Заказать реферат

Диплом: Організаційно-методичні аспекти обліку і контролю витрат підприємства та їх аналіз (2-3 розділ) (ID:18260)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Організаційно-методичні аспекти обліку і контролю витрат підприємства та їх аналіз (2-3 розділ) (Код работы:18260)

Информация о работе Раздел: Бухгалтерский учет
Вид работы: Диплом
Объем: 126 стр.
Цена: 200 грн.
Код работы (ID): 18260
Добавлена: 08.08.2006
Просмотров: 1580
Просмотр
«Організаційно-методичні аспекти обліку і контролю витрат підприємства та їх аналіз (2-3 розділ)»
Содержание2. Організація та методика обліку витрат на базовому підприємстві 3
2.1. Регулювання облікової діяльності у ТОВ „...”ЛТД 3
2.2. Критична оцінка стану бухгалтерського обліку витрат на підприємстві 7
2.3. Облік валових витрат – вирішальний фактор прибутковості підприємства 41
2.4. Впровадження комп’ютерних технологій обліку у ТОВ „...” ЛТД 53
3. Організація та методика контролю та аналізу витрат за даними базового підприємства. 62
3.1. Організація контрольного та аналітичного процесів у ТОВ „...”ЛТД 62
3.2. Аналіз витрат базового підприємства 71
3.3. Результати самостійно проведеного контролю витрат у ТОВ „...”ЛТД 81
ВИСНОВКИ 92
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 98
ДОДАТОК А. Типові проведення з обліку витрат автотранспортних підприємств 101
ДОДАТОК Б. Звіт про фінансові результати підприємства за 2003-2005 рр. 108
ДОДАТОК В. Баланс підприємства за 2003-2005 рр. 108
ДОДАТОК Г. Приклад форми № 24-нп 110
ДОДАТОК Д. Зразок відомості по обліку талонів і ПММ, виданих по них на АЗС 110
ДОДАТОК Е. Відомість обліку витрат по ТОВ "..." (дебет субрахунку 231 "Вантажні перевезення") 111
ДОДАТОК Ж. Декларація з податку на прибуток ТОВ „...” за 2005 рік 112
Литература1. Закон України "Про автомобільний транспорт" № 2344 від 05.044.
2. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 p., №996-XІV.
3. Закон України "Про дорожній рух" від 30.06.93 р. № 3353-XII.
4. Закон України "Про податок із власників транспортних засобів і інших самохідних машин і механізмів" від 11.12.91 р. № 1963-XII.
5. Закон України "Про податок на додаткову вартість" від 03.04.97 р. № 168/97-ВР
6. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94. З наступними змінами і доповненнями.
7. Закон України від 21 грудня 2000 року N 2181-ІІІ “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” (із змінами і доповненнями).
8. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.
9. Інструкція про порядок прийняття, транспортування, збереження, відпуску й обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і в організаціях України, затверджена наказом Держнафтогазпрому, Міністерства економіки, Міністерства транспорту, Держстандарту, Держкомстату України, від 02.04.1998 р. № 81/38/101/235/122.
10. Методичні рекомендації з застосування регістрів бухгалтерського обліку, затверджено наказом Мінфіну України від 29.12.00 р. № 356.
11. Методичні рекомендації з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті, затверджені наказом Мінтранспорту України від 05.02.01 р. № 65.
12. Норми витрат пального і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджені наказом Мінтранспорту України від 10.02.98 р. № 43.
13. Норми експлуатаційного пробігу автомобільних шин, затверджені наказом Мінтрансу України від 12.12.97 р. № 420
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджений наказом Мінфіна України від 31.12.99 р. № 318.
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджено наказом Мінфіна України від 27.04.2000 р. № 92
16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене наказ Мінфіну № 246 від 20.10.1999 р.
17. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 19.02.2001 р. № 72.
18. Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затверджене наказом Міністерства транспорту України від 30.03.98 р. № 102.
19. Порядок складання декларації з податку на прибуток підприємства. Затверджений Наказом Державної податкової адміністрації України від 29 березня 2003 р. N 143.
20. Постанова КМУ "Про затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій" від 03.11.98 р. № 1740.
21. Правила нагляду і підтримки в робочому стані стартерных свинцево-кислотних батарей НД7214 у 95120-157-97, затверджені наказом Мінтрансу України від 08.12.97 р. № 417.
22. Правила державної реєстрації й обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів і мотоколясок, затверджені постановою КМУ від 07.09.98 р. № 1388.
23. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. /За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 5-те вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП. „Рута”, 2003. - 726 с.
24. Гордієнко Н.Г. Автоматизоване робоче місце ревізора. Навчальний посібник. К: КНТЕУ, 2002. – 132 с.
25. Облік валових доходів та витрат підприємницької діяльності: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / П.Ю. Нечай; Київ. нац. економ. ун-т. — К., 2001. — 16 с. — укp.
26. Панасюк В.М. Ковальчук Є.К. Бобрівець С.В. Податковий облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 260 с.
27. Романів Є.М. Хом’як Р.Л. Мороз А.С. Озеран В.О. Контроль і ревізія. Львів: Інтелект-Захід, 2004 р. – 328 с.
28. Рященко О. Як зменшити податок на прибуток. Дебет-Кредит. -2002. -№3.
29. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б., Брадул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 624 с.
30. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. – К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т.: 2002, - 301 с.
31. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К:”Академія”, 2002. - 672 с.
ПродавецInfoWorks.com.ua
Примечание
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Організаційно-методичні аспекти обліку і контролю витрат підприємства та їх аналіз (2-3 розділ) (на прикладі автотранспортного підприємства)

  2. Організація та методика обліку витрат на базовому підприємстві 3 2.1. Регулювання облікової діяльності у ТОВ „Транском”ЛТД 3 2.2. Критична оцінка стану бухгалтерського обліку витрат на підприємстві 7 2.3. Облік валових витрат – вирішальний фактор прибутковості підприємства 41 2.4. Впровадження комп’ютерних технологій обліку у ТОВ „...” 53 3. Організація та методика контролю та аналізу витрат за даними базового підприємства. 62 3.1. Організація контрольного та аналітичного процесів у ТОВ „...” 62 3.2. Аналіз витрат базового підприємства 71 3.3. Результати самостійно проведеного контролю витрат у ТОВ „...” 81 ВИСНОВКИ 92 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 98 ДОДАТОК А. Типові проведення з обліку витрат автотранспортних підприємств 101 ДОДАТОК Б. Звіт про фінансові результати підприємства за 2003-2005 рр. 108 ДОДАТОК В. Баланс підприємства за 2003-2005 рр. 108 ДОДАТОК Г. Приклад форми № 24-нп 110 ДОДАТОК Д. Зразок відомості по обліку талонів і ПММ, виданих по них на АЗС 110 ДОДАТОК Е. Відомість обліку витрат по ТОВ "..." (дебет субрахунку 231 "Вантажні перевезення") 111 ДОДАТОК Ж. Декларація з податку на прибуток ТОВ „...” за 2005 рік 112
 • Організаційно-методичні аспекти обліку і контролю витрат підприємства та їх аналіз (2-3 розділ) (на прикладі автотранспортного підприємства)

  2. Організація та методика обліку витрат на базовому підприємстві 3 2.1. Регулювання облікової діяльності у ТОВ „Транском”ЛТД 3 2.2. Критична оцінка стану бухгалтерського обліку витрат на підприємстві 7 2.3. Облік валових витрат – вирішальний фактор прибутковості підприємства 41 2.4. Впровадження комп’ютерних технологій обліку у ТОВ „...” 53 3. Організація та методика контролю та аналізу витрат за даними базового підприємства. 62 3.1. Організація контрольного та аналітичного процесів у ТОВ „...” 62 3.2. Аналіз витрат базового підприємства 71 3.3. Результати самостійно проведеного контролю витрат у ТОВ „...” 81 ВИСНОВКИ 92 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 98 ДОДАТОК А. Типові проведення з обліку витрат автотранспортних підприємств 101 ДОДАТОК Б. Звіт про фінансові результати підприємства за 2003-2005 рр. 108 ДОДАТОК В. Баланс підприємства за 2003-2005 рр. 108 ДОДАТОК Г. Приклад форми № 24-нп 110 ДОДАТОК Д. Зразок відомості по обліку талонів і ПММ, виданих по них на АЗС 110 ДОДАТОК Е. Відомість обліку витрат по ТОВ "..." (дебет субрахунку 231 "Вантажні перевезення") 111 ДОДАТОК Ж. Декларація з податку на прибуток ТОВ „...” за 2005 рік 112
 • Організаційно-методичні аспекти обліку і контролю витрат підприємства та їх аналіз (2-3 розділи дипломної роботи)

  2. Організація та методика обліку витрат на базовому підприємстві 3 2.1. Регулювання облікової діяльності у ТОВ „...” 3 2.2. Критична оцінка стану бухгалтерського обліку витрат на підприємстві 7 2.3. Облік валових витрат – вирішальний фактор прибутковості підприємства 41 2.4. Впровадження комп’ютерних технологій обліку у ТОВ „...” 53 3. Організація та методика контролю та аналізу витрат за даними базового підприємства. 62 3.1. Організація контрольного та аналітичного процесів у ТОВ „...” 62 3.2. Аналіз витрат базового підприємства 71 3.3. Результати самостійно проведеного контролю витрат у ТОВ „...” 81 ВИСНОВКИ 92 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 98 ДОДАТОК А. Типові проведення з обліку витрат автотранспортних підприємств 101 ДОДАТОК Б. Звіт про фінансові результати підприємства за 2003-2005 рр. 108 ДОДАТОК В. Баланс підприємства за 2003-2005 рр. 108 ДОДАТОК Г. Приклад форми № 24-нп 110 ДОДАТОК Д. Зразок відомості по обліку талонів і ПММ, виданих по них на АЗС 110 ДОДАТОК Е. Відомість обліку витрат по ТОВ "..." (дебет субрахунку 231 "Вантажні перевезення") 111 ДОДАТОК Ж. Декларація з податку на прибуток ТОВ „...” за 2005 рік 112
 • Організація і методика обліку, контролю та аналізу формування валових витрат і валових доходів підприємства

  ВСТУП 3 Розділ 1. Економічна сутність доходів та витрат підприємства 6 1.1. Сутність та структура доходів підприємства 6 1.2. Сутність та класифікація витрат підприємства 18 1.3. Нормативно-законодавча база з обліку, контролю та налізу доходів та витрат 27 1.4. Характеристика фінансово-господарської діяльності ТОВ “Укрспецторг” 32 Розділ 2. Організація та методика обліку валових доходів та валових витрат. 40 2.1. Організація та методика обліку доходів. 40 2.2. Організація та методика обліку витрат 54 Розділ 3. Контроль та аналіз доходів та витрат підприємства 84 3.1. Завдання контролю та аналізу доходів та витрат. 84 3.2. Методика контролю доходів та витрат. 88 3.3. Методика проведення аудиту витрат та доходів підприємства. 91 Висновок 100 Список використаної літератури 101
 • Організація обліку, аналізу і аудиту витрат підприємства на виробництво продукції

  Вступ 4 Розділ 1 Науково – теоретичні та методичні основи обліку витрат підприємства на виробництво продукції 6 1.1. Економічна сутність витрат та їх класифікація 6 1.2. Групування витрат за економічними елементами та статтями калькуляції 10 1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної та спеціальної літератури обліку і аналізу витрат підприємства на виробництво продукції 24 1.3. Організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ „***” 31 Розділ 2 Організація обліку витрат підприємства на виробництво продукції 37 2.1. Організація документообігу витрат підприємства на виробництво продукції 37 2.2. Організація синтетичного та аналітичного обліку витрат підприємства на виробництво продукції 41 2.3. Організація управлінського обліку витрат підприємства на виробництво продукції 51 2.4. Шляхи удосконалення організації і обліку витрат підприємства на виробництво продукції 56 Розділ 3 Організація аналізу витрат підприємства на виробництво продукції 62 3.1. Організаційно-інформаційна модель аналізу витрат підприємства на виробництво продукції 62 3.2. Загальний аналіз витрат на виробництво продукції 67 3.3. Факторний аналіз витрат на виробництво продукції 73 Розділ 4. Організація та методика проведення аудиту витрат підприємства на виробництво продукції 77 4.1. Аудит, як незалежна перевірка фінансової звітності підприємства 77 4.2. Планування аудиту витрат підприємства на виробництво продукції 80 4.3. Узагальнення підсумків проведення аудиту витрат підприємства на виробництво продукції 82 Висновки та пропозиції 85 Список використаної літератури 89 Додатки 95-101 Метою дипломної роботи є дослідження організації та методики обліку, аналізу та аудиту витрат на виробництво продукції підприємства в сучасних умовах. Об'єктом дослідження є комплекс теоретичних і практичних питань бухгалтерського обліку аналізу і аудиту витрат виробництва продукції підприємства ТОВ „***”. Інформаційною базою дослідження стали закони та інші урядові нормативні документи з питань економічної політики, M(C)BO, П(С)БО, статистичні матеріали, планова та звітна інформація підприємства ТОВ „***”, розробки науково-дослідних установ та особисті спостереження автора. В процесі використовувались роботи вчених з питань обліку витрат на виробництво продукції підприємства, матеріали науково-практичних конференцій та семінарів. До роботи додано виступ до захисту
 • Організація обліку, аналіз та аудит витрат на виробництво продукції

  Вступ 4 1. Теоретичні аспекти витрат на виробництво продукції 6 1.1. Економічна сутність витрат 6 1.2. Критичний огляд нормативно-правової інформації з питань обліку, аналізу і аудиту витрат на виробництво продукції 20 1.3. Критичний огляд офіціальної літератури з обліку, аналізу і аудиту витрат на виробництво продукції 25 1.4. Організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ „Укртекстиль” 28 2.Організація обліку витрат на виробництво продукції на підприємстві 33 2.1. Організація документообігу витрат на виробництво 33 2.2. Управлінський облік витрат на виробництво 37 Структура облікової інформації про виробництво за рівнями управління 37 2.3. Фінансовий облік витрат на виробництво 41 2.4. Шляхи удосконалення обліку витрат на виробництво продукції на підприємстві 50 3. Організація аналізу та аудиту витрат на виробництво продукції на підприємстві 52 3.1. Організаційно-інформаційна модель аналізу витрат на виробництво продукції на підприємстві 52 3.2. Загальний аналіз на виробництво продукції 52 3.3. Факторний аналіз на виробництво продукції 52 3.4. Організація внутрішнього контролю та аудиту на підприємстві 52 3.5. Шляхи удосконалення аналізу і аудиту витрат виробництва продукції на підприємстві 53 4. Удосконалення обліку, аналізу, аудиту витрат на виробництво продукції з використанням ПЕОМ 54 4.1. Постановка задачі 54 4.2. Технічна обробка інформації 54 4.3. Вхідна та вихідна інформація 54 5. Охорона праці 55 Висновки та пропозиції 56 Список використаної літератури 57 Додатки 60
 • Організаційно-методичні аспекти бухгалтерського обліку в акціонерному товаристві

  Вступ 3 1.Теоретичні аспекти організації бухгалтерського обліку в АТ 5 2.Економіко–правовий аналіз законодавчої бази та спеціальної літератури з питань організації бухгалтерського обліку в АТ 18 2.1 Таблиця „Регулювання організації бухгалтерського обліку в АТ” 18 2.2 Таблиця „Аналіз спеціальної літератури” 26 3. Організаційно-економічна характеристика АТ 29 4. Організаційно-методичні аспекти бухгалтерського обліку в АТ 35 5. Основні напрямки вдосконалення системи бухгалтерського обліку 39 6. Досвід організації бухгалтерського обліку в зарубіжних країнах 46 Висновки і пропозиції 50 Список використаних джерел 52 Додаток А. Основні напрямки організації бухгалтерського фінансового обліку в АТ 56 Додаток Б. Фінансова звітність ВАТ «» за 2003 рік 58 Додаток В. Показники фінансового стану ВАТ „” 62
 • Організація автоматизованого обліку адміністративних витрат на підприємстві ЗАТ “Конрен”

  ВСТУП. 3 1.Теоретичні дослідження організації обліку адміністративних витрат. 4 1.1. Економічне обґрунтування теми дослідження. 4 1.2. Економіко – правовий аналіз та критичний огляд нормативної бази. 5 1.3. Огляд літературних джерел. 6 2.Сучасний стан організації обліку на підприємстві ЗАТ “Конрен”. 7 2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства ЗАТ “Конрен”. 7 2.2. Бізнес – економіка підприємства ЗАТ “Конрен”. 10 2.3. Сучасний стан організації та якості обліку і фінансової роботи. 11 3.Організація і методика обліку адміністративних витрат на підприємстві ЗАТ “Конрен”. 13 3.1. Документооборот обігу адміністративних витрат . 13 3.2. Організація фінансового обліку. 14 3.3. Організація контролю. 20 3.4. Шляхи удосконалення обліку і контролю. 24 Висновки і пропозиції. 27 Список використаної літератури. 29 Додатки. 31
 • МЕТОДОЛОГІЯ ЗВЕДЕНОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ОБЛІКУ ВИТРАТ 6 1.1. Поняття витрат та їх класифікація 6 1.2. Сутність та функції обліку витрат 20 1.3. Системи обліку витрат у вітчизняній та зарубіжній практиці 26 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ОБЛІКУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 43 2.1. Облік прямих матеріальних витрат 43 2.2. Облік прямих витрат на оплату праці 57 2.3. Облік інших прямих витрат 62 2.4. Облік і розподіл непрямих витрат 69 2.5. Зведений облік витрат 79 РОЗДІЛ 3. АУДИТ І АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 84 3.1. Економічна сутність собівартості 84 3.2. Планування і організація аудиту витрат на виробництво і собівартість продукції 89 3.3. Факторний аналіз собівартості продукції 96 ВИСНОВКИ 104 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 109 Додатки 113
 • Облік фінансових результатів підприємства

  Вступ 4 Розділ 1. Фінансові результати діяльності підприємства – об'єкт обліку та економічного аналізу 7 1.1. Прибуток – результат фінансово-господарської діяльності, його економічна сутність, система економічних показників 7 1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 18 1.3. Загальна і організаційно-економічна характеристика ТОВ “Браво ЛТД” 22 Розділ 2. Методика бухгалтерського та управлінського обліку фінансових результатів 28 2.1. Порядок формування, фінансовий облік доходів та витрат підприємства 28 2.2. Визначення та організація бухгалтерського обліку прибутку 45 2.3. Звітність підприємства про фінансові результати 51 Розділ 3. Аналіз та аудит фінансових результатів, аналіз беззбитковості підприємства 59 3.1. Аналіз динаміки та структури фінансових результатів, аналітичні показники 59 3.2. Факторний аналіз фінансових результатів, аналіз та оцінка рівня показників прибутку 66 3.3. Аналіз рентабельності продукції та беззбитковості підприємства 69 3.4. Методика та організація аудиту фінансових результатів діяльності підприємства 78 Розділ 4. Автоматизація обліково-аналітичних робіт в управлінні фінансовими результатами 93 4.1. Організаційно-методичні основи створення та функціонування інформаційної системи обліку 93 4.2. Організація обліку, аналізу і контролю фінансових результатів в автоматизованих бухгалтерських системах 99 Висновки 107 Література 109 Додатки 111

©: 2011-2020 infoworks.ru