Заказать реферат

Контрольная: Слідчі органів внутрішніх справ їх місце у системі досудового слідства (ID:23311)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Слідчі органів внутрішніх справ їх місце у системі досудового слідства (Код работы:23311)

Информация о работе Раздел: Уголовный процесс
Вид работы: Контрольная
Объем: 24 стр.
Цена: 96 грн.
Код работы (ID): 23311
Добавлена: 07.04.2008
Просмотров: 1101
СодержаниеПЛАН
ВСТУП…………………………………………………………………………..с. 3
1. Досудове слідство та органи попереднього слідства в системі міністерства внутрішніх справ України……………………………………………………...с. 4
2. Загальні положення досудового розслідування та місце слідчого МВС у них……………………………………………………………………………….с. 8
3. Підслідність справ слідчого МВС, початок провадження досудового слідства і повноваження слідчого……………………………………………с. 13
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...с. 23
ЛІТЕРАТУРА……………………………………………………………….…с. 24
ЛитератураЛІТЕРАТУРА
1. Кримінальний кодекс України. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 25-26, ст. 131.
2. Кримінально-процесуальний кодекс України. - Затверджений Законом від 28.12.60 ВВР, 1961, N 2 ст. 15.
3. Наказ МВС України “Про невідкладні заходи щодо вдосконалення структури і організації діяльності органів попереднього слідства в системі МВС України” від 25 листопада 1992 року, № 745.
4. Коляда П. В. Який Кримінально-процесуальний кодекс України потрібен слідчим // Юридичний вісник України.— 2001.— № 9 — 53 с.
5. Кримінальний процес України: Підручник / Є.Г. Коваленко, В.Т. Маляренко. – К.: Юірнком Інтер, 2006. – 704 с.
6. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. 4-те видання, доп. і перероблене. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 1120 с.
Дополн. информацияРабота написана в феврале 2008 года!
ПродавецАндрей
Примечание от продавца работы Работы не переписаны с Интернета! Во всех работах имеются ссылки. Оформление - согласно ГОСТам и требованиям Министерства образования Украины! Вы можете просто купить готовую работу за цену, которая указана. За дополнительную оплату возможны любые доработки и переделки. Все ваши вопросы и уточнения по работе вы можете задать по телефонам: (+38-044-223-01-85) или (+38-093-981-27-74) - звоните, договоримся. E-mail: [email protected] ВНИМАНИЕ: правильно указывайте Вашу почту и, при возможности, номер телефона для связи.
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Правовий статус органів внутрішніх справ

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Формування статусу органів внутрішніх справ України 5 2. Правове регулювання статусу органів внутрішніх справ України 13 2.1. Права, обов’язки органів внутрішніх справ України 13 2.2. Компетенція органів внутрішніх справ України 16 2.3. Особливості реалізації правового статусу органів внутрішніх справ України 23 3. Гарантія діяльності працівників органів внутрішніх справ 28 Висновок 31 Список використаної літератури 33
 • Органи внутршініх справ України. Система, структура та концепція

  Вступ 3 1. Органи внутрішніх справ у системі правоохоронних органів, їх завдання та функції 4 2. Система органів в галузі внутрішніх справ 6 3. Проблеми реформування органів внутрішніх справ україни 15 Висновки 20 Використана література 21
 • Повноваження органів досудового слідства

  Вступ Розділ 1. Загальні положення досудового слідства Розділ 2. Органи досудового слідства Розділ 3. Права та обов’язки слідчого Висновки Список використаної літератури
 • Досудове розслідування

  Вступ 3 1. Поняття та загальна характеристика досудового розслідування 5 1.1. Методика досудового слідства 5 1.2. Напрямки досудового розслідування 9 2. Окремі питання досудового розслідування 12 2.1. Дізнання як форма досудового розслідування 12 2.2. Слідчі дії 14 Висновок 24 Література 25
 • Слідчий як учасник кримінального процесу

  Зміст Вступ 3 1. Завдання органів досудового слідства та принципи їх діяльності 5 1.1. Загальна характеристика органів досудового слідства 5 1.2. Спірні аспекти досудового слідства в Україні 7 2. Повноваження слідчого та його правовий захист 11 2.1. Характеристика повноважень слідчого 11 2.2. Правовий захист слідчого 14 3. Поцесуальна самостійність слідчого та її значення для забезпечення законності в кримінальному процесі 21 Висновки 26 Список використаної літератури 28 Основною метою роботи є формулювання теоретичної системи знань про створення та подальший розвиток системи органів досудового слідства на основі комплексного історичного та правового аналізу її структурної побудови та функцій, а також розробка науково-обґрунтованих пропозицій щодо її реформування з метою підвищення ефективності розслідування та попередження злочинів в сучасних умовах. Об’єктом є особливості функціонування системи органів досудового слідства у сучасний період. Предметом є статус слідчого та організація його роботи в системи органів досудового слідства. Питання дізнання та досудового слідства в Україні розглядались у публікаціях Губара С.В. Бажанова М.І., Галагана І.С., Горницького А.А., Діденко А.І. Дубинського А.І., Кістяківського О., Василенко М., Подопрєлова О.М.
 • Поняття і загальна характеристика положень досудового слідства

  Вступ І. Досудове слідство: загальна характеристика та завдання. ІІ. Теоретичні засади досудового слідства. 1. Своєчасний початок досудового слідства. 2. Підслідність кримінальних справ. 3. Додержання строків розслідування. 4. Забезпечення прав учасників досудового слідства. 5. Недопущення розголошення даних досудового слідства. 6. Прокурорський нагляд та відомчий контроль як способи забезпечення законності при провадженні досудового слідства. 7. Можливість оскарження до суду процесуальних рішень органу дізнання, слідчого, прокурора. ІІІ. Організаційно-правові основи досудового слідства. 1. Складання процесуальних документів при провадженні. 2. Розслідування злочинів групою слідчих. 3. Взаємодія слідчого з органом дізнання. 4. Направлення окремого доручення слідчим. 5. Об’єднання та виділення кримінальних справ. 6. Використання науково-технічних засобів при розслідуванні злочинів. 7. Залучення громадськості до розкриття й розслідування злочинів. 8. Виявлення причин і умов, які сприяли вчиненню злочину, та вжиття заходів щодо їх усунення. Висновок Список використаної літератури
 • Напрями правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України

  ВСТУП 3 1. Місце Міністерства внутрішніх справ України в управлінні внутрішніми справами держави 4 2. Напрями правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України 10 ВИСНОВОК 14 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 15
 • Поняття і загальна характеристика положень досудового слідства

  1. Вступ. 2. Підслідність. 3. Провадження досудового слідства. 4. Забезпечення прав учасників досудового слідства. 5. Недопущення розголошення даних досудового слідства. 6. Розслідування злочинів групою слідчих. 7. Використання науково-технічних засобів при розкритті й розслідуванні злочинів. 8. Висновок. 9. Література.
 • ПРОВАДЖЕННЯ У СТАДІЇ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

  ВСТУП 4 Розділ 1. Поняття та значення стадії досудового слідства 5 Розділ 2. Повноваження слідчого у стадії досудового слідства 10 Розділ 3. Підстави та процесуальний порядок зупинення досудового слідства 20 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28
 • ПРОВАДЖЕННЯ У СТАДІЇ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

  ВСТУП 4 Розділ 1. Поняття та значення стадії досудового слідства 5 Розділ 2. Повноваження слідчого у стадії досудового слідства 10 Розділ 3. Підстави та процесуальний порядок зупинення досудового слідства 20 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28

©: 2011-2020 infoworks.ru