Заказать реферат

Диплом: Міжнародний комерційний арбітраж в міжнародному бізнесі (ID:23958)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Міжнародний комерційний арбітраж в міжнародному бізнесі (Код работы:23958)

Информация о работе Раздел: Международная экономика
Вид работы: Диплом
Объем: 127 стр.
Цена: 250 грн.
Код работы (ID): 23958
Добавлена: 22.04.2008
Просмотров: 1465
Просмотр
«Міжнародний комерційний арбітраж в міжнародному бізнесі»
СодержаниеВступ……………………………………………………………………………….2

І. Регламентаційна діяльність міжнародного комерційного арбітражу на міжнародному рівні……………………………………………………………….5

1.1 Історія міжнародного комерційного арбітражу……………………………..5

1.2 Регламентаційна діяльність міжнародного комерційного арбітражу на універсальному рівні…………………………………………………………….10

1.3 Міжнародне регулювання міжнародного комерційного арбітражу на регіональному рівні…………………………………...........................................21

1.4 Міжнародне регулювання міжнародного комерційного арбітражу в СНД…………………………………………………….........................................37

ІІ. Роль міжнародного комерційного арбітражу в міжнародному бізнесі……………………………………………………………………………..50

2.1 Суть, значення та функції сучасного міжнародного комерційного арбітражу…………………………………………………………………………50

2.2 Діяльність Постійної палати третейського суду в Гаазі…………………..66

2.3 Проблемні питання вирішення спорів міжнародним комерційним арбітражем………………………………………………………………………..70

ІІІ. Україна і міжнародний комерційний арбітраж…………………………....77

3.1 Участь України у міжнародному комерційному арбітражі……………….77

3.2 Законодавча база міжнародного комерційного арбітражу в Україні…….82

3.3 Регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України…………………………………………………….86

3.4 Оспорювання та примусове виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу винесених на території України…………………..109

Висновки………………………………………………………………………..119

Список використаних джерел…………………………………………………122
ЛитератураСписок використаних джерел

Міжнародні нормативно-правові акти
Конвенції з міжнародного комерційного арбітражу

1. Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж 1961р.
2. Нью-йоркська конвенція про визнання і приведення у виконання іноземних арбітражних рішень 1958 р.
3. Вашингтонська конвенція про вирішення інвестиційних суперечок між державами і національними суб єктами права інших держав 1965 р.
4. Міжамериканська (Панамська) конвенція про міжнародний комерційний арбітраж 1975 р.
5. Конвенція Арабських держав про міжнародний комерційний арбітраж 1987 р.
6. Кишинівська конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 2002 р.
7. Мінська Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року
8. Київська Угода про порядок вирішення спорів, пов язаних із здійсненням господарської діяльності 1992 р.

Нормативно правові акти України
Закони України

1. Про дію міжнародних договорів на території України від 10.12.1991
2. Про міжнародний комерційний арбітраж від 24.02.1994
3. Про внесення змін і доповнень в деякі законодавчі акти України у зв язку з ухваленням Закону України Про міжнародний комерційний арбітраж від 15.02.1995


Постанови Верховної Ради України та Акти органів судової влади

1. Про практику розгляду судами клопотань про визнання і виконання рішень іноземних судів і арбітражів і про відміну рішень, винесених в порядку міжнародного комерційного арбітражу на території України від 24.12.1999

Торгово-промислова палата України, Міністерство закордонних справ та нормативні акти міжнародного характеру

1. Конвенція про визнання і виконання іноземних арбітражних рішень від 10.06.1958
2. Європейська конвенція про зовнішньоторговий арбітраж від 21.04.1961
3. Угода щодо застосування Європейської конвенції про зовнішньоторговий арбітраж від 17.12.1962
4. Конвенція про вручення за кордоном судових і позасудових документів по цивільних або комерційних справах від 15.11.1965
5. Арбітражний регламент Європейської економічної комісії ООН від 20.01.1966
6. Конвенція про отримання за кордоном доказів по цивільних і торгових справах від 18.03.1970
7. Конвенція про вирішення арбітражним шляхом цивільно-правових суперечок, витікаючих з відносин економічного і науково-технічного співробітництва 26.05.1972
8. Рекомендації Комісії ООН по праву міжнародної торгівлі в допомогу арбітражним установам і іншим зацікавленим організаціям відносно арбітражу, що проводиться відповідно до Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ від 01.01.1982

9. Правила міжнародного торгового арбітражу і принципи примирення - економічна комісія ООН для Азії і Далекого Сходу 01.01.1973
10. Регламент Лондонського Міжнародного Третейського суду від 01.01.1985
11. Типовий закон ЮНСІТРАЛ про міжнародний торговий арбітраж 21.06.1985
12. Регламент по арбітражу Міжнародного арбітражного суду Федеральної палати економіки (Віденські правила) від 03.07.1991
13. Регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду при торгово-промисловій палаті України від 25.08.1994
14. Угода про порядок вирішення суперечок, пов язаних із здійсненням господарської діяльності від 20.03.1992
15. Угода про порядок взаємного виконання рішень арбітражних, господарських і економічних судів на територіях держав-учасників Співдружності від 06.03.1998
16. Угода про передачу судових і нотаріальних документів і виконання судових доручень по цивільних і торгових справах від 11.08.1936
17. Угода про третейський суд від 07.09.1940
18. Правила Арбітражного Інституту Стокгольмської Торгової палати від 01.01.1988
19. Угода між Всесоюзною торговою Палатою (Москва) і Японською комерційною арбітражною асоціацією (Токіо) про арбітражну обмовку, що підлягає включенню в контракти, що укладаються між радянськими зовнішньоторговельними організаціями і японськими фізичними і юридичними особами від 30.04.1956

Монографічні видання та підручники

1. Ануфриева Л.П. Международное частное право. Том 3. Трансграничные банкротства. Международный коммерческий арбитраж. Международный гражданский процесс. - М.: Бек, 2001.
2. Богуславский М.М. Международный коммерческий арбитраж. - М.: ИГПАН, 1993.
3. Брунцева Е.В. Международный коммерческий арбитраж. - СПб.: Юр.лит, 2002.
4. Григорьев Н.Н. Институт международного коммерческого арбитража. - Ростов-на-Дону: Альфа-Омега, 2001.
5. Комаров В.В. Международный коммерческий арбитраж. - Х.: Основа, 1995.
6. Нешатаева Т.Н. Международный гражданский прцесс. - М.: Норма, 2000.
7. Международный коммерческий арбитраж: Сборник нормативных актов / Сост. Т.С. Киселева – Донецк: ДонНУ, 2001.
8. Образцы договоров с комментариями. Международный коммерческий арбитраж (конвенции и регламенты) / Ред. В.А.Фадеев - Минск: Амалфея, 1997.
9. Притика Ю. Д. Міжнародний комерційний арбітраж: Питання теорії та практики: Монографія, - К.: Видавничій Дім “Ін Юре”, 2005.
10. Скаридов А.С. Международное частное право. Учебное пособие. СПб.: Издательство Михайлова В.А., 1998.
11. Словарь-справочник по международному частному праву. / Под ред. Кипелова А.С. - СПб.: Глобус, 2001.
12. Хьюлитт-Джеймс М., Гоулд Н. Международный коммерческий арбитраж: Практическое пособие / Науч. ред. В.А. Смирнов. - Алматы: Аян Эдет, 1999.
13. Хвалей В., Тынель А. Международный коммерческий арбитраж. - М.: БЕК, 2001.
14. Цiрат Г.А. Мiжнародний комерцiйний арбiтраж. - К.: Істина, 2003.
15. Чешир Дж., Норт П. Международное частное право. - М.: Прогресс. 1982.
Періодичні видання

1. Алехин О.Г. Международный коммерческий арбитраж: проблемы и перспективы. // Международная экономика. - 2003. - №7.
2. Белов А.П. Международный коммерческий арбитраж на пороге нового тысячелетия // Право и экономика - 2000. - N10.
3. Богуславский М.М. Исполнение решений международных коммерческих арбитражей // Вестник ВАС. - 2003. - № 9.
4. Кисельова Т. Удосконалення правового регулювання оспорювання рішень міжнародного комерційного арбітражу // Правничий часопис Донецького університету. – 2002. – № 2(8).
5. Кисельова Т.С. До питання про визначення статусу арбітражу (третейського суду) // Держава і право: Юридичні і політичні науки. Вип. 13. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2001.
6. Киселева Т.С. Принудительное исполнение решений международного коммерческого арбитража // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2002. – № 10.
7. Киселева Т.С. Форма и порядок заключения арбитражного соглашения: сравнительно-правовой анализ // Третейский суд. – 2002. – № 1/2.
8. Киселева Т.С. Понятие третейского суда (арбитража) в мировой науке и практике // Материалы научн. конф. проф.-препод. состава экономико-правового факультета ДонГУ: Правоведение (г. Донецк, апрель 1999 г.) / Отв. ред. В.Д. Волков. – Донецк: ДонГУ. – 1999.
9. Комаров А. Актуальные вопросы международного коммерческого арбитража // Закон. - 2000. - № 7.
10. Лебедев С.Н. Регламент международного коммерческого арбитража: английская модель // Советское государство и право. - 1991. - №5.
11. Муранов А.И. Международный коммерческий арбитраж в актах Конституционного Суда Российской Федерации // Московский журнал международного права. - 2002. - № 2.
12. Переверзєва О.С. Правова природа міжнародного арбітражу // Держава і право: Зб. наук. праць. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – Вип. 14.
13. Переверзєва О.С. Теоретичні питання арбітражної угоди // Держава і право: Зб. наук. праць. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – Вип. 15.
14. Попков А. Международный коомерческий арбитраж / Белорусский журнал международного права и международных отношений. - 2002. - №2.
15. Предтеченский А. Особенности рассмотрения международных коммерческих споров в Арбитражном институте Стокгольмской Торговой Палаты, Швеция / Международный коммерческий арбитраж. Приложение к ежемесячному журналу Хозяйство и Право - № 1, январь 2000.
16. Сергеева М.В. Арбитражное соглашение и компетенция международного коммерческого арбитража // Московский журнал международного права. - 2003. - № 1.
17. Тынель А . Международный коммерческий арбитраж в странах Центральной и Восточной Европы // Международный коммерческий арбитраж. Приложение к ежемесячному журналу Хозяйство и Право № 1, январь 2000.
18. Федорова М.П. К вопросу о сходствах и различиях механизма разрешения споров в рамках Всемирной торговой организации и международного коммерческого арбитража / Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. - № 2. - 2002-2003. / Под ред. В.В. Яркова. СПб., 2004.
Дополн. информация2836
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 8-050-3-310-310; или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Міжнародний комерційний арбітраж

  Варіант ІІ 2 1. Міжнародний комерційний арбітраж у СРСР до 1991 р. 2 2. Формування складу арбітражу 5 3. Скласти третейський запис 9 Список використаних джерел 11
 • Регламентація міжнародного комерційного арбітражу на міжнародному рівні

  Вступ 3 Розділ I. Міжнародне регулювання міжнародного комерційного арбітражу на універсальному рівні 7 1.1 Міжнародний комерційний арбітраж 7 1.2 UNCITRAL: арбітражний регламент, погоджувальна процедура, типові закони 10 1.3 Визнання і виконання арбітражних рішень 17 Розділ II. Міжнародне регулювання міжнародного комерційного арбітражу на регіональному рівні 22 2.1 Європейська конвенція про міжнародний комерційний арбітраж 1961 р. 22 2.2 Міжамериканська конвенція про міжнародний комерційний арбітраж 28 2.3 Конвенція Арабських держав про міжнародний комерційний арбітраж 32 2.4 Порівняння Європейської, Міжамериканської та конвенції Арабських держав 38 Розділ ІІІ. Міжнародне регулювання міжнародного комерційного арбітражу в СНД 42 3.1 Київська Угода 1992 року про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності 42 3.2 Мінська Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року 46 3.3 Кишинівська конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 2002 року 49 3.4 Порівняння Київської угоди, Мінської та Кишинівської конвенцій 52 Висновки 57 Список використаних джерел 59
 • Міжнародний комерційний арбітраж

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ 6 1.1 Поняття і ознаки міжнародного комерційного арбітражу 6 1.2 Джерела та проблеми уніфікаціі міжнародного комерційного арбітражу 9 1.3 Поняття та тлумачення арбітражної угоди 12 РОЗДІЛ 2. СПІВВІДНОШЕННЯ ВИДІВ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ 15 2.1 Види комерційного арбітражу 15 2.2 Актуальні питання співвідношення арбітражу загальної та спеціальної юрисдикції 16 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 22 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 24 ЗАВДАННЯ. 25 ВАРІАНТ 5 25
 • Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД)

  1. Інструменти зовнішньоторговельної політики 2 2. Економічні проблеми включення України в світове господарство 4 3. Міжнародний комерційний арбітраж у Україні 6 4. Науково-технічна політика в Україні 8 5. Аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності в Україні 10 Література 14 1. Закон України „Про міжнародний комерційний арбітраж” ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 25, ст.198 ) 2. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. //За ред. Г. Климка. К:”Знання”, 1997 р., с. 616-625 3. Стан і тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України. //"Вісник податкової служби", N 42, листопад 2002 р. 4. А. Гриценко ,М.Пашков Украина на мировых рынках: добро пожаловать или…// "Зеркало недели", №25(298), 24 июня 2001
 • ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ

  Вступ Розділ І 1.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ 1.2. Підходи до визначення понять та класифікація злиття і поглинання 1.3. Історичні аспекти злиття компаній в міжнародному бізнесі 1.4. Мотиви злиття і поглинання Розділ ІІ МЕХАНІЗМИ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ 2.1. Етапи та способи злиття і поглинання 2.2. Теоретичні схеми злиттів і поглинань в міжнародному бізнесі 2.3. Оцінка доцільності та ефективності злиття і поглинання Розділ ІІІ СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 3.1. Міжнародний ринок злиттів і поглинань 3.2. Злиття і поглинання в Україні Висновки Список використаної літератури
 • Міжнародний комерційний арбітраж (Варіант 6)

  1. Мета та сфера застосування ІНКОТЕРМС 2 2. Виконання арбітражного рішення 6 Зразок зовнішньоекономічного договору поставки 12 Список використаних джерел 20
 • АРБІТРАЖНИЙ РЕГЛАМЕНТ

  ВСТУП 3 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу 4 2. Міжнародні регламенти, типовий закон про міжнародний комерційний арбітраж ЮНСІТРАЛ 10 ВИСНОВОК 13 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 14
 • КР з предмету "Міжнародний комерційний арбітраж" - Мирова угода по справі

  Вступ 3 1. Процесуальні права сторін в цивільному судочинстві. Право на укладення мирової угоди. 4 2. Мирова угода та правила її укладення 7 3. Укладення мирової угоди відповідно до Закону про Міжнародний комерційний Арбітраж 9 Висновки 12 Література 14 1. Господарський процесуальний кодекс України (у редакції Закону України від 21.06.2001 р. N 2539-III) 2. Цивільний кодекс Української РСР Із змінами і доповненнями, внесеними до 8 жовтня 1999 року N 1136-XIV, ОВУ, 1999 р., N 43, ст. 2128) 3. Цивільний процесуальний кодекс України.( Із змінами і доповненнями, внесеними до 21 червня 2001 року N 2540-III, ОВУ, 2001 р., N 25 ст. 1149) 4. Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж” від 24 лютого 1994 року N 4002-XII(Із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 ) 5. Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів (Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України від 15.05.97 N 01-8/167) 6. Роз’яснення вищого арбітражного суду України, №3, 1998, Юрінком інтер. 7. Актуальні проблеми доарбітражного врегулювання господарських спорів. Право України, №3, 1998. 8. Дмитрієв А.І. Міжнародне публічне право. К:Юрінком Інтер, 2000 р. 9. Цивільне право України: Підручник. У 2-х кн. / За ред. О.В. Дзери та Н.С. Кузнецової. - К.Юрінком, 2001. 10. Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні. - К.Юрінком, 2001. 11. Штефан М.Й. Цивільний процес. К:Ін Юре – 1997
 • Міжнародний комерційний арбітраж

  Зміст 1. Визнання та приведення до примусового виконання іноземного арбітражного рішення Нью-Йоркською конвенцією 3 2. Відвід арбітражного суду за некомпетентністю 5 Практична частина 7 Список використаної літератури 9
 • КОНТРОЛЬНА РОБОТА з ЗЕД

  1. Інструменти зовнішньоторговельної політики 3 2. Економічні проблеми включення України в світове господарство 5 3. Міжнародний комерційний арбітраж у Україні 7 4. Науково-технічна політика в Україні 9 5. Аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності в Україні 11 Література 15

©: 2011-2022 infoworks.ru