Заказать реферат

Курсовая: Управління кредитним портфелем банку (ID:27490)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Управління кредитним портфелем банку (Код работы:27490)

Информация о работе Раздел: Разное
Вид работы: Курсовая
Объем: 42 стр.
Цена: 75 грн.
Код работы (ID): 27490
Добавлена: 18.08.2005
Просмотров: 1507
Просмотр
«Управління кредитним портфелем банку»
СодержаниеВступ 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ МЕНЕДЖМЕНТУ В БАНКУ 6
1.1. Загальна характеристика менеджменту 6
1.2. Менеджмент в банках 9
1.3. Менеджмент кредитного портфеля в банку 11
РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 16
2.1. Оцінка якості кредитного портфеля комерційного банку 16
2.2. Оцінка кредитоспроможності позичальників банку 18
2.3. Кредитні ризики та методи управління ними 22
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 32
ВИСНОВКИ 39
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40
Продавецmsoffice.com.ua (diplomna.com)
Примечание от продавца работы тел. 592-56-57
http://msoffice.com.ua
http://diplomna.com
http://refsmarket.com.ua
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Менеджмент кредитного портфелю банку

  Вступ...................................................................................................................3 Розділ 1. Сутність кредитної політики комерційного банку.........................5 1.1. Поняття та принципи банківського кредитування.............................5 1.2. Нормативи кредитної діяльності банків..............................................7 Розділ 2. Методи управління кредитним портфелем банку.........................10 2.1. Поняття та управління кредитним ризиком......................................10 2.2. Оцінка кредитоспроможності позичальника.....................................14 Розділ 3. Шляхи вдосконалення управління кредитинтним портфелем банку...............................................................................18 3.1. Вдосконалення процесу кредитування ..............................................18 3.2. Підвищення ролі забезпечення при прийнятті рішення про надання кредиту.............................................................................21 3.3. Методи захисту від кредитного ризику..............................................24 Висновки............................................................................................................30 Список використаної літератури......................................................................32
 • Управління кредитним портфелем комерційного банку

  ВСТУП………………………………………………………….......................... 8 1 ОГЛЯДОВО-АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАТ КБ ПРИВАТБАНК....................………………………………………… 12 1.1. Теоретико-суттєва характеристика кредитного портфеля…………… 12 1.2. Роль кредитної політики в управлінні кредитним портфелем банку .. 19 1.3. Фінансово-економічна характеристика ЗАТ КБ “ПриватБанк”…………………………………………………………… 29 2 АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА …………………………………………… 41 2.1. Аналіз фінансового стану ЗАТ КБ “ПриватБанк”................................. 41 3 СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА........................................………………….. 59 3.1. 3.2. 3.3. Класифікація банківських кредитів…………………………………… Управління дохідністю кредитного портфеля та методи ціноутворення за кредитами……………………………………………. Впровадження нетрадиційних кредитних операцій та послуг комерційними банками…………………………………………………. 59 62 66 4 ПРОГРАМНО-ІНФОРМАЦІЙНА ЧАСТИНА......……………………. 72 4.1. 4.2. 4.3. Постановка задачі ………………………………………………………. Інформаційне забезпечення...................................................................... Програмне забезпечення.......................................................................... 72 74 75 5 ПРОЕКТНА ЧАСТИНА ………………………………………………. 79 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. Оптимізація керування активами і пасивами кредитного портфелю комерційного банку……………………………………………………... Стратегія керування активами і пасивами кредитного портфелю….. Оптимізація фінансового керування кредитним портфелем ЗАТ КБ “ПриватБанк”…………………………………………………………… Заходи щодо збільшення прибутку кредитного портфелю ЗАТ КБ “ПриватБанк”……………………………………………………………. 79 83 84 87 ВИСНОВКИ …………………………………………………………................. 92 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ.................... …………………………………………... 94 Додатки 95
 • Кредитування банківськими установами торговельних підприємств

  "ВСТУП 3 Розділ І. Теоретичні засади позичкового капіталу та управління ним 6 1.1. Законодавче, нормативне та методологічне управління кредитним портфелем. 6 1.2. Сутність та види кредитування підприємств та організацій 6 1.3. Механізм банківського кредитування торгівельних підприємств та організацій 14 Розділ II. Кредитування торгівельних підприємств АКІБ «УкрСиббанк» 48 2.1 Загальна характеристика діяльності АКІБ „УкрСиббанк” 48 2.2 Аналіз кредитної привабливості торгівельних підприємств. 69 2.3. Аналіз фінансового стану та оцінка кредитоспроможності торгівельних підприємств. 75 2.4 Оцінка якості кредитного портфелю торгівельних підприємств та організацій 93 Розділ III. Вдосконалення процесу кредитування торгівельних підприємств та організацій 100 3.1 Проблеми кредитування торгівельних підприємств 100 3.2. Шляхи подолання проблем та перспективи кредитування торгівельних підприємств. 106 3.3 Вдосконалення елементів та принципів кредитної політики, як основи управління кредитним портфелем. 118 ВИСНОВКИ 129 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 133 ДОДАТКИ 136"
 • Зовнішні ризики та їх вплив на діяльність банку (на прикладі роботи ВАТ)

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи дослідження зовнішніх ризиків у банківської діяльності 8 1.1.Банківські ризики та їх класифікація 8 1.2. Управління рівнем капіталізації та фінансової стійкості комерційних банків 16 Розділ 2. Аналіз сучасного стану ефективності діяльності комерційних банків України на прикладі роботи ВАТ “Укрексімбанк” 29 2.1. Аналіз діяльності ВАТ “Укрексімбанк” в банківській системі України 29 2.2. Аналіз ризику здійснення кредитних операцій у ВАТ “Укрексiмбанк” 45 2.3. Аналіз формування кредитного портфеля банку в ВАТ “Укрексімбанк” 57 Розділ 3. Вдосконалення управління ризиками комерційних банків 63 3.1. Напрямки мінімізації ризиків зовнішньоекономічної діяльності 63 3.2. Шляхи покращення процесу хеджування ризиків у банках 70 3.3.Шляхи підвищення ефективності управління кредитним портфелем банку 83 Висновки 101 Література 108 Додаток 1. Баланс 113 Додаток 2. Звіт про фінансові результати 115 Метою роботи є узагальнення теоретичних і науково-методологічних положень щодо управління кредитним портфелем банку, а також розробка на даній основі практичних рекомендацій з удосконалення цієї роботи. Об’єктом дослідження є кредитна діяльність банків України, зокрема ВАТ “Укрексімбанк”. Предмет дослідження – кредитний портфель банків як елемент фінансово-економічних і правових відносин. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, літератури, та двох додатків і містить 115 сторінок друкованого тексту, 8 рисунків та 16 таблиць. У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дослідження, визначено завдання роботи, об’єкт та предмет дослідження. Перший розділ присвячено узагальненню теоретико-методологічних підходів до вивчення зовнішніх ризиків у банківській діяльності, наведено їх класифікацію та визначено основи ризик-менеджменту в цій сфері. Другий розділ присвячено дослідженню практики управління зовнішніми ризиками у ВАТ “Укрексімбанк”, яке проведено на основі аналізу його діяльності, зокрема, кредитного портфеля та заходів з впровадження засад ризик-менеджменту. Третій розділ містить пропозиції з вдосконалення управління зовнішніми ризиками у ВАТ “Укрексімбанк” на основі мінімізації ризиків зовнішньоекономічної діяльності, хеджування валютних ризиків і подальшого покращення формування та управління кредитним портфелем. У висновках сформульовані основні результати проведеного дослідження.
 • Управління формуванням і використанням фінансових ресурсів у комерційному банку

  ВСТУП 3 Розділ 1. Концептуальні положення управління формуванням та використанням ресурсної бази комерційними банками 8 1.1. Сутність та класифікації ресурсів комерційних банків 8 1.2. Сучасні підходи до управління формуванням та використанням ресурсної бази комерційного банку 24 1.3. Особливості формування і розміщення ресурсної бази вітчизняних банків на сучасному етапі 36 розділ 2. Аналіз формування і розміщення ресурсів кб “донбіржбанк” 43 2.1. Аналіз ефективності управління формуванням ресурсів банку 43 2.1. Аналіз розміщення ресурсів 51 2.3. Аналіз ефективності управління кредитним портфелем 62 розділ 3. Підвищення ефективності управління формуванням і використанням банківських ресурсів 76 3.1. Формування і управління поточними коштами та міжбанківськими кредитами 76 3.2. Вдосконалення управління кредитними операціями 83 3.3. Застосування управління гепом при формуванні і розміщенні ресурсів 84 3.4. Вдосконалення методики аналізу кредитоспроможності позичальника як необхідна умова поліпшення ефективності розміщення залучених ресурсів 94 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 101 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 106
 • Кредитування банківськими установами торговельних підприємств

  ВСТУП 3 Розділ І. Теоретичні засади позичкового капіталу та управління ним 6 1.1. Законодавче, нормативне та методологічне управління кредитним портфелем. 6 1.2. Сутність та види кредитування підприємств та організацій 6 1.3. Механізм банківського кредитування торгівельних підприємств та організацій 14 Розділ II. Кредитування торгівельних підприємств АКІБ «УкрСиббанк» 48 2.1 Загальна характеристика діяльності АКІБ „УкрСиббанк” 48 2.2 Аналіз кредитної привабливості торгівельних підприємств. 69 2.3. Аналіз фінансового стану та оцінка кредитоспроможності торгівельних підприємств. 75 2.4 Оцінка якості кредитного портфелю торгівельних підприємств та організацій 93 Розділ III. Вдосконалення процесу кредитування торгівельних підприємств та організацій 100 3.1 Проблеми кредитування торгівельних підприємств 100 3.2. Шляхи подолання проблем та перспективи кредитування торгівельних підприємств. 106 3.3 Вдосконалення елементів та принципів кредитної політики, як основи управління кредитним портфелем. 118 ВИСНОВКИ 129 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 133 ДОДАТКИ 136ВСТУП 3 Розділ І. Теоретичні засади позичкового капіталу та управління ним 6 1.1. Законодавче, нормативне та методологічне управління кредитним портфелем. 6 1.2. Сутність та види кредитування підприємств та організацій 6 1.3. Механізм банківського кредитування торгівельних підприємств та організацій 14 Розділ II. Кредитування торгівельних підприємств АКІБ «УкрСиббанк» 48 2.1 Загальна характеристика діяльності АКІБ „УкрСиббанк” 48 2.2 Аналіз кредитної привабливості торгівельних підприємств. 69 2.3. Аналіз фінансового стану та оцінка кредитоспроможності торгівельних підприємств. 75 2.4 Оцінка якості кредитного портфелю торгівельних підприємств та організацій 93 Розділ III. Вдосконалення процесу кредитування торгівельних підприємств та організацій 100 3.1 Проблеми кредитування торгівельних підприємств 100 3.2. Шляхи подолання проблем та перспективи кредитування торгівельних підприємств. 106 3.3 Вдосконалення елементів та принципів кредитної політики, як основи управління кредитним портфелем. 118 ВИСНОВКИ 129 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 133 ДОДАТКИ 136
 • МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ

  План Вступ 2 1. Сутність інвестиційного портфелю комерційного банку 2 2. Механізм управління інвестиційним портфелем комерційного банку 5 Висновок 11 Список використаної літератури 12
 • Управління кредитним портфелем банку (на матеріалах банку "Мрія")

  ВСТУП 2 Розділ 2 Діагностика системи управління та доходності кредитного портфеля банку "Мрія" 6 2.1. Організаційно - економічна характеристика банку та його позиція на кредитному ринку 6 2.2. Аналіз кредитного портфеля банку "Мрія" 25 2.3. Аналіз доходності кредитного портфеля банку "Мрія" 28 2.4. Інформаційне та методичне забезпечення управління доходністю кредитного портфеля 36 Висновки до розділу 2 40 Розділ 3. Моделювання системи управління доходністю кредитного портфеля банку "Мрія" 42 3.1. Сучасний інструментарій управління доходністю кредитного портфеля та його впровадження в банку 42 3.2. Моделювання оптимального кредитного портфеля банку з позиції його доходності 49 Висновки до розділу 3 64ВСТУП 2 Розділ 2 Діагностика системи управління та доходності кредитного портфеля банку "Мрія" 6 2.1. Організаційно - економічна характеристика банку та його позиція на кредитному ринку 6 2.2. Аналіз кредитного портфеля банку "Мрія" 25 2.3. Аналіз доходності кредитного портфеля банку "Мрія" 28 2.4. Інформаційне та методичне забезпечення управління доходністю кредитного портфеля 36 Висновки до розділу 2 40 Розділ 3. Моделювання системи управління доходністю кредитного портфеля банку "Мрія" 42 3.1. Сучасний інструментарій управління доходністю кредитного портфеля та його впровадження в банку 42 3.2. Моделювання оптимального кредитного портфеля банку з позиції його доходності 49 Висновки до розділу 3 64
 • Порядок формування та структура звіту № 604

  1.Порядок формування та структура звіту 604 3 2.Ключові показники звіту, його застосування в діяльності банку по управлінню кредитним портфелем 11 Список літератури 15
 • Управління проблемними кредитами в банку

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти управління проблемними кредитами в банку 7 1.1. Сутність і класифікація банківських кредитів 7 1.2. Основні етапи процесу кредитування 18 1.3. Система управління проблемними кредитами 34 Розділ 2. Дослідження ефективності управління проблемними кредитами в банку «Фінанси та кредит» 45 2.1. Організаційно-економічна характеристика банку «Фінанси та кредит» 45 2.2. Аналіз кредитного портфеля та управління ним 52 2.3. Практика управління кредитним ризиком в банку «Фінанси та кредит», як одного із методів запобігання виникнення проблемних кредитів 74 Розділ 3. Шляхи вдосконалення управління кредитною діяльністю банку 87 3.1. Зарубіжний досвід управління проблемними кредитами 87 3.2. Застосування методів управління проблемними кредитами на прикладі АКБ «Фінанси і кредит» 100 Висновки 118 Список використаної літератури 121 Додатки 127-132

©: 2011-2020 infoworks.ru