Заказать реферат

Курсовая: Українська національна революція середини ХVІІ ст. у контексті загальноєвропейського революційного процесу: здобутки і втрати (ID:22793)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Українська національна революція середини ХVІІ ст. у контексті загальноєвропейського революційного процесу: здобутки і втрати (Код работы:22793)

Информация о работе Раздел: История
Вид работы: Курсовая
Объем: 45 стр.
Цена: 80 грн.
Код работы (ID): 22793
Добавлена: 05.01.2008
Просмотров: 1846
СодержаниеВступ
Розділ І. Поразка антифеодальної боротьби в Німеччині
Розділ ІІ. Утворення республіки Об’єднаних провінцій як головне надбання Нідерландської буржуазної революції
Розділ ІІІ. Англійська буржуазна революція як провісник нового періоду європейської історії
Розділ ІV. Українська національна революція середини ХVІІ ст.: поразка чи перемога?
Висновок
Список джерел і літератури
ЛитератураМатеріали періодики:
Бартель Х. Исторические традиции и уроки Великой крестьянской войны // Ежегодник германской истории...
Волошин Ю. "Визвольна війна" чи буржуазна революція? // Український час...
Горобець В.М. Українська зовнішня політика після Переяслава: стратегічні цілі та тактичні відступи другої половини 1655 року // Український історичний журнал...
Когут З. Державотворчі державошукання // Критика...
Мицик Ю.А. Національно-визвольна війна українського народу 1648-1658 років// Пам’ять століть...
Немилов А.Н. Значение крестьянской войны 1525 г. для развития общественной мысли эпохи Реформации // Вестник Ленинградского университета...
Нестуля О.О., Киридон А.М., Лахижа М.І. Визвольна війна українського народу середини XVII ст.// Постметодика...
Павлова Т.П. Английская буржуазная революция в освещении современной англо-американской историографии// Новая и новейшая история...
Павлова Т.А. Королевское звание в этой земле бесполезно... // Вопросы истории...
Пінчук Ю.А. Визвольна війна 1648-1654 рр. і возз’єднання України з Росією в оцінці М.І.Костомарова // Український історичний журнал...
Полонська Н. Хмельниччина // Літопис Червоної Калини...
Ревуненков В.Г. К вопросу об особенностях и историческом значении Английской буржуазной революции ХVІІ века // Вестник Ленинградского университета...
Сисин Франк. Хмельниччина та її роль в утворенні модерної української нації // Український історичний журнал...
Смирин М.М. Истоки революционных традиций немецкого народа (к 450-летию Крестьянской войны в Германии) // Ежегодник германской истории...
Смолій В.А., Степанков В.С. Українська національна революція 1648-1676 рр. крізь призму століть// Укр. іст. журн...
Смолій В.А. Традиції Визвольної війни 1648-1654 рр. в антифеодальній боротьбі на Україні (друга половина ХVІІ-ХVІІІ ст. // Український історичний журнал...
Степанков В.А. Українська національна революція XVII століття: причини, типологія, хронологічні межі// Історія України...
Степанков В.С. Українська національна революція 1648-1676 років у контексті європейського революційного руху XVI-XVII ст.: спроба порівняльного аналізу// Укр. іст. журн...
Терещенко Ю. Богдан Хмельницкий и его время // Газ. "История." Приложение к газете 1 сентября...
Чистозвонов А.Н. Нидерландская революция// ПИШ. – 1993. – №1. – С.34-50.
Чистозвонов А.Н. О некоторых «концепциях» истории Нидерландской революции в новейшей английской буржуазной историографии// Средние века. – М.: АН СССР...
Чистозвонов А.Н. Четыреста лет Нидерландской буржуазной революции// Вопросы истории...
Чуприна В., Чуприна З. "Треба одступити нам од руки царської...". Вячеслав Липинський про Богдана Хмельницького і Хмельниччину // Дзвін...
Чухліб Т. Україна між Москвою і Польщею. Міжнародні наслідки національно-визвольної війни українців середини ХVІІ ст. // Українська культура...
Наукова література та монографії:
Английская буржуазная революция XVII века в двух томах (под ред. Косминского Е.А.). – М.: АН СССР...
Барг М.А. Великая Английская революция в портретах её деятелей. — М.: Мысль...
Барг М.А. Кромвель и его время. – М.: Просвещение...
Барг М.А. Народные низы в Английской буржуазной революции ХVІІ века. — М.: Наука...
Борисенко В.Й. Курс української історії. З найдавніших часів до ХХ ст. — К.: Либідь...
Велика історія України в 2-х тт. — К.: Глобус...
Всемирная история в 24 тт. — Минск: Литература...
Эпштейн А.Д. К вопросу о Реформации и Крестьянской войны в Германии как первой буржуазной революции // Вопросы истории...
История Европы в восьми тт. — М.: Наука...
История средних веков (под ред. Н.Ф.Колесницкого). — М.: Просвещение...
История средних веков (под ред. С.Д.Сказкина). – М.: Высшая школа...
История средних веков (XV-XVII века). Хрестоматия. – М.: Просвещение...
История средних веков. Хрестоматия. – М.: Просвещение...
Копиленко О.Л. «Українська ідея» М.Грушевського: історія і сучасність. – К...
Майер В.Е. Крестьянство Германии в эпоху позднего феодализма. – М.: Высшая школа...
Меннинг Б. Английский народ и английская революция// Английская буржуазная революция XVII века в современной зарубежной историографии. Реф. сб. – М...
Новая история стран Европы и Америки: первый период (под ред. А.В.Адо). – М.: Высшая школа...
Сергійчук В.І. Іменем війська Запорозького. — К...
Смирин М.М. Народная Реформация Томаса Мюнцера и Великая крестьянская война. – М.: АН СССР...
Смирин М.М. Очерки истории политической борьбы в Германии перед Реформацией. – М.: АН СССР...
Согрин В.В., Зверева Г.И., Репина А.П. Современная историография Великобритании. — М...
Циммерман В. История крестьянской войны в Германии (по летописям и рассказам очевидцев). – М...
Чистозвонов А.Н. Нидерландская буржуазная революция ХVІ века. — М...
Чистозвонов А.Н. Нидерландская буржуазная революция// История Европы в 8-ми томах. – М.: Наука...
Чистозвонов А.Н. Реформационное движение и классовая борьба в Нидерландах в первой половине XVI века. – М.: Наука...
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы ЗАКАЗ написания уникальной авторской работы по юридическим и гуманитарным дисциплинам: 0983019422 или [email protected] (курсовая=30$;диплом=150$) с гарантией бесплатной доработки (если потребуется) 0983019422
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Українська національна революція середини ХVІІ ст. у контексті загальноєвропейського революційного процесу: спроба порівняльного аналізу

  Вступ Глава І. Європейський контекст визрівання передумов Української національної революції середини ХVІІ ст. 1.1. Соціально-економічне підґрунтя і сутність Селянської війни в Німеччині 1.2. Нідерландська революція: причини та зміст процесу 1.3. Англійська революція як провісник нової доби в розвитку європейської цивілізації 1.4. Політико-ідеологічні, національно-релігійні та соціально-економічні чинники Української національної революції Глава ІІ. Співвідносність характеру та рушійних сил Української національної революції з європейськими буржуазними революціями-сучасницями 2.1. Селянство як головний рушійний чинник Селянської війни в Німеччині поч. XVI століття 2.2. Рушійні сили Нідерландської буржуазної революції кінця XVI — початку XVII століть 2.3. Буржуазія, міщани та селяни в Англійській буржуазній революції XVII століття 2.4. Основні рушії національно-визвольної боротьби українського народу середини XVII століття Глава ІІІ. Спроба порівняльного аналізу наслідків Української та інших європейських буржуазних революцій початку ХVІ — середини ХVІІ ст. 3.1. Поразка антифеодальної боротьби в Німеччині 3.2. Утворення республіки Об’єднаних провінцій як головне надбання Нідерландської буржуазної революції 3.3. Англійська буржуазна революція як провісник нового періоду європейської історії 3.4. Українська національна революція середини ХVІІ ст.: поразка чи перемога? Глава ІV. Методичні рекомендації щодо практичного застосування поставленої проблематики на уроках з історії України та всесвітньої історії у середній школі Висновки Список джерел і літератури
 • Українська революція 1648-1678 рр.. причини, періодизація, типологія, рушійні сили та основні етапи і події

  Зміст Вступ 2 Розділ І. Українська революція 1648-1678 рр.. причини, періодизація, типологія, рушійні сили та основні етапи і події. 3 1.1. Українська національна революція середини ХVІІ ст. - історичний феномен. 3 1.2. Найважливіші ознаки Національної революції XVII ст. 3 Розділ ІІ. Утворення української козацької держави – Гетьманщини, її внутрішня і зовнішня політика. 13 2.1. Ідеї національної держави. 13 2.2. Функціонування Війська Запорізького. 13 Висновки 18 Список використаної літератури 22
 • Сучасна українська література

  ПЛАН. 1 1. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40-50 Х РОКІВ. ПРОБЛЕМАТИКА ТА СПЕЦИФІКА. ЗДОБУТКИ І ВТРАТИ. 2 2. ВІЧНІ МОТИВИ ПОЕЗІЇ СИМОНЕНКО. 6 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 15
 • Національна ідея в контексті української культури

  Вступ 3 1. Становлення української національної ідеї 4 2. Найпотужніша ідея нашого часу 7 3. Українська національна ідея і загальнолюдські ідеали 13 Висновки 17 Література 18
 • Українська революція середини XVII століття

  ЗМІСТ 1.Причини, характер і рушійні сиди Української революції під проводом Б. Хмельницького. 3 2. Основні етапи Української буржуазної революції 1648— 1653 pp. 6 3. Переяслівська рада та її наслідки для українського суспільства. 11 Список використаної літератури 13
 • Українська революція середини XVII століття

  ВСТУП 3 1. Причини, характер і рушійні сили Української революції під проводом Б. Хмельницького 4 2. Основні етапи Української буржуазної революції 1648-1653 pp. 7 3. Переяславська рада та її наслідки для українського суспільства 11 ВИСНОВОК 13 Використана література 14
 • Українська козацька держава

  1. Внутрішня та зовнішня політика 3 Висновок 6 2. Формування держаних інститутів 6 Висновок 8 3. Геополітичний фактор в українській козацькій державі 9 Висновок 13 Література 14 1. Гуржій О.І. Українська козацька держава в другій половиніі ХVП–ХVШ ст.: Кордони. Населення. Право. – К.,1996. 2. Крип’якевич І.П. Богдан Хмельницький. – Львів, 1990. 3. Крипякевич І.П. Історія України.//Електронна версія - http://www.slovnyk.org/txt/krypyakevych/istukr/index.htm 4. Мицик Ю.І. Джерела до історії національно-визвольної війни українського народу середини Х/П соліття. – Дніпропетровськ, 1996. 5. Смолій В. Степанков В. Правобережна Україна у другій половині XVII – XVIII ст: проблема державотворення. – К., 1993 6. Смолій В., Степанков В. У пошуках нової концепції Визвольної війни українського народу ХVII ст. — К, 1992. — С. 24—36. 7. Смолій В.А. Степанков В.С. Українська державна ідея XVII – XVIII століть: проблеми формування, еволюції, реалізації. – К., 1997. 8. Смолій В.А., Степанков В.С. Українська національна революція 1648—1676 pp. крізь призму століть.//Український історичний журнал №2,№3 1998 рік. 9. Чухліб Т.В. Козацький устрій Правобережної України (остання чверть ХVІІст.). – К., 1996. 10. Щербак В. Українське козацтво: Формування соціального стану. Друга половина ХV – середина ХVII ст. – К., 2000.
 • Українська революція 17-20 років

  Вступ 3 1. Українська революція та її сутність 4 2. Історичні уроки революційних подій 1917-1920 в Україні 7 Висновок 9 Список використаної літератури 10Вступ 3 1. Українська революція та її сутність 4 2. Історичні уроки революційних подій 1917-1920 в Україні 7 Висновок 9 Список використаної літератури 10
 • Революції у Європі

  Вступ Розділ 1. Революція у Франції Розділ 2. Революція в Німеччині Розділ 3. Революція в Австрійській імперії Розділ 4. Революція в Італії Висновки Список використаної літератури
 • Українська козацька держава Б.Хмельницького

  Вступ 3 1. Визвольна війна 1648-1652 рр. 4 2. Українська національна держава у 1648—1654 pp. 7 3. Перехід України під протекторат російського царя. Переяславський договір. 17 4. Українська держава у 1654—1657 pp. 24 Висновок 34 Список використаної літератури 35

©: 2011-2021 infoworks.ru