Заказать реферат

Диплом: Банківське обслуговування малого та середнього бізнесу + РЕФЕРАТ+ДОПОВІДЬ (ID:3146)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Банківське обслуговування малого та середнього бізнесу + РЕФЕРАТ+ДОПОВІДЬ (Код работы:3146)

Информация о работе Раздел: Банковское дело
Вид работы: Диплом
Объем: 104 стр.
Цена: 150 грн.
Код работы (ID): 3146
Добавлена: 13.04.2005
Просмотров: 5344
Просмотр
«Банківське обслуговування малого та середнього бізнесу + РЕФЕРАТ+ДОПОВІДЬ»
СодержаниеВступ 3 Розділ 1. Необхідність малого та середнього бізнесу та специфіка банківського обслуговування 5 1.1. Специфіка розвитку малого та середнього бізнесу в Україні 5 1.2. Джерела фінансування малого та середнього бізнесу 20 1.3. Особливості банківського обслуговування малого та середнього бізнесу 27 Розділ 2. Аналіз кредитоспроможності позичальників – малих підприємств та ТОВ на прикладі підприємств-позичальників ЗАТ “Мікрофінансовий банк” 37 2.1. Умови та порядок надання кредитів під реалізацію приватного бізнесу 37 2.2. Проведення оцінки фінансового становища та кредитоспроможність позичальника-малого підприємства 49 2.3. Процес надання кредитів під реалізацію проектів приватними підприємствами та їх погашення 60 Розділ 3. Перспективи кредитування і обслуговування малого та середнього бізнесу в Україні 68 3.1. Перспективи кредитування малого та середнього бізнесу в Україні 68 3.2. Перспективи розвитку обслуговування малого та середнього бізнесу через комерційні банки 84 Висновки 91 Додатки 95 Список літератури 99
Литература1. Закон України “Про банки та банківську діяльність” від 27 грудня 2000 року. 2. Закон України “Про банкрутство” від 14 травня 1992 року. 3. Закон України “Про заставу” від 2 жовтня 1992 року. 4. Закон України “Про державну підтримку малого підприємництва” від 18 жовтня 2000 р. № 2063-ІІІ . 5. Закон України “Про підприємства в Україні” від 27 березня 1991 р. № 887-XII 6. Положення Національного банку України «Про кредитування». №246 від 26 вересня 1995. 7. Положення Національного банку України «Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за позиками комерційних банків» №323 від 29 вересня 1997. 8. Положення Національного банку України «Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків» №10 від 30. грудня 1997 року. 9. Указ Президента України “Про заходи щодо зміцнення банківської системи України” №893 від 14 липня 2000 року. 10. Указ Президента від 28 червня 1999 року № 746/99 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва». 11. Андрійчук В. Власний і позичковий капітал підприємства та критерії їх раціонального співвідношення // Фінанси України -- №18. – 1999р. – с. 15 -23. 12. Банковское дело: Справочное пособие / Под ред. Бабичевой Ю.А. -М.: Зкономика, 1993. 13. Бердинець М. Д. Франчайзинг: світовий досвід і перспективи розвитку в Україні // Фінанси України. – 2001. – № 2. 14. Білоус Г. Розвиток малого підприємництва в Україні // Економіка України. — 2000.—№2. 15. Бляхман Л.С. Экономика фирмы: Учеб. пособие. – СПб: Изд-тво Михайлова В. А., 1999. 16. Бутко М., Мурашко М. Організаційні заходи сприяння малого бізнесу // Економіка України. – 1997. – № 7. 17. Виноградська А. Розвиток малого підприємництва // Економіка України. – 1999. – № 2. 18. Внукова Н. Факторинг: проблеми та перспективи розвитку в Україні // Банківська справа. – 1998.- №3. – с. 36-39. 19. Вступ до банківської справи. Під ред. Савлука М.І. - К.: «Лібра», 1998. 20. Гуцал І.С. Банківське кредитування субєктів ринку в трансформаційній економіці України:(питання теорії, методики, практики) .-Л.:ВАТ БІБЛЬОС,2001 .-244 с.- 21. Дьякон Ю. Ще раз про малий бізнес // Економіка України. – 2000. – № 7. 22. Єпіфанов А., Міщенко В. Проблеми кредитування та оцінки кредитоспроможності клієнтів банку// Банківська справа №5, 1997 рік, ст.39-45. 23. Заруба О.Д. Банківський менеджмент та аудит - К.: «Лібра», 1996.-218 с. 24. Качмарик Я.Д. Ефективність формування фінансових ресурсів підприємства // Фінанси України -- №10. – 1999р. – с. 138-145. 25. Клочко Ю., Черняк Т. Проблеми малого бізнесу в Україні // Економіка України. – 1998. – № 1. – С.58. 26. Колесников В.И., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 476 с. 27. Користін О. Є. Податкове стимулювання розвитку малого бізнесу // Фінанси України. – 1997. – № 12. 28. Кристофер Ф.Блюмфилд. Как взять кредит в банке: Пер. с англ.-М: 1996. 29. Крупка М. І. та інші. Актуальні проблеми розвитку підприємництва в Україні. – Львів: Діалог, 1999. 30. Лавриненко Р. Фінансування малого та середнього бізнесу в Україні // Фінанси України. – 1998. – № 2. 31. Лаврушин О.І. Банковское дело. - М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр, 1992. - 428 с. 32. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія та практика. – К.: Знання, 2000р. – 216 с. 33. Лапуста М. Г., Старостин Ю. Л. Малое предпринимательство. – М.: ИНФРА, 1997. 34. Малий і середній бізнес у пошуках місця в стратегії економічного зростання вУКраїні: Зб.наук.статей / За ред. Я.А.Жаліла. – К.:Альепрес, 2002. – 118 с. 35. Моисеева Н., Ломоносова Т. Система поддержки малых предприятий с помощью бизнес-инкубаторов // Маркетинг. – 1999. – № 1. 36. Мороз А.Н. Коммерческие банки: активные операции. Киев: УФБШ, 1996. 57 стр. 37. Мусіна Л. О. Державна підтримка підприємництва // Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. – 1998. – № 3. 38. Мусіна Л. О. Зовнішня допомога у розвитку малого та середнього бізнесу в Україні // Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. – 1998. – № 3. 39. Обухов Н.П. Кредитный рынок и денежная политика. – М., 1995г. – 288 с. 40. Олексієнко М., Ольшанський В., Лілак Д., Перпшков Є. Кредит і кредитні правовідносини: економічна природа і практика законодавчого регулювання. - К.: Козаки, 1996. -143 с. 41. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. - М.: ИПЦ «ДИС», 1997. –464 с. 42. Петленко Ю.В. Оптимізація джерел фінансових ресурсів підприємств // Фінанси України. - №6. – 2000. – с. 91-93. 43. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. – К.: КНЕУ, 2000р. – 458 с. 44. Поручник А. М., Антонюк Л. Л. Венчурний капітал: зарубіжний досвід та проблеми становлення в Україні: Монографія. – К.: КНЕУ, 2000. 45. Предпринимательство: Учебник / М. Г. Лапуста и др. – М.: ИНФРА, 2000. 46. Проблеми кредитування малого та середнього бізнесу в Україні.Вип. 4 .-К.:Молодіжна Альтернатива, 2001 .-64 с. 47. Проблеми малого бізнесу в Україні // Україна: аспекти праці. – 1998. – № 2. 48. Ривуар Ж. Техника банковского дела. - М.: Прогресс-Универс,1993. 49. Руководство по кредитному менеджменту / Под ред. Б.Эдвардса. -М.: ИНФРА-М, 1996. - 464 с.(рос.). 50. Савлук М. Що заважає банкам кредитувати реальну економіку? // Вісник НБУ.— 1999. —№ 12. 51. Спальвиш Ю. Развитие малого бизнеса // Бизнес информ. – 1998. – № 17-18. – С.31. 52. Стэнворт Дж., Слейн Б. Франчайзинг в малом бизнесе: Пер. с англ. / Под ред. Л. Н. Павловой. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. 53. Сугоняко Олександр. Роль комерційних банків у встановленні національної економіки// Закон і Бізнес №24, 1996 рік, ст. 4. 54. Сусіденко В.Т. Організація і методи управління кредитною діяльністю комерційного банку. - Вінниця: Логос, 1997. - 238 с. 55. Сусіденко В.Т., Кисіль І.В. Прогрес банківських інформаційних технологій в Україні // Ефективність підприємницької діяльності: Зб. наук. пр. - К.: Київ держ. торг.-екон. університет, 1998.-184 с. 56. Терен С. Малий бізнес обіцяють підтримати. Знову…// Галицькі контракти. – 2000. – № 14. – 3-9 квітня. 57. Трегобчук В., Вишенський О. Підприємницька діяльність в умовах дерегулювання економіки // Економіка України. – 2000. – № 7. 58. Хогтон Дж., Кук Н., Ісакова Н. Взаємодія державних і недержавних структур у справі формування політики підтримки малого бізнесу: варіант для України // Економіка України. – 1997. – № 11. 59. Черниш О. В. Міжнародний досвід підтримки й розвитку малого бізнесу // Фінанси України. – 1999. – №1. 60. Шуткин А. С. Повышение зффективности использования государственных и привлеченных средств в малом предпринимательстве // Финансы. — 1998. — № 11. —С. 9.
Дополн. информация56
Рік написання: 2004
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 8-050-3-310-310; или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Особливості розвитку малого й середнього бізнесу в Україні

  Вступ 3 1. Сутність та економічна природа малого бізнесу 5 2. Аналіз сучасного стану розвитку малого та середнього бізнесу в Україні 12 2.1. Етапи розвитку та сучасний стан малого підприємництва в Україні 12 2.2. Порівняння розвитку малого підприємництва у країнах ЄС та в Україні 14 3. Проблеми та перспективи розвитку малого і середнього бізнесу в Україні 19 3.1. Негативні тенденції розвитку малого підприємництва в Україні 19 3.2. Державна підтримка малого та середнього бізнесу в Україні 21 3.3. Шляхи активізації підприємництва в Україні 25 Висновки 30 Список використаної літератури 33 Додатки 35-42
 • РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 6 1.1. Сутність та ознаки малого та середнього підприємництва 6 1.2. Методи визначення ефективності діяльності підприємств малого та середнього бізнесу 9 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 12 2.1. Джерела і стан фінансування малого та середнього бізнесу в Україні 12 2.2. Стан розвитку малого та середнього бізнесу в Україні 19 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 30 3.1. Зарубіжний досвід державного регулювання малого та середнього підприємництва 3.2. Підвищення ефективності фіскального регулювання малого та середнього бізнесу в Україні 36 ВИСНОВКИ 43 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 45
 • Вплив міжнародного кредитування на розвиток малого та середнього бізнесу в Україні

  Вступ 4 Розділ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження міжнародного кредитування малого і середнього бізнесу 7 1.1. Поняття та необхідність міжнародного кредитування малого і середнього бізнесу 7 1.2. Основні форми міжнародного фінансування та кредитування підприємницьких структур 19 1.3. Зарубіжний досвід кредитування малого і середнього бізнесу 34 Розділ 2. Механізм реалізації міжнародних кредитних відносин у сфері малого і середнього бізнесу в Україні 43 2.1. Сучасний стан розвитку малого та середнього бізнесу в Україні 43 2.2. Характеристика основних форм та напрямків міжнародного кредитування малого і середнього бізнесу в Україні 51 2.3. Нормативно-правове регулювання іноземного кредитування в Україні 63 Розділ 3. Перспективи кредитування малого і середнього бізнесу в умовах глобалізації 82 3.1. Пріоритетні напрямки міжнародного фінансування та кредитування малого і середнього бізнесу в Україні 82 3.2. Моделі міжнародного фінансування та кредитування малого і середнього бізнесу в Україні 89 Висновки 118 Література 124 Додаток А. Стан розвитку малого та середнього підприємництва в окремих країнах 130 Додаток Б. Статистичні дані щодо розвитку малих підприємств в Україні 131 Додаток В. Форми фінансування та кредитування малих та середніх підприємств 135 Додаток Г. Основні способи міжнародного фінансування та кредитування малих та середніх підприємств 136 Додаток Д. Динаміка міжнародної інвестиційної позиції України в 2001-2004 рр. 137 Додаток Е. Прямі інвестиції зарубіжних країн в економіку України за видами економічної діяльності в 2003-2004 рр.1 139
 • Вплив міжнародного кредитування на розвиток малого та середнього бізнесу в Україні

  Вступ 5 Розділ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження міжнародного кредитування малого і середнього бізнесу 9 1.1. Поняття та необхідність міжнародного кредитування малого і середнього бізнесу 9 1.2. Основні форми міжнародного фінансування та кредитування підприємницьких структур 21 1.3. Зарубіжний досвід кредитування малого і середнього бізнесу 36 Висновки до 1 розділу 44 Розділ 2. Механізм реалізації міжнародних кредитних відносин у сфері малого і середнього бізнесу в Україні 47 2.1. Сучасний стан розвитку малого та середнього бізнесу в Україні 47 2.2. Характеристика основних форм та напрямків міжнародного кредитування малого і середнього бізнесу в Україні 55 2.3. Нормативно-правове регулювання іноземного кредитування в Україні 67 Висновки до 2 розділу 85 Розділ 3. Перспективи кредитування малого і середнього бізнесу в умовах глобалізації 89 3.1. Пріоритетні напрямки міжнародного фінансування та кредитування малого і середнього бізнесу в Україні 89 3.2. Моделі міжнародного фінансування та кредитування малого і середнього бізнесу в Україні 96 Висновки до 3 розділу 124 Висновки 127 Література 133 Додатки 145 Додаток А. Стан розвитку малого та середнього підприємництва в окремих країнах 145 Додаток Б. Статистичні дані щодо розвитку малих підприємств в Україні 146 Додаток В. Форми фінансування та кредитування малих та середніх підприємств 150 Додаток Г. Основні способи міжнародного фінансування та кредитування малих та середніх підприємств 151 Додаток Д. Динаміка міжнародної інвестиційної позиції України в 2001-2004 рр. 152 Додаток Е. Прямі інвестиції зарубіжних країн в економіку України за видами економічної діяльності в 2003-2004 рр.1 154
 • Державна підтримка малого бізнесу

  Вступ 3 1. Основними напрямками державної підтримки малого та середнього підприємництва в Україні 4 2. Створення інфраструктури фінансово-кредитної підтримки малого та середнього бізнесу 10 Висновок 16 Список використаної літератури 18
 • Фактори розвитку малого інноваційного бізнесу в Україні

  Вступ 3 1. Розвиток малого і середнього інноваційного бізнесу в Україні в 90-ті роки ХХ сторіччя 4 1.1 Етапи формуванні державної політики щодо малого і середнього бізнесу вУкраїні 4 1.2 Організації, що сприяють розвитку інноваційного бізнесу в Україні і його нормативній базі 6 2. Інноваційна політика – одна з найбільш важливих функцій держави 10 2.1 Впровадження державних науково-технічних програм 10 2.2 Характерні ознаки малого інноваційного бізнесу 16 2.3 Проблеми в галузі малого інноваційного бізнесу 18 3. Фактори, що сприяють розвитку малого інноваційного бізнесу в Україні 20 3.1 Інтелектуальний потенціал – найперша складова малого інноваційного бізнесу 20 3.2 Сприятливі кредитно-фінансові механізми в Україні – гарант стабільного фінансування інноваційної діяльності 22 3.3 Від запозичення до конкурентності 23 3.4 Інновації – справа комерційна 25 3.5 Розробка і координація інноваційної стратегії в Україні, представлені законодавчими матеріалами 28 3.6 Головний принцип взаємовідносин між бізнесом і наукою 30 3.7 Науково-прогнозний маркетинг, як ще один з факторів розвитку малого інноваційного бізнесу в Україні 31 Висновки 34 Література 38.
 • Фінансова підтримка інноваційного бізнесу

  Зміст 2 Вступ 3 1. Методологічні основи розвитку малого іноваційного бізнесу 5 1.1 Аналіз тенденцій та фактори розвитку малого інноваційного бізнесу 5 1.2 Місце та значення малого інноваційного бізнесу в економіці країн 7 1.3 Порівняльна характеристика розвитку малого інноваційного підприємництва в Україні та за кордоном 11 2.Система фінансової підтримки розвитку малого інноваційного бізнесу 14 2.1Сутність та необхідність фінансової підтримки вітчизняних підприємств 14 2.2 Державне регулювання методів фінансової підтримки малого та середнього бізнесу 17 2.3 Огляд, аналіз та оцінка фінансових джерел для малого та середнього інноваційного бізнесу в Україні 22 2.4 Міжнародний досвід фінансової підтримки малого бізнесу 27 3. Перспективи розвитку малого інноваційного бізнесу в Україні 31 Висновки та пропозиції 35 Список використаної літератури 37Зміст 2 Вступ 3 1. Методологічні основи розвитку малого іноваційного бізнесу 5 1.1 Аналіз тенденцій та фактори розвитку малого інноваційного бізнесу 5 1.2 Місце та значення малого інноваційного бізнесу в економіці країн 7 1.3 Порівняльна характеристика розвитку малого інноваційного підприємництва в Україні та за кордоном 11 2.Система фінансової підтримки розвитку малого інноваційного бізнесу 14 2.1Сутність та необхідність фінансової підтримки вітчизняних підприємств 14 2.2 Державне регулювання методів фінансової підтримки малого та середнього бізнесу 17 2.3 Огляд, аналіз та оцінка фінансових джерел для малого та середнього інноваційного бізнесу в Україні 22 2.4 Міжнародний досвід фінансової підтримки малого бізнесу 27 3. Перспективи розвитку малого інноваційного бізнесу в Україні 31 Висновки та пропозиції 35 Список використаної літератури 37
 • Розвиток малого бізнесу в Україні

  ЗМІСТ ВСТУП 6 РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 1.1. Малі підприємства: поняття і функції 9 1.2. Фінансові ресурси малого бізнесу 11 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ФУНКЦІЮВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 2.1. Специфіка розвитку малого бізнесу в Україні 18 2.2. Аналіз діяльності малого бізнесу в Україні 20 РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 3.1. Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні 28 3.2. Шляхи позитивного розвитку малого бізнесу в Україні 31 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35
 • НОРМАТИВНО-ПРАВОВА І ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО РОЗВИТКУ

  ВСТУП 1.ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 2. НОРМАТИВНА-ПРАВОВА ПІДТРИМКА МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 2.1 Розвиток нормативно правової бази малого бізнесу в Україні 2.2 Правове регулювання оподаткування малого бізнесу 3. ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 3.1 Характеристика джерел фінансової підтримки малого бізнесу в Україні 3.2 Державні інститути фінансової підтримки малого бізнесу 3.3 Фінансування малого бізнесу комерційними банками 3.4 Фінансування малого бізнесу за кредитними лініями міжнародних фінансових інститутів 4. ПРОБЛЕМИ РПОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
 • Тенденції, проблеми розвитку малого та середнього бізнесу

  ВСТУП 2 1. СКЛАДОВІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СПРИЯННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВУ 3 2. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ, ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 6 ВИСНОВОК 11 ЛІТЕРАТУРА 12

©: 2011-2020 infoworks.ru