Заказать реферат

Диплом: Іпотечне кредитування: проблеми та перспективи правового регулювання (ID:22925)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Іпотечне кредитування: проблеми та перспективи правового регулювання (Код работы:22925)

Информация о работе Раздел: Хозяйственное право
Вид работы: Диплом
Объем: 103 стр.
Цена: 240 грн.
Код работы (ID): 22925
Добавлена: 14.01.2008
Просмотров: 2360
СодержаниеВступ
Розділ 1. Організаційно-правові засади становлення ринку іпотечного кредитування в Україні
1.1. Економіко-правовий зміст іпотечного кредиту
1.2. Загальна характеристика суб’єктів ринку іпотечного кредитування
1.3. Розвиток законодавства, що регулює іпотечні правовідносини
Розділ 2. Сучасний стан правового забезпечення іпотечного кредитування в Україні
2.1. Порядок надання іпотечного кредиту
2.2. Правові основи оцінки нерухомості при іпотечному кредитуванні
2.3. Нормативно-правове забезпечення емісії іпотечних сертифікатів
Розділ 3. Напрямки вдосконалення правового регулювання іпотечного кредитування в Україні
3.1. Перспективи розвитку державного регулювання іпотечного кредитування та емісії іпотечних сертифікатів
3.2. Правові проблеми іпотечного житлового кредитування та шляхи їх вирішення
Висновки
Список використаних джерел і літератури
ЛитератураДжерела:
Державні будівельні норми "Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів", затверджені наказом Держкоммістобудування України від 5.10.1994 р...
Житловий кодекс України. — К.: Одіссей...
Закон України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень” від // Голос України...
Закон України „Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень” від 18.11.2003 p. №1255 // Відомості Верховної Ради...
Закон України „Про заставу” від 2.10.1992 р. №2654 // Відомості Верховної Ради України...
Закон України „Про іпотеку” від 5.06.2003 р. №898 // Відомості Верховної Ради України...
Закон України „Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19.06.2003 р. №979// Відомості Верховної Ради України...
Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 28.12.1994 р. №334 // Відомості Верховної Ради...
Закон України „Про охорону дитинства” від 26.04.2001 р. №2402 // Відомості Верховної Ради...
Закон України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність” від 12.07.2001 р. №2658 // Відомості Верховної Ради...
Закон України „Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” від 19.06.2003. р. №978 // Офіційний вісник України...
Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України...
Нова житлова програма Приватбанку // ...
Положення про провадження діяльності небанківських фінансових установ, які здійснюють емісію іпотечних сертифікатів, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 9.06.2005 р. №4132 // ЛІГАБізнесІнформ. Українська Мережа ділової інформації (www.liga.net)...
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Національного стандарту №2 «Оцінка нерухомого майна»” від 28.10.2004 р. №1442 // Офіційний вісник України...
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання та Порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання” від 31.03.2004 р...
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Тимчасового порядку Державної реєстрації іпотек” від 31.03.2004 р...
Постанова Кабінету Міністрів України „Про порядок ведення державної реєстрації майнових прав на нерухоме майно” від 15.05.2003 p...
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. №435 // Відомості Верховної Ради...
Література:
Монографії та підручники:
Галасюк В.В. Кредитование под залог и ликвидационная стоимость. — Днепропетровск: Hаука и образование...
Гражданское право. Часть 1. / Под ред. А.П.Сергеева и Ю.К.Толстого. — М...
Евтух А.Т. Ипотечный механизм инвестирования. — Луцк: Волинська обласна друкарня...
Євтух О.Т. Іпотечний механізм інвестування. — Луцьк: Волинська обласна друкарня...
Іпотечне кредитування: проблеми та перспективи розвитку в Україні: Інформаційно-аналітичні матеріали / За ред. О.І.Кірєєва. — К.: Центр наукових досліджень НБУ...
Кручок С.І. Іпотечне кредитування: європейська практика та перспективи розвитку в Україні. — К.: Урожай...
Максимов С.Н. Основы предпринимательской деятельности на рынке недвижимости. — СПб: Питер...
Цылина Г.А. Ипотека: жилье в кредит. — М: ЗАО „Издательство „Экономика”...
Черных А.В. Залог недвижимости в российском праве. — М...
Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). — М.: Спарк...
Наукові статті:
Блідченко В. Окремі проблеми застосування норм іпотечного законодавства // Вісник НБУ...
Блідченко В. Правові аспекти іпотечного кредитування // Юридична газета...
Бровкина Е. Ипотечное кредитирование: оценки и прогнозы // Банкир...
Волков С., Шемшушенко Г. Перспективи розвитку ринку іпотечного кредитування в Україні // Вісник НБУ...
Гарипова З.Л. Рынок жилищной ипотеки: развитие специальных кредитных институтов // Банковское дело...
Грищук Н. Правове регулювання іпотечного кредитування та іпотечних ринків в Україні // Вісник НБУ...
Демьяненко И.И. Проблемы ипотечного кредитования // Економіка. Фінанси. Право. — 2005...
Дмитренко В.Ю., Ємець Р.О. Аналіз правової природи іпотеки // Економіка, фінанси, право...
Драпіковський А.І., Іванова І.Б. Визначення ринкової вартості земельної власності в Німеччині // Управління сучасним містом...
Драпіковський О., Іванова І. Оцінка нерухомості при іпотечному кредитуванні // Українське комерційне право...
Клоченок П.В., Задорожна О.М. Проблеми становлення ринку іпотечного кредитування України // Розвиток грошово-кредитних відносин в Україні. Всеукраїнська науково-практична конференція. 27.02.2004. — К...
Коваль Е.В. Взаимодействие оценщиков с финансовыми институциями // Материалы Балтийской конференции оценщиков. 27-29 сентября 2001 года. Рига — Тезисы докладов // ...
Лагутін В.Д. Становлення і розвиток системи іпотечного кредитування // Фінанси України...
Левченко З. Іпотечне кредитування: з минулого в майбутнє // Цінні папери України...
Левченко З. Оцінка нерухомого майна // Цінні папери України...
Лимаренко В.И. Ипотечное кредитирование жилищного строительства в России: состояние, проблемы, пути развития // Экономика строительства...
Лопатников А.В. К вопросу о сущности ипотечного правоотношения // Юрист...
Луговець Л. Іпотечне кредитування // Справочник экономиста...
Мальцев Д.О. Правове оформлення відносин іпотеки за законодавством України // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2005...
М’якишевська О.М. Стан і перспективи іпотечного кредитування // Фінанси України...
Опарін Є. Ринок іпотечного кредитування в Україні // Ринок цінних паперів України...
Паливода К. Проблеми іпотечного кредитування під заставу житла та програми фінансування масового будівництва житла в Україні // Вісник НБУ...
Погорєльцева Н.П. Дослідження економічної природи іпотечного ринку // Актуальні проблеми економіки...
Рябченко Л.И. Ипотечное кредитирование: проблемы и перспективы развития // Деньги и кредит...
Рябченко О. Світовий досвід становлення іпотеки // Економіка України...
Суржинський М. Теоретичні та практичні аспекти застосування іпотеки // Юридичний журнал...
Тичина В. Становлення іпотеки // Зерно і хліб...
Тігіпко С. Стан і пріоритети розвитку іпотечного фінансування в Україні // Вісник НБУ...
Ткаченко О., Заруцька О. Проблеми розвитку іпотечного кредитування в Україні // Вісник НБУ...
Тригуб Є. Іпотека в правовому вимірі // Віче. — 2005...
Фріс І.П. Виникнення і розвиток іпотеки як інституту цивільного права // Наше право...
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы ЗАКАЗ написания уникальной авторской работы по юридическим и гуманитарным дисциплинам: 0983019422 или [email protected] (курсовая=30$;диплом=150$) с гарантией бесплатной доработки (если потребуется) 0983019422
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ

  ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ (КРЕДИТУВАННЯ) ТА ОСНОВИ ЙОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 1.1. Поняття та види банківського кредиту 1.2. Принципи банківського кредитування 1.3. Зміст фінансово-правових відносин, що виникають у процесі банківського кредитування РОЗДІЛ 2 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ 2.1. Порядок кредитування банківськими установами України 2.2. Правова природа кредитного договору та його забезпечення 2.3. Відповідальність суб’єктів банківського кредитування РОЗДІЛ 3 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ 3.1. Особливості правового регулювання у галузі іпотечного кредитування 3.2. Проблеми правового регулювання споживчого кредитування 3.3. Правове регулювання інших видів банківських кредитів ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
 • Іпотечне кредитування та його роль у фінансовому забезпеченні підприємства

  Розділ 2. Дослідження впливу іпотечного кредитування на фінансове забезпечення підприємства 2 2.1 Сучасні продукти іпотечного кредитування та їх динаміка в Україні 2 2.2 Аналіз фінансового стану та заставної вартості нерухомості ДП «Чернігівський військовий лісгосп» 10 2.3 Іпотечне кредитування АКБ «Надра» ДП «Чернігівський військовий лісгосп» 28 Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку іпотечного фінансування підприємств в Україні 34 3.1 Іноземний досвід іпотечного кредитування та можливості його використання в Україні 34 3.2 Вдосконалення іпотечного кредитування підприємств в Україні та забезпечення повернення позик 51 Висновки 58 Список використаної літератури 65 Додатки 78
 • Іпотечне кредитування та його розвиток в Україні

  Вступ Розділ 1. Теоретичні засади іпотечного кредитування 1.1 Сутність іпотеки та її особливості в Україні 1.2 Види та об’єкти іпотечного кредитування та їх зміст 1.3 Принципи іпотечного кредитування 1.4 Ризики іпотечного кредитування Розділ 2. Процес іпотечного кредитування (на прикладі АКІБ “УкрСиббанк”) 2.1. Основні оргнізаційні засади іпотечної програми в банку 2.2. Аналіз іпотечного кредитування в банку Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні 3.1. Розширення сфери іпотечного кредитування в Україні 3.2. Удосконалення процесу іпотечного кредитування в Україні 3.3. Процентна політика в іпотечному кредитуванні Висновок Список використаної літератури ВТОРОЙ ВАРИАНТ РАЗДЕЛА 2 Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні 2 3.1 Причини світового іпотечного кризису та його наслідки для економіки України 2 3.2 Сучасний стан ринку іпотечного кредитування. Аналіз діяльності державної іпотечної установи 11 3.3 Шляхи подальшого розвитку ринку іпотечного кредитування 25
 • Стан та державне регулювання кредитування економіки України

  ВСТУП 3 1. СУТНІСТЬ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН 4 2. РОЗВИТОК КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 6 3. ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ: НЕДООЦІНЕНИЙ РЕСУРС ЕКОНОМІКИ 8 4. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТУВАННЯ 10 ВИСНОВКИ 15 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 16
 • ДОВГОСТРОКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ, ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ

  Зміст Вступ 2 1. Теоретичні засади довгострокового кредитування 5 1.1. Сутність та принципи довгострокового кредитування 5 1.2. Довгострокове кредитування як форма участі банку в інвестиційному процесі 9 2. Аналіз практики довгострокового кредитування в КБ «Приватбанк» та шляхи вдосконалення 12 2.1. Кредитна діяльність банку та програми кредитування 12 2.2. Іпотечне кредитування 17 2.3. Удосконалення управління механізмом кредитування довгострокових програм 24 Висновки 31 Список використаної літератури 34 Додатки 37 Предмет дослідження – довгострокове кредитування та його особливості. Мета дослідження – з’ясувати проблематику у сфері довгострокового кредитування, що здійснюють банки України, визначити перспективи розвитку довгострокового кредитування. Згідно з поставленою метою задачами дослідження є: – охарактеризувати теоретичні засади економічної сутності кредиту, його функцій в умовах ринкової економіки; – обґрунтувати необхідність довгострокового кредиту; – провести аналіз кредитного ринку; – викласти певні перспективи розвитку довгострокового кредитування. Інформаційні джерела дослідження. Роботу виконано на основі нормативно-правових актів України в сфері грошово-кредитного регулювання і контролю, науково-економічної літератури та публікацій в спеціалізованих засобах масової інформації
 • Активні операції комерційних банків: проблеми правового регулювання

  ВСТУП 2 І РОЗДІЛ. Сутність та види активних операцій комерційних банків 5 1.1 Поняття та види активних операцій комерційних банків 5 1.2 Сутність та види банківського кредитування 8 1.3 Характеристика інвестиційних операцій комерційних банків 18 1.4 Характеристика операцій банків з цінними паперами 21 ІІ РОЗДІЛ. Активні операції комерційних банків та їх правове регулювання в Україні 27 2.1 Нагляд Національного банку України за діяльністю комерційних банків 27 2.2. Поняття та правова основа виникнення кредитних правовідносин 33 2.2.1 Правове регулювання кредитування юридичних осіб 33 2.2.2 Правове регулювання кредитування населення 40 2.2.3 Правова основа для лізингу в Україні 50 2.2.4 Відповідальність суб'єктів банківського кредитування. Вирішення спорів щодо укладення та виконання кредитних угод 57 2.3. Правові основи здійснення операцій з цінними паперами 68 2.3.1 Правова характеристика цінних паперів України 69 2.3.2 Реєстрація та обіг цінних паперів 71 2.3.3 Відповідальність юридичних та фізичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів 81 ІІІ РОЗДІЛ. Сучасні проблеми та перспективи вдосконалення правового регулювання здійснення активних операцій комерційними банками 84 3.1 Незаконні операції у кредитно-банківській сфері 84 3.2 Недоліки у правовому регулюванні діяльності комерційних банків 96 3.3 Перспективи розвитку правового регулювання діяльності комерційних банків 101 ВИСНОВКИ 109 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 114 ДОДАТОК 1. Типова форма кредитного договору 119
 • Основні підходи до правового регулювання

  Зміст ВСТУП 3 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 5 1.1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ПРЕДМЕТ 5 1.2. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 10 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 25 2.1. МЕТОД ТА СПОСОБИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 25 2.2. ВИДИ ТА ТИПИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 27 2.3. ДОСЛІДЖЕННЯ СФЕРИ, ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ І МЕЖ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 30 3. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 36 ВИСНОВКИ (42 джерела) 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 44 Об’єктом вивчення є процес формування та функціонування правового регулювання в Україні. Предметом вивчення є правове регулювання як складова правової системи України. Метою курсової роботи є дослідження основних підходів до правового регулювання, зокрема, підходів до визначення поняття правового регулювання, а також предмету, функцій, способів і типів правового регулювання суспільних відносин.
 • Правове регулювання лісокористування

  ВСТУП……………………………………..………………………………………3 РОЗДІЛ 1. Загальні засади правового регулювання лісокористування в Україні 1.1.Розвиток правового регулювання лісокористування в Україні…………....8 1.2. Загально-теоретичні засади лісового права в Україні…………………....20 1.3. Право власності на ліс в Україні…………………………………………...34 РОЗДІЛ 2. Організаційно-правовий механізм охорони лісів в Україні 2.1. Принцип забезпечення сталого лісокористування………………………..38 2.2. Еколого-правовий режим лісокористування…………………………..….51 2.3. Відповідальність за порушення лісового законодавства в Україні….…..64 РОЗДІЛ 3. Перспективи розвитку правового регулювання лісокористування в Україні 3.1.Актуальні проблеми правового регулювання лісокористування в Україні……………………………………………………………………………77 3.2.Перспективи розвитку правового регулювання лісового господарства України………………………………………………………...…………………86 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ……………………………………….………..92 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….98
 • Особливості банківського кредитування

  Вступ 2 1. Кредит та його роль у формуванні ринкових відносин. 4 1.1. Поняття кредиту та його економічна сутність 4 1.2. Функції кредиту 5 1.3. Види кредиту 8 2. Особливості банківського кредитування 11 2.1. Умови надання кредиту 11 2.2. Порядок видачі кредиту 12 2.3. Зарубіжний досвід кредитування 18 3. Проблеми та перспективи розвитку банківського кредитування 21 3.1. Проблеми банківського кредитування в Україні 21 3.2. Перспективи банківського кредитування в Україні 34 Висновки та пропозиції 37 Список використаних джерел 40
 • Предмет метод способи і типи правового регулювання

  Вступ 3 1. Предмет та сфера правового регулювання 5 1.1. Поняття та предмет правового регулювання 5 1.2. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання 9 1.3. Функції правового регулювання 14 2. Характеристика методу, способів та типів та видів правового регулювання 22 2.1. Метод та способи правового регулювання 22 2.2. Види та типи правового регулювання 24 3. Механізм правового регулювання 28 3.1. Поняття механізму правового регулювання 28 3.2. Елементи механізму правового регулювання 29 3.3. Стадії механізму правового регулювання 34 3.4. Роль держави у функціонуванні механізму правового регулювання суспільних відносин 36 Висновок 42 Список використаної літератури 46

©: 2011-2019 infoworks.ru