Заказать реферат

Курсовая: Інфраструктура сучасного промислового підприємства: принцип формування та шляхи удосконалення (ID:33253)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Інфраструктура сучасного промислового підприємства: принцип формування та шляхи удосконалення (Код работы:33253)

Информация о работе Раздел: Экономика предприятия
Вид работы: Курсовая
Объем: 26 стр.
Цена: 85 грн.
Код работы (ID): 33253
Добавлена: 18.10.2007
Просмотров: 1171
Просмотр
«Інфраструктура сучасного промислового підприємства: принцип формування та шляхи удосконалення»
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. Особливості формування та використання інфраструктури сучасних промислових підприємств 5
1.1 Поняття та види інфраструктури промислового підприємства 5
1.2 Складові виробничої інфраструктури промислового підприємства: сутність та значення 8
1.3 Принципи формування інфраструктури підприємства 13
Розділ 2. Шляхи удосконалення інфраструктури промислового підприємства 15
2.1 Управління соціальною діяльністю підприємства 15
2.2 Капітальне будівництво, як засіб формування ефективної виробничої і соціальної інфраструктури 17
Висновок 23
Список використаної літератури 25-26
Продавецmsoffice.com.ua (diplomna.com)
Примечание от продавца работы тел. 592-56-57
http://msoffice.com.ua
http://diplomna.com
http://refsmarket.com.ua
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Механізм утворення прибутку промислового підприємства та шляхи його вдосконалення

  Вступ (актуальність, мета, завдання, і т.д.) 3 Розділ 1. Сутність прибутку та класифікація його видів 6 Розділ 2. Політика формування прибутку підприємства 13 Розділ 3. Методи оцінки ефективності формування прибутку промислового підприємства 21 Розділ 4. Основні напрямки удосконалення механізму формування прибутку промислового підприємства 31 Висновок 37 Список використаної літератури 39
 • Політико-правова база щодо формування інфраструктури держави

  Вступ 2 1. Формування інфраструктури держави 4 2. Політико-правова база формування різних галузей інфраструктури держави 10 2.1 Формування інформаційної інфраструктури держави 10 2.2 Соціальна інфраструктура держави 17 2.3 Виробнича інфраструктура держави 25 2.4 Інженерно-транспортна інфраструктура держави 27 2.5 Екологічна інфраструктура держави 28 Висновок 31 Перелік використаної літератури 32
 • Політико - правова база щодо формування інфраструктури держави

  Вступ 2 1. Формування інфраструктури держави 4 2. Політико-правова база формування різних галузей інфраструктури держави 10 2.1 Формування інформаційної інфраструктури держави 10 2.2 Соціальна інфраструктура держави 17 2.3 Виробнича інфраструктура держави 25 2.4 Інженерно-транспортна інфраструктура держави 27 2.5 Екологічна інфраструктура держави 28 Висновок 31 Перелік використаної літератури 32
 • Джерела формування і використання прибутку підприємств

  Вступ 3 1. Сутність прибутку та класифікація його видів 6 1.1. Сутність прибутку та його функції 6 1.2. Класифікація видів прибутку 8 2. Формування та використання прибутку в ринкових умовах 13 2.1 Формування прибутку в сучасних умовах господарювання 13 2.2 Розподіл та використання прибутку 22 3. Основні напрямки удосконалення формування та використання прибутку промислового підприємства 28 3.1. Удосконалення формування прибутку 28 3.2. Використання прибутку на ринку цінних паперів 33 Висновки 36 Список використаної літератури 38
 • Промисловість Швеції

  Вступ 3 Розділ І. Передумови та етапи промислового розвитку Швеції 4 1.1. Основні умови промислового розвитку Швеції 4 1.2. Основні тенденції та етапи промислового та економічного розвитку Швеції 9 Розділ ІІ. Галузева та територіальна структура промислового комплексу Швеції 19 2.1. Природні ресурси Швеції та їх розміщення 19 2.2. Структура промислового комплексу та його розміщення 20 Розділ ІІІ. Актуальні проблеми промислового розвитку Швеції та шляхи їх подолання. 28 Висновок 30 Список використаної літератури 32
 • Демократична правова держава: принципи формування і функціонування

  Вступ 4 1. Загальна характеристика демократичної держави 6 1.1. Поняття демократичної держави 6 1.2. Україна, як демократична правова держава 11 2. Реалізація інститутів демократичної правової держави 21 3. Проблеми реалізації принципів правової демократичної держави в Україні та шляхи їх вирішення 30 3.1. Принцип верховенства права 30 3.2. Принцип розподілу влади 31 3.3. Принцип реальності прав і свобод людини та громадянина 32 3.4. Принцип законності 33 3.5. Принцип ефективної діяльності органів влади 34 Висновки 37 Список використаної літератури: 40
 • Принципи раціональної організації виробничого процесу. Особливості їх застосування в сучасних умовах

  Вступ 3 1.1. Системно-інтеграційне моделювання сучасного підприємства 6 1.1. Аналіз виробничого процесу як основи конкурентоспроможності підприємства 6 1.2. Склад виробничого процесу 9 1.3. Напрямки організації виробничого процесу 15 2. Організаційно-економічне значення принципів раціональної організації виробничого процесу 23 2.1. Основні принципи раціональної організації виробничого процесу 23 2.2. Принцип ритмічності 24 2.3. Принцип спеціалізації 24 2.4. Принцип прямоточності 25 2.5. Принцип пропорційності 25 2.5. Принцип паралельності 26 2.7. Принцип безперервності 26 2.8. Принцип автоматичності 26 2.9. Принцип гнучкісті 27 3. Організаційно-економічне забезпечення інноваційної діяльності підприємства 29 3.1. Управління реалізацією інновацій 29 3.2. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку 34 3.3. Форми і методи підвищення ефективності інноваційної діяльності на промислових підприємствах 36 Висновки 43 Література 47 Метою роботи є узагальнення теоретичних положень та методичних підходів до визначення сутності процесу раціональної організації виробничого процесу та адаптації підприємства та змін зовнішнього середовища, тобто процесу реалізації однієї із основних його властивостей як системи, визначення змісту управління цим процесом і обґрунтування рекомендацій щодо його удосконалення. Об'єктом дослідження є принципм раціональної організації виробничого процесу та адаптації підприємства до змін зовнішнього середовища в умовах ринкової трансформації. Предметом дослідження є теоретичні та прикладні засади ефективного управління процесом раціональної організації виробництва промислових підприємств до ринкових умов господарювання на прикладі ВАТ "Слов'янський крейдовапняний завод"
 • Принципи навчання їх характеристика

  ПЛАН ВСТУП 3 1. ПРИНЦИП НАОЧНОСТІ 4 2. ПРИНЦИП ПОСИЛЬНОСТІ, ДОСТУПНОСТІ НАВЧАННЯ І ВРАХУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 5 3. ПРИНЦИП МІЦНОСТІ І ҐРУНТОВНОСТІ ЗНАНЬ 6 4. ПРИНЦИП СВІДОМОСТІ 7 5. ПРИНЦИП НАУКОВОСТІ 9 6. ПРИНЦИП АКТИВНОСТІ І САМОСТІЙНОСТІ НАВЧАННЯ. 10 7. ПРИНЦИП СИСТЕМАТИЧНОСТІ І ПОСЛІДОВНОСТІ 11 ВИСНОВОК 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 14
 • Промисловість Швеції

  Вступ 2 Розділ І. Передумови та етапи промислового розвитку Швеції 4 1.1. Основні умови промислового розвитку Швеції 4 1.2. Основні тенденції та етапи промислового та економічного розвитку Швеції 9 Розділ ІІ. Галузева та територіальна структура промислового комплексу Швеції 19 2.1. Природні ресурси Швеції та їх розміщення 19 2.2. Структура промислового комплексу та його розміщення 20 2.3. Загальна характеристика основних підприємств Швеції 27 2.4. Економічні зв’язки Швеції та України 36 Розділ ІІІ. Актуальні проблеми промислового розвитку Швеції та шляхи їх подолання. 41 Висновок 43 Список використаної літератури 45
 • Поняття та характерні риси основних принципів міжнародного права. Принципи пов’язані з міжнародним співробітництвом держав

  Вступ 2 І. Принципи сучасного міжнародного права їх сутність зв язок і відмінності із загальними принципами права 4 ІІ. Юридична природа основних принципів міжнародного права 14 ІІІ. Характерні риси основних принципів міжнародного права 17 3.1 Принцип суверенної рівності держав 17 3.2 Принцип незастосування сили або погрози силою 19 3.3 Принцип територіальної цілісності держав 21 3.4 Принцип непорушності (недоторканності) державних кордонів 22 3.5 Принцип мирного вирішення міжнародних спорів 23 3.6 Принцип невтручання у внутрішні справи 25 3.7 Принцип поваги прав людини 26 3.8 Принцип рівноправністі та самовизначення народів і націй 28 3.9 Принцип міжнародного співробітництва 31 3.10 Принцип сумлінного виконання міжнародних зобов язань 32 Висновки 35 Список використаних джерел 36

©: 2011-2021 infoworks.ru