Заказать реферат

Диплом: МЕТОДИ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (ID:22862)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

МЕТОДИ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (Код работы:22862)

Информация о работе Раздел: Гражданское право
Вид работы: Диплом
Объем: 85 стр.
Цена: 240 грн.
Код работы (ID): 22862
Добавлена: 05.01.2008
Просмотров: 1338
СодержаниеВступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти захисту інтелектуальної власності
1.1. Загальна характеристика механізму захисту інтелектуальної власності
1.2. Нормативно-правова база захисту інтелектуальної власності
Розділ 2. Правова характеристика методів захисту інтелектуальної власності
2.1. Цивільно-правові та господарські способи захисту інтелектуальної власності
2.2. Кримінально-правові методи захисту інтелектуальної власності
2.3. Адміністративно-правовий захист інтелектуальної власності
Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку законодавства України щодо захисту інтелектуальної власності
3.1. Проблеми захисту інтелектуальної власності в Україні
3.2. Напрямки вдосконалення методів захисту інтелектуальної власності в законодавстві України та його адаптація до міжнародних стандартів
Висновки
Список використаних джерел і літератури
ЛитератураКонституція України. — К...
Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради...
Господарський процесуальний кодекс України від 6.11.1991 р. (зі змінами на 2004 р.). — К...
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. №8073 // Відомості Верховної Ради УРСР...
Кримінальний кодекс України // Офіційний вісник України...
Митний кодекс України від 11.07.2002 р. №92 // Відомості Верховної Ради...
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. №435 // Відомості Верховної Ради...
Закон України „Про авторське право і суміжні права” від 23.12.1993 р. №3792 // Інвестиційна газета...
Закон України „Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності” від 1.12.2000 р. №7188...
Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності” від 22.05.2003 р. №850 // Відомості Верховної Ради...
Закон України „Про внесення змін до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 1.06.2000 р. №1771 //...
Закон України „Про захист від недобросовісної конкуренції” від 07.06.1996 р. №36 (із наступними змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради...
Закон України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15.12.1993 р. №3687 // Інвестиційна газета...
Закон України „Про охорону прав на зазначення походження товарів” від 16.06.1999 р. №752 // Відомості Верховної Ради...
Закон України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15.12.1993 р. №3689 // Інвестиційна газета...
Закон України „Про охорону прав на промислові зразки” від 15.12.1993 р. №3688 // Інвестиційна газета...
Закон України „Про охорону прав на сорти рослин” від 21.04.1993 р. №3116 // Відомості Верховної Ради...
Закон України „Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” від 5.11.1997 р. №621 // Відомості Верховної Ради...
Закон України „Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Паризького акта від 24 липня 1971 року, зміненого 2 жовтня 1979 року)” від 31.05.1995 р. №189 // Відомості Верховної Ради...
Закон України „Про приєднання України до договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право” від 20.09.2001 р. №2733 // Відомості Верховної Ради...
Закон України „Про приєднання України до Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків” від 1.06.2000 р. №1762 // Відомості Верховної Ради...
Рекомендації Президії Вищого господарського суду України „Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності” від 10.06.2004 р. №04-5/1107 //...
Міжнародне законодавство:
Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів від 24 липня 1971 року // Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика. — К...
Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року // Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика. — К...
Хрестоматії та збірки законів:
Господарське судочинство в Україні. Судова практика. Захист прав інтелектуальної власності / Д.М.Притика (відп. ред.). — К...
Господарське судочинство в Україні. Судова практика. Захист прав інтелектуальної власності / Вищий господарський суд України / Д.М.Притика (відп. ред.), В.С.Москаленко (упоряд.). — К...
Законодавство України про охорону інтелектуальної власності: За станом на 20 жовтня 2002 року / Верховна Рада України / Г.О.Андрощук (упоряд.). — Офіц. вид. — К...
Законодавство України у сфері інтелектуальної власності: проблеми вступу до СОТ: Слухання у Комітеті з питань науки і освіти. Верховна Рада України третього скликання. Восьма сесія, 19 грудня 2001 р. / Комітет з питань науки і освіти Верховної Ради України / Г.О.Андрощук (упоряд.). — Офіц. вид. — К...
Охорона інтелектуальної власності: нормативно-правові акти / НДІ інтелектуальної власності АПН України / О.Д.Святоцький (заг. ред.). — К...
Правові засади охорони інтелектуальної власності в Україні: Хрестоматія: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Дніпропетровський національний ун-т / М.М.Дронь (відп. ред.), М.М.Дронь (упоряд.), О.М.Никифорова (упоряд.). — Д...
Література:
Монографії та підручники:
Атаманова Ю.Є. Право інтелектуальної власності: система міжнародно-правового регулювання. — Х...
Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посіб. для студ вищ. навч. закл.. — К...
Драпак Г., Скиба М. Основи інтелектуальної власності: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — Хмельницький...
Дроб’язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності. — К...
Жаров В.О. Захист права інтелектуальної власності в Україні. Навчальний посібник. — К...
Законодавство України у сфері інтелектуальної власності: Проблеми вступу до СОТ. Матеріали слухань у Комітеті з питань науки і освіти Верховної Ради України / Упорядник Г.О.Андрощук. — К...
Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки: Зб. док., матеріалів, ст. / О.Д.Святоцький (заг. ред.), В.С.Дроб'язко (упоряд.), Р.В.Дроб'язко (упоряд.) — К...
Мельник О.М. Проблеми охорони прав суб'єктів інтелектуальної власності в Україні / Національний ун-т внутрішніх справ. — Харків...
Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності: Навч. посіб. / Національний технічний ун- т "Київський політехнічний ін-т". — К...
Підопригора О.А., Бутнік-Сіверський О.Б., Дроб'язко В.С., Крайнєв П.П., Мельник О.М. Право інтелектуальної власності: Академічний курс: Підручник для студ. вищих навч. закл. / Академія правових наук України; Науково-дослідний ін-т інтелектуальної власності / О.А.Підопригора (ред.), О.Д.Святоцький (ред.). — 2 вид., перероб. та доп. — К...
Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності в Україні. — К...
Підопригора О.А., Святоцький О.Д., Дроб'язко В.С., Крайнєв П.П., Мельник О.М. Основи правової охорони інтелектуальної власності в Україні: Підруч. для студ. вищих навч. закл. / О.А.Підопригора (заг. ред.), О.Д.Святоцький (заг. ред.). — К...
Условия правовой защиты объектов промышленной собственности / Сост. и автор аналитического обзора Л.Г.Кравец. — М...
Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины. — Харьков...
Цивільне право України / За ред. В.І.Борисової, І.С.Спасибо-Фатєєвої, В.Я.Яроцького. — К...
Цивільне право України. — К...
Цивільний кодекс України. Коментар / За ред. Є.О.Харитонова, О.М.Калітенко. — Одеса...
Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. — К...
Наукові статті:
Андрощук Г., Кириченко І. Захист інтелектуальної власності у фармацевтичній галузі: практика правозастосування // Інтелектуальна власність...
Бойченко А. Захист авторського та суміжних прав в Україні: удосконалення правового регулювання // Інтелектуальна власність...
Домбругова А. Авторське право: Види та захист // Юридичний вісник України...
Дроб’язко В. Цивільно-правові аспекти захисту авторських і суміжних прав // Юридична Україна...
Дьомін Ю. Захист прав інтелектуальної власності при переміщенні об’єктів через митний кордон України // Право України...
Жаров В. Адміністративний порядок захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні // Право України...
Жаров В. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: удосконалення правового регулювання // Право України...
Жаров В., Максимова Н. Концепція розвитку національної системи правової охорони інтелектуальної власності: шляхи реалізації // Інтелектуальна власність...
Зотин С. Международные стандарты в области защиты прав интеллектуальной собственности // Інтелектуальна власність...
Кириченко І. Вирішення судових спорів з питань інтелектуальної власності // Юридичний журнал...
Кириченко І. Експертний висновок як джерело доказів у судових спорах про порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності // Право України...
Кириченко І., Прохоров-Лукин Г. Судова експертиза як невід’ємна складова ефективного захисту прав інтелектуальної власності // Юридичний журнал...
Кострицький І.Л., Прокудіна Ю.С. Захист прав суб’єктів інтелектуальної власності органами державної влади // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ...
Матюшко П. Правові аспекти охорони та захисту прав інтелектуальної власності підприємства // Праця і закон...
Мельник М.Г. Кримінально-правовий захист права інтелектуальної власності в Україні // Митна справа...
Мельник О. Проблемні питання стосовно захисту права інтелектуальної власності // Митна справа...
Мироненко Н., Штефан О. Щодо питання про захист інтелектуальної власності за законодавством України // Українське комерційне право...
Можаровская Н. Европейская интеграция в контексте защиты прав интеллектуальной собственности // Персонал...
Науменко П., Крахмальова Т. Механізми захисту прав інтелектуальної власності для економічного розвитку України // Інтелектуальна власність...
Негрескул В. Поняття адміністративного захисту авторського права і суміжних прав // Інтелектуальна власність...
Некоторые вопросы защиты прав интеллектуальной собственности // Інвестиційна газета...
Олексієнко М. Захист прав інтелектуальної власності в господарських судах України // Інвестиційна газета...
Остапчук В. Останні зміни в режимі захисту прав інтелектуальної власності // Юридичний журнал...
Паладій М. Удосконалення національного законодавства у сфері інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність...
Паскуаль К. Роль захисту інтелектуальної власності в розвитку України // Інтелектуальний капітал...
Пащенко С. Международная практика охраны интеллектуальной собственности // ММ. Деньги и технологии...
Підопригора А. Методологія права інтелектуальної власності в сучасних умовах // Юридична Україна...
Підопригора О. Проблеми цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності // Інтелектуальний капітал...
Підопригора О. Проблеми цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності // Інтелектуальний капітал...
Підопригора О. Проблеми цивільно-правового захисту права інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики: Зб. наук. статей / За ред. Ю.С.Шемшученка, Ю.Л.Бошицького. — К...
Підопригора О., Кравченко С., Теленик С. Реалізація захисту права інтелектуальної власності в Україні // Інтелектуальна власність...
Підопригора О.А. Захист права інтелектуальної власності потребує удосконалення // Вісник Вищого Арбітражного суду України...
Ришкова О.В. Поняття і види порушень права інтелектуальної власності // Адвокат...
Святоцький О. Захист прав на об'єкти інтелектуальної власності у судовому порядку // Інтелектуальна власність...
Шелепова К. Роль митних органів захисту прав інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність...
Язвінська О. Найцінніший наш капітал. Охорона інтелектуальної власності в світі й Україні // Науковий світ...
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы ЗАКАЗ написания уникальной авторской работы по юридическим и гуманитарным дисциплинам: 0983019422 или [email protected] (курсовая=30$;диплом=150$) с гарантией бесплатной доработки (если потребуется) 0983019422
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Право інтелектуальної власності в Україні

  ВСТУП 3 Розділ 1. Поняття та види інтелектуальної власності 7 1.1. Поняття інтелектуальної власності 7 1.2. Види інтелектуальної власності 10 1.3. Право інтелектуальної власності як вид речового права 13 Розділ 2. Суб'єкти, об'єкти та підстави виникнення права інтелектуальної власності 16 2.1. Суб'єкти права інтелектуальної власності 16 2.2. Об'єкти права інтелектуальної власності 18 Розділ 3. Зміст та здійснення права інтелектуальної власності 22 3.1. Зміст права інтелектуальної власності 22 3.2. Здійснення права інтелектуальної власності 26 Розділ 4. Захист права інтелектуальної власності 31 4.1. Загальні положення захисту права інтелектуальної власності 31 4.2. Проблема захисту прав інтелектуальної власності 35 4.3. Відповідальність за порушення права інтелектуальної власності 39 ВИСНОВКИ 45 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 49
 • Захист права інтелектуальної власності

  Зміст Вступ 3 1. Система захисту прав інтелектуальної власності та її призначення 5 2. Дії, що визнаються порушенням права інтелектуальної власності 7 3. Форми, порядки та способи захисту права інтелектуальної власності 11 3.1. Форми захисту права інтелектуальної власності 11 3.2. Способи захисту прав інтелектуальної власності 11 3.2.1. Адміністративно-правовий спосіб захисту прав 11 3.2.2. Цивільно-правовий спосіб захисту прав 13 3.2.3. Кримінальна відповідальність за порушення прав 15 3.3. Захист прав інтелектуальної власності в рамках угоди ТRІРS 16 4. Практичні питання захисту прав інтелектуальної власності пов’язані зі специфікою об’єкта 18 5. Порівняльний аналіз захисту винаходів у галузі біотехнологій в Європейському Союзі та Україні 21 Висновок 24 Список використаної літератури 27 Мета і задачі дослідження. Метою даної курсової роботи є огляд законодавства України, яке регулює захист прав інтелектуальної власності, а саме дослідження норм Цивільного, Кримінального, Господарського, Адміністративного та Митного права. З врахуванням мети дослідження були поставлені наступні задачі: - проаналізувати систему захисту прав інтелектуальної власності; - проаналізувати дії, що вважаються порушенням права інтелектуальної власності; - визначити форми захисту права інтелектуальної власності; - проаналізувати способи захисту права інтелектуальної власності; - розглянути практичні аспекти захисту права інтелектуальної власності, пов’язані із об’єктом; - порівняти окремі питання захисту винаходів в галузі біотехнологій в Європейському Союзі та в Україні. Об'єктом дослідження є норми чинного законодавства України, що регулюють захист права інтелектуальної власності . Предметом дослідження є відносини, які виникають при порушенні та захисті права інтелектуальної власності. Методи дослідження. У ході дослідження використані наступні наукові методи: метод системно-структурного аналізу; формально-логічний; логіко-семантичний. Усі названі методи застосовувались у взаємодії один з одним
 • Правовий режим об’єктів інтелектуальної власності юридичної особи

  Вступ 3 1. Теоретичні засади права інтелектуальної власності юридичної особи 7 1.1 Сутність права інтелектуальної власності 7 1.2 Міжнародний досвід у сфері захисту права інтелектуальної власності 17 1.3 Аналіз нормативних документів та спеціальної літератури за темою дослідження 26 2. Правовий режим права інтелектуальної власності юридичної власності в Україні 31 2.1 Аналіз чинного законодавства в сфері захисту права інтелектуальної власності 31 2.2 Право промислової власності за законодавством України 41 2.3 Правові засоби індивідуалізації учасників товарного обороту, товарів та послуг 85 3. Перспективи розвитку законодавства в сфері захисту права інтелектуальної власності 106 Висновки 116 Список використаних джерел 122
 • Інтелектуальна власність, її основні обєкти та проблеми захисту

  Вступ 3 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 4 2. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 9 3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 15 Висновок 23 Література 24
 • ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

  ВСТУП 3 1. Проблема захисту прав інтелектуальної власності 4 2. Відповідальність за порушення права інтелектуальної власності 9 ВИСНОВОК 14 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 16
 • Інтелектуальна власність (2-3 частини дипломної роботи)

  2. УДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ПРОЦЕСІ ЇЇ РОЗВИТКУ 2.1. ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ТА МЕТОДОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 3 2.2. СТВОРЕННЯ СУЧАСНОЇ МІЖНАРОДНО ВИЗНАНОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ПРАВ НА ОБ‘ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 13 2.3. ЗАХИСТ ПРАВ НА ОБ‘ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 19 2.4. ПРАКТИКА РОЗГЛЯДУ СПРАВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ТА СУДОВОМУ ПОРЯДКУ ЗАХИСТУ ПРАВ 27 3. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 3.1. ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НОВИМ ЦИВІЛЬНОМУ ТА КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСАМ 33 3.2. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА НАЦІОНАЛЬНУ СИСТЕМУ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 42 3.3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 49 ВИСНОВОК………………………………………………………………………..60 ЛІТЕРАТУРА 63
 • Контрольна робота інтелектуальна власність. Тема 5

  1. Захист права інтелектуальної власності. 3 2. Загальна оцінка системи захисту права інтелектуальної власності за законодавстві України. 5 3. Цивільно-правовий захист права інтелектуальної власності. 9 4. Кримінально-правовий захист права інтелектуальної власності 16 5. Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності 21 Список використаної літератури: 24
 • Загальні положення про право інтелектуальної власності

  ПЛАН ВСТУП…………………………………………………………………………...с. 3 1. Поняття та види інтелектуальної власності………………..с. 5 2. Право інтелектуальної власності як вид речового права……………….........................................................с. 11 3. Суб'єкти, об'єкти та підстави виникнення права інтелектуальної власності…………………………………………….с. 13 4. Зміст права інтелектуальної власності………………………с. 17 5. Здійснення права інтелектуальної власності……………..с. 20 6. Захист права інтелектуальної власності…………………….с. 29 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..с. 34 ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………………с. 35
 • Основні аспекти становлення інтелектуальної власності

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 7 1.1 Розвиток інтелектуальної власності як юридичної категорії 7 1.2. Значення інтелектуальної власності як основи економічного та соціального розвитку держави і суспільства 15 РОЗДІЛ ІІ. НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО У СФЕРІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ПРОЦЕСІ ЙОГО АДАПТАЦІЇ ДО МІЖНАРОДНИХ ВИМОГ 32 2.1. Створення сучасної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні відповідно до міжнародних вимог 32 2.2. Забезпечення захисту прав інтелектуальної власності 40 РОЗДІЛ ІІІ. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 51 3.1.Міжнародне співробітництво щодо приведення національної системи правової охорони інтелектуальної власності до багатосторонніх угод у цій сфері 51 3.2. Перспективи розвитку національного інституту права інтелектуальної власності 65 3.3 Основні напрямки діяльності щодо інтеграції України з міжнародною спільнотою необхідних для забезпечення правової охорони інтелектуальної власності 72 ВИСНОВКИ 76 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 79 Додатки 92
 • Діяльність міжнародних організацій з питань захисту прав інтелектуальної власності

  Вступ 2 1. Всесвітня організація інтелектуальної власності 3 2. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності 7 3. Міжнародний захист авторського права і суміжних прав 11 4. Міжнародно-правовий захист промислової власності 21 Висновки 25 Список використаних джерел 27

©: 2011-2019 infoworks.ru