Заказать реферат

Реферат: Рівень життя і соціальна політика в транзитивному суспільстві (ID:19054)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Рівень життя і соціальна політика в транзитивному суспільстві (Код работы:19054)

Информация о работе Раздел: Экономика
Вид работы: Реферат
Объем: 8 стр.
Цена: 50 грн.
Код работы (ID): 19054
Добавлена: 22.04.2008
Просмотров: 947
Просмотр
«Рівень життя і соціальна політика в транзитивному суспільстві»
СодержаниеВСТУП 1
1. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ ТА ЇЇ СТРУКТУРНІ СКЛАДОВІ 2
2. РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 3
3. ПРОБЛЕМИ ОБМЕЖЕННЯ БІДНОСТІ ТА ПРОЦЕСИ МАРГІНАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 3
4. РОЗПОДІЛ ДОХОДІВ І ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ 5
5. РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 6
ВИСНОВКИ 7
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 8
Литература1. Величко О. Бюджетне фінансування соціальної інфраструктури: проблеми та перспективи // Економіка України. — 2006. — № 2. — С. 43.
2. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії: Підручник. -- К., Вища шк., 2005.
3. Економіка зарубіжних країн / За ред. Ю.Г. Козака. -- К., ЦУЛ, 2003.
4. Левин И. Экономика и гражданское общество // МЭ и МО. — 2005. — № 1. — С. 68.
5. Мочерний С.В. Політична економія: Навч. посібник. - К,, Знання-Прес, 2002.
6. Основи економічної теорії: політекономічний аспект // К., 2000.
7. Римашевська Н. Невідкладність соціальних реформ // Независимая газета. – 2005. – 1 сентяб.
8. Стендінг Г., Чернишев І. Статистика для нових ринків праці в країнах з перехідною економікою. МОП : К., 2000. — С. 23.
9. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. – 3- тє вид., випр. – К.: Знання, 2006.
10. Цвылев Р. Метаморфозы индустриальной экономики: проблема экономических измерений // Мировая экономика и международные отношения, № 2, 2001.
11. Чистов С.М. Державне регулювання економіки: Навч.-метод. посіб. – К.: КНЕУ, 2002.
12. Экономическая теория (политэкономия): Учебник. - М., Инфра-М., 2004.
13. Экономическая теория: Учебник для ВУЗов / Под ред. В.Д. Камаева. -- М., Владос, 2005.
Дополн. информация2461
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 8-050-3-310-310; или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Рівень життя наелення

  Вступ 1. Рівень життя населення та його стан 1.1. Сутність рівня життя населення 2.1. Характеристика чинників, які визначають рівень життя населення 2. Аналіз факторів, які визначають рівень життя населення 2.1. Демографічна проблема України 2.2. Здоров’я населення як складова рівня життя 2.3. Міграційні процеси як об’єктивний фактор 3. Шляхи покращення рівня життя населення Висновки Список використаної літератури Додатки
 • Рівень життя населення, фактори що на нього впливають

  Вступ 1. Рівень життя населення як соціальний показник розвитку 2. Система показників рівня життя населення 3. Фактори впливу на рівень життя населення 4. Аналіз рівня життя населення в Україні 5. Стратегічні напрями підвищення рівня життя населення Висновки та пропозиції Список використаних джерел Додатки
 • Рівень життя населення

  Вступ 1. Рівень життя населення: індикатори стану і методологія їх визначення 2. Система показників рівня життя населення 3. Рівень життя в Україні і потреби населення 3.1. Поглиблення соціального розшарування та регіональної диференціації рівня життя населення 3.2. Аналіз життєвого рівня українського населення 3.3. Державне регулювання рівня життя населення 4. Дієві чинники зменшення бідності в Україні 5. Стратегічні напрями підвищення рівня життя населення Висновки та пропозиції Список використаних джерел Додатки
 • Людина в демократичному суспільстві

  Вступ 3 1. СУТНІСТЬ СУСПІЛЬСТВА ТА МІСЦЕ ЛЮДИНИ В НЬОМУ 5 1.1. Суспільство як соціальна система 5 1.2. Особа в системі суспільних відносин 11 2. ЛЮДИНА В СУЧАСНОМУ ДЕМОКРАТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 15 2.1. Поняття демократії 15 2.2. Демократія як форма політичного життя 16 2.3. Критерії демократизму суспільства 22 Висновки 25 Список використаних джерел 27
 • Трудові ресирси. Національний склад. Рівень життя населення.

  Вступ / Соціальна структура населення та трудові ресурси України / Національний склад населеня України / Рівень життя населення України / Висновки / Список використаної літератури / Додаток
 • Соціальна стратифікація і мобільність

  Вступ 2 1. Поняття «соціальна стратифікація» 4 2. Вищі середні і нижчі класи в суспільстві 7 3. Соціальна мобільність її типи 10 4. Стратифікація сучасного українського суспільства 15 Висновки 17 Використана література 20
 • Правові основи трансформації соціально-культурного процесу (приклад програми для Київа та Севастополя)

  1. Вступ 2 2. Основи соціальної політики 3 2.1. Соціальна політика – для дітей 4 2.2. Соціальна і культурна політика і освіта 5 2.3. Молодіжні і дитячі громадські організації 7 2.4. Головними напрямами державної молодіжної політики в Україні 10 3. Правові основи культурологічних змін 11 3.1. Державні гарантії 13 3.2. Соціальні гарантії працівників 13 3.3. Права нацональних груп і меншинств 14 3.4. Музейна політика 19 3.5. Творча спілка 20 3.6. Міжнародний фестиваль 22 3.7. Культурно-соціальна програма для Севастополя 23 3.8. Культурно-соціальна програма для Киева 24 Висновки 26 Література 27
 • Соціальна політика щодо регулювання соціально-класових інтересів

  Зміст Вступ 3 1. Соціальна стратифікація як багатовимірний, ієрархічно організований простір 4 2. Класи і класові відносини 6 3. Соціально-класові відносини в сучасному суспільстві 7 4. Процеси соціальної мобільності як об'єкт соціальної політики 8 5. Суперечливий характер соціального простору сучасного українського суспільства 9 5. Соціально-класова структура сучасного українського суспільства та її поляризація 11 Висновок 14 Література 15
 • Соціальна політика і соціальне управління

  1. Соціальне управління та його зміст 2 2. Соціальна політика: поняття, сутність, завдання 5 Список використаної літератури 12
 • Оцінка рівня життя населення: порівняльний аналіз для України

  Вступ 1. Рівень життя населення та методи його обчислення 1.1. Якість життя та її вимірювання 2. Порівняльний аналіз рівня життя в Україні 2.1. Аналіз рівня життя у динаміці за 1990-2006 рік 2.2. Порівняння показників рівня життя в Україні та основних груп країн світу 3. Перспективи покращення життєвого рівня в Україні та шляхи його досягнення Висновки та пропозиції Список використаних джерел Додатки

©: 2011-2020 infoworks.ru