Заказать реферат

Диплом: Участь органів Прокуратури в цивільному процесі за законодавством України та країн ЄС (ID:19029)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Участь органів Прокуратури в цивільному процесі за законодавством України та країн ЄС (Код работы:19029)

Информация о работе Раздел: Гражданский процесс
Вид работы: Диплом
Объем: 85 стр.
Цена: 175 грн.
Код работы (ID): 19029
Добавлена: 27.07.2007
Просмотров: 1562
Просмотр
«Участь органів Прокуратури в цивільному процесі за законодавством України та країн ЄС»
СодержаниеВступ 2 Розділ І. Становлення органів прокуратури в історично-правовому процесі та сучасне правове регулювання діяльності прокуратури в Україні 5 1.1 Загальний огляд історично-правового формування органів прокуратури та їх участі у судових процесах 5 1.2 Правове становище прокуратури в незалежній Україні 12 Розділ ІІ. Завдання та участь прокуратури в цивільному процесі за законодавством України та країн ЄС 44 2.1 Участь органів прокуратури в цивільному процесі України 44 2.2 Участь органів прокуратури в цивільному процесі країн ЄС: порівняльний аналіз 67 Висновки 80 Список використаних джерел 82
Литература1. Конституція України від 28 червня 1996 року. 2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року. 3. Закон України Про прокуратуру від 5 листопада 1991 року. 4. Закон України Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду від 1 грудня 1994 року. 5. Постанова Верховної ради України Про затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури України від 6 листопада 1991 року. 6. Постанова Верховної ради України Про затвердження Положення про класні чини працівників органів прокуратури України від 6 листопада 1991 року. 7. Наказ Генерального прокурора України Про науково-методичну раду при Генеральній прокуратурі України від 31 серпня 1998 року. 8. Постанова Кабінету міністрів України Про затвердження Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним науково-дослідним установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів від 1 липня 1996 року. 9. Наказ Генерального прокурора України Про Положення про атестування прокурорсько-слідчих працівників органів прокуратури України від 9 вересня 1998 року. 10. Наказ Генерального прокурора України Про організацію роботи органів прокуратури України з питань систематизації законодавства та зв’язків із засобами масової інформації від 4 квітня 1992 року. 11. Наказ Генерального прокурора України Про організацію роботи із заявами і скаргами в органах прокуратури від 4 квітня 1992 року. 12. Наказ Генерального прокурора України Про організацію роботи із зверненнями громадян в органах прокуратури від 18 березня 1997 року. 13. Наказ Генерального прокурора України Про затвердження Порядку та умов державного обов’язкового особистого страхування працівників прокуратури від 19 серпня 1992 року. 14. Наказ Генерального прокурора України Про основні принципи управління, організації роботи та постановки контролю виконання в органах прокуратури України від 14 лютого 2000 року. 15. Бабкова В., Шандула О. Щодо ефективності контрольної діяльності в органах прокуратури // Право України - 2001 - № 4 - С. 32-36. 16. Бакаєв Д. Взаємодія прокурорського нагляду за виконанням законів органами попереднього розслідування і нагляду за виконанням законів при розгляді кримінальних справ в судах. – X.: Право, 998. 17. Бандурка А. Основи управління в органах внутрішніх справ України - X.: Основа, 1996. 18. Басков В.Й. Курс прокурорского надзора: Учебник для вузов / Моск. гос. ун-т им, М.В. Ломоносова. - М.: Юристъ, 1999. 19. Бородін І. Функціональні обов’язки прокуратури в сфері забезпечення прав людини і громадянина (загальний нагляд, представництво інтересів громадян) // Право України - 2000 - № 7 - С. 46-48. 20. Валюх В. Інтереси держави як предмет представництва прокурором в суді // Право України - 2001 - № 2 - С. 112-114. 21. Вернидубов І. Функції прокуратури на перехідний період // Право України - 1998 - № 2 - С. 7-8 22. Ганишин О. Належне правове забезпечення - запорука прокурорського нагляду // Право України - 1999 - № 9 - С. 76. 23. Гетманцев О.В. Про вдосконалення способів правового впливу на цивільні процесуальні відносини. // Вісник Академії праці і соціальних відносин: Право Ураїни (теорія і практика). - 2002. - №2. - С. 171-175. 24. Гончаренко М.В. Цивільний процес (курс лекцій). - Х.: Право, 2005. 25. Комаров В.В. Цивільне процесуальне право України. - Х.: Основа, 1993. 26. Комаров В.В., Баранкова В.В., Тертишніков В.І. Цивільне процесуальне право України. — Х. : Право, 2004. 27. Кривобок В. Актуальні питання визначення статусу прокуратури України в умовах перехідного періоду // Право України - 2000 - № 10 - с. 85 28. Кузьменко О.Г. Гражданский процесс в вопросах и ответах: Учебное пособие. – Донецк: Академия, 1998. 29. Михайленко О. Проблеми реформування прокуратури України // Право України - 1998 - № 1 - С. 78-80 30. Михайленко О. Прокуратура Франції: становлення та повноваження // Право України - 2000 - №2 - С. 100-104. 31. Михайленко О. Прокуратура ФРН: становлення та повноваження // Право України - 2000 - № 5 - С. 102-105. 32. Проблемы науки гражданского процесуального права / под ред. В.В.Комарова. Х.: Право, 2002. 33. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академ. курс. - К.:Ін Юре, 2005. 34. Штефан О.О. Цивільне процесуальне право у схемах. - К.: МАУП, 2004. 35. Чорнооченко C.I. Цивільний процес в Україні. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. 36. Шкурат А.Г. Цивільне процесуальне право України. - Х.: ХНУП, 2004. 37. Юлін Л.Д. Цивільний процес України та зарубіжних країн. - Одесса: Дюк, 2003. 38. Юрченко В.В. Цивільне процесуальне право: Курс лекцій для ВНЗ. – Львів.: Оранта, 2004. 39. Явуш О.Г. Цивільний процес. - Х.: Основа, 2004. 40. Ярошенко І.С. Цивільне процесуальне право України. - К.: КНЕУ, 2003.
Дополн. информация2438
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 8-050-3-310-310; или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Участь органів Прокуратури в цивільному процесі за законодавством України та країн ЄС

  Вступ 2 Розділ І. Становлення органів прокуратури в історично-правовому процесі та сучасне правове регулювання діяльності прокуратури в Україні 5 1.1 Загальний огляд історично-правового формування органів прокуратури та їх участі у судових процесах 5 1.2 Правове становище прокуратури в незалежній Україні 12 Розділ ІІ. Завдання та участь прокуратури в цивільному процесі за законодавством України та країн ЄС 44 2.1 Участь органів прокуратури в цивільному процесі України 44 2.2 Участь органів прокуратури в цивільному процесі країн ЄС: порівняльний аналіз 67 Висновки 80 Список використаних джерел 82
 • Завдання органів прокуратури в цивільному процесі

  Вступ 3 Розділ І. Основні положення діяльності прокурора в цивільному процесі 5 1.1. Завдання органів прокуратури в цивільному процесі. 5 1.2. Цивільна процесуальна правосуб'єктність прокурора. 6 1.3. Стадії цивільного судочинства і досудове представництво. 8 Розділ ІІ. Підстави, процесуальні форми і види участі прокурора в цивільному процесі 12 2.1. Підстави і процесуальні форми участі прокурора в цивільному процесі. 12 2.2. Відкриття цивільного провадження. 14 2.3. Вступ прокурора у цивільний процес. 17 Розділ ІІІ. Участь прокурора в цивільному процесі 22 3.1. Участь прокурора в цивільному процесі у справі в суді першої інстанції. 22 3.2. Участь прокурора в провадженні по оскарженню і перегляду судових рішень і ухвал. 27 Висновки 31 Список використаної літератури 33
 • Загальна характеристика учасників цивільного процесу

  Вступ.3 Розділ 1. Загальна характеристика суб єктів цивільних процесуальних відносин......................................................................4 Розділ 2. Сторони у цивільному процесі..........................................................11 Розділ 3. Участь третіх осіб у цивільному процесі.14 Розділ 4. Участь органів прокуратури у цивільному процесі.........................21 Розділ 5. Участь у цивільному процесі органів державної влади, органів місцевого самоврядування та осіб, яким надано законом право захищати права і свободи інших осіб......................25 Висновки...............................................................................................................32 Список використаної літератури........................................................................33
 • ПРОЦЕС ДОКАЗУВАННЯ ТА ЙОГО СУБ'ЄКТИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Теоретичні основи процесу доказування 8 1.1. Поняття судових доказів і доказування. Класифікація доказів 8 1.2. Предмет доказування і порядок його визначення в цивільній справі. Обов'язок доказування 15 1.3. Обставини, що не підлягають доказуванню 20 Розділ 2. Підстави, процесуальні форми і види участі у процесі доказування органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, прокурора, представника та суду 23 2.1. Участь у цивільному процесі органів державної влади, органів місцевого самоврядування та осіб, яким надано законом право захищати права і свободи інших осіб 23 2.2. Завдання органів прокуратури у цивільному процесі 34 2.3. Поняття та значення процесуального представництва 46 2.4. Участь суду у доказовій діяльності 63 Розділ 3. Засоби доказування у цивільному процесі 78 3.1. Пояснення сторін, третіх осіб та їх представників 79 3.2. Показання свідків 82 3.3. Висновки експертів 87 3.4. Письмові та речові докази 92 3.5. Забезпечення доказів 98 3.6. Належність доказів і допустимість засобів доказування. Оцінка доказів 101 ВИСНОВКИ 105 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 111
 • Процес доказування та його субєкти в цивільному процесі України

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 7 1.1. Поняття, мета, етапи і елементи доказування в цивільному процесі 7 1.2. Етапи доказової діяльності 21 1.3. Поняття предмету і фактів доказування 31 РОЗДІЛ ІІ. СУБ'ЄКТИ ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 39 2.1. Сторони, як суб’єкти доказування в цивільному процесі 39 2.2. Інші особи, які беруть участь у справі, як суб’єкти доказування 44 2.3. Участь суду у визначення предмету доказування і визначеності доказового матеріалу 54 2.3.1. Позовне провадження 54 2.3.2. Окреме провадження 60 2.3.3. Наказове провадження 71 ВИСНОВКИ 79 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 83 ДОДАТКИ 87
 • Процес доказування та його субєкти в цивільному процесі України

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 7 1.1. Поняття, мета, етапи і елементи доказування в цивільному процесі 7 1.2. Етапи доказової діяльності 21 1.3. Поняття предмету і фактів доказування 31 РОЗДІЛ ІІ. СУБ'ЄКТИ ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 39 2.1. Сторони, як суб’єкти доказування в цивільному процесі 39 2.2. Інші особи, які беруть участь у справі, як суб’єкти доказування 44 2.3. Участь суду у визначення предмету доказування і визначеності доказового матеріалу 54 2.3.1. Позовне провадження 54 2.3.2. Окреме провадження 60 2.3.3. Наказове провадження 71 ВИСНОВКИ 79 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 83 ДОДАТКИ 87
 • Фінансування і матеріально-технічне забезпечення органів прокуратури

  ЗМІСТ Вступ 2 1. Правовий статус прокуратури України 4 2. Правове регулювання фінансового і матеріально-технічного забезпечення органів прокуратури 10 3. Матеріальне і соціальне забезпечення працівників прокуратури 13 4. Заходи соціально-матеріального забезпечення працівників органів прокуратури 15 Висновки 21 Список використаних джерел 22
 • Сторони як основні учасники цивільного процесу

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 7 1.1. Поняття, мета і елементи доказування в цивільному процесі 7 1.2. Етапи доказової діяльності 11 РОЗДІЛ ІІ. СУБ'ЄКТИ ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 15 2.1. Сторони, як суб’єкти доказування в цивільному процесі 15 2.2. Інші особи, які беруть участь у справі, як суб’єкти доказування 20 2.3. Участь суду у визначення предмету доказування і визначеності доказового матеріалу 29 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36
 • Функції та повноваження прокуратури України. Їх роль у здійсненні правоохоронної діяльності

  Вступ Розділ І. Роль і місце прокуратури України в системі органів державної влади 1.1. Місце прокуратури в системі органів державної влади 1.2..Система прокуратури та організація її роботи Розділ ІІ. Функції та повноваження прокуратури України. Їх роль у здійсненні правоохоронної діяльності 2.1. Функції прокуратури 2.2. Повноваження органів прокуратури України 2.3. Напрямки зміни ролі та функцій прокуратури України шляхом перетворення в орган, що відповідатиме демократичним, європейським стандартам Висновок Список використаної літератури
 • Роль прокуратури в системі правоохоронних органів

  Вступ 3 1. Структура, функції та завдання прокуратури україни 4 2. Основні принципи організації роботи органів прокуратури 9 Висновки 14 Використана література 15

©: 2011-2020 infoworks.ru