Заказать реферат

Реферат: Організація і проведення виборів. Місцеве самоврядування в Україні (ID:21920)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Організація і проведення виборів. Місцеве самоврядування в Україні (Код работы:21920)

Информация о работе Раздел: Конституционное право
Вид работы: Реферат
Объем: 25 стр.
Цена: 64 грн.
Код работы (ID): 21920
Добавлена: 16.10.2007
Просмотров: 775
СодержаниеПЛАН
ВСТУП…………………………………………………………………………..с. 3
1. Організація і проведення виборів…………………………………………..с. 4
2. Місцеве самоврядування в України……………………………………….с. 16
3. Ситуаційне завдання………………………………………………………..с. 23
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...с. 24
ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………….с. 25

3. Ситуаційне завдання
Із 445 обраних депутатів України на пленарному засіданні Верховної Ради України зареєструвалось 353 депутати. За прийняття постанови про надання згоди на призначення Президентом України на посаду Генерального прокурора України проголосувало 223 народних депутата. Чи можна вважати постанову прийнятою? Відповідь обґрунтуйте.
ЛитератураЛІТЕРАТУРА
1. Конституція України. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141.
2. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 24,ст. 170.
3. Закон України “Про Центральну виборчу комісію”. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 36, ст. 448.
4. Закон України “Про всеукраїнський та місцеві референдуми”. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 33, ст. 443.
5. О.Ф. Фрицький. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 536 с.
6. Місцеве самоврядування: Зб. Нормат.-правових актів / За ред. М. І. Панова. — Харків: Гриф, 2002. — 688 с.
7. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.
Дополн. информацияРабота написана в августе 2007 года!
ПродавецАндрей
Примечание от продавца работы Работы не переписаны с Интернета! Во всех работах имеются ссылки. Оформление - согласно ГОСТам и требованиям Министерства образования Украины! Вы можете просто купить готовую работу за цену, которая указана. За дополнительную оплату возможны любые доработки и переделки. Все ваши вопросы и уточнения по работе вы можете задать по телефонам: (+38-044-223-01-85) или (+38-093-981-27-74) - звоните, договоримся. E-mail: [email protected] ВНИМАНИЕ: правильно указывайте Вашу почту и, при возможности, номер телефона для связи.
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Місцеве самоврядування як форма реалізації державності в Україні

  1. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ОСНОВА КОНСТИТУЦІЙНОГО УСТРОЮ В УКРАЇНІ 2 2. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ФОРМА НАРОДОВЛАДДЯ 4 3. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ФОРМА ЗДІЙСНЕННЯ ВЛАДИ НА МІСЦЯХ 7 4. ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 11 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 14
 • Світові типи місцевого самоврядування

  В С Т У П 2 Розділ 1. Поняття та загальна характеристика місцевого самоврядування в зарубіжних країнах. 3 Розділ 2. Країни з англосаксонською системою місцевого самоврядування. 2.1. Місцеве самоврядування та управління США. 7 2.2. Місцеве самоврядування та управління у Великобританії. 8 2.3.Місцеве самоврядування та управління Канади. 10 Розділ 3. Країни з континентальною (французькою) системою місцевого самоврядування. 3.1. Регіональне і місцеве управління та самоврядування Франції. 13 3.2. Місцеве самоврядування ФРН. 16 Розділ 4. Країни з радянською системою місцевого самоврядування. 4.1. Місцеве самоврядування Росії. 18 4.2. Місцеве самоврядування Польщі. 19 4.3. Місцеві органи народної влади Куби. 20 В И С Н О В К И: 22 Список використаної літератури: 24
 • МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: СИСТЕМА ТА ОСНОВНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ РОБОТИ

  Вступ Розділ І. Місцеве самоврядування в Україні 1.1. Історичні аспекти становлення місцевого самоврядування в Україні 1.2. Поняття та функції місцевого самоврядування 1.3. Основні моделі місцевого самоврядування Розділ ІІ. Система та основні організаційні форми здійснення повноважень місцевого самоврядування в Україні 2.1. Сучасна система місцевого самоврядування в Україні 2.2. Класифікація органів місцевого самоврядування 2.3. Організаційні форми діяльності органів місцевого самоврядування Висновки Список використаних джерел та літератури
 • Організаційно-економічний механізм місцевого самоврядування в Україні

  Використана література 1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141. 2. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997р. Відомості Верховної Ради України. - 1997.-№ 24. - Ст. 170. 3. Біленчук П.Д., Кравченко В. В., Підмогильний М. В. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право). — К., 2000. — 304 с. 4. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування. — К., 2000. — 297 с.
 • Місцеве самоврядування України

  Вступ 3 1. Історія розвитку місцевого самоврядування в Україні 4 1. Історія розвитку місцевого самоврядування в Україні 4 2. Місцеве самоврядування: поняття і система 5 3. Принципи місцевого самоврядування 9 4. Гарантії місцевого самоврядування 10 Висновки 14 Література 16Вступ 3 1. Історія розвитку місцевого самоврядування в Україні 4 1. Історія розвитку місцевого самоврядування в Україні 4 2. Місцеве самоврядування: поняття і система 5 3. Принципи місцевого самоврядування 9 4. Гарантії місцевого самоврядування 10 Висновки 14 Література 16
 • Місцеве самоврядування в Україні: поняття, система, функції та організаційно правова форма

  ЗМІСТ Вступ ………………………………………………………………………………....4 Розділ 1 Місцеве самоврядування як важливий елемент конституційного ладу 1.1 Поняття та природа місцевого самоврядування……………………………...6 1.2 Система місцевого самоврядування в Україні…………………………….…10 Розділ 2 Функції та організаційно-правові форми здійснення повноважень місцевого самоврядування в Україні 2.1 Функції місцевого самоврядування в Україні……………………………….16 2.2 Організаційно-правові форми діяльності органів місцевого самоврядування……………………………………………………………..….23 Висновки………………………………………………………………………...….34 Перелік використаних джерел………………………………………………….…36
 • Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні

  Вступ 3 1. Зародження місцевого самоврядування в середньовічній Україні. 4 2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування. 9 Висновок 16 Список використаної літератури 18
 • Місцеве самоврядування в Україні

  Вступ Розділ 1. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні Розділ 2. Повноваження місцевих органів самоврядування Розділ 3. Конституційні засади взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування Висновки Список використаної літератури
 • Місцеве самоврядування в системі народовладдя

  Вступ.................................................................................................................3 Розділ 1. Поняття, природа та ознаки місцевого самоврядування..............5 Розділ 2. Система місцевого самоврядування.............................................13 Розділ 3. Конституційні гарантії місцевого самоврядування в Україні..........................................................................................21 Висновки.........................................................................................................28 Список використаної літератури..................................................................30
 • Місцеве самоврядування в Україні (поняття, нормативна основа, принципи функціонування та система органів місцевого самоврядування). Класифікація державних службовців

  ПЛАН 1. Місцеве самоврядування в Україні (поняття, нормативна основа, принципи функціонування та система органів місцевого самоврядування)………...…с. 3 2. Класифікація державних службовців……………………………………..с. 12 3. Ситуаційне завдання………………………………………………………..с. 20 ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………….с. 22 3. Ситуаційне завдання Кому із наведених суб’єктів можуть бути адресовані адміністративно-правові норми? А) Уряду України; Б) комітету ВРУ; В) іноземцям; Г) послу в Україні; Д) державному комітету.

©: 2011-2020 infoworks.ru