Заказать реферат

Курсовая: Дебіторська заборгованість підприємства та фактори, що визначають її розмір (ID:33861)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Дебіторська заборгованість підприємства та фактори, що визначають її розмір (Код работы:33861)

Информация о работе Раздел: Экономика предприятия
Вид работы: Курсовая
Объем: 47 стр.
Цена: 175 грн.
Код работы (ID): 33861
Добавлена: 12.08.2008
Просмотров: 810
Просмотр
«Дебіторська заборгованість підприємства та фактори, що визначають її розмір»
СодержаниеВСТУП 3
1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 5
1.1. Економічна сутність та класифікація дебіторської заборгованості підприємств 5
1.2. Зовнішні фактори, що впливають на формування та розмір дебіторської заборгованості 8
1.3. Внутрішні фактори, що впливають на формування та розмір дебіторської заборгованості 10
2. АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «Назва» 13
2.1. Динаміка дебіторської заборгованості ТОВ «Назва» 13
2.2. Структура дебіторської заборгованості ТОВ «Назва» 17
2.3. Факторний аналіз дебіторської заборгованості ТОВ «Назва» 18
2.4. Аналіз доцільності відволікання коштів в дебіторську заборгованість ТОВ «Назва» 22
3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «Назва» 24
3.1. Вдосконалення методів розрахунків з покупцями на підприємстві ТОВ «Назва» 24
3.2. Оптимізація обсягів дебіторської заборгованості на підприємстві ТОВ «Назва» 31
ВИСНОВКИ 40
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 43
ДОДАТКИ 45-47
Продавецmsoffice.com.ua (diplomna.com)
Примечание от продавца работы тел. 592-56-57
http://msoffice.com.ua
http://diplomna.com
http://refsmarket.com.ua
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФАКТОРИ ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ЇЇ РОЗМІР

  ВСТУП 3 1. КОНЦЕПТУАЛЬНО- ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 5 1.1. Природа і причини виникнення дебіторської заборгованості 5 1.2. Класифікація дебіторської заборгованості 9 1.3. Дебіторська заборгованість в економіці України 12 РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ 15 2.1. Визначення факторів, що впливають на розмір дебіторської заборгованості 15 2.2. Оптимізація дебіторської заборгованості 18 2.3. Показники, що визначають ефективність управління дебіторською заборгованістю 21 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ. 25 3.1. Вдосконалення методів розрахунків з покупцями 25 3.2 Використання факторингу 29 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35 Додатки 37
 • Дебіторська заборгованість підприємства та фактори, що визначають її розмір

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 5 1.1. Економічна сутність та класифікація дебіторської заборгованості підприємств 5 1.2. Методика аналізу дебіторської заборгованості 8 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «Назва» 14 2.1. Динаміка дебіторської заборгованості ТОВ «Назва» 14 2.2. Структура дебіторської заборгованості ТОВ «Назва» 18 2.3. Факторний аналіз дебіторської заборгованості ТОВ «Назва» 19 2.4. Аналіз доцільності відволікання коштів в дебіторську заборгованість ТОВ «Назва» 23 РОЗДІЛ 3. ОПТИМІЗАЦІЯ ОБСЯГІВ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «Назва» 25 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36 ДОДАТКИ 38-40
 • Дебіторська заборгованість підприємства

  Вступ 3 1. Дебіторська заборгованість, її сутність і способи управління 5 2. Використання підприємством позичкових коштів для формування оборотного капіталу 13 3. Політика підприємства по залученню фінансових кредитів 20 Висновки 22 Список використаної літератури 24Вступ 3 1. Дебіторська заборгованість, її сутність і способи управління 5 2. Використання підприємством позичкових коштів для формування оборотного капіталу 13 3. Політика підприємства по залученню фінансових кредитів 20 Висновки 22 Список використаної літератури 24
 • Організація обліку дебіторської заборгованості відповідно

  Зміст Вступ 3 1. Виробничо-фінансова характеристика підпариємства ТОВ «Гермес-Україна» 4 2. Організація обліку дебіторської заборгованості відповідно до ПСБО10 «Дебіторська заборгованість» на підприємстві 13 2.1. Економічний зміст та організація обліку розрахункових операції 13 2.2. Стандарт бухгалтерського обліку №10 «Дебіторська заборгованість» 17 2.3. Облік разрахунків та інших активів 21 2.3.1. Покупцями та замовниками 21 2.3.2. За виданими авансами 26 2.3.3. За нарохованими доходами 30 2.3.4. За претензіями 35 Висновки 37 Список використаних джерел 38 Додатки
 • Аудит дебіторської і кредиторської заборгованості на прикладі підприємства ТОВ “Ольвія”

  ВСТУП 3 Розділ 1. Поняття дебіторської та кредиторської заборгованості. 4 1.1. Поняття дебіторської заборгованості. 4 1.1.1. Довгострокова дебіторська заборгованість. 4 1.1.2 Поточна дебіторська заборгованість. 7 1.2. Поняття кредиторської заборгованості. 11 1.2.1. Довгострокова кредиторська заборгованість. 11 1.2.2. Поточна кредиторська заборгованість. 13 Розділ 2. План аудиту. 15 2.1. Застосування процедури схвалення клієнта. 15 2.2. План та програма аудиту дебіторської і кредиторської заборгованості. 17 Розділ 3. Порядок проведення аудиту дебіторської і кредиторської заборгованості. 22 3.1.Мета і завдання аудиту дебіторської і кредиторської заборгованості на підприємстві ТОВ “Ольвія”. 22 3.2. Джерела інформації та об’єкти аудиту дебіторської і кредиторської заборгованості на підприємстві ТОВ “Ольвія”. 23 3.4.Способи та прийоми аудиту дебіторської і кредиторської заборгованості на підприємстві ТОВ “Ольвія”. 24 3.5. Проведення аудиту дебіторської і кредиторської заборгованості на підприємстві ТОВ “Ольвія”. 25 3.6.Аудиторський звіт. 31 ВИСНОВКИ. 33 Список використаної літератури. 34
 • Визначення інвестиційної привабливості підприємства

  Визначення інвестиційної привабливості підприємства 2 Задача 4. 14 Є такі балансові дані по компанії А на 31.12.2001 р., тис. гр..од.: Необоротні активи – 1900 Оборотні активи: Дебіторська заборгованість – 350 Виробничі витрати – 150 Грошові кошти – 300 Короткострокові пасиви: Кредиторська заборгованість – 215 Позикові кошти – 410 Необхідно розрахувати: А) величину чистого оборотного капіталу; Б) коефіцієнт поточної ліквідності; В) коефіцієнт швидкої ліквідності.
 • Фінансовий менеджмент

  1. Дебіторська заборгованість, її сутність і способи управління 3 2. Використання підприємством позичкових коштів для формування оборотного капіталу 10 3. Політика підприємства по залученню фінансових кредитів 13 Список використаної літератури 18
 • 1. Облік надходження нематеріальних активів 3 2. Довгострокова дебіторська заборгованість, її види і оцінка 5 3. Облік касових операцій в іноземній валюті 9 Задача 20 Література 201. Облік надходження нематеріальних активів 3 2. Довгострокова дебіторська заборгованість, її види і оцінка 5 3. Облік касових операцій в іноземній валюті 9 Задача 20 Література 20
 • 1 (11) Інформаційні потреби споживачів фінансової звітності та призначення її основних компонентів........................................................3 2 (30) Методичні основи проведення комплексної оцінки фінансового стану підприємства..................................................................6 3. Задача 60.............................................................................................................11 Середньорічна вартість оборотних активів підприємства складає 670 тис. грн., з них запаси – 260 тис. грн., дебіторська заборгованість – 280 тис. грн., а грошові активи та їх еквіваленти складають 130 тис. грн. Середньорічні поточні зобов’язання підприємства дорівнюють 660 тис. грн. Визначити коефіцієнти покриття, швидкої та абсолютної ліквідності, порівняти їх з нормативними значеннями та дати характеристику можливостям підприємства щодо погашення своїх поточних зобов’язань. 4. Задача 83.............................................................................................................13 Використовуючи модель Міллера-Орра розрахувати мінімальний, максимальний та оптимальний розмір залишку грошових активів, використовуючи в розрахунках наступні умови: страховий залишок грошових активів знаходиться на рівні забезпечення абсолютної ліквідності, поточна заборгованість підприємства складає 200 тис. грн., діапазон коливань сум залишку грошових активів між мінімальним і максимальним його значенням складає 15 тис. грн. 5. Задача 96.............................................................................................................15 Існує два проекти будівництва підприємства, показники за якими представлені в таблиці. Визначити, який з варіантів є кращим, використовуючи показники річного чистого доходу та терміну окупності капітальних вкладень, якщо Ен=0,1. Показники Проект № 1 тис. грн. Проект № 2 тис. грн. Річний обсяг продажу 49 24 Капітальні вкладення 30 30 Собівартість продукції 39 15 Список використаної літератури..........................................................................16
 • Облік надходження нематеріальних активів. Довгострокова дебіторська заборгованість, її види і оцінка. Облік касових операцій в іноземній валюті.

  ЗМІСТ Облік надходження нематеріальних активів. Довгострокова дебіторська заборгованість, її види і оцінка. Облік касових операцій в іноземній валюті. Задача. Необхідно: скласти бухгалтерські проводки; вказати первинні документи; визначити первісну вартість запасів. Дані для виконання: Для придбання матеріалів ТОВ “Валтік” взяло кредит на 4 місяці під 40% річних в сумі 800 грн. Купівельна вартість матеріалів склала 600 грн. (в т.ч. ПДВ), транспортні витрати за перевезення – 240 грн. (в т.ч. ПДВ), інформаційні послуги, пов’язані з пошуком даних матеріалів, склали 120 грн. (в т.ч. ПДВ). Заробітна плата робітників за розвантаження матеріалів, що надійшли, склала 300 грн. Література

©: 2011-2020 infoworks.ru