Заказать реферат

Курсовая: Церква у середньовічному суспiльствi (ID:18671)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Церква у середньовічному суспiльствi (Код работы:18671)

Информация о работе Раздел: Религия
Вид работы: Курсовая
Объем: 37 стр.
Цена: 55 грн.
Код работы (ID): 18671
Добавлена: 22.04.2008
Просмотров: 1462
Просмотр
«Церква у середньовічному суспiльствi»
СодержаниеВступ 2

І. Роль церкви житті середньовічного суспільства 8

1.1 Історичний аналіз суспільства доби Середньовіччя 8

1.2 Роль релігії і церкви в середньовічному суспільстві 17

ІІ. Церква і держава в добу Середньовіччя: основи взаємовідносин 23

2.1 Побудова взаємовідносин церкви з державою в епоху Середньовіччя 23

2.2 Необхіднісь союзу церква-держава в Середньовіччі 31

Висновки 35

Список використаних джерел 37
Литература1. Абеляр Петр. Теологические трактаты. / Пер., комм., сост., С.С. Неретиной. - М.: Инфра-М, 1995.
2. Аврелий Августин. О граде божием. - М.: Из-во МГУ, 1995.
3. Аквинский Фома. О правлении государей. / Пер. Н.Б. Срединской. - Л.: Мысль, 1990.
4. Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. - К.: Наукова думка, 1988.
5. Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. - М.: Наука, 1989.
6. Гусейнов А. Зарождение и развитие церкви в средние века. / Исторический вестник. - №2. - 1974. - С. 34-38.
7. Добиаш-Рождественская О.А. Церковь и общество средневековой Европы. - М.: Наследие, 1996.
8. Зарубин Н.В. Средневековая церковь. - С.-Пб.: Нева, 1999.
9. Карсавин Л.П. Монашество в средние века. - М.: Орион, 1992.
10. Рамм Б.Я. Папство и Русь в XI-XV вв. - М.: Мысль, 1959.
11. Соколов В.В. Средневековое мировозрение и религия в Западной Европе. - М.: Наука, 1982.
12. Трубецкой Е.Н. Религиозно-общественный идеал западного христианства в ХI веке. - К.: 1897.
13. История средних веков. / Под ред. С.П. Карпова. - М.: Из-во МГУ, 1998.
14. История средних веков. / Под ред. Сказкина С.Д. - М.: Высшая школа, 1977.
15. Щапов А.Н. Государство и церковь Древней Руси X-XIII вв. - М.: Мысль, 1989.
16. Ясенев Р.К. Церковно-государственный союз в эпоху средневековья. / Исторические хроники. - №4. - 1998. - С. 21-24.
Дополн. информация2015
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 8-050-3-310-310; или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Архітектурні пам'ятки Чернівецької області

  Вступ 3 1. Успенський собор старообрядців, як видатна пам'ятка архітектури 6 2. Унікальне творіння природи печера "Попелюшка" 7 3. Архітектурний комплекс резиденція Буковинських Митрополитів 8 4. Музично-драматичний театр ім О. Кобилянської 11 5. Васильківська церква - один з кращих зразків церковної деревини 12 6. Видатна хотинська фортеця 14 7. Вознесенська церква з дзвіницею 17 8. Музей - садиба Г. Гараса - майстра народної творчості 18 9. Літературно-меморіальний музей Ю.Федьковича 20 10. Пам'ятка природи - Сторожинецький Дендропарк 22 11. Успенська церква та дзвіниця 22 12. Палац Юстицій 24 13. Вірменська церква 25 14. Ратуша 28 Висновок 30
 • Цехове ремесло в середньовічному місті

  Вступ Розділ І. Процес формування ремісничих цехів у середньовічному європейському місті Розділ ІІ. Особливості розвитку цехового ремесла Розділ ІІІ. Причини та передумови розкладу середньовічного цехового ремесла в країнах Європи Висновки Список використаних джерел та літератури
 • Православна церква на Україні в 1939-1945 роках

  Вступ 3 1. Історіографія, джерельна база та методологія дослідження 6 2. Православна Церква в Україні на початку Другої світової війни та за умов німецько-фашистської окупації 13 3. Віруючі України в радянській системі державно-церковних відносин під час Великої Вітчизняної війни 32 Висновки 35 Література 38
 • Міста та церква у феодальній Європі 11-16 століття

  ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………….3 1. Міське самоуправління. Гільдії та цехи………………………………………4 2. Римо - Католицька церква: її роль у феодальній державі………………...…9 3. Церковна юрисдикція. Інквізиція……………………………………………13 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..18 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………..19
 • Архітектурні стилі середньовіччя

  Вступ 2 1. Художні стилі в західноєвропейському середньовічному мистецтві. 4 2. Готичний стиль. 6 3. Романський стиль. 13 Висновки 15 Список використаної літератури 17
 • Вплив християнства на формування культури Середньовіччя

  ВСТУП 3 1. Поняття “середні віки” і “середньовічна культура” 5 2. Роль релігії і церкви в середньовічному суспільстві 6 3. Рицарська культура 11 4. Народна селянська культура. Міська культура 15 5. Художні стилі 18 6. Візантійська культура 21 ВИСНОВОК 26 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 27
 • Церква Свідків Єгових в України. Особливості віровчення та культу + 2 задачі

  ПЛАН Задача 1…………………………………………………………………………….с. 3 Задача 2…………………………………………………………………………….с. 4 Церква Свідків Єгових в України. Особливості віровчення та культу………..с. 6 ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………………….с. 13 Задача 1 Релігійній громаді православних під час виборчої компанії відмовили в реєстрації кандидата до органів державної влади, якого висунули на загальних зборах віруючи. Чи можна оскаржити це рішення згідно чинного законодавства? Яким чином регулює це питання чинне законодавство. Задача 2 Громадянин М. перешкоджав відправленню релігійних обрядів громадою, яка при цьому не порушувала громадського порядку і не супроводжувана замах на права громадян. Чи буде громадянин М. нести відповідальність за ці перешкоди? Яку відповідальність за такі правопорушення встановлює чинне законодавство? Наведіть диспозицію статті останнього.
 • Виникнення перших вищих навчальних закладів в Середньовічній Європі

  1. Передумови виникнення перших вищих навчальних закладів 2. Навчання у середньовічному університеті 3. Студентство часів Середньовічної Європи Висновок Список використаної літератури
 • СЕРЕДНЬОВІЧНІ ЦЕХИ ЯК ФОРМА КОРПОРАТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕМІСНИКІВ

  Вступ РОЗДІЛ І. Передумови формування ремісничих цехів у середньовічному європейському місті РОЗДІЛ ІІ. Особливості розвитку цехів РОЗДІЛ ІІІ. Розвиток цехового ремесла РОЗДІЛ ІV. Причини та передумови розкладу середньовічного цеху в країнах Європи Висновки Список використаних джерел і літератури
 • Руська (Московский патриархат) проваславна церква на Україні 1918 - 1939 роки

  Вступ 2 1. Ідеологія руського православ'я в Україні 7 1.1. Ідеологія Руської православної церкви в Україні за часів становлення Радянської влади 7 1.2. Модернізація церковних канонів та нововведення митрополита Сергія 9 2. Російська православна церква в Україні в 1917-1939 роках. 15 2.1. Зародження Російського православного руху в післяреволюційній Україні 15 2.2. Розвиток православ'я в умовах більшовицької окупації 18 3. Боротьба більшовицької влади з релігією 21 3.1. Перші спроби наступу на церкву 21 3.2. Спроба розколу церковного руху в Україні 24 Висновки 31 Бібліографія. 33 1. Андрусишин Б.І. Церква в Українській державі 1917-1920 рр. (доба Директорії УНР): Навчальний посібник. – К.: Либідь, 1997. 2. История религии. В 2-х томах.: Учебник / Ред. И.Н.Яблоков. – М.: Высшая школа, Т.», 2002. 3. Колодиний А.М., Кирюшко М.І., Филипович Л.О. Митрополит Іларіон. – Львів, 1993. 4. Крижанівський О.П., Плохій С.М. Історія церкви та релігійної думки в Україні: Навчальний посібник. У 3-х книгах. – К.: Либідь, 1994. 5. Липинський В. Релігія і церква в історії України – К.: КРИНИЦЯ, 1993. 6. Лобовик Б.О. Ідеологія руського православ’я. Критичний аналіз. – К.: Політична література України, 1986. 7. Мень А. История религии. В 2-х книгах: Учебное пособие / Сост. Сахаров П.Д. – М.: Форум-ИНФРА. – м.: 1999. 8. Опрышко Н Православные святые. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. 9. Пащенко В. Православ’я в новітній історії України. Полтава, 1997. 10. Русское православие: вехи истории. – М.: Политиздат, 1989. 11. Християнські церкви і релігійні організації в Україні Довідник / Редакційна колегія: В.Д.Бондаренко – головний редактор та ін. – К.: ViP, 2001. 12. Шуба О.В. Православ’я і традиції національної культури.К.: Т-во “Знання” УРСР, 1989. – (Серія 5. “Науково-атеїстична”; №9) 13. Шуба О.В. Релігія в етнонаціональному розвитку України / Монографія. – К.: “КРИНИЦЯ”, 1999.

©: 2011-2021 infoworks.ru