Заказать реферат

Контрольная: Фінансовий менеджмент (ID:23754)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Фінансовий менеджмент (Код работы:23754)

Информация о работе Раздел: Финансовый менеджмент
Вид работы: Контрольная
Объем: 14 стр.
Цена: 55 грн.
Код работы (ID): 23754
Добавлена: 22.04.2008
Просмотров: 1048
Просмотр
«Фінансовий менеджмент»
Содержание1.Бюджетування (планування операційної діяльності): 3
основний бюджет 5
операційний бюджет 5
фінансовий бюджет 6
2.Управління структурою і вартістю капіталу 7
структура капіталу та його вартість 7
фінансовий важель 8
планування структури капіталу 8
3.Обігові кошти підприємства 11
сутність обігових коштів та їх організація 11
склад і розміщення обігових коштів 11
джерела формування обігових коштів, власні, позичені, залучені 13
Список літератури 15
ЛитератураСписок літератури

1) Баканов М.Н., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 416 с.
2) Білуха М. Т. Теоpія фінансово-господаpського контpолю і аудиту: [Підpуч. для студентів вузів, що вивчають дисципліну „Бух. облік і аудит”]. — К.: Манускpипт: ПП „Влад і Влада”, 1996. — 320с.
3) Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.1. - К.:Ника-Центр, 1999. - 592 с.
4) Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємства: Навчальний посіб. – Львів: В-во “Сполом”, 1998. – 212 с.
5) Бpигхем, Юджин, Гапенски, Луис. Финансовый менеджмент: Полн. куpс: В 2 т. / Ин-т „Откpытое о-во” Пеp. с англ. под pед. В. В. Ковалева [Пеp. с англ. В. А. Буpовцева и дp.]. — Спб.: Экон. шк.: Санкт-Петеpбуpг. ун-т экономики и финансов: Высш. шк. экономики, 1998.
6) Ван Хоpн Дж. К. Основы упpавления финансами: [Пеp. с англ.]. — М.: Финансы и статистика, 1997. — 799 с.
7) Герчикова И. Н. “Менеджмент”: - учебник – 2-е изд. , - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.
8) Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления.-М.:ИВЦ Маркетинг , 1997.
9) Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. – метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 263 с.
10) Калина А. В. и др. Совpеменный экономический анализ и пpогнозиpование (микpо- и макpоуpовень): Учеб.-метод. пособие / Калина А. В., Конева М. И., Ященко В. А. Межpегион. Акад. упp. пеpсоналом. — 2-е изд. — К., 1998. — 266, с.
11) Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003
Дополн. информация2650
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 8-050-3-310-310; или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

  Вступ Розділ 1. Основи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 1.1. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні 1.2. Сутність менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Розділ 2. Організаційні основи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 2.1. Основні види зовнішньоекономічної діяльності та її регулювання 2.2. Організаційна структура управління зовнішньоекономічною діяльністю Розділ 3. Стратегічний та фінансовий менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 3.1. Стратегічний менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 3.2. Фінансовий менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Розділ 4. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності на ТОВ „Генкель Ужгород” Висновки Список використаних джерел
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

  Вступ Розділ 1. Основи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 1.1. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні 1.2. Сутність менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Розділ 2. Організаційні основи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 2.1. Основні види зовнішньоекономічної діяльності та її регулювання 2.2. Організаційна структура управління зовнішньоекономічною діяльністю Розділ 3. Стратегічний та фінансовий менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 3.1. Стратегічний менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 3.2. Фінансовий менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Висновки Список використаних джерел
 • Фінансовий менеджмент

  1. Фінансовий менеджмент та його зміст 3 а) фінансовий менеджмент як система управління фінансами підприємства 3 б) цілі методи і функції фінансового менеджменту 5 в) складові частини фінансового менеджменту 12 г) нормативна-правова і законодавча база фінансового менеджменту 14 2. Оподаткування підприємств 19 а) система оподаткування підприємств її функції та призначення 19 б) види податків що сплачують підприємства 20 в) механізм і напрямки впливу оподаткування на фінансово-господарську діяльність 23 3. Показники стану обігових коштів 25 а) баланс обігових коштів 25 б) нестача власних обігових коштів її визначення 28 в) причини виникнення нестачі і джерела поповнення 29 Список використаної літератури 32
 • Інструментарій менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

  Вступ...................................................................................................................3 Розділ 1. Стратегічний менеджмент зовнішньоекономічної діяльності............................................................................................4 Розділ 2. Фінансовий менеджмент зовнішньоекономічної діяльності........10 Розділ 3. Менеджмент у міжнародних корпораціях..14 Розділ 4. Міжнародна логістика.......................................................................20 Висновки.............................................................................................................29 Список використаної літератури.......................................................................31
 • Міжнародний фінансовий менеджмент

  ВСТУП 2 1. ФІНАНСОВИЙ РИНОК: ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ, ФУНКЦІЇ, ІНСТРУМЕНТИ 3 2. СЕГМЕНТАЦІЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 8 3. ТЕНДЕНЦІЇ ТА СУПЕРЕЧНОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 13 ВИСНОВКИ 19 ЛІТЕРАТУРА 20
 • финансовый менеджмент

  1. Сутність фінансового менеджменту, його мети і функції. Фінансовий ринок і його вплив на фінансовий менеджмент. 2 2. Оцінка фінансового стану як частина загальної оцінки підприємства. 4 3. Ситуативное задание 6 В таблице приведены рыночные хар-ки украинских гос. валютных облигаций по состоянию на 17.09.2003г. Объясните, под влиянием какого основного фактора их текущая доходность оказалась меньше фиксированного купона, а текущая цена – больше номинала? Купон, % Последняя цена, % Текущая доходность, % 11 111,75 9,84 Список літератури 7
 • К/р міжнародний менеджмент

  Частина 1: Теоретичні завдання…………………………………….2 1.Міжнародний фінансовий менеджмент. Міжнародні фінансові організації…2 2. Стратегії та діяльність ТНК………………………………………………….6 3. Стратегічне планування в Україні…………………………………………...12 Частина 2: Ситуаційно – аналітичні завдання…………………..15 1.Проаналізуйте вплив конкретних ТНК, що діють в Україні……………….16 2. Охарактеризуйте стиль керівництва Б. Гейтса……………………………...17 Список використаної літератури………………………………….18
 • Фінансовий менеджмент (Варіант 8)

  1. Прямі та непрямі витрати 3 2. Операційний важіль 5 Задача 8 Список використаної літератури 10
 • Контрольна робота фінансовий менеджмент

  1. Вплив методів нарахування амортизації на розмір прибутку 3 2. Прогнозування ймовірності банкрутства 7 3. Вартість і структура капіталу 11 Література 16
 • Фінансовий менеджмент

  1. Значення і завдання аналізу виробництва сільськогосподарської продукції 2 2. Витрати обігу, їх сутність , класифікація, склад, показники 19 3. Аналіз фонду оплати праці 25 Література. 28

©: 2011-2020 infoworks.ru