Заказать реферат

Контрольная: Поняття кримінального судочинства і його завдання (ID:33313)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Поняття кримінального судочинства і його завдання (Код работы:33313)

Информация о работе Раздел: Уголовное право и процесс
Вид работы: Контрольная
Объем: 12 стр.
Цена: 40 грн.
Код работы (ID): 33313
Добавлена: 16.10.2007
Просмотров: 663
Просмотр
«Поняття кримінального судочинства і його завдання»
СодержаниеВступ 3
1. Поняття та значення кримінального судочинства. Кримінальне судочинство і кримінальний процес : співвідношення понять. 3
2. Процесуальна форма та процесуальні гарантії 8
3. Стадії кримінального судочинства 9
Висновки 11
Бібліографія 12
Продавецmsoffice.com.ua (diplomna.com)
Примечание от продавца работы тел. 592-56-57
http://msoffice.com.ua
http://diplomna.com
http://refsmarket.com.ua
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Поняття кримінального судочинства і його завдання

  Вступ 4 1. Загальна характеристика кримінального судочинства в Україні 6 1.1. Поняття кримінального судочинства 6 1.2.Засади кримінального судочинства: значення публічності і диспозитивності 8 2. Детальний аналіз завдань кримінального судочинства 26 2.1. Загальний огляд завдань кримінального судочинства 26 2.2. Встановлення істини ,як основне завдання кримінального судочинства 33 3. Зміна погляду на кримінальне судочинство - запровадження відновлюючих підходів 38 Висновки 44 Список використаної літератури: 47
 • Поняття кримінального судочинства та правосуддя. Їх співвідношення

  Вступ 3 Розділ І. Поняття та сутність кримінального судочинства в Україні 5 1.1. Поняття та система кримінального судочинства. 5 1.2. Загальна характеристика судової системи України 10 Розділ ІІ. Правосуддя в Україні: поняття, завдання, ознаки та принципи здійснення 17 Розділ ІІІ. Кримінальне судочинство та правосуддя: розмежування та співвідношення понять 24 Висновки 33 Список використаної літератури 35
 • Принцип державної мови судочинства

  ВСТУП 3 1. Поняття завдання і зміст кримінального процесу 5 2. Поняття загальна характеристика та класифікація основних засад кримінального судочинства 12 3. Принцип державної мови судочинства 23 4. Напрямки реалізації мовної політики держави у кримінальному судочинстві України 25 ВИСНОВОК 29 ЛІТЕРАТУРА 31
 • Стадії кримінального процесу України

  ВСТУП. 1. ПОНЯТТЯ, СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ СТАДІЙ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА. 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ СТАДІЙ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА. 3. ВИНЯТКОВІ СТАДІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА. ВИСНОВОК. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА.
 • ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА: СУТНІСТЬ І ПОНЯТТЯ

  Ключові слова: безпека, небезпека, забезпечення, забезпечення безпеки, забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства.Розглянуто поняття «безпека», «небезпека», «забезпечення», «забезпечен- ня безпеки». Запропоновано визначення та проаналізовано зміст поняття «забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства».
 • Поняття і завдання кримінального процесу

  План Вступ…………………………………………………………………….. 3 1. Поняття, зміст і типи кримінального процесу……………………... 5 2. Мета і завдання сучасного кримінального процесу……………… 10 3. Система стадій кримінального процесу в Україні………………... 14 Висновки……………………………………………………………….. 20 Список використаної літератури……………………………………... 22 Мета даної роботи полягає у тому, щоб на основі комплексного дослідження вивчити поняття та сутність кримінального процесу, розкрити його зміст, призначення та систему стадій. Для реалізації даної мети були поставлені такі завдання: 1. дослідити загальну характеристику поняття кримінального процесу, а саме через розкриття питань поняття та змісту кримінального процесу; 2. навести характеристику окремих типів кримінального процесу; 3. вивчити основне призначення кримінального процесу та дослідити сутність основних завдань кримінального судочинства; 4. здійснити аналіз окремих стадій кримінального процесу, що в своїй сукупності складають його систему. Теоретичну основу дослідження складають наукові праці вчених, які досліджують питання кримінально-процесуального права. Наприклад, це роботи українських дослідників: Коваленко Є.Г., Михеєнко М.М., Нор В.Т.; російських – Ларін А.М.; радянських – Строгович М.С., Кобликов А.С. та багато інших. Об’єкт даної роботи – система законодавчих актів України, що регулюють питання кримінального права та процесу, зокрема: Кримінальний кодекс України, Кримінально-процесуальний кодекс України та ін. До об’єкту даної роботи входить також спеціальна вітчизняна та зарубіжна наукова література, в якій досліджуються проблеми кримінально-процесуального права. Предмет даної роботи – поняття, зміст, призначення та структура кримінального процесу. Мета і завдання дослідження визначили структуру роботи, яка складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури. У першому розділі висвітлюються питання загальної характеристики поняття кримінального процесу, його змісту, а також наводиться характеристика окремих типів кримінального процесу. У другому розділі аналізується призначення та розкриваються основні завдання кримінального судочинства. У третьому розділі досліджується питання структури кримінального процесу України, характеристика окремих його стадій.
 • Суд суб’єкт кримінального судочинства

  Вступ Розділ 1. Поняття суб’єкта кримінального судочинства Розділ 2. Судова система України Розділ 3. Суд, як виконавець функцій правосуддя Розділ 4. Суд присяжних: правовий статус та історичний досвід. Актуальні проблеми становленя та розвитку Висновки Список використаної літератури
 • Поняття і завдання кримінального процесу

  Зміст Вступ 3 1. Поняття, зміст і типи кримінального процессу 6 2. Мета і завдання сучасного кримінального процессу 10 3. Система стадій кримінального процесу в Україні 18 Висновок 25 Список використаної літератури 29 Об’єктом даної курсової роботи є правовідносини, яки виникають у кримінальному процесі між його учасниками. Предмет курсової роботи – поняття, зміст і типи кримінального процессу, мета і завдання сучасного кримінального процессу, система стадій кримінального процесу в Україні. Основою для написання роботи послужило коло документальних джерел, які можна підрозділити по наступних змістовних підгрупах : 1. Навчальні видання, що дають загальну характеристику кримінального процесу. 2. Публікації (в основному періодичні), що висвітлюють окремі питання кримінального процесу. 3.Законодавчі першоджерела і коментарі до них , що виступають як діючий на практиці матеріал для регулювання питань кримінального процесу. У роботі використовувались наступні та інші праці: - В.М. Тертишник «Кримінально – процесуальне право України», підручник, 2003 р.; - Михеєнко М.М., Молдован В.В., Шибіко В.П. Кримінально-процесуальне право. К., 1997.; - Грошевий Ю.М. та інші «Кримінальний процес України», 2000 р.; - Маляренко В.Т. «Конституційні засади кримінального судочинства», 1999 р.; - Михеєнко М.М. та інші «Кримінальний процес України», 1992 р.
 • Принципи кримінального процесу

  1.Вступ 2. Поняття, загальна характеристика та класифікація основних засад кримінального судочинства 3. Характеристика окремих принципів кримінального процесу 3.1.Загальноправові (конституційні) принципи кримінального процесу України 3.2. Спеціальні (міжгалузеві) принципи кримінального процесу України 4. Висновок 5. Література
 • Поняття і завдання кримінального процесу

  Вступ 4 1. Поняття, зміст і типи кримінального процесу 6 2. Мета і завдання сучасного кримінального процесу 13 3. Система стадій кримінального процесу в Україні 17 Висновки 36 Список використаної літератури: 39

©: 2011-2020 infoworks.ru