2.1. Механізми та причини англомовних запозичень в українській мові 9 2.2. Виникнення англомовних лексичних запозичень за сферами вживання 10 2.3. Функціональні особливості вживання англійських запозичень в українській мові 13 2.4. Виникнення українського молодіжного сленгу на основі англомовних запозичень 15 Висновок 15 Список літератури 16
 • Обґрунтування вибору форми відтворення основних фондів

  Вступ 3 1. Основні засоби підприємства: суть та загальна характеристика 5 1.1. Основні засоби підприємства, їх суть та значення в умовах ринкової економіки 5 1.2. Класифікація основних засобів 7 1.3. Оцінка основних засобів та їх відображення в балансі підприємства 14 2. Характеристика основних форм відтворення основних засобів 18 2.1. Необхідність відтворення основних засобів 18 2.2. Форми відтворення основних засобів 19 1.3. Показники ефективності відтворення основних засобів 35 3. Обгрунтування вибору форми відтворення основних засобів 38 3.1. Довгостроковий кредит як джерело формування та відтворення основних засобів підприємства 38 3.2. Лізинг як перспективний спосіб відтворення та оновлення основних засобів 44 Висновки 57 Література 59
 • Фразеологічні одиниці в укр.мові

  Зміст 2 Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Теоретико методологічні основи фразеологічних одиниць в українській мові 5 РОЗДІЛ 1. Теоретико методологічні основи фразеологічних одиниць в українській мові 5 1.1. Фразеологічні одиниці: поняття, зміст та структура 5 1.2. Класифікація фразеологізмів 9 РОЗДІЛ 2. Синтаксичні особливості фразеологізмів 13 Висновки 22 Список використано літератури 23Зміст 2 Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Теоретико методологічні основи фразеологічних одиниць в українській мові 5 РОЗДІЛ 1. Теоретико методологічні основи фразеологічних одиниць в українській мові 5 1.1. Фразеологічні одиниці: поняття, зміст та структура 5 1.2. Класифікація фразеологізмів 9 РОЗДІЛ 2. Синтаксичні особливості фразеологізмів 13 Висновки 22 Список використано літератури 23

©: 2011-2021 infoworks.ru