Заказать реферат

Курсовая: Процесуальні строки у цивільному процесі. (ID:21580)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Процесуальні строки у цивільному процесі. (Код работы:21580)

Информация о работе Раздел: Гражданский процесс
Вид работы: Курсовая
Объем: 25 стр.
Цена: 100 грн.
Код работы (ID): 21580
Добавлена: 22.08.2007
Просмотров: 1498
СодержаниеЗ М І С Т


В С Т У П 2
1. Поняття та сутність строків в цивільному процесі як процесуального засобу для правильного та своєчасного розгляду та розв'язання цивільних справ. 4
2. Види процесуальних строків в цивільному процесі. 7
3. Застосування процесуальних строків в процесі здійснення цивільного судочинства. 10
4. Процесуальні строки та проблема законної сили судового рішення. 19
В И С Н О В К И : 23
Список використаної літератури. 27
ЛитератураСписок використаної літератури.

1. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, Харків, 2001р. – 46 с.
2. Бойко В. "Проблеми правосуддя в Україні та шляхи їх вирішення"// Право України. - 2002р.- №3.
3. Вандишев В.В., Дернова Д.В. "Гражданский процесс". - СПб.: Питер.2001г.- 416стр.
4. Городовенко В. "Про становлення незалежної судової влади"// Право України.2002р.№9.
5. Гражданский процес, за ред. М.К. Треушникова.- М.: Спарк. 1998г.- 544стр.
6. Гражданский процесс, за ред. В. А. Мусина.- М.: Проспект.2001г.544стр.
7. Закон України "Про виконавче провадження" від 21.04.1999р., зі змін, та допов. / ІАЦ "Ліга: Еліт" 7.4.2.
8. Закон України "Про судоустрій" від 7.02.2002 р. / ІАЦ "Ліга: Еліт" 7.4.2.
9. Зейкан Я.П. "Недоліки законодавчого регулювання цивільного процесу"// Вісник Верховного Суду України. №- 2.- 2003р.
10. Концепція судово-правової реформи, затверджена Постановою Верховної Ради України від 28.04.1992р. / ІАЦ "Ліга: Еліт" 7.4.2.
11. Кравчук В.М. Стратегія і тактика цивільного процесу. Практичний посібник. - К.: Атіка, 2002. - 352 с.
12. Кройтор В.А. "Гражданский процесе". - X.: Эспада.2002г.288стр.
13. Лист Верховного Суду України від 1.12.2003р. "Про усунення тяганини при розгляді судами справ" / www.scourt.gov.ua
14. Луспеник Д. Д. Настільна книга професійного судді при розгляді цивільних справ (складання судових процесуальних документів за новим ЦПК України): Науково-практичний коментар. - X.: Харків юридичний, 2005-640с.
15. Постанова Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 11.10.2003р.// Вісник Верховного Суду.№2.2004р.
16. Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002: Офіційне видання / за загальною редакцією голови Верховного суду України В.Т. Маляренка.- К.: Видавництво А.С.К., 2003.- 489с.
17. Руденко М.В. "Питання апеляційного та касаційного провадження за новим процесуальним законодавством"// Законодавство України. Науково-практичний коментар. № 2.- 2002р.
18. Ухвала судової колегії в цивільних справах Верховного Суду України від 27.09.2000р./ Рішення Верховного Суду України за 2001р./ www.scourt.gov.ua
19. Цивільне процесуальне право України: Навчальний посібник / За заг.ред. С. С. Бичкової. –К.: Атіка, 2006. – 384 с.
20. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Голос України. - 2003. - № 45-46 - 12 березня 2003 р.; № 47-48 - 13 березня 2003 р.
21. Цивільний процесуальний кодекс України: Станом на 01.07.2005 р..- К.: «ПАЛИВОДА», 2005. - 156 с.
22. Червоний Ю.С, Волосатый Г.С. и др. «Гражданский процесс Украины». - X.: Одиссей.2003г.352стр.
23. Чорнооченко С.І Цивільний процес: Вид 2-ге переробл. та доп.: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.-472с.
24. Шевчук П.І. "Організаційно-правові аспекти забезпечення ефективності цивільного процесу"// Вісник Верховного Суду України. № 3.- 2001р.
25. Шевчук П. І. Судовий наказ в цивільному судочинстві // Право України. - 2004.-№ 5.-С. 31-32.
26. Шевчук П.І. "Розширення дії засад змагальності та диспозитивності при розгляді справ у суді першій інстанції"// Вісник Верховного Суду України. № 3.- 2002р.
27. Шевчук П.І., Кривенко В.В. "Касаційне проваждення в цивільних справах"// Вісник Верховного Суду України. № - 1.- 2002р.
28. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Підручник. - К.: Ін Юре, 2005 – 456 с.
29. Ярошенко І.С. Цивільне процесуальне право: Навч. - метод. Посібник для самост. вивч. дисц. -К.: КНЕУ, 2003. -159с.
Дополн. информацияРобота виконана в 2008 році з використанням останніх змін до законодавства на момент написання , а також з дотриманням вимог, що ставляться до такого виду робіт.
Тел.: 8-097-822-60-89; електронна адреса: [email protected]
Виконую роботи з юридичних та гу
ПродавецОлег Станиславович Алмазов
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Процесуальні строки

  1. Поняття та значення строків у цивільному процесі 3 2. Види процесуальних строків 4 а) Строки, встановлені законом 4 б) Строки, встановлені судом 4 в) Абсолютно визначені строки 5 г) Відносно визначені строки 7 ґ) Не визначені строки 8 3. Обчислення процесуальних строків 8 4. Зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків 11 Перелік використаної літератури 13
 • Завдання органів прокуратури в цивільному процесі

  Вступ 3 Розділ І. Основні положення діяльності прокурора в цивільному процесі 5 1.1. Завдання органів прокуратури в цивільному процесі. 5 1.2. Цивільна процесуальна правосуб'єктність прокурора. 6 1.3. Стадії цивільного судочинства і досудове представництво. 8 Розділ ІІ. Підстави, процесуальні форми і види участі прокурора в цивільному процесі 12 2.1. Підстави і процесуальні форми участі прокурора в цивільному процесі. 12 2.2. Відкриття цивільного провадження. 14 2.3. Вступ прокурора у цивільний процес. 17 Розділ ІІІ. Участь прокурора в цивільному процесі 22 3.1. Участь прокурора в цивільному процесі у справі в суді першої інстанції. 22 3.2. Участь прокурора в провадженні по оскарженню і перегляду судових рішень і ухвал. 27 Висновки 31 Список використаної літератури 33
 • Цивільно-процесуальне право

  1. Сторони та треті особи в цивільному процесі 2 2. Представництво в цивільному процесі. Адвокат в цивільному процесі. 5 3. Підсудність та підвідомчість 8 4. Цивільні процесуальні правовідносини 12 5. Предмет доказування в цивільні справі. Факти, що не підлягають доказуванню 13 Список використаних джерел 14
 • Процесуальні строки їх відновлення та впровадження

  Вступ 2 Розділ І. Поняття та види процесуальних строків у господарському процесі України 4 Розділ ІІ. Процесуальні строки в Господарському процесуальному кодексі України 12 2.1 Порядок і строки розгляду претензії 12 2.2 Строк вирішення спору 12 2.3 Строки апеляційного оскарження 13 2.4 Строки касаційного оскарження 14 2.5 Строки виконання рішень ухвал та постанов 15 2.6 Порядок і строк подання заяви (внесення подання) про перегляд судового рішення 17 2.7 Відстрочка або розстрочка виконання судового рішення 19 2.8 Зупинення і поворот виконання судового рішення 24 Висновки 31 Список використаних джерел 37
 • Цивільні процесуальні строки

  Вступ 1. Поняття та значення строків у цивільному процесі 2. Види процесуальних строків 3. Обчислення процесуальних строків 4. Зупинення, поновлення та впровадження процесуальних строків Висновки Список використаної літератури
 • Цивільні процесуальні строки

  Вступ Розділ 1. Поняття та значення та види строків у цивільному процесі Розділ 2. Обчислення процесуальних строків Розділ 3. Зупинення, поновлення та впровадження процесуальних строків Висновки Список використаної літератури
 • Поняття сторін у цивільному процесі

  Вступ 3 1. Поняття сторін у цивільному процесі 4 2. Процесуальні права й обов'язки сторін 8 Висновки 13 Використана література 14
 • Цивільно процесуальні відносини

  Вступ 4 Розділ І. Теоретичні основи цивільно-процесуальних відносин 5 Розділ ІІ. Поняття та сутність сторін в цивільному процесі 7 Розділ ІІІ Процесуальні права та обов’язки сторін в цивільному процесі 15 Розділ IV. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільно-правових відносин 19 Висновки 25 Список використаних джерел 26Вступ 4 Розділ І. Теоретичні основи цивільно-процесуальних відносин 5 Розділ ІІ. Поняття та сутність сторін в цивільному процесі 7 Розділ ІІІ Процесуальні права та обов’язки сторін в цивільному процесі 15 Розділ IV. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільно-правових відносин 19 Висновки 25 Список використаних джерел 26
 • Представництво в цивільному процесі. Адвокат в цивільному процесі

  Вступ 3 1. Поняття та значення процесуального представництва 4 2. Види представництва у цивільному процесі 7 3. Повноваження представника в суді 9 4. Адвокат у цивільному процесі 11 Висновок 14 Список використаної літератури 16
 • Судові витрати у цивільному процесі

  1. Поняття та види судових витрат в цивільному процесі, їх визначення..............................................................................................3 2. Державне мито: обчислення, порядок сплати, повернення державного мита..........................................................................................5 3. Втрати, пов язані з розглядом справи.......................................................9 4. Звільнення від сплати витрат. Розподіл судових витрат та їх відшкодування............................................................................................10 5. Цивільні процесуальні штрафи.................................................................12 Використана література...................................................................................15

©: 2011-2020 infoworks.ru