Заказать реферат

Курсовая: Оплата праці на підприємствах (ID:16013)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Оплата праці на підприємствах (Код работы:16013)

Информация о работе Раздел: Экономика предприятия
Вид работы: Курсовая
Объем: 53 стр.
Цена: 50 грн.
Код работы (ID): 16013
Добавлена: 17.03.2007
Просмотров: 1020
Просмотр
«Оплата праці на підприємствах»
СодержаниеВСТУП 2 Розділ I. Теоретично-методологічні основи оплати праці в умовах ринкових відносин 4 1.1. Сутність оплати праці, її основні системи і форми. 4 1.2. Заробітна плата – основна форма оплати праці. 9 1.3. Функції заробітної плати 12 Розділ II. Аналіз сучасних підходів щодо оплати праці на підприємстві 18 2.1. Принципи нормування праці, документообіг на підприємстві 18 2.2. Сучасні підходи до оплати праці на підприємствах 24 2.3. Досвід фахівців провідних українських компаній щодо сучасних підходів до оплати праці на підприємстві 27 Розділ III. Шляхи удосконалення оплати праці на підприємстві 30 3.1. Напрямки удосконалення системи оплати праці на підприємстві з урахуванням моральних стимулів 30 3.2. Використання закордонного досвіду щодо оплати праці 34 Висновки 42 Список використаної літератури 45 Додатки. 47
Литература1. Кодекс законів про працю України від 12.10.71 р. №322-VIII 2. Закон України Про оплату праці від 03.02.95 р. №108/95-ВР 3. Закон України Про відпустки від 15.11.96 р. №504/96. 4. Закон України Про підприємства в Україні від 27.03.91 р. №887-ХII. 5. Закон України Про колективні договори й угоди №3356-XII 6. 7. Бандурка О.М., Коробов М.Я. та ін. Фінансова діяльність підприємства – К.: ЛИБІДЬ, 1998. 8. Білик М. Державні підприємства як об'єкт фінансового управління в умовах переходу до ринкової економіки // Український журнал Економіст – 1999. №1. 9. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента – К.: НИКА-ЦЕНТР, 1999. 10. Бріхем Є. Основи фінансового менеджменту – К.: Молодь, 1994. 11. Візіло А. Два метри кордону // Галицькі контракти – 1999. №18. 12. Виханский О. С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, процесс. — М.: Гардарика, 1996. 13. Власова В. Н. Основы предпринимательской деятельности. — М.: Финансы и статистика, 1994. — 167 с 14. Ворст И., Ревентлоу П. Экономика фирмы: Учебник. — М.: Высшая школа, 1994. 15. Вуркін Г.К. Форми і системи оплати праці – К., 2000 р. 16. Глушенко В. В. Менеджмент. Системные основы. — М.: НПЦ «Крылья», 1996. 17. Грузинов В.П. Экономика предприятия и предпринимательства. - М.: СОФИТ, 1994. 18. Иванцевич Дж. М., Лобанов А А, Человеческие ресурсы управления. — М.: Дело, 1993. 19. Экономика / Под ред. А. Булатова. — М.: БЕК, 1997. — 226 с. 20. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. О. И. Волкова. — М.: ИНФРА-М, 2000. - 520 с. 21. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. В. Я. Горфинкеля и В. А. Швандара. - М.: Банки и биржа: ИО ЮНИТИ, 1998. 744 с. 22. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. Н. А. Сафронова. - М.: Юрист, 1998. -581 с. 23. Кузьмина Т.И. Экономика малого бизнеса. — М.: МГУ, 1992. 24. Курченко Б.Л. Заробітна плата в сучасних умовах.- К., 2002. 25. Минаева Н.В. Экономика и предпринимательство. — М.: Вла-дос, 1994. 26. Примак Т. О. Економіка підприємств. — К.: МАУП, 1999. — 108с 27. Руденко А. Й. Экономика предприятий. — Минск, 1995. — 320 с. 28. Рузавин Г.И. Основы рыночной экономики: Учебн. пособие. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. 29. Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента. — М.: Дело, 1995. 30. Управление персоналом организации. Учебник/Под ред. д. э. н. проф. Кибанова АЯ. — М.: Инфра-М, 1997. 31. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. В.Я. Горфинкеля, Е.М. Купрякова. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996 32. Экономика-. Учебник. / Под ред. АС. Булатова. — М.: БЕК, 1994.
Дополн. информация1694
Рік написання: 2006
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 8-050-3-310-310; или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Оплата праці у Японії

  1. Оплата праці на підприємствах Японії / 2. Практика оплати праці на підприємствах Швеції / Використана література
 • Продукт праці та її оплата у підприємстві

  Вступ 3 1. Поняття продукту праці 4 2. Оплата праці на підприємстві 7 Висновки 12 Список використаної літератури 13
 • Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні овочів

  ВСТУП 3 1 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВ «ЕЛЕВАТОР» 5 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ НА ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧІВ 9 3 РОЗРОБКА НОРМАТИВІВ І НОРМ ПРАЦІ 14 4 ОПЛАТА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ 19 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28 Додаток 29
 • Мотивація і стимулювання праці

  Вступ 2 1. Мотивація і стимулювання працівників на ринку праці 8 1.1 Роль мотивації і стимулювання на ринку праці 8 1.2 Ринок праці та суб’єкти ринку праці 17 2. Мотивація праці як елемент процесу управління персоналом 31 2.1 Стратегія управління людськими ресурсами фірми 31 2.2 Способи мотивації 38 2.3. Досвід кадрової політики зарубіжних фірм. 52 2.4 Проблеми мотивації праці на українських підприємствах 55 2.5. Оплата праці 59 3. Аналіз системи мотивації і стимулювання праці працівників на підприємстві ЗАГТ “Молпродукт” 64 3.1 Створення умов для продуктивної праці на підприємстві 64 3.2 Організація стимулювання праці на підприємстві 74 3.3 Шляхи вдосконалення мотивації праці на підприємстві 84 Висновок 89 Список використаної літератури 93 Додатки. 94
 • Правове регулювання заробітної плати

  ПЛАН Вступ........................................................................с. 2 1. Заробітна плата......................................................с. 6 1.1. Поняття заробітної плати.....................................с. 6 1.2. Визначення розміру заробітної плати.....................с. 8 1.3. Державне регулювання оплати праці..................с. 11 2. Мінімальна заробітна плата. Індексація заробітної плати......................................................................с. 23 3. Системи оплати праці...........................................с. 34 3.1. Тарифна система оплати праці...........................с. 34 3.2. Оплата праці на підприємствах, установах та організаціях.............................................................с. 43 3.3. Оплата праці при відхиленні від нормальних умов роботи....................................................................с. 49 4. Правова основа та порядок обчислення середньої заробітної плати. Організація і строки виплати заробітньої плати………………………...............................................с. 54 4.1. Правова основа та порядок обчислення середньої заробітної плати.......................................................с. 54 4.2. Організація виплати заробітної плати...................с. 63 4.3. Строки виплати заробітної плати.........................с. 64 Висновки.................................................................с. 72 Список використаних джерел та літератури...............с. 76
 • Завдання та принципи організації обліку праці та її оплата

  Завдання та принципи організації обліку праці та її оплата 2 Список використаних джерел 8
 • Раціоналізація праці управлінського персоналу

  Зміст ВСТУП 3 1. ОПЛАТА ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ 5 2. РОЗПОДІЛ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ 9 ВИСНОВОК 12 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 14
 • Стан і удосконалення обліку праці та її оплати в державних підприємствах

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ПРАЦЯ І ЇЇ ОПЛАТА ЯК ЕКОНОМІЧНІ КАТЕГОРІЇ 6 1.1 Сутність заробітної плати та її основні функції 6 1.2 Економіко-правовий аналіз нормативної бази з обліку оплати праці 12 1.3 Огляд літературних джерел обліку аудиту та аналізу з розрахунків з оплати праці 17 РОЗДІЛ 2 МЕТОДИКА ОБЛІКУ 21 2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства 21 2.2 Первинний облік господарських операцій з обліку оплати праці 26 2.3 Синтетичний та аналітичний облік з розрахунків по оплаті праці 37 РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 42 ВИСНОВКИ 50 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 53 ДОДАТКИ 57
 • Організація праці та її оплата

  Вступ 2 1. Поняття обслуговування робочих місць та його види. Принципи, системи та форми обслуговування робочих місць. 2 2. Почасова форма оплати праці, особливості її застосування на вітчизняних та зарубіжних підприємствах. Система почасової оплати праці. 6 Висновок 10 Список використаної літератури 12Вступ 2 1. Поняття обслуговування робочих місць та його види. Принципи, системи та форми обслуговування робочих місць. 2 2. Почасова форма оплати праці, особливості її застосування на вітчизняних та зарубіжних підприємствах. Система почасової оплати праці. 6 Висновок 10 Список використаної літератури 12
 • Особливості регулювання в Україні оплати праці державних службовців та працівників бюджетних установ

  1. Оплата праці та її державне регулювання за українським законодавством 2 2. Оплата праці державних службовців та працівників бюджетних установ і організацій в Україні 7 3. Державне регулювання оплати праці та її особливості відносно державних службовців в зарубіжних країнах 10 Список використаних джерел 12

©: 2011-2019 infoworks.ru