Заказать реферат

Курсовая: Комерційні банки за участю іноземного капіталу (ID:25270)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Комерційні банки за участю іноземного капіталу (Код работы:25270)

Информация о работе Раздел: Разное
Вид работы: Курсовая
Объем: 56 стр.
Цена: 75 грн.
Код работы (ID): 25270
Добавлена: 21.06.2004
Просмотров: 959
Просмотр
«Комерційні банки за участю іноземного капіталу»
СодержаниеВступ

I Розділ. Теоретичні аспекти функціонування комерційних банків за участю іноземного капіталу
1.1. Сутність і класифікація комерційних банків
1.2. Економічно-правові основи функціонування банків за участю іноземного капіталу
1.3. Роль банків за участю іноземного капіталу в кредитній системі (порівняльний аналіз України і інших країн)

ІІ Розділ. Аналіз діяльності банків за участю іноземного капіталу в Україні
2.1. Формування ресурсів комерційного банку за участю іноземного капіталу
2.2. Забезпечення фінансової стійкості банку
2.3. Аналіз ефективності діяльності банку за участю іноземного капіталу

ІІІ Розділ. Проблеми та перспективи розвитку комерційних банків за участю іноземного капіталу в Україні.
Висновок
Додатки.
Продавецmsoffice.com.ua (diplomna.com)
Примечание от продавца работы тел. 592-56-57
http://msoffice.com.ua
http://diplomna.com
http://refsmarket.com.ua
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Удосконалення управління діяльністю підприємств за участю іноземного капіталу

  ДОПОВІДЬ 7 сторінок Зміст Вступ 4 Розділ 1. Міжнародне співробітництво та його форми 7 1.1. Глобалізація як основа розвитку міжнародного співробітництва 7 1.2. Форми міжнародного співробітництва 21 1.3. Підприємства за участю іноземного капіталу як форма міжнародного співробітництва 36 Розділ 2. Дослідження умов діяльності підприємств за участю іноземного капіталу в Україні 53 2.1. Особливості державного регулювання діяльності підприємств за участю іноземного капіталу 53 2.2. Взаємопроникнення організаційних культур як фактор діяльності підприємств за участю іноземного капіталу 66 2.3. Дослідження економічних інтересів українського і зарубіжного партнерів 71 Розділ 3. Організація управління знаннями на підприємствах за участю іноземного капіталу 91 3.1. Принципові основи організації управління знаннями на підприємствах за участю іноземного капіталу 91 3.2. Розробка моделі організації управління знаннями на підприємстві за участю іноземного капіталу 113 3.3. Використання моделі організації управління знаннями на підприємствах за участю іноземного капіталу 131 Висновки 144 Список використаних джерел 153 Мета і задачі дослідження. Метою дипломної роботи є розробка та реалізація принципових підходів щодо вдосконалення управління діяльністю підприємств за участю іноземного капіталу в Україні на основі врахування особливостей організаційних культур партнерів, їхніх економічних інтересів і залучення та використання знань іноземного партнера. Для досягнення поставленої мети дослідження вирішено такі наукові та практичні задачі: - проаналізовано форми міжнародного співробітництва, показано роль і місце підприємств за участю іноземного капіталу в системі міжнародного співробітництва; - виділено та досліджено особливості діяльності підприємств за участю іноземного капіталу; - розроблено процедуру оцінки впливу особливостей діяльності підприємств за участю іноземного капіталу на результативність та успішність їхньої діяльності; - розроблено принципові основи організації управління знаннями на підприємстві за участю іноземного капіталу, отримання яких розглядається як одна з умов успішності діяльності таких підприємств; - розглянуто форми та методи державного регулювання діяльності підприємств за участю іноземного капіталу і його вплив на діяльність таких підприємств; - упроваджено в діяльність підприємств за участю іноземного капіталу розроблених рекомендацій. Об'єктом дослідження є діяльність підприємств за участю іноземного капіталу. Предметом дослідження є логіка, принципи та способи розвитку спільного підприємництва на основі вивчення й урахування культурних розходжень партнерів і їхніх економічних інтересів з метою залучення та використання знань іноземного партнера. Методи дослідження. Методологічною основою роботи є сукупність пізнавальних засобів, методів, прийомів, що використовувалися в процесі дослідження, а також фундаментальні положення економічної теорії та загальнонаукові принципи проведення досліджень. Теоретичною основою дослідження послугували наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених у галузі менеджменту, економіки, міжнародного співробітництва та управління знаннями. Структура й обсяг роботи. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів і висновків, викладених на 161 сторінках. Матеріали дипломної роботи містять 19 таблиць та 26 рисунків, список використаних джерел із 103 найменувань
 • Стан та державне регулювання іноземного інвестування економіки України

  Вступ 3 1. Іноземні інвестиції: суть та види 4 2. Шляхи, форми та державна політика залучення іноземного капіталу 5 3. Шляхи активізації залучення іноземного капіталу в Україну 11 Висновки 15 Література 16
 • Методичні аспекти впливу іноземного капіталу на

  Ключові слова: іноземний капітал, національна фінансова система, інституційна струк- тура банківської системи, економічна безпека держави.досліджуються теоретичні та методичні питання, пов’язані з проблемою участі іноземного капіталу у роботі банків України. Дається визначення ролі іноземного капіталу у практичній діяльності сучасного банку. Розкриваються деякі аспекти процесу, на який наразі слід звернути особливу увагу.
 • Регулювання міжнародної інвестиційної діяльності

  Вступ 3 1. Сутність залучення та функціонування іноземного капіталу 4 1.1 Поняття та види інвестицій 4 1.2 Значення іноземного капіталу 7 1.3 Інвестиційні інституції 10 Висновки 13 2. Іноземні інвестиції в Україні та їх регулювання 14 2.1 Іноземні інвестиції в економіці України в 1993-2001 рр. 14 2.2 Іноземні інвестиції в економіці України в 2002-2003 рр. 18 2.3 Прогноз розвитку іноземних інвестицій 23 Висновки 25 3. Шляхи створення належних умов для ефективного залучення іноземного капіталу в економіку України 26 3.1 Загальна характеристика законодавчої бази з регулювання процесів іноземного інвестування 26 3.2 Вдосконалення законодавства з метою створення належних умов для ефективного залучення іноземного капіталу в економіку України 29 Висновки 38 Висновок 39 Література 42
 • Регулювання міжнародної інвестиційної діяльності

  Вступ 3 1. Сутність залучення та функціонування іноземного капіталу 4 1.1 Поняття та види інвестицій 4 1.2 Значення іноземного капіталу 7 1.3 Інвестиційні інституції 10 Висновки 13 2. Іноземні інвестиції в Україні та їх регулювання 14 2.1 Іноземні інвестиції в економіці України в 1993-2001 рр. 14 2.2 Іноземні інвестиції в економіці України в 2002-2003 рр. 18 2.3 Прогноз розвитку іноземних інвестицій 23 Висновки 25 3. Шляхи створення належних умов для ефективного залучення іноземного капіталу в економіку України 26 3.1 Загальна характеристика законодавчої бази з регулювання процесів іноземного інвестування 26 3.2 Вдосконалення законодавства з метою створення належних умов для ефективного залучення іноземного капіталу в економіку України 29 Висновки 38 Висновок 39 Література 42
 • Шляхи і форми залучення іноземного капіталу

  Вступ 3 1. Іноземні інвестиції: суть та види 4 2. Шляхи і форми залучення капіталу 6 3. Шляхи активізації залучення іноземного капіталу в Україну 13 Висновки 18 Література 19
 • РЕЖИМ ПРЯМОГО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Сутність прямого іноземного інвестування 5 1.1. Поняття іноземних інвестицій 5 1.2. Види і форми іноземних інвестицій 10 Розділ 2. Нормативно-правове регулювання режиму іноземного інвестування 16 2.1. Правовий режим іноземного інвестування 16 2.2. Державна реєстрація іноземних інвестицій 20 Розділ 3. Правове становище суб'єктів господарювання з іноземними інвестиціями 23 3.1. Правове становище підприємств з іноземними інвестиціями 23 3.2. Правовий режим договорів про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора 26 3.3. Гарантії прав та законних інтересів іноземних інвесторів 27 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38
 • ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Поняття іноземного інвестування в Україні як виду зовнішньоекономічної діяльності 7 1.1. Зовнішньоекономічна діяльність як вид господарської діяльності 7 1.2. Поняття іноземних інвестицій 19 1.3. Види і форми іноземних інвестицій 23 1.4. Поняття іноземного інвестування в позиковій формі 30 Розділ 2. Нормативно-правове регулювання режиму іноземного інвестування 40 2.1. Правовий режим іноземного інвестування 40 2.2. Державна реєстрація іноземних інвестицій 46 Розділ 3. Правове становище суб'єктів господарювання з іноземними інвестиціями 51 3.1. Правове становище підприємств з іноземними інвестиціями 51 3.2. Правовий режим договорів про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора 55 3.3. Гарантії прав та законних інтересів іноземних інвесторів 57 3.4. Правове регулювання здійснення інвестицій резидентами України за її межами 67 3.5. Вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами 73 ВИСНОВКИ 86 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 93
 • Неакціонерні форми залучення іноземного капіталу

  Неакціонерні форми залучення іноземного капіталу
 • ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА БАНКІВСЬКУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ

  Ключові слова. Глобалізація, регіоналізація, іноземний капітал, капіталізація, банківська система, ринок банківських послуг, конкурентоздатність, злиття, поглинання, об’єднання.розглядаються проблеми впливу на розвиток банківської системи входження на український ринок іноземного капіталу, аналізуються напрямки підвищення конкурентоспроможності українських банків в умовах глобалізації.

©: 2011-2020 infoworks.ru