Заказать реферат

Реферат: ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО (ID:22020)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО (Код работы:22020)

Информация о работе Раздел: Разное
Вид работы: Реферат
Объем: 12 стр.
Цена: 24 грн.
Код работы (ID): 22020
Добавлена: 03.12.2007
Просмотров: 1168
Просмотр
«ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО»
Содержание1. Охарактеризувати вчення Аристотеля про право і державу 3
2. Розкрити суть правових і політичних поглядів Томаса Джеферсона 6
3. Дати характеристику основних державницько-правових ідей у декларації про державний суверенітет України 1990-року і Акті
проголошення незалежності України 1991 р. 10
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 12
Дополн. информацияРік написання: 2007
Інтервал: 1,5
ПродавецНиколай Нагорнюк
Примечание от продавца работы Вы можете заказать новую работу: реферат, контрольная - 30-60 грн. курсовая по праву - 110 грн. курсовая по економическим дисциплинам (не на примере предприятия) - 140 грн курсовая по экономике на примере предприятия - 200 грн. дипломная работа - 1 дол. страница.
Работа прошла защиту и получила высокую позитивную оценку.
Перезвонив по телефонам: 80505603140, 80673126507 или написав письмо [email protected] или [email protected], вы получите абсолютно достоверный и оперативный ответ на ваши вопросы по этой работе.
Вы можете заказать только часть работы.
За минимальную доплату работа может быть оперативно обновлена или переделана под ваши требования, а также может быть переделана с реферата в контрольную, с контрольной в курсовую, или с курсовой в дипломную и наоборот. Стоимость доплаты зависит от объема необходимой доработки или переработки. В рамках всех доработок и переработок на работу дается ГАРАНТИЯ.
Ответы на часто задаваемые вопросы:
1. Стоимость указана за всю работу? Да, указанная стоимость - за всю работу.
2. Какие гарантии, что вы вышлите работу? Гарантии 100%. Возможна передача работы "из рук в руки" или пересылка по e-mail по частям - вы оплачиваете часть стоимости и я вам высылаю часть работы, потом вы оплачиваете вторую часть и я вам высылаю работу в полном объеме. Стаж работы 8 лет.
3. Как быстро можно получить работу - работу можно получить в течении 10 минут. Все зависит от вашей оперативности.
4. Где гарантии, что работа нужного качества? Все работы соответствуют установленным стандартам определенных методическими требованиями Министерства образования Украины. Все работы прошли защиту. В оформлении работ могут быть свои нюансы в зависимости от учебного заведения в которое она здавалась. Если вы хотите получить полную информацию о работе, то на все ваши вопросы вы получите достоверный и оперативный ответ.
Удачи вам. Буду рад ответить на все ваши вопросы.
Обязательно проверяйте правильноcть указанного вами вашего электронного адреса. Можете написать ваш мобильный телефон (в случае если адрес неправильный, я вам перезвоню)
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Історія вчень про державу і право

  ВСТУП 3 1. З ясуйте актуальність вивчення курсу (дискусійність, альтернативність рішення вчень про державу і право в минулому і сьогоденні) 4 2. Проаналізуйте політичні доктрини Ніколо Макіавелі 7 3. Розкрийте зміст вчення Цицерона про державу і право 10 ВИСНОВКИ 13 ВИКОРИСТАНА літературА 14
 • Питання з курсу «Історія політичних і правових вчень» шпори

  1. Предмет і метод історії вчень про державу і право. 2. Вчення Платона про державу і право. 3. Вчення Арістотеля про державу і право. 4. Вчення Ціцерона про державу і право. 5. Голові риси і особливості політико-правових вчень періоду середньовіччя. 6. Вчення Фоми Аквінського про державу і право. 7. Голові риси і особливості політико-правових вчень періоду Відродження. 8. Політико-правове вчення Нікколо Макіавеллі. 9. Політико-правова теорія Томаса Гоббса. 10. Політико-правова доктрина Джона Локка. 11. Становлення і розвиток ліберально-демократичного світогляду у європейських вченнях про державу і право. 12. Основні положення доктрини класичного лібералізму. І. Бентам і Б. Констан. 13. Вчення Г.В.Гегеля про державу і право. 14. Вчення І.Канта про державу і право. 15. Політико-правові погляди Томаса Джефферсона і Александера Гамільтона. 16. Вчення про федералізм XVIII-XIX cт. 17. Політико-правова доктрина Шарля Монтеск’є. 18. Політико-правові погляди Ж.-Ж. Руссо. 19. Питання держави і права в працях соціалістів –утопістів. 20. Вчення про державу Ж. Бодена. 21. Політико-правове вчення Г.Гроція. 22. Політико-правове вчення Б.Спінози. 23. Антидемократичні політико-правові теорії XX ст. 24. Політико-правове вчення Фрідріха Ніцше. 25. Політико-правове вчення марксизму. 26. Вчення Марсілія Падуанського. 27. Теорія природнього права: історія розвитку і основні сучасні концепції. 28. Юридичний позитивізм. 29. Розвиток юридичного позитивізму у вченні про право Джона Остіна. 30. Соціальний дарвінізм Г.Спенсера. 31. Вчення про право Девіда Юма. 32. Вчення про право Рудольфа Іерінга. 33. Неокантіанське вчення про право. Рудольф Штаммлер, Богдан Кістяківський. 34. Нормативістська теорія Г. Кельзена. 35. Соціологічна юриспруденція. 36. Праворозуміння І. Канта. 37. Концепція “свободного права” Є. Ерліха. 38. Психологічна теорія права Лева Петражицького. 39. Історична школа права. 40. Політико-правові аспекти ідеології анархізму. П.Прудон, М.Бакунін. 41. Становлення і розвиток поглядів на державу і право в Київській Русі. 42. Державно-правові ідеї митрополита Іларіона і Данила Заточника. 43. Політико-правове вчення Теофана Прокоповича. 44. Політико-правові ідеї Станіслава Оріховського (Роксолана). 45. Політико-правові ідеї Юрія Немирича і Пилипа Орлика. 46. Суспільно-політичні погляди Тараса Шевченка. 47. Політико-правові погляди Івана Франка. 48. Політико-правові погляди Лесі Українки. 49. Державно-правові погляди Михайла Драгоманова. 50. Державно-правові погляди Михайла Грушевського. 51. Концепції правової держави Богдана Кістяківського і Федора Тарановського. 52. Вчення про державу і право Михайла Владимирського-Буданова. 53. Націоналістична течія в українській політико-правовій думці. 54. Політико-правові погляди Дмитра Донцова. 55. Націократія Миколи Сціборського. 56. Соціалістичний напрямок в українській політико-правовій думці. 57. Доктрина українського націонал-комунізму. 58. Консервативна течія в українській політико-правовій думці. 59. Класократія Володимира Липинського. 60. Доктрина розподілу влад: історія та сучасність. 61. Ідеальна держава Платона. 62. Народницький напрямок в українській політико-правовій думці.
 • Розвиток науки про державу і право

  Зміст Вступ 3 1. Наука про державу і право 5 1.1. Формування назви науки про державу та право 5 1.2. Характер теорії держави та права 8 2. Етапи і напрямки розвитку науки про державу та право 14 2.1. Стародавня Греція 14 2.2. Стародавній Рим 19 2.3. Середньовічні вчення про державу та право 22 2.4. Розвиток науки про державу та право в період Нового часу 25 2.5. Аналітична юриспруденція в XX ст. 31 2.6. Розвиток держави і права згідно радянської теорії 37 2.7. Вчення про державу і право в пострадянський період 46 Висновки 49 Література 51 Теоретичною основою курсової роботи, насамперед, є наукові праці відомих вчених радянського та сучасного періоду. Серед них: М.Н. Марченко, В.В. Лазарєв, В.Н. Хропанюк, О.Ф. Скакун, В.С. Нерсесянц та інші. Метою роботи є теоретичний аналіз розвитку науки про державу та право. Досягнення поставленої мети пов’язується з вирішенням наступних завдань: - дослідити характер науки про державу та право та формування її назви; - спираючись на дослідження наковців проаналізувати етапи та напрямки розвитку науки про державу та право від стародавніх часів до нашого часу. Об’єктом роботи є дослідження розвитку науки про державу та праву. Предметом роботи є характеристика науки про державу та право та її розвиток.
 • Вчення Цицерона про державу і право

  Вступ 2 1.Розвиток державно-правових концепцій у Стародавньому Римі 3 1.1. Вклад давньоримських мислителів в розвиток учення про державу та право 3 1.2. Діяльність римських юристів 4 2. Вклад М. Т. Цицерона в розвиток вчення про державу та право 5 2.1. Держава за М.Т. Цицероном 5 2.2.Право за М.Т. Цицероном 10 Висновок 12 Література 13
 • Ідеї про державу та право в Ісламі

  Вступ 3 1. Виникнення то сутність ісламу 4 2. Ідеї про державу та право в Ісламі 7 Висновки 12 Список використаної літератури 12
 • ВЧЕННЯ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО ФОМИ АКВІНСЬКОГО

  ВСТУП 3 1. Основи вчення Фоми Аквінського 4 2. Вчення Фоми Аквінського про державу 7 3. Фома Аквінський про право 11 Висновок 14 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 15
 • Історія правових вчень

  Самостійна робота 1. Предмет, методи, принципи історії політичних і правових вчень; основні джерела й пам’ятки політико-правових вчень і теорій; періодизація історії вчень про державу і право. 2 Самостійна робота 2. Політико-правові погляди Аристотеля 6 Самостійна робота 3. Політико-правове вчення Марсілія Падуанського. Його трактат "Захисник миру". Правові погляди середньовічних юристів. Corpus juris civilis. "Саксонське зерцало" як джерело правових ідей. 8 Самостійна робота 4. Томас Гоббс та його політико-правове вчення. Трактат "Левіафан, його матерія, форма і влада держави". 11 Самостійна робота 5. Політико-правові погляди Т. Джеферсона. Його "Автобіографія" та "Замітки про штат Вірджінія". Втілення ідей Т. Джефферсона в "Декларації незалежності" та "Білі про права". 14 Самостійна робота 6. Державно-правові вчення Канта 16 Самостійна робота 7. Державно-правові вчення Остіна 19 Самостійна робота 8. Політико-правові погляди і концепції Петра Могили 21 Самостійна робота 9. Виникнення марксизму. Формування марксистської політичної теорії. К. Маркс і Ф. Енгельс "Маніфест Комуністичної теорії", "Святе сімейство". Ідея диктатури пролетаріату в "Німецькій ідеології". Ідея трансформації демократичної революції в соціалістичну. Неминучість соціалістичної революції. 23 Самостійна робота 10. Політико-правові погляди і концепції Леона Дюгі 26 Самостійна робота 1. Предмет, методи, принципи історії політичних і правових вчень; основні джерела й пам’ятки політико-правових вчень і теорій; періодизація історії вчень про державу і право. 2 Самостійна робота 2. Політико-правові погляди Аристотеля 6 Самостійна робота 3. Політико-правове вчення Марсілія Падуанського. Його трактат "Захисник миру". Правові погляди середньовічних юристів. Corpus juris civilis. "Саксонське зерцало" як джерело правових ідей. 8 Самостійна робота 4. Томас Гоббс та його політико-правове вчення. Трактат "Левіафан, його матерія, форма і влада держави". 11 Самостійна робота 5. Політико-правові погляди Т. Джеферсона. Його "Автобіографія" та "Замітки про штат Вірджінія". Втілення ідей Т. Джефферсона в "Декларації незалежності" та "Білі про права". 14 Самостійна робота 6. Державно-правові вчення Канта 16 Самостійна робота 7. Державно-правові вчення Остіна 19 Самостійна робота 8. Політико-правові погляди і концепції Петра Могили 21 Самостійна робота 9. Виникнення марксизму. Формування марксистської політичної теорії. К. Маркс і Ф. Енгельс "Маніфест Комуністичної теорії", "Святе сімейство". Ідея диктатури пролетаріату в "Німецькій ідеології". Ідея трансформації демократичної революції в соціалістичну. Неминучість соціалістичної революції. 23 Самостійна робота 10. Політико-правові погляди і концепції Леона Дюгі 26
 • Контрольна з економічних вчень

  1.Історичні умови виникнення економічних вчень 3 2. Особливості методології історії економічних вчень 7 3. Позитивна економічна теорія напрямків 12 4. Місце в історії економічних вчень 15 Список використаної літератури 17
 • Вчення про державу

  Вступ 3 1. Вчення про державу, право й закон Фоми Аквінського 4 2. Особливості політичної думки М.Падуанського 7 Висновок 10 Список використаної літератури 11Вступ 3 1. Вчення про державу, право й закон Фоми Аквінського 4 2. Особливості політичної думки М.Падуанського 7 Висновок 10 Список використаної літератури 11
 • Питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни “Історія політичних та правових вчень”

  1. Предмет та методологія історії вчень про державу і право 3 2. Політична і правова думка у Стародавній Індії 3 3. Політична і правова думка у Стародавньому Китаї 5 4. Політико-правові погляди даосистів 5 5. Політико-правові погляди Конфуція 6 6. Політико-правові погляди Мо-цзи 6 7. Політико-правові погляди легістів 7 8. Політико-правові ідеї в ранній античній філософії 7 9. Погляди Демокріта на державу і право 8 10. Вчення Сократа про державу і право 9 11. Політико-правові ідеї софістів в Стародавній Греції 10 12. Вчення Платона про державу та право 11 13. Вчення Аристотеля про державу та право 12 14. Політико-правові ідеї стоїків 13 15. Вчення Цицерона про державу і право 14 16. Політико-правові погляди римських стоїків 15 17. Вчення римських юристів про право (Гай Папініан Павел Ульпіан) 16 18. Політико-правові ідеї раннього християнства 17 19. Політико-правові погляди Августина 17 20. Вчення Томи Аквінського про державу і право 18 21. Теорія всесвітньої монархії А. Данте 19 22. Політико-правові ідеї середньовічних єресей у Західній Європі 20 23. Погляди Марсилія Падуанського на державу і право 20 24. Мусульманська правова думка в середні віки 21 25. Політико-правові ідеї в “Слові про закон і благодать” митрополита Іларіона 23 26. Політико-правові ідеї “Повчання” Володимира Мономаха 23 27. Політико-правові ідеї в Повісті минулих літ 24 28. Політико-правові ідеї в «Слові» та «Молінні» Даниїла Заточника 25 29. Політичні й правові погляди Ніколо Макіавеллі 25 30. Ніколо Макіавеллі про форми державного правління – республіку і монархію 26 31. Теорія суверенітету держави Жана Бодена 27 32. Політичні і правові ідеї Реформації (Марін Лютер Томас Мюнцер Жан Кальвін) 28 33. Утопічний соціалізм Томаса Мора і його державно-правові ідеї 28 34. Утопічний соціалізм Томазо Кампанелли і його погляди на організацію державної влади………………………………………………………………………………………………..29 35. Вчення Гуго Гроція про державу і право 30 36. Розробка природно-правової теорії Бенедиктом Спінозою 31 37. Політико-правове вчення Томаса Гоббса 32 38. Вчення Джона Локка про державу і право 33 39. Політико-правові погляди Вольтера 35 40. Вчення Шарля Монтеск’є про політичну свободу і фактори що впливають на характер законів 35 41. Теорія розподілу влад Ш.Монтеск’є 37 42. Вчення Ж.-Ж. Руссо про три ступені нерівності між людьми і походження держави 38 43. Теорія народного суверенітету Ж.-Ж.Руссо 39 44. Державно-правові ідеї якобінців (Робесп’єр Марат) 39 45. Політичні та правові вчення німецького просвітництва 42 46. Політичні та правові вчення італійського просвітництва (Д. Віко Ч. Беккаріа) 43 47. Політико-правові погляди С. Оріховського-Роксолана 44 48. Політико-правові погляди І. Вишенського 45 49. Політичні програми гетьманів України 46 50. Політична й правова думка в Московський державі 48 51. Теорії освіченої монархії (С. Яворський Ф Прокопович В. Татищев І. Посошков М. Щербатов) 50 52. Проект реформ державних і правових установ С. Десницького 52 53. Демократичний ідеал Я. Козельського Г. Сковороди А. Радищева 53 54. Демократична традиція “батьків-засновників” США 54 55. Політичні і правові погляди “федералістів” в США 55 56. Вчення І. Канта про державу і право 56 57. Політико-правова теорія І.Фіхте 57 58. Вчення Г.Гегеля про державу і право 58 59. Історична школа права в Німеччині (Гуго Савіньї Пухта) 59 60. Політичні і правові ідеї теорії утилітаризму І.Бентама 60 61. Політичні і правові ідеї французького лібералізму (Б.Костан А. де Токвіль) 61 62. Утопічний соціалізм і державно-правові ідеї К.А.Сен-Сімона 62 63. Утопічний соціалізм і державно-правові ідеї Ш.Фур’є 63 64. Утопічний соціалізм і державно-правові ідеї Р.Оуена 64 65. Філософський та юридичний позитивізм (О. Конт Дж. Остін) 65 66. Ліберальні вчення про державу і право: Р.Ієрінг Г.Спенсер Г.Еллінек 67 67. Формування марксистської політико-правової теорії 68 68. Питання держави і права в “Маніфесті Комуністичної партії” К.Маркса і Ф.Енгельса ………………………………………………………………………………………………69 69. Анархістська концепція держави і права М. Штірнера 70 70. Анархістська теорія держави і права П.Прудона його проект соціальних реформ 72 71. Анархістська теорія держави і права М.Бакуніна. Полеміка з марксистами 73 72. Політико-правова концепція Ф.Ніцше 74 73. Проект державних перетворень М. Сперанського 75 74. Проекти конституцій декабристів М. Муравйова П. Пестеля 76 75. Політичні і правові ідеї в програмних документах “Кирило-Мефодіївського товариства” та проекти й програми українських мислителів (М. Драгоманов С. Подолинський О. Терлецький І. Франко) 77 76. Розробка теорії правової держави (М. Ковалевський В. Гессен С. Котляревський П. Новгородцев Б.Кістяківський) 78 77. Концепції права: соціологічна (С. Муромцев М. Коркунов М. Ковалевський) формально-догматична (Г. Шершеневича) нормативно-етична (П. Новгородцева та Б. Кістяківського) психологічна (Л. Петражицького) 80 78. Націократична модель державності: М. Міхновський В. Липинський Д. Донцов 81 79. Державно-правові погляди діячів Центральної Ради: М.Грушевський В.Винниченко М.Туган-Барановський 84 80. Ленінське вчення про державу і право та його послідовники 86 81. Радянське праворозуміння 88 82. Теорія солідаризму Л. Дюгі 89 83. Неолібералізм та консерватизм у вченнях про державу і право 89 84. Концепція соціальної держави та політики загального благоденства 90 85. Теорія еліт 91 86. Соціологічна юриспруденція 93 87. Реалістична теорія права 94 88. Юридичний позитивізм 95 89. Нормативна теорія Г. Кельзена 97 90. Сучасна теорія природного права 98

©: 2011-2018 infoworks.ru