Заказать реферат

Курсовая: Фондовий ринок та його розвиток в Україні (ID:18421)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Фондовий ринок та його розвиток в Україні (Код работы:18421)

Информация о работе Раздел: Экономика
Вид работы: Курсовая
Объем: 42 стр.
Цена: 100 грн.
Код работы (ID): 18421
Добавлена: 06.02.2007
Просмотров: 2484
Просмотр
«Фондовий ринок та його розвиток в Україні»
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. Теоретико-методичні аспекти дослідження сутності фондового ринку 5
1.1. Сутність фондового ринку 5
1.2. Структура фондового ринку, його учасники та основні елементи 7
Розділ 2. Аналіз сучасного стану розвитку фондового ринку України 13
2.1. Становлення фондового ринку України 13
2.2. Аналіз сучасного стану розвитку фондового ринку України 17
Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України 23
3.1. Проблеми розвитку фондового ринку України 23
3.2. Перспективи розвитку фондового ринку України 26
Висновки 30
Література 33
Литература1. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року N 3480-IV.
2. Закон України ”Про цінні папери і фондову біржу” від 18.06.1991 №1201-ХІІ.
3. Закон України „Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 р. - № 1560-XII
4. Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг” від 6 лютого 2003 р. - № 485-ІУ.
5. Доповідь Президента України Віктора Ющенка "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році" // Київ: Національний інститут стратегічних досліджень, 2006. — 162 с.
6. Берт С. Закон України „Про цінні папери та фондовий ринок”: порівняльні коментарі до деяких положень щодо розкриття інформації на фондовому ринку та використання інсайдерської інформації // Журнал „Юридичний радник”. –2006. –№3.
7. Богачев С. Капиталотворческая функция промышленных корпораций: Монография / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти.- Донецк,2005.– 236 с.
8. Богачев С.В. Фондовые методы развития промышленных корпораций: вопросы теории и практики: Монография / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти.- Донецк, 2002. – 294 с.
9. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ. / Гл. ред. Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 800 с.
10. Голоднюк І., Данейко П., Домбровскі М., Михайличенко М. Розвиток ринку фінансових послуг в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи. К.:CASE Україна, 2006. –21 с.
11. Державне регулювання розвитку фондового ринку в Україні: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Р.Є. Демчак; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2005. — 20 с.
12. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 3 / Редкол.: ...С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.:Видавничий центр"Академія", 2002.–952с.
13. Інноваційна стратегія українських реформ / А.С. Гальчинський, В.М. Геєц., А.К. Кінах, А.К. Семиноженко – К.: Знання України, 2002. – 326 с.
14. Кутыркин А.Н. Финансовый рынок с элементами технического анализа. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1998. – 192 с.
15. Любкіна О.В. Портфельне інвестування як напрям активізації фондового ринку України //Вісник Академії праці і соціальних відносин. - 2002. - № 2(15). - С. 142-145.
16. Матеріали серверу ДКЦПФР [http://www.ssmsc.gov.ua]
17. Международные финансы: Учеб. пособие / А.Г. Семенов, Н.А. Бударина. – Донецк: ДонНУ, 2003. – 247 с.
18. Механізм інтеграції України у світовий фондовий ринок: Дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / О.М. Шарнопольська; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 173 с.
19. Механізм інтеграції України у світовий фондовий ринок: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / О.М. Шарнопольська; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 20 с.
20. Мозговой О.Н. Фондовый рынок Украины. – К.: УАННП "Феникс", 1997. – 276 с.
21. Організаційно-правове регулювання діяльності учасників фондового ринку України: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Ю.О. Ровинський; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. — О., 2005. — 20 с.
22. Пропозиції фінансової групи „Автоальянс” щодо покращення функціонування фондового ринку України – [www-us.avtoaliyans.com.ua/img/docs/propoz.doc]
23. Річний звіт ДКЦПФР за 2004 рік.
24. Річний звіт ДКЦПФР за 2005 рік.
25. Ровинський Ю.О. Організаційне регламентування діяльності акціонерних товариств в системі державного управління // Адміністративно-територіальна реформа та проблеми реалізації потенціалу економічного зростання в Україні: Матеріали щоріч. наук.-практ. конф., 27 травня 2005 р. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. - С. 62-64
26. Розвиток ринку фінансових послуг в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи. К.:Міжнародна експертна група CASE Україна, 2006. –22 с.
27. Современные инструменты рынка ценных бумаг: Монография / А.Н. Кутыркин, С.В. Богачев, В.В. Рыбак, О.М Савинова / НАН Украины Ин-т экономики пром-сти. – Донецк.: ООО «Норд Компьютер», 2000. – 83 с.
28. Стратегічні напрями розвитку ринку цінних паперів у 2006 році // Матеріали серверу ДКЦПФР [http://www.ssmsc.gov.ua/10/1/]
29. Стратегія економічного та соціального розвитку України на 2004-2015 роки "Шляхом європейської інтеграції" / Авт. Колектив: А.С.Гальчинський, В.М.Геєць та ін. –К.:ІВЦ Держкомстату України, 2004. –416 с.
30. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. посібник / В.М. Суторміна, В.М. Федосов, Н.С. Рєзанова; За ред. В.М. Федосова. – К.: Либідь, 1993.–247 с.
31. Фондовий ринок України: особливості формування та перспективи розвитку: Дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / О.В. Любкіна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 173 с.: рис. — укp.
32. Levine R., Zervos S. Stock Markets, Banks, and Economic Growth. – Washington, 1996. – 46 p.- (WB Policy Research Working Paper, № 1690).
ПродавецInfoWorks.com.ua
Примечание
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Приватизація і фондовий ринок вплив та взаємозвязок у вітчизняній економіці

  Зміст Вступ 3 1. Наукове обґрунтування значення фондового ринку у післяприватизаційний період 4 2. Поняття ринку цінних паперів і його проблеми 6 3. Перерозподіл інвестиційних ресурсів як основа розвитку ринку 8 4. Вплив приватизації на фондовий ринок 11 Висновки 14 Список використаних джерел 15
 • Сучасний стан законодавства України про цінні папери та фондовий ринок та перспективи його гармонізації із законодавством ЄС

  Зміст Вступ 2 1. Законодавство України ро цінні папери та фондовий ринок 3 2. Перспективи гармонізації цінних паперів та фондового ринку із законодавством ЄС 7 Висновки 10 Список використаної літератури 11
 • Світовий фондовий ринок сучасний стан та особливості функціонування

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ФОНДОВИЙ РИНОК ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ФІНАНСОВОГО РИНКУ 5 1.1Суб‘єкти фондового ринку 5 1.2 Механізм функціонування фондового ринку 8 1.2Фактори що впливають на стан фондового ринку 11 РОЗДІЛ ІІ. СУЧАСНИЙ СТАН СВІТОВОГО ФОНДОВОГО РИНКУ 15 2.1 Фондові ринки зарубіжних країн 15 2.2 Особливості функціонування фондових ринків розвинених країн 18 2.3 Тенденції розвитку світових фондових ринків в умовах сучасної глобалізації 22 РОЗДІЛ ІІІ. РОЗВИТОК ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 25 3.1 Проблеми становлення фондового ринку в Україні 25 3.2 Перспективи розвитку фондового ринку в Україні в контексті сучасної глобалізації 28 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36 ДОДАТОК 39
 • Розвиток законодавства з ринку капіталів (фондового ринку) в Україні

  Вступ 3 1. Поняття ринку капіталів 4 2. Характеристика фондового ринку України 7 3. Розвиток законодавства фондового ринку України 11 4. Вагомі доповнення до Закону «Про цінні папери та фондовий ринок» 14 Висновок 19 Список використаної літератури 21-22
 • Розвиток ринку цінних паперів України в умовах інтернаціоналізації

  Вступ 2 Розділ 1. Економічний зміст ринку цінних паперів 5 1.1. Сутність ринку цінних паперів та його структура 5 1.2. Характеристика основних інструментів ринку цінних паперів 14 1.3. Учасники ринку цінних паперів 24 1.4 Правове поле функціонування українського фондового ринку 35 1.5 Характеристика основних інструментів фондового ринку України 40 Розділ 2. Аналіз розвитку ринку цінних паперів Європейського Союзу. Його значення для розвитку фондового ринку України 47 2.1 Роль Європейського Союзу в розвитку світової економіки 47 2.2 Аналіз ринку цінних паперів Великобританії 56 2.4 Ринок цінних паперів Німеччини 63 2.4 Фондовий ринок Франції 69 2.5 Можливості виходу цінних паперів українських емітентів на європейський фондовий ринок 75 Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку ринку цінних паперів України в умовах інтернаціоналізації 82 3.1 Основні проблеми та протиріччя розвитку ринку цінних паперів України в умовах інтернаціоналізації 82 3.2 Шляхи подальшого розвитку українського ринку цінних паперів в умовах інтернаціоналізації 91 3.3 Взаємодія українського та світових ринків цінних паперів в умовах інтернаціоналізації 99 Висновки 107 Список використаної літератури 113 Додатки 121
 • Ринок грошей і цінних паперів та фактри, що впливають (фондова, валютна біржа)

  ЗМІСТ Вступ 3 1. СУТНІСТЬ ГРОШОВОГО РИНКУ ТА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 4 1. Сутність та складові грошового ринку 4 1.2. Ринок цінних паперів, його суть та види 8 2. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ГРОШЕЙ 13 2.1. Інституційна модель грошового ринку 13 2.2. Формування попиту на ринку грошей 18 2.3. Формування пропозиції грошей 23 3. ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ГРОШЕЙ ТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД 30 3.1. Розвиток міжнародних ринків грошей 30 3.2. Розвиток грошового ринку в Україні 35 3.3. Напрямки розвитку біржевої торгівлі в Україні 36 Висновок 42 Література 43 Додатки 44 1. Крива пропозиції грошей при орієнтації монетарної політики на підтримання маси грошей в обороті на незмінному рівні. 2. Крива пропозиції грошей при орієнтації монетарної політики на одночасну зміну маси грошей і процентної ставки Метою роботи є дослідження сутності та складових ринку грошей та ринку цінних паперів, факторів, що визначають їх функціонування. Предметом дослідження виступають структурні елементи ринку грошей та взаємозв’язки між ними. Об’єктом дослідження є ринок грошей та ринок цінних паперів як його складової. Хронологічними межами роботи є ХХ-ХХІ століття. Літературною базою виступають підручники Гальчинського А. „Теорія грошей”, Лемківського А.В. „Гроші та грошовий обіг: навчаотно-методичний посібник”, Ватаманюка З. „Економічна теорія: макро- та мікроекономіка”, Мозкового О.М. „Фондовий ринок”, Савлука М.І. „Гроші та кредит”
 • Фондовий ринок та класифікація учасників ринку цінних паперів

  Вступ 3 1. Фондовий ринок 5 1.1. Сутність фондового ринку. 5 1.2 Фондова біржа - невід’ємна складова фондового ринку 9 2. Учасники ринку цінних паперів 12 2.1.Активні учасники ринку цінних паперів. 12 2.2 Пасивні учасникі ринку цінних паперів 23 3.Система взаcмодії суб’cктів ринку цінних паперів 27 Висновок 31 Література 33
 • Залучення коштів компанією на фондовий ринок. Використання фінансових активів з метою фінансування.

  1. ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ КОМПАНІЄЮ НА ФОНДОВИЙ РИНОК 2 2. ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ З МЕТОЮ ФІНАНСУВАННЯ 7 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 12
 • Фондовий ринок України

  Вступ 3 1. Загальна характеристика фондового ринку 4 1.1. Сутність фондового ринку 4 1.2. Принципи та форми організації і функціонування ринку. 7 1.3. Оцінювання дохідності операцій з фінансовими активами 10 2. Сучасний стан розвитку фондового ринку в Україні 15 3. Проблеми та перспективи функціонування фондового ринку України 27 3.1. Проблеми функціонування фондового ринку України 27 3.2. Шляхи підвищення ефективності функціонування фондового ринку 31 3.3. Нормативна база, напрями її вдосконалення 34 Висновок 37 Література 39 Мета курсової роботи. Метою курсової роботи являється загальна характеристика фондового ринку України. Предметом дослідження є організаційно-економічний механізм фондового ринкуУкраїни.. Об’єкт дослідження – фондовий ринок України.
 • Цінні папери та фондовий ринок

  Зміст Вступ 3 1. Місце інвестиційних сертифікатів в структурі фондового ринку 4 2. Первинний ринок цінних паперів: поняття та особливості правового регулювання 7 Висновки 12 Список використаних джерел 13
 • Розвиток фондового ринку України

  Вступ 3 Розділ І. Розвиток фінансових ринків України 6 1.1Фінансові ринки та їх класифікація 6 1.2 Аналіз стану фінансового ринку України 13 Розділ ІІ. Місце і роль фондових ринків в системі фінансових ринків, їх механізм. Фондовий ринок і його призначення. 15 2.1 Операції з корпоративними цінними паперами на фондовому ринку 15 2.2 Емісія цінних паперів та їх розміщення 21 2.3 Аналіз цінних паперів 23 2.4 Перспективи розвитку фондового ринку України 25 Висновок 35 Список використаної літератури 37Вступ 3 Розділ І. Розвиток фінансових ринків України 6 1.1Фінансові ринки та їх класифікація 6 1.2 Аналіз стану фінансового ринку України 13 Розділ ІІ. Місце і роль фондових ринків в системі фінансових ринків, їх механізм. Фондовий ринок і його призначення. 15 2.1 Операції з корпоративними цінними паперами на фондовому ринку 15 2.2 Емісія цінних паперів та їх розміщення 21 2.3 Аналіз цінних паперів 23 2.4 Перспективи розвитку фондового ринку України 25 Висновок 35 Список використаної літератури 37

©: 2011-2021 infoworks.ru