Заказать реферат

Контрольная: Контрольна з ділової української мови. Варіант 9 (ID:26100)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Контрольна з ділової української мови. Варіант 9 (Код работы:26100)

Информация о работе Раздел: Деловой язык
Вид работы: Контрольная
Объем: 15 стр.
Цена: 25 грн.
Код работы (ID): 26100
Добавлена: 23.07.2003
Просмотров: 1674
Просмотр
«Контрольна з ділової української мови. Варіант 9»
Содержание1. Синтаксичні засоби і прийоми стандартизації текстів ділової мови 3
2. Документи господарсько-договірної діяльності. Договір підряду. Структура тексту 4
3. Прочитайте документ. Відредагуйте текст та допишіть відсутні дані 13
4. Користуючись тлумачним словником поясніть банківську термінологію 14
Література 15
Продавецmsoffice.com.ua (diplomna.com)
Примечание от продавца работы тел. 592-56-57
http://msoffice.com.ua
http://diplomna.com
http://refsmarket.com.ua
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Контрольна з української ділової мови

  1. Роль мови в суспільному житті 2 2. Походження терміна "український" 3 3. Місце української мови серед інших слов'янських мов 4 4. Видатні діячі культури та українські письменники про мову 5 5. Українська мова на сучасному етапі 5 6. Закон про мову 6 7. Державний статус української мови 7 Список використаної літератури 9
 • Контрольна робота з ділової української мови

  Зміст 1. Скласти таблицю "Функціональні стилі сучасної української мови", враховуючи основне призначення, ознаки, мовні засоби стилів. 3 Підготувати зразки кожного функціонального стилю сучасної української мови. 3 2. Класифікація документів 12 3. Скласти текст фахової документації (полілог, монолог, діалог) на тему "Екскурсія до...", вживаючи термінологію ділових паперів. 14 4. Пояснити лексичне значення таких слів: 17 5. Скласти такі документи: 18 Автобіографія ЗАЯВА РЕЗЮМЕ Телеграма ДОПОВІДНА ЗАПИСКА ОГОЛОШЕННЯ ПРОТОКОЛ РОЗПИСКА ДОРУЧЕННЯ КОНТРАКТ
 • Контрольна з ділової української мови Варіант 15

  1. Проблема “штампів” в усному діловому мовленні. Мовні кліше 2 2. Складіть протокол. Наведіть реквізити протоколу. 4 3. Подані іменники та власні географічні назви запишіть у родовому відмінку однини, поясніть їх правопис. 6 4. Дайте тлумачення слів. 6 Література 8
 • ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ. УКРАЇНСЬКА МОВА У ХХ СТОЛІТТІ

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ДЕРЖАВОТВОРЧА ФУНКЦІЯ МОВИ 4 1.1. Мова як система. Суспільний характер мови 4 1.2. Функції мови у сучасному суспільстві. 5 1.3.Державотворча функція мови 6 РОЗДІЛ ІІ. СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ 8 2.1. Проблема державних мов в історичному екскурсі 8 2.2. Розвиток української мови як державної: проблеми і перспективи 9 ВИСНОВОК 14 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 15
 • Контрольна робота з ділової української мови

  1. Стилі сучасної української літературної мови, їх характеристика 3 2. Напишіть довідку або пояснювальну записку. Назвіть їх реквізити 5 3. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові Євген Олександр ... 6 4. Дайте тлумачення термінів 8 Рентабельний Реферат Сертифікат Субсидія 5. Наведіть приклади 10 зразків ділових паперів 8 1. Статут (додаток 1) 2. Наказ про прийняття на роботу (додаток 2) 3. Пояснювальна записка (додаток 3) ... Список використаної літератури 13 Додаток 1 14
 • Контрольна робота з української ділової мови

  Зміст 1. Документи щодо особового складу 3 2. Зміни приголосних при словотворенні та словозміні 13 Список використаної літератури 14
 • Контрольна робота з української мови Варіант № 2

  1. Українська літературна мова. Норми української літературної мови 2 2. Напишіть заяву про надання Вам матеріально допомоги 5 3. Провідміняйте: 6 Н.в. Ілля Мирославович Кохан-Шведа Н.в. Клим Ігорович Іваницький-Швець ... 4. Визначте стиль наведеного уривка, свою відповідь обґрунтуйте: 8 По литовсько-польській унії 1386-го року спочатку ... 5. Перекладіть українською мовою: 9 Конкретное предложение по ... 6. Написати 10 зразків ділових паперів 10 Література 20
 • Контрольна робота з української ділової мови

  Зміст 1. Особливості використання синонімів та паронімів у професійному мовленні. 3 2. Правила оформлення доповідної записки. 8 Використана література: 10
 • Контрольна з ділової української мови Варіант 13

  1. Які загальноприйняті норми ділового етикету ви знаєте? 2 2. Складіть службовий лист на придбання у видавництві навчального посібника “Українське ділове мовлення”. Наведіть основні реквізити службового листа. 4 3. Утворіть від поданих кількісних числівників складні прикметники. З трьома з них складіть речення і запишіть. 5 4. Дайте тлумачення термінів: арбітр, аукціон, бюджет, гонорар, дотація. 5 Література 6
 • Контрольна робота з методики викладання української мови

  1. Українська мова в системі шкільних предметів. Мета і завдання її вивчення. 2 2. Методика вивчення будови слова і словотвору (поняття, значення, завдання, система вправ та методика їх проведення). 4 3. Шкільні підручники з української мови (для різних типів шкіл). 7 4. Основи мовленнєвої діяльності (теорія та практика). 9 5. Міжпредметні зв’язки на уроках української мови. 12 6. Концепція мовної освіти у старших класах в 12 –річній школі. 13 7. Види лінгвістичного розбору на уроках української мови та методика їх проведення. 15 Використана література 17

©: 2011-2018 infoworks.ru