Заказать реферат

Реферат: Іноземне інвестування в Україні за останні 6 років (2000-2006) (ID:16170)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Іноземне інвестування в Україні за останні 6 років (2000-2006) (Код работы:16170)

Информация о работе Раздел: Инвестиции
Вид работы: Реферат
Объем: 18 стр.
Цена: 20 грн.
Код работы (ID): 16170
Добавлена: 17.03.2007
Просмотров: 1432
Просмотр
«Іноземне інвестування в Україні за останні 6 років (2000-2006)»
СодержаниеВСТУП. 3 1. УКРАЇНА У СВІТОВИХ ПОТОКАХ КАПІТАЛІВ 5 2. ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНУ: ДИНАМІКА ТА ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА. 8 3. ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНУ В РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗРІЗІ. 13 ВИСНОВОК. 18 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 19
Литература1. Aнтонечко Т., Пру ненко Д., Іткін О., Жилякова О. Фактори, що впливають на іноземні інвестиції. Фінанси України №10, 2005,с. 35-40. 2. Ефремов В.А. Перспективные направления и механизмы стимулирования инвестиций// Экономика Украины - К. 2006 №9, с 86-92. 3. Згривець Л.Ф. Регулювання діяльності іноземних інвесторів. Фінанси України №12, 2003, с. 90-94. 4. Герасимчук М, Губський Б. Державне регулювання іноземного інвестування. Фінанси України №11, 2002, с. 90-98. 5. Кухленко О., Смирнова О. Стратегия инвестиционной деятельности в Украине. Экономика Украины №11, 2005, с 22-28. 6. Литвинов О. Перспективные направления и механизмы стимулирования инвестиций. Экономика Украины №9, 2002, с 86-92. 7. Мироненко Н. Правда об инвестиционном климате Украины. Український інвестиційний журнал, №3, 2005, с. 78-86. 8. Солдатенко О.В. Правове забезпечення іноземних інвестицій. Фінанси України №16, 2006, с. 108-112. 9. www.yur-gazeta.com/ru/oarticle/2121/
Дополн. информация1899
Рік написання: 2006
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 8-050-3-310-310; или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Інвестиційний ризик та їх вплив на обсяг іноземного інвестування

  Вступ 3 1. Сутність інвестиційного ризику 4 2. Інвестиційний ризик при іноземному інвестуванні 8 3. Ризики та іноземне інвестування в Україну 11 Висновки 14 Список використаних джерел 15
 • Іноземне інвестування в Україні

  Вступ 3 1 Пріоритетні сфери, зони та об'єкти іноземного інвестування в Україні 5 2. Фактори, що перешкоджують притоку капіталу та іноземних інвестицій в економіку України 10 3. Політика держави по залученню іноземних інвестицій 15 Висновок 24 Список використаної літератури 26Вступ 3 1 Пріоритетні сфери, зони та об'єкти іноземного інвестування в Україні 5 2. Фактори, що перешкоджують притоку капіталу та іноземних інвестицій в економіку України 10 3. Політика держави по залученню іноземних інвестицій 15 Висновок 24 Список використаної літератури 26
 • Законодавче забезпечення діяльності інститутів спільного інвестування в Україні

  Вступ 3 1. Законодавче визначення поняття „інститути спільного інвестування” 4 2. Правове регулювання діяльності інститутів спільного інвестування 8 3. Аналіз діяльності інститутів спільного інвестування у 2006 році 11 4. Особливості функціонування інститутів спільного інвестування на сучасному етапі економічного розвитку 19 Висновки 22 Література 23
 • Інститути спільного інвестування в Україні

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження сутності інститутів спільного інвестування 6 1.1. Інститути спільного інвестування: поняття, функції та місце на фондовому ринку 6 1.2. Види інститутів спільного інвестування 10 1.3. Зарубіжний досвід організації діяльності інститутів спільного інвестування 18 Розділ 2. Аналіз сучасного стану розвитку інститутів спільного інвестування в Україні 26 2.1. Становлення інститутів спільного інвестування в Україні 26 2.2. Нормативно-правове та організаційне регулювання діяльності в Україні на сучасному етапі 34 2.3. Місце інститутів спільного інвестування на фондовому ринку України 54 Розділ 3. Перспективи розвитку інститутів спільного інвестування в Україні 72 3.1. Проблемні аспекти державного регулювання діяльності інститутів спільного інвестування в Україні 72 3.2. Перспективи розвитку інститутів спільного інвестування в Україні 84 Висновки 90 Література 97 Додатки 104
 • Проблеми інвестування Транснаціональних корпорацій у економіку України

  Вступ 3 1. Кількісні прояви сучасного етапу транснаціоналізації світової економіки. 6 1.1. форми ТНК 6 15 найбільших ТНК (2001 р.) 7 1.2 Еклектична парадигма: теоретичний аналіз транснаціонального виробництва. 10 Теоретичні підходи до аналізу транснаціонального виробництва 10 1.3 Переваги власності 13 1.4 Переваги інтерналізації 17 2. Пряме іноземне інвестування в економіці України 17 2.1 Галузева структура прямих іноземних інвестицій 17 2.2 Структура іноземного капіталу. 17 3. Проблеми та перспективи розвитку іноземних інвестицій в Україні 17 3.1 Регулювання діяльності міжнародних компаній та іноземних інвестицій в Україні 17 3.2 Погляди іноземних інвесторів, стосовно питань інвестиційного клімату в Україні 17 4. Висновки та пропозиції 17 5. Література 17
 • Іноземні інвестування та його форми в Україні

  Вступ 3 1. Сутність та форми іноземного інвестування 5 1.1. Поняття і економічна сутність інвестицій 5 1.2. Форми іноземного інвестування 9 1.3. Аналіз зарубіжного досвіду залучення прямих іноземних інвестицій в економіку країни 13 2. Аналіз іноземного інвестування в Україні 16 2.1. Основні напрями іноземного інвестування 16 2.2. Аналіз прямих іноземних інвестицій в Україні 19 3. Державне регулювання та стимулювання іноземного інвестування в Україні 24 3.1. Основи правового регулювання іноземного інвестування в Україні 24 3.2. Система стимулювання іноземного інвестування 29 Висновок 34 Список використаної літератури 37 Додатки 39-40
 • Дослідити та дати кількісну оцінку застосування інструментів монетарної політики в Україні за останні 5 років

  Дослідити та дати кількісну оцінку застосування інструментів монетарно політики в Україні за останні 5 рок в 3 Список літератури 13
 • Транснаціональні корпорації в системі сучасного міжнародного інвестування

  ВСТУП. 3 1. ТНК У СИСТЕМІ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО ІНВЕСТУВАННЯ. 4 1.1. ТНК у процесах глобального руху капіталів. 4 1.2. Засоби та цілі концентрації виробництва в міжнародному масштабі. 6 1.3. Наслідки господарсько-інвестиційної діяльності ТНК. 9 2. СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. 11 ВИСНОВОК. 18 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 19
 • Іноземне інвестування в Україні

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 6 1.1 Іноземні інвестиції, їх класифікація, типи, суб'єкти інвестиційної діяльності 6 1.2 Основні критерії інвестиційної привабливості 14 1.3 Державне регулювання інвестиційної діяльності 17 Висновки до розділу 1 26 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ 28 2.1 Інституційний рівень залучення іноземних інвестицій в Україну на фондових ринках 28 2.2 Методи залучення іноземного капіталу 40 2.3 Динаміка та особливості залучення іноземних інвестицій в Україну 59 Висновки до розділу 2 80 РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 82 3.1 Проблемні питання політики України у сфері іноземного інвестування 82 3.2 Перспективи і пропозиції покращення інвестиційних процесів в Україні 89 3.3 Заходи щодо стабілізації економіки та покращення інвестиційного клімату в Україні 112 Висновки до розділу 3 112 ВИСНОВКИ 120 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 126
 • Проблеми інвестування в економіку України

  Вступ 3 І. Теоретичні засади процесу інвестування та пов’язаних з ним проблем 4 1.1. Визначення сутності поняття “інвестицій” 4 1.2. Класифікація інвестицій 7 1.3. Зміст понять “інвестиційний клімат” та „інвестиційний процес” 10 ІІ. Практичні аспекти процесу інвестування в Україні 16 2.1. Аналіз законодавчої бази, яка регулює процеси інвестування в Україні 16 2.2. Стан інвестиційної діяльності в Україні. 20 2.3. Проблеми інвестування в економіку України та державні пріоритети у цій сфері 28 Висновок 34 Список використаної літератури 36

©: 2011-2020 infoworks.ru