Заказать реферат

Курсовая: Правовий статус громадських організацій (ID:24454)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Правовий статус громадських організацій (Код работы:24454)

Информация о работе Раздел: Гражданское право
Вид работы: Курсовая
Объем: 46 стр.
Цена: 60 грн.
Код работы (ID): 24454
Добавлена: 22.04.2008
Просмотров: 1239
Просмотр
«Правовий статус громадських організацій»
СодержаниеВступ 2

Розділ І. Загальна характеристика громадських організацій в Україні та їх правового статусу 4

1.1 Громадянське суспільство і держава 4

1.2 Поняття громадської організації та її статус 10

1.3 Функції громадських організацій 12

1.4 Взаємовідносини громадських організацій з органами державної влади та іншими суб’єктами суспільного ладу 14

1.5 Правові основи організації і діяльності громадських організацій в Україні 18

Розділ ІІ. Система громадських організацій в Україні та їх правове оформлення 20

2.1 Система та класифікація громадських організацій в Україні 20

2.2 Правове регулювання порядку створення та діяльності громадських організацій 22

2.3 Порядок утворення громадської організації 23

2.4 Власність громадських організацій 27

2.5 Правовий статус окремих видів та організаційно-правових форм громадських організацій 33

2.6 Гарантії діяльності громадських організацій та їх юридична відповідальність 37

Висновки 39

Список використаних джерел 42

Додатки 44
Литература1. Конституція України від 28.06.1996.
2. Закон України Про об єднання громадян від 16.06.1992.
3. Закон України Про молодіжні та дитячі громадські організації від 01.12.1998.
4. Адміністративне право України: Академічний курс / За ред. В.Б.Авер янова. - К.: Юридична думка, 2004.
5. Адміністративне право України. / За ред. Ю.П.Битяка. - К.: Юрінком Інтер, 2005.
6. Адміністративне право України: курс лекцій / За ред. С.Г. Головко. - Х.: ХНУ, 2005.
7. Бойко Л. Громадські організації в системі цивільно-правових відносин // Право і закон. - 2004. - № 2. - С. 28-31.
8. Ващук О. Визначення та класифікація функцій громадських організацій України // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: Науковий часопис. - 2003. - № 3-4. - С.191-195.
9. Ващук О. Конституційно-правовий статус громадських організацій України // Держава і право: Зб. наук. праць. - 2003. - Вип. 22. - С. 320-326.
10. Ващук О. Становлення та розвиток інститутут законодавства України про громадські організації // Становлення і розвиток правової системи України. - К.: Право, 2002. – С.45-47.
11. Котюк В.О. Основи держави і права. - К.: Знання, 2003.
12. Правознавство: Підручник / За ред. В.В. Копєйчикова. - К: Юрінком Інтер, 2004.
13. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. - К.: Атіка, 2001.
14. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. - Х.: Право, 2002.
15. Толобухін М.Р. Громадські об єднання в Україні. - Запоріжжя: Чайка, 2002.
Дополн. информация3245
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 8-050-3-310-310; или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • ПРАВОВИЙ СТАТУС ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Загальна характеристика громадських організацій в Україні та їх конституційно-правовий статус 5 1.1. Поняття громадських організацій 5 1.2. Правовий статус громадських організацій: поняття та структура 7 1.3. Взаємовідносини громадських організацій із органами державної влади 10 Розділ 2. Система громадських організацій в Україні та їх функції 15 2.1. Правове регулювання порядку створення та діяльності громадських організацій 15 2.2. Система та класифікація громадських організацій в Україні 24 2.3. Функції громадських організацій 30 2.4. Гарантії діяльності громадських організацій та їх юридична відповідальність 32 Висновки 35 Список використаної літератури 38
 • Конституційно-правовий статус громадських організацій

  Вступ......................................................................................................................3 Розділ 1. Загальна характеристика громадських організацій в Україні та їх конституційно-правовий статус....................................5 1.1. Поняття громадських організацій.........................................................5 1.2. Конституційно-правовий статус громадських організацій: поняття та структура...............................................................................7 1.3. Взаємовідносини громадських організацій із органами державної влади....................................................................................10 Розділ 2. Система громадських організацій в Україні та їх функції..............15 2.1. Правове регулювання порядку створення та діяльності громадських організацій......................................................................15 2.2. Система та класифікація громадських організацій в Україні...........24 2.3. Функції громадських організацій........................................................30 2.4. Гарантії діяльності громадських організацій та їх юридична відповідальність...................................................................32 Висновки................................................................................................................35 Список використаної літератури.........................................................................37
 • Конституційно-правовий статус громадських організацій в Україні

  ВСТУП 3 1. Поняття громадських організацій 5 2. Правовий статус громадських організацій: поняття та структура 8 3. Взаємовідносини громадських організацій із органами державної влади 12 ВисновОК 16 використана літературА 18
 • Правовий статус громадських організацій

  Зміст Вступ 3 1. Громадські організації як елемент правової соціальної держави 4 1.1. Конституційно-правовий статус громадських органзацій в україні 4 1.2. Види громадських організацій та їх характеристика 8 2. Загальна характеристика положення громадських організацій як учасників цивільних правовідносин 17 2.1. Легалізація діяльності громадських організацій 17 2.2. Правове регулювання власності громадських організацій 22 2.3. Припинення діяльності громадської організації 31 Висновки 36 Список використаної літератури 38 Об’єктом роботи є громадські організації. Предметом роботи є система законодавства, що регулює правовий статус громадських організацій в Україні. Метою роботи є дослідження правового статусу громадських організацій, зокрема, розкриття поняття громадських організацій, вивчення правового регулювання їх діяльності, характеристика видів громадських організацій, а також аналіз питань легалізації, права власності та припинення діяльності громадських організацій.
 • Правовий статус громадських організацій та національних меншин

  Вступ Розділ 1. Поняття та статус громадських об’єднань Розділ 2. Поняття та статус національних меншин Розділ 3. Актуальні проблеми законодавчого регулювання захисту прав національних меншин в Україні Висновки Список використаної літератури
 • Громадські об'єднання

  ПЛАН ВСТУП…………………………………………………………………………..с. 3 1. Поняття, принципи утворення і діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій...............................с. 4 2. Права молодіжних та дитячих громадських організацій та форми їх підтримки………………………………………………………с. 7 ВИСНОВОК………………………………………………………………….с. 11 ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………с. 13
 • Правовий статус вищих органів державної влади і управління (Президент України, Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України)

  ПЛАН 1. Правовий статус Президента України……………………………………...c. 3 2. Правовий статус Верховної Ради України…………………………………c. 9 3. Правовий статус Кабінету Міністрів України……………………………c. 15 ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………….с. 21
 • Правовий статус банків

  Вступ 3 1. Сутність банків і банківської системи 4 2. Правовий статус комерційних банків 5 3. Національний банк України: правовий статус та функції 10 Висновки 16 Література 18
 • ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

  ВСТУП 3 1. Релігійні організації як юридичні особи 4 2. Аналіз Закону "Про свободу совісті та релігійні організації" 8 3. Спеціальна правоздатність релігійних організацій 10 Висновки 16 використанА літературА 17
 • Дитячі та юнацькі громадські організації як фактор соціалізації особистості

  Вступ 2 І. Соціалізація особистості та молодіжні громадські організації 4 1.1 Соціалізація особистості як засвоєння соціального досвіду 4 1.2 Молодіжні громадські організації: створення, структура, розвиток 11 II. Соціалізація особистості в юнацьких та дитячих громадських організацій 16 2.1 Соціалізуючий вплив на особистість молодіжних громадських організацій 16 2.2 Громадські молодіжні організації як соціальна форма стосунків з особистістю 23 Висновки 27 Список використаних джерел 29

©: 2011-2020 infoworks.ru