Заказать реферат

Курсовая: Ринок цінних паперів. Суб’єкти фондового ринку (ID:24951)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Ринок цінних паперів. Суб’єкти фондового ринку (Код работы:24951)

Информация о работе Раздел: Экономика
Вид работы: Курсовая
Объем: 26 стр.
Цена: 40 грн.
Код работы (ID): 24951
Добавлена: 26.07.2004
Просмотров: 1031
Просмотр
«Ринок цінних паперів. Суб’єкти фондового ринку»
СодержаниеВступ
1. Сутність ринку цінних паперів та його структура
2. Суб’єкти фондового ринку
3. Сучасний стан і тенденції фондового ринку України
4. Напрями і перспективи розвитку фондового ринку України
Висновки
Продавецmsoffice.com.ua (diplomna.com)
Примечание от продавца работы тел. 592-56-57
http://msoffice.com.ua
http://diplomna.com
http://refsmarket.com.ua
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Фондовий ринок та класифікація учасників ринку цінних паперів

  Вступ 3 1. Фондовий ринок 5 1.1. Сутність фондового ринку. 5 1.2 Фондова біржа - невід’ємна складова фондового ринку 9 2. Учасники ринку цінних паперів 12 2.1.Активні учасники ринку цінних паперів. 12 2.2 Пасивні учасникі ринку цінних паперів 23 3.Система взаcмодії суб’cктів ринку цінних паперів 27 Висновок 31 Література 33
 • Цінні папери як ефективний капітал сфери обігу

  ВСТУП 4 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 6 1.1. Класифікація цінних паперів 6 1.2. Учасники ринку цінних паперів 14 2. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ 18 2.1. Становлення ринку цінних паперів України. Державне регулювання ринку цінних паперів 18 2.2. Аналіз ринку цінних паперів 28 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ КРАЇН У СВІТОВИЙ ФОНДОВИЙ РИНОК 35 3.1. Особливості формування світового фондового ринку 35 3.2. Перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні 40 ВИСНОВКИ 45 ЛІТЕРАТУРА 47 ДОДАТКИ 49
 • Розвиток ринку цінних паперів України в умовах інтернаціоналізації

  Вступ 2 Розділ 1. Економічний зміст ринку цінних паперів 5 1.1. Сутність ринку цінних паперів та його структура 5 1.2. Характеристика основних інструментів ринку цінних паперів 14 1.3. Учасники ринку цінних паперів 24 1.4 Правове поле функціонування українського фондового ринку 35 1.5 Характеристика основних інструментів фондового ринку України 40 Розділ 2. Аналіз розвитку ринку цінних паперів Європейського Союзу. Його значення для розвитку фондового ринку України 47 2.1 Роль Європейського Союзу в розвитку світової економіки 47 2.2 Аналіз ринку цінних паперів Великобританії 56 2.4 Ринок цінних паперів Німеччини 63 2.4 Фондовий ринок Франції 69 2.5 Можливості виходу цінних паперів українських емітентів на європейський фондовий ринок 75 Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку ринку цінних паперів України в умовах інтернаціоналізації 82 3.1 Основні проблеми та протиріччя розвитку ринку цінних паперів України в умовах інтернаціоналізації 82 3.2 Шляхи подальшого розвитку українського ринку цінних паперів в умовах інтернаціоналізації 91 3.3 Взаємодія українського та світових ринків цінних паперів в умовах інтернаціоналізації 99 Висновки 107 Список використаної літератури 113 Додатки 121
 • Фондовий ринок

  ВСТУП 3 1. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ФОНДОВОГО РИНКУ 5 1.1. Сутність фондового ринку 5 1.2. Функції ринку цінних паперів 6 1.3. Структура ринку цінних паперів 8 2. РОЗВИТОК ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 13 2.1. Формування фондового ринку України 13 2.2. Сьогоденна ситуація на ринку цінних паперів 18 2.3. Прогноз розвитку фондового ринку України 26 3. ФІНАНСОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ В КРАЇНАХ З ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ 30 3.1. Фінансова глобалізація і дилема "політичних" грошей 32 3. 2. Процес капіталоутворення за умов емерджентних ринків 34 3. 3. Стратегія розвитку фондового ринку в Україні 41 ВИСНОВКИ 46 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 48
 • Фондовий ринок України

  ВСТУП 3 1. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ФОНДОВОГО РИНКУ 5 1.1. Сутність фондового ринку 5 1.2. Функції ринку цінних паперів 6 1.3. Структура ринку цінних паперів 8 2. РОЗВИТОК ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 13 2.1. Формування фондового ринку України 13 2.2. Сьогоденна ситуація на ринку цінних паперів 18 2.3. Прогноз розвитку фондового ринку України 30 3. ФІНАНСОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ В КРАЇНАХ З ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ 33 3.1. Фінансова глобалізація і дилема "політичних" грошей 35 3. 2. Стратегія розвитку фондового ринку в Україні 42 ВИСНОВКИ 47 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 49
 • Ринок цінних паперів України

  Вступ 3 1. Теоретико-методичні засади організації та функціонування ринку цінних паперів 6 1.1 Економічна сутність ринку цінних паперів 6 1.2 Структура та функції ринку цінних паперів 9 1.3 Державний механізм регулювання діяльності ринку цінних паперів 21 2. Управління організацією та діяльністю РЦП 36 2.1 Організація діяльності біржового та позабіржового РЦП 36 2.2 Механізм акумулювання інвестиційних ресурсів та оцінка ризиків на ринку цінних паперів 41 2.3 Аналіз показників ефективності ринку цінних паперів 48 Біржовий список 60 3. Напрями удосконалення діяльності ринку цінних паперів 67 3.1 Удосконалення управління ризиком на ринку цінних паперів 67 3.2 Формування та сучасний стан фондового ринку 75 3.3 Поліпшення функціонування ринку цінних паперів 77 Висновки 90 Список використаної літератури 94
 • Фондовий ринок України та перспективи його розвитку

  Розділ 1. Теоретичні засади дослідження цінних паперів та фондового ринку 6 1.1. Економічна природа цінних паперів та фондового ринку 6 1.2. Цінні папери в системі взаємовідносин суб'єктів фондового ринку 13 1.3. Функції фондового ринку в економіці змішаного типу 25 Розділ 2. Особливості механізму функціонування фондового ринку України 31 2.1. Економіко-організаційні засади формування та розвитку фондового ринку 31 2.2. Сучасний стан розвитку фондового ринку України 40 2.3. Організація та інфраструктурне забезпечення ринку цінних паперів в Україні 49 Розділ 3. Оптимізація фондового ринку та посилення його ролі в стабілізації економіки України 63 3.1. Роль державного регулювання фондового ринку в трансформаційній економіці 63 3.2. Портфельне інвестування як напрямок активізації фондового ринку України 66 Висновки 72 Список використаних джерел 78
 • Становлення та розвиток фондового ринку України

  Вступ 3 1. Економічний зміст фондового ринку 5 1.1. Сутність фондового ринку 5 1.2. Функції ринку цінних паперів 9 1.3. Структура ринку цінних паперів 15 2. Розвиток фондового ринку України 20 2.1. Формування фондового ринку України 20 2.2. Сьогодення ситуація на ринку цінних паперів 25 2.3. Проблеми розвитку фондового ринку України 38 3. Фінансова глобалізація і стратегія формування фондового ринку в країнах з перехідною економікою 49 3.1. Фінансова глобалізація фондового ринку 49 3.2. Стратегія розвитку фондового ринку України 58 Висновки 68 Література 71 Додатки 73-76
 • Ринок цінних паперів в Україні, його становлення і розвиток

  ВСТУП 6 РОЗДІЛ 1 СУТЬ І ФУНКЦІЇ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 1.1 Історія виникнення ринку цінних паперів 8 1.2 Характеристика відносин ринку цінних паперів 9 1.3 Принцип функціонування ринку цінних паперів 18 РОЗДІЛ 2 СТРУКТУРА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 2.1 Учасники ринку цінних паперів 21 2.2 Елементи ринку цінних паперів 25 РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ 36 ВИСНОВКИ 45 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 47
 • Ринок цінних паперів в Україні

  1. Фінансовий ринок у системі ринкових відносин. 3 2. Поняття ринку цінних паперів (РЦП) та його структура. 7 3. Історичний огляд розвитку фондового ринку. 11 Список використаної літератури 16

©: 2011-2018 infoworks.ru