Заказать реферат

Реферат: Основні міжнародні показники провідних та менш розвинутих країн ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ (ID:16260)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Основні міжнародні показники провідних та менш розвинутих країн ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ (Код работы:16260)

Информация о работе Раздел: Экономика
Вид работы: Реферат
Объем: 24 стр.
Цена: 35 грн.
Код работы (ID): 16260
Добавлена: 17.03.2007
Просмотров: 1079
Просмотр
«Основні міжнародні показники провідних та менш розвинутих країн ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ»
СодержаниеВСТУП 2 1. ПОНЯТТЯ РОЗПОДІЛУ КРАЇН У ПІДСИСТЕМАХ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА КРИТЕРІЇ ЦЬОГО РОЗПОДІЛУ 3 2. КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 8 3. ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ В ЄС 17 ВИСНОВКИ 22 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 23
Литература1. Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные економические отношения. – М.: Финансы и статистика, 1996. 2. Губені Ю. Розвиток і адаптація аграрної політики Чеської Республіки до інтеграційних вимог Європейського Союзу // Економіка України. — 2002. — № 7. — С. 78—82. 3. Иванов Н. Глобализация и проблемы оптимальной стратегии развития // Мировая экономика и междуна родные отношения. — 2000. — № 2. — С. 15–19 № 3. — С. 12–18. 4. Киреев А.П. Международная экономика. – М.: Международные отношения, 1998. 5. Кочетов Э. Г. Геоэкономика (Освоение мирового экономического пространства): Учебник. — М.: Изд-во БЕК, 2002. 6. Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика: теория и политика. Пер.с английского. – М.: Юнити, 1997. 7. Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей. – М.: Международные отношения, 2002. 8. Ліманський А., Рушковський Я. Суспільно-політичні аспекти інтеграції Польщі з Європейським Союзом // Регіональна економіка. — 2001. — № 4. — C. 141—149. 9. Луцишин З. О. Трансформація сітової фінансової системи в умовах глобалізації. — К.: Видавничий центр «ДрУк», 2002. 10. Луцишин П. В., Федонюк С. В. Європейські інтеграційні процеси: формування єдиного ринку: Монографія. — Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Л. Українки, 2004. — 200 с. 11. Макконел, Брю. “Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2 т.: Пер. с англ. ІІ-го изд.. – М.: Республика, 1992. 12. Філіпенко А.С., Рогач О.І., Шнирков О.І. та ін. Світова економіка: Підручник. - К.: Либідь, 2000. - 582с. 13. Черепніна О.І. Взаємозумовленість трансформаційних процесів і розвитку світового господарства.// Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №1(31). - С.92-99.
Дополн. информация1997
Рік написання: 2007
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 8-050-3-310-310; или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Радянізація Східної Європи

  Вступ Розділ 1. Суспільно-політичні, соціально-економічні перетворення в країнах Центрально-Східної та Південно-Східної Європи в умовах поляризації післявоєнного світу Розділ 2. Радянізація країн Центрально-Східної, Південно-Східної Європи і встановлення східноєвропейської та югославської самоврядної моделей соціалізму: основні фактори та напрями Висновки Список використаної літератури
 • Економічні аспекти розвитку сучасної цивілізації

  Вступ 3 1. Господарство країн світу у період генези індустріального суспільства 5 1.1. Основні аспекти розвитку господарства країн Західної Європи 5 1.2. Особливості економічного розвитку країн Центральної, Південно-Східної та Східної Європи 9 2. Економічний розвиток провідних країн світу в ХІХ – на початку ХХ ст. 14 2.1. Промисловий переворот 14 2.2. Індустріалізація 15 2.3. Міжнародні економічні відносини 18 3. Сучасне світове господарство, як заключний етап розвитку сучасної цивілізації 21 3.1. Особливості господарського розвитку другої половини 40 — 90-х років XX ст. 21 3.2 Структурні зміни у промисловості 23 3.3 Підсумки бурхливого економічного розвитку країн світу у ХХ ст. 25 Висновки 28 Список літератури 29
 • ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІК ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА СУЧАСНІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

  Ключові слова: перехідні економіки, трансформаційні процеси, країни Центрально-Східної Європи, глобалізація, регіоналізація, країни з розвинутою економікою, соціалістичні країни, моделі економічного розвитку, типи економік.розглянуто особливості перехідних економік країн Центрально-Східної Європи, в тому числі й України, неоднорідність їхнього розвитку та вплив на сучасні глобалізаційні процеси світового господарства.
 • Міжнародна торгівельна політика промислово розвинутих країн

  Вступ Розділ 1. Загальна характеристика промислово розвинутих країн 1.1. Історичні аспекти становлення промислово розвинутих країн 1.2. Сучасний стан промислово розвинутих країн Розділ 2. Інтеграційні процеси в Західній Європі 2.1. Поняття та сутність інтеграційних процесів 2.2. Сучасні інтеграційні процеси в Західній Європі 2.3. Значення та перспективи розвитку інтеграційних процесів в Західній Європі Розділ 3. Міжнародні торговельні асоціації промислово розвинутих країн 3.1. Загальна основа функціонування 3.2. Особливості функціонування регіональних та світових торгових асоціацій промислово розвинутих країн 3.3. Україна у співпраці з торговельними асоціаціями промислово розвинутих країн Висновки Список використаних джерел Додатки
 • ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В АСПЕКТІ РОЗШИРЕННЯ НАТО НА СХІД

  ВСТУП 3 Розділ 1. Створення Північноатлантичного Альянсу 9 1.1. Історія створення НАТО 9 1.2. Етапи реформування Організації Північноатлантичного Договору 16 Розділ 2. Співробітництво НАТО та країн Східної Європи 23 2.1. Вплив Росії на взаємовідносини НАТО із країнами Центрально-Східної Європи 23 2.2. Сучасне геополітичне значення НАТО 39 Розділ 3. Відносини НАТО-Україна: перспективи членства 47 3.1. Співпраця України із НАТО 47 3.2. Розвиток і нинішній стан відносин Україна-НАТО 58 3.3. Перспективи національного ОПК у разі вступу України до НАТО 62 Висновки 66 Список використаної літератури 71 ДОДАТКИ 75
 • Типи країн Європи за рівнем соціально-економічного розвитку Західна Європа і Східна Європа

  Вступ 3 1. Типологія країн світу за характером економічної системи. 4 2. Рангування і класифікація країн за рівнем економічного розвитку. 5 3. Класифікація країн Європи за станом соціально-економічного розвитку, прийнята ООН 7 4. Особливості економічного розвитку Західної Європи 10 5. Загальна характеристика та сучасні особливості розвитку країн Східної Європи 13 Висновок 17 Список використаної літератури 18
 • Особливості сучасного економічного розвитку промисловорозвинутих країн Західної Європи

  Вступ Розділ 1. Сучасний стан і загальна економічна характеристика Західноєвропейського регіону Розділ 2. Сучасний економічний розвиток промислово розвинутих країн Західної Європи 2.1. Євроінтеграційні процеси та їх значення 2.2. Динаміка економічного розвитку країн ЄС 2.3. Характериі риси державного регулювання Західноєвропейських країн 2.4. Система зовнішньоекономічних зв’язків країн Західної Європи Розділ 3. Напрямки і перспективи зовнішньоекономічного співробітництва в Західноєвропейському регіоні 3.1. Перспективи економічного розвитку розширеного ЄС (ЄС 25) 3.2. Співробітництво України та промисловорозвинутих країн ЄС Висновки Список використаної літератури Додатки
 • Механізм валютно-курсової політики в країнах ЄС

  Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи проведення валютно-курсової політики 6 1.1 Система валютного регулювання у світовій практиці 6 1.2 Основні інструменти валютного регулювання 13 Висновки до розділу 1 20 РОЗДІЛ 2 Аналіз валютно-курсової політики ЄС 22 2.1 Сучасна валютна політика країн ЄС 22 2.2 Валютна політика країн ЄС Східної Європи 25 Висновки до розділу 2 31 Висновки 32 Список використаної літератури 33Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи проведення валютно-курсової політики 6 1.1 Система валютного регулювання у світовій практиці 6 1.2 Основні інструменти валютного регулювання 13 Висновки до розділу 1 20 РОЗДІЛ 2 Аналіз валютно-курсової політики ЄС 22 2.1 Сучасна валютна політика країн ЄС 22 2.2 Валютна політика країн ЄС Східної Європи 25 Висновки до розділу 2 31 Висновки 32 Список використаної літератури 33
 • Буржуазні революції та їх роль в економічному розвитку провідних країн світу

  Вступ 1. Передумови переходу від феодального до індустріального суспільства провідних країн світу 2. Буржуазні революції та їх роль в економічному розвитку провідних країн світу 2.1. Буржуазна революція в Нідерландах 2.2. Буржуазна революція в Англії 2.3. Утворення незалежної буржуазної республіки США 2.4. Французька буржуазно-демократична революція 3. Промисловий переворот у провідних країн світу 3.1. Промисловий переворот в Англії: передумови, хід, наслідки 3.2. Особливості промислового перевороту у Франції 3.3. Особливості промислового перевороту у Німеччині 3.4. Промисловий переворот у США 4. Загальна характеристика розвитку господарства країн західної Європи і США 4.1. Розвиток промисловості 4.2. Розвиток індустріальних відносин у сільському господарстві 4.3. Становлення національних ринків. Розвиток податкової системи Висновки Список використаної літератури
 • Подолання економічної відсталості найменш розвинутоих країн

  Вступ 3 1. Критерії визначення найменш розвинутих країн та характеристика їх економіки 4 2. Міжнародне регулювання зовнішнього боргу найменш розвинутих країн 9 3. Відносини України з країнами третього світу 11 Висновки 14 Список використаної літератури 15Вступ 3 1. Критерії визначення найменш розвинутих країн та характеристика їх економіки 4 2. Міжнародне регулювання зовнішнього боргу найменш розвинутих країн 9 3. Відносини України з країнами третього світу 11 Висновки 14 Список використаної літератури 15

©: 2011-2020 infoworks.ru