Заказать реферат

Контрольная: Система та структура органів центрального апарату Державної митної служби України, їх повноваження та правова основа діяльності (ID:26104)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Система та структура органів центрального апарату Державної митної служби України, їх повноваження та правова основа діяльності (Код работы:26104)

Информация о работе Раздел: Административное право
Вид работы: Контрольная
Объем: 16 стр.
Цена: 25 грн.
Код работы (ID): 26104
Добавлена: 23.07.2003
Просмотров: 1227
Просмотр
«Система та структура органів центрального апарату Державної митної служби України, їх повноваження та правова основа діяльності»
СодержаниеВступ 3
1. Органи державного регулювання митною справою та митні органи 4
2. Структура центрального апарату державної митної служби України 10
3. Правова основа діяльності працівників митних органів України 12
Висновок 15
Список використаної літератури 16
Продавецmsoffice.com.ua (diplomna.com)
Примечание от продавца работы тел. 592-56-57
http://msoffice.com.ua
http://diplomna.com
http://refsmarket.com.ua
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Правове регулювання організації та діяльності Державної митної служби України

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ 8 1.1. Історичні та правові засади створення Державної митної служби в Україні 8 1.2. Правові основи організації та основні завдання і функції державної митної служби України 12 1.3. Структура та повноваження Державної митної служби України 22 РОЗДІЛ ІІ. ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ 36 2.1. Особливості функціонування діяльності Колегії Державної митної служби України 36 2.2. Правові засади діяльності регіональних митниць та митниць 41 2.3. Основні завдання, функції і повноваження Центральної енергетичної митниці 66 РОЗДІЛ ІІІ. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ 75 3.1. Деякі проблеми та недоліки діяльності митних органів 75 3.2. Шляхи і перспективи розвитку митної служби в Україні 79 ВИСНОВКИ 98 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 103 Додатки
 • ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ - ПРИЗНАЧЕННЯ І ЗАВДАННЯ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Історія становлення Митної служби в Україні в сучасний період 6 1.1. Зародження Митної служби в Україні в сучасний період 6 1.2. Реорганізація Державної митної служби України у 1996 році та її подальший розвиток 10 Розділ 2. Удосконалення діяльності діяльності Державної митної служби у 2003-2006 роках 17 2.1. Пріоритетні напрямки діяльності Державної митної служби України 17 2.2. Вдосконалення митного законодавства та його імплементація до міжнародних стандартів та стандартів Євросоюзу 25 2.3. Спрощення процедур митного контролю та митного оформлення. Робота у напрямі сприяння суб'єктам ЗЕД 28 2.4. Оптимізація та удосконалення структури митних органів 31 2.5. Забезпечення відкритості та прозорості діяльності митної служби 33 Розділ 3. Завдання та повноваження Державної митної служби України 36 3.1. Завдання державної митної служби України 36 3.2. Повноваження Державної митної служби 37 ВИСНОВКИ 45 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 48 ДОДАТКИ 50
 • Система і структура органів Державної податкової адміністрації України їх повноваження та правова основа діяльності

  Вступ 3 1. Сучасні наукові погляди про статус органів Державної податкової адміністрації в Україні 4 2. Система та завдання органів державної податкової служби 10 3. Основні функції податкових органів 15 Висновки 22 Список використаної літератури 24
 • Система та структура органів Державного казначейства України, їх повноваження та правова основа діяльності

  Державне казначейство у системі органів виконавчої влади, його система та структура 3 Завдання Державного казначейства і його підрозділів згідно законодавства України 5 Повноваження органів Державного казначейства 11 Література: 13
 • Система органів, які здійснюють фінансову діяльність та їх повноваження щодо захисту фінансової системи України

  Вступ 3 1. Правове становище та функції органів державної влади у сфері фінансової діяльності держави 5 1.1 Спеціалізовані органи, що здійснюють фінансову діяльність 9 1.2 Повноваження органів Державної податкової служби та Контрольно-ревізійної служби України в сфері фінансової діяльності 15 2. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері фінансової діяльності 20 Висновок 24 Список використаної літератури 26-28 Метою написання курсової роботи є: розкрити такі понять, як система, та механізм діяльності державних органів; з'ясувати ряд питань, зокрема, правове положення та повноваження державних органів, що здійснюють фінансову діяльність. Тобто об’єктом вивчення у даній курсовій роботі є система державних органів, у внутрішній взаємодії та підпорядкуванні, що здійснюють регулювання в сфері фінансової діяльності, яка буде розглядатися як певна ієрархічна структура, певний порядок, який утворився в результаті поєднання загальнодержавних та місцевих органів. Розгляд правової системи буде проводитися з моменту проголошення незалежності нашою державою і до сьогодення.
 • Механізм держави

  Вступ 3 1. Поняття механізму держави. Засади та принципи його організації і функціонування. 5 2. Принципи організації і діяльності державного апарату. 9 3. Критерії класифікації органів державного апарату. 11 4. Система державних органів України: 13 4.1. Функції та повноваження Верховної Ради України. 14 4.2. Повноваження та основні завдання Президента України. 18 4.3. Склад та повноваження Кабінету Міністрів України. 21 4.4. Правосуддя в Україні. 24 4.5. Організація та діяльність правоохоронних органів України (на прикладі прокуратури) 26 Висновки 34 Література 38
 • Місце державної служби в суспільно-політичній та соціально-економічній системах

  Вступ 2 Розділ І. Роль і місце державної служби в суспільно-політичній та соціально-економічній системах 6 1.1 Система державного управління в політичній та соціально-економічній системах суспільства 6 1.2 Державна політика як формуючий фактор діяльності державного апарату та державної служби 10 1.3 Державна служба та її значення і роль в умовах державотворення України 20 Розділ ІІ. Законодавче регулювання діяльності державної служби в Україні 27 2.1 Конституційно-правові засади державної служби 27 2.2 Зміст і структура правового інституту державної служби 35 2.3 Системність правового інституту державної служби 40 Розділ ІІІ. Дослідження пріорітетних напрямків розвитку державної служби України 45 3.1 Розвиток державної служби згідно потреб адміністративної реформи управління 45 3.2 Реформування структури державного апарату 49 3.3 Розвиток інституту державного службовця 53 Висновки 56 Список використаних джерел 58
 • Організація і правова регламентація діяльності державної податкової служби

  Вступ …………………………………………………………………. 3 1. Організаційно-правові положення діяльності Державної податкової служби України ……………………….. 5 1.1. Правова регламентація діяльності Державної податкової служби України …………………………………………...…………. 5 1.2. Організаційна структура діяльності Державної податкової служби України …………………………………………………….. 10 2. Задачі та функції Державної податкової адміністрації України ………….....…………………………………...…………. 18 3. Права Державних податкових адміністрацій ……................. 23 Висновки ………………………….............................................…… 29 Список використаної літератури ………..........................……… 30
 • Загальна характеристика правоохоронних органів

  Вступ 3 Розділ І. Поняття правоохоронного органу та правоохоронної діяльності 5 1.1. Поняття правоохоронного органу. 5 1.2. Поняття правоохоронної діяльності. 7 Розділ ІІ. Прокуратура в системі правоохоронних органів державної влади 13 2.1. Місце і роль прокуратури у системі правоохоронних органів. 13 2.2. Функції та система прокуратури. 19 Розділ ІІІ. Правоохоронна діяльність органів внутрішніх справ України 23 3.1. Напрями правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України. 23 3.2. Система органів внутрішніх справ України. 25 Розділ ІV. Податкова служба у системі правоохоронних органів України 31 4.1. Основні напрями правоохоронної діяльності державної податкової служби. 31 4.2. Система та компетенція органів державної податкової служби. 34 Розділ V. Служба безпеки України та інші правоохоронні органи 37 5.1. Система й організація діяльності Служби безпеки України та її повноваження. 37 5.2. Інші правоохоронні органи України. 41 Висновки 47 Список використаної літератури 49
 • Державна контрольно-ревізійна служба України: структура, функції, права та обов'язки її працівників

  Вступ 3 Розділ І. Організаційно-правові засади діяльності державної контрольно-ревізійної служби України та її функції 5 1.1. Основні положення та принципи діяльності ДКРС України. 5 1.2. Завдання та функції ДКРС. 7 1.3. Структура державної контрольно-ревізійної служби 12 Розділ ІІ. Повноваження головного управління, управлінь та підрозділів державної контрольно-ревізійної служби 15 Розділ ІІІ. Правова робота державної контрольно-ревізійної служби України та принцип її відкритості 21 Висновки 25 Список використаної літератури. 27 Додатки 28

©: 2011-2020 infoworks.ru