Заказать реферат

Контрольная: Мікроекономіка (5 питань) (ID:16326)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Мікроекономіка (5 питань) (Код работы:16326)

Информация о работе Раздел: Микроэкономика
Вид работы: Контрольная
Объем: 17 стр.
Цена: 20 грн.
Код работы (ID): 16326
Добавлена: 17.03.2007
Просмотров: 1464
Просмотр
«Мікроекономіка (5 питань)»
Содержание1. Предмет політичної економіки та її функції 3 2. Товар та його властивості. Двоїстий характер праці, втіленої в товари 7 3. Причини виникнення та форми монополій 10 4. Доходи та прибуток: суть, види, рентабельність 13 5. Циклічність ринкової економіки та її причини. Види циклів 16 Література 19
ЛитератураЛітература 1. Закон України Про обмеження монопольної влади та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності від 12 травня 1993 року N 49-93, із змінами і доповненнями, внесеними Декретом Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2001 року N 2905-III 2. Башнянин Г.І. Політична економія. – К., 2000 3. Барр Р. Політична економія. Т1 – М.,1994 4. Державне регулювання ринкової економіки: підручник / за ред. З.В. Глухової – Омськ, 1999.Мочерний С.В. Основи підприємницької діяльності. – К., 2001 5. Історія економіки зарубіжних країн: підручник /за ред. В. Голубовіча –Мінськ – Екоперспектива, 2000 6. Мікроекономіка і макроекономіка: підручник /за ред. С.В. Будаговської – К.: Основи, 2001 7. Основи економічної теорії: підручник /за ред. С.В. Мочерного –Тернопіль: Тарнекс, 1993 8. Мочерний С.В. Основи підприємницької діяльності. – К., 2001 9. Павлов К.В. Волнообразность переходных процессов в экономике//Общественные науки и современность. – 1998 10. Чечевицына Л.Н. Микроэкономика. – Ростов н/Д, 2000
Дополн. информация942
Рік написання: 2005
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 8-050-3-310-310; или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Мікроекономіка як наука

  1. Мікроекономіка як наука, її місце в системі економічних дисциплін 3 Список використаної літератури 131. Мікроекономіка як наука, її місце в системі економічних дисциплін 3 Список використаної літератури 13
 • Мікроекономіка, її методи та теорії

  ВСТУП 1. Мікроекономіка як наука, етапи її становлення та взаємозв’язок з іншими науками. 2. Методи мікроекономічного аналізу. 3. Методологія мікроекономіки 4. Мікроекономічні теорії та моделі ВИСНОВКИ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИВСТУП 1. Мікроекономіка як наука, етапи її становлення та взаємозв’язок з іншими науками. 2. Методи мікроекономічного аналізу. 3. Методологія мікроекономіки 4. Мікроекономічні теорії та моделі ВИСНОВКИ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
 • Предмет та методологія мікроекономіки

  Зміст Вступ 3 1. Предмет і метод мікроекономіки 6 1.1. Предмет мікроекономіки 6 1.2. Етапи становлення мікроекономіки 13 1.3. Мікроекономіка і макроекономіка 15 1.4. Мікроекономіка та інші науки 18 2. Методологія мікроекономіки 20 2.1. Загальні методи 20 2.2. Спеціальні методи мікроекономіки 23 2.3. Проблема вибору в мікроекономіці 28 Висновки 32 Список літератури 34 Метою роботи є дослідження мікроекономіки як складової теоретичної економіки, зокрема її предмету та методології. В рамках мети в роботі вирішувалися наступні завдання: розглянути предмет мікроекономіки та його розвиток; дослідити взаємозв’язок мікроекономіки та макроекономіки, а також зв’язок мікроекономікою та іншими науками; розглянути загальнонаукові методи, які використовує мікроекономіка; дослідити специфічні методи макроекономічного аналізу. Предметом роботи є процес дослідження мікроекономікою економічних явищ. Об’єктом дослідження є сукупність методологічних та теоретико-практичних положень, які визначають предмет та методологію мікроекономіки. Хронологічні рамки роботи охоплюють період в аспектах становлення загальнонаукових методів дослідження від середини 17-го століття і до наших днів, а в аспекті розвитку мікроекономічної теорії від середини 19-го століття і закінчуючи сучасним періодом. Під час написання роботи було використано роботи вітчизняних та зарубіжних фахівців. Зокрема слід виділити книгу Долана Е. Дж., та Ліндсей Д.Е. „Мікроекономіка”, де в доступній формі і з численними ілюстраціями викладено як основні мікроекономічні підходи до дослідження економічних явищ, так і розглянуто основні положення мікроекономічної теорії. В книзі Базелінської О. В. та Мініної О. Я. „Мікроекономіка”, ґрунтовно розглянуто основні методи мікроекономіки та затонуто питання становлення мікроекономічної науки. Карагодова О.О. , Черваньов Д.М. в своїй книзі „Мікроекономіка” дуже детально і математично строго наводять дію основних мікроекономічних законів та моделюють поведінку споживачів, ринку та фірми в різних умовах. Проблеми місця мікроекономіки серед інших наук, а також методологія мікроекономіки розглянута також в роботі Архієреєва С. І., Деркача М. М., Козуб Д. А., Максименко Я. А., Решетняк Н. Б. „Мікроекономіка”. Ці та інші праці вітчизняних та зарубіжних фахівців, які займаються проблемами економіки та мікроекономічної теорії є методологічною та інформаційною базою роботи.
 • Міжнародно-правові форми співробітництва України з іншими державами з митних питань

  ПЛАН Вступ Розділ І. Інститут зон вільної торгівлі як одна з форм співробітництва в міжнародному митному праві 1.1 Поняття та характеристика зон вільної торгівлі в міжнародному митному праві 1.2 Основні засоби регулювання митних питань в рамках ГАТТ/СОТ та ЄС Розділ ІІ. Особливості договірної бази співробітництва в міжнародному митному праві 2.1. Співробітництво держав у сфері спрощення і гармонізації митних процедур (Конвенція Кіото 1973 року) 2.2. Конвенція Найробі 1977 року та участь України в процесі боротьби проти порушень норм міжнародного митного права Розділ ІІІ. Правова база співробітництва України з митних питань 3.1 Загальна характеристика участі України в міжнародних договорах з митних питань 3.2 Основні двосторонні міжнародні договори України з митних питань 3.3 Шляхи розв’язання проблемних питань інтеграції України в міжнародний митний простір Висновки Список використаних джерел
 • Контрольна робота мікроекономіка

  1. Методологія мікроекономіки: теорія та моделі 4 2. Суть олігополії 8 Список використаних джерел 17
 • Мікроекономіка

  1. Вплив зміни у доході на споживання. Криві Енгеля. 3 2. Поняття дисконтної величини та дисконтування 6 Литература 9
 • КОНТРОЛЬНА РОБОТА МІКРОЕКОНОМІКА

  ЗМІСТ 1. Блага потреби, їх класифікація 3 2. Цінова еластичність пропозиції та фактори, що визначають їх 7 література 13
 • Диспропорції української економіки та їх вплив на ефективність економічної стратегії.

 • Програма соціального дослідження Вар 3 (рівень злочинності)

  План: 1. Опис актуальності проблеми (важливість вивчення даної проблеми, мотивація обрання теми) 3 1. Формулювання теми (проблема яка вивчається, із вивченням об’єкту та причини дослідження) 3 2. Визначення мети та основних завдань (різні сторони проблеми, наявність і поширення проблеми, суб’єктивні та об’єктивні чиники які зумовлюють проблемну ситуацію і постають її причинами) 5 4. Формування анкети (декілько блоків питань, кількість блоків питань має відповідати кількості завдань. Має містити стандартних блок питань. Складатися з закритих і напіівзакритих питань) 5 5. Формування робочих гіпотез (власне бачення дослідника яформульоване в імовірносній формі стосовно різних сторін проблемної сетуації, кількість гіпотиз має відповідати кількості завдань) 6 Література 7
 • Контрольна робота мікроекономіка

  Рівновага споживача (економічні та графічні інтерпретація). Яку інформацію несуть крива байдужості, бюджетна лінія 2 Література. 10

©: 2011-2021 infoworks.ru