Заказать реферат

Контрольная: Сучасні теорії Держави (ID:15555)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Сучасні теорії Держави (Код работы:15555)

Информация о работе Раздел: Теория государства и права
Вид работы: Контрольная
Объем: 12 стр.
Цена: 15 грн.
Код работы (ID): 15555
Добавлена: 17.03.2007
Просмотров: 883
Просмотр
«Сучасні теорії Держави»
СодержаниеВступ 2 Сучасні теорії держави 3 Висновки 13 Список використаної літератури 14
ЛитератураСписок використаної літератури 1. Волинка К.Г. Теорія держави і права. - К.: МАУП, 2003. 2. Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М. Загальна теорія держави та права: Підручник. - Львів: «Новий світ», 2003. 3. Копєйчиков В.В. Теорія держави і права. - К.: Юрінком Інтер, 2002. 4. Марчук В.М., Ніколаєва Л.В. Основні поняття та категорії права. - К.: Юрінком Інтер, 2002. 5. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. - Х.: Консул, 2001.
Дополн. информация1087
Рік написання: 2005
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 8-050-3-310-310; или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Теорія держави та права як наука та сучасні проблеми її розвитку

  Вступ 3 Розділ 1. Поняття та загальна характеристика теорії держави і права як науки та її предмету 4 Розділ 2. Методологія теорії держави та права 10 Розділ 3. Місце теорії держави та права в системі юридичних та суспільних наук 18 Розділ 4. Сучасні проблеми розвитку теорії держави і права та значення її вивчення для підготовки фахівців - юристів 25 Висновки 33 Список використаних джерел та літератури 35
 • Предмет та методологія теорії держави та права

  Вступ 3 1. Загальна характеристика предмета теорії держави і права 5 1.2. Передумови виникнення теорії держави і права 5 1.2. Визначення предмета теорії держави і права 8 2. Методологія теорії держави і права: основні характеристики 11 2.1. Визначення метода теорії держави і права 11 2.2. Класифікація методів теорії держави і права та їх детальний аналіз 14 2.2.1. Загальнонаукові методи пізнання теорії держави і права 14 2.2.2. Визначення спеціальних методів теорії держави і права 17 2.3. Значення наукових визначень для методології держави і права 21 3. Практичне застосування методології для визначення передумов класифікації правової системи України 23 Висновки 31 Список використаної літератури 34
 • Теорія національної держави

  Зміст Вступ 3 1. Загальний огляд основних сучасних концепцій держави 5 1.1. Теорія правової держави 5 1.2. Теорія "держави загального благоденства" 6 1.3. Теорія еліт 6 1.4. Фашистські ідеї державності 8 1.5. Основи теорії національної держави 9 2. Сучасний виток розвитку теорії національної держави 11 2.1. Національна держава та тенденції сучасного світу 11 2.2. Інтеграційні процеси в рамках ЕС та їх вплив на долю національної держави 20 3. Україна як національна держава: конституційно-правова характеристика 26 Висновки 34 Список використаної літератури 36 Мета й завдання дослідження. Метою дослідження є з`ясування місця й ролі теорії національної держави серед інших концепцій держави. Дослідження проблематики національної держави у світі і в Україні. Ця мета конкретизована у комплексі науково-дослідницьких завдань. До них належать: - виділити основні концепції держави; - дати загальну характеристику кожній з них; - розкрити сучасні підходи до теорії національної держави у світі; - з’ясувати ознаки України як національної держави. Об`єктом дослідження є концепції держави. Предметом дослідження є тенденції та перспективи розвитку теорії національної держави в Україні та світі. Методологічна основа дослідження. Методологія науки дає можливість наукового обґрунтування концепцій держави. Методом порівняльно-правового аналізу досліджувалися сучасні теорії держави. На підставі методу прогнозування формувалися думки щодо розвитку теорії національної держави в Україні та світі. Окрім загальних методів використовувалися і спеціальні, до яких належить історичний метод соціологічних досліджень. Історичний метод дає можливість виявити суспільну думку.
 • Методологія держави і права

  Вступ Розділ 1. Місце теорії держави і права в системі суспільних наук. Предмет теорії держави і права Розділ 2. Поняття і призначення методології теорії держави і права Розділ 3. Структура методології теорії держави і права Висновки Список використаної літератури Оформлена у вигляді чернетки. Шрифт 10
 • Теорія держави і права в системі соціально-гуманітарних та юридичних наук

  Реферат Зміст Вступ Розділ 1 Політико-юридичний характер теорії держава і права 1.1 Характер і зміст теорії держави і права. Єдність предмету юриспруденції 1.2 Предмет і метод загальної теорії права та держави як загальнонаукової юридичної дисципліни 1.3 Завдання, цілі теорії держави та права як галузі знань і навчальної дисципліни 1.4 Дуалізм об'єктів юридичної науки Розділ 2 Співвідношення теорії держави і права з суспільними і юридичними науками 2.1 Теорія держави і права як соціально-гуманітарна наука 2.2 Фундаментальний характер теорії держави і права в системі правознавства 2.2.1 Співвідношення теорії держави і права з історико-правовими і теоретико-правовими дисциплінами 2.2.2 Багатобічні зв'язки теорії держави і права з галузевими і прикладними юридичними науками та дисциплінами Висновки Перелік використаних джерел
 • Походження держави. Основні теорії походження держави

  Вступ 3 1. Загальні закономірності виникнення держави 5 2. Різноманітні теорії походження держави 7 Висновки 22 Список використаних джерел 23
 • Предмет теорії держави і права

  Вступ Розділ 1. Теорія держави і права в системі суспільних та юридичних наук Розділ 2. Визначення предмету теорії держави і права Розділ 3. Аналіз окремих суперечок з приводу визначення предмету теорії держави і права Висновки Список використаної літератури
 • Економічна теорія як наука

  Вступ 3 1. Становлення і еволюція економічної теорії 6 1.1. Становлення економічної теорії як самостійної науки 6 1.2. Сучасні напрями економічної науки 13 2. Характеристика економічної теорії як науки 17 2.1. Предмет економічної теорії 17 2.2. Структура економічної теорії 23 2.3. Цілі та функції економічної теорії 25 2.4. Метод економічної теорії та його складові елементи 30 Висновок 36 Список використаної літератури 38
 • Соціологічні теорії походження держави і права

  1. Соціологічні теорії держави і права 3 2. Теорії утопічного соціалізму 10 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 18
 • Сучасні культурологічні теорії

  1. Історія розвитку культурологічної думки 3 2. Сучасні культурологічні теорії 7 Література 13

©: 2011-2021 infoworks.ru