Заказать реферат

Курсовая: Економічні аспекти глобальних проблем (політекономічні проблеми на Україні) (ID:34080)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Економічні аспекти глобальних проблем (політекономічні проблеми на Україні) (Код работы:34080)

Информация о работе Раздел: Политэкономия
Вид работы: Курсовая
Объем: 30 стр.
Цена: 50 грн.
Код работы (ID): 34080
Добавлена: 12.08.2008
Просмотров: 1709
Просмотр
«Економічні аспекти глобальних проблем (політекономічні проблеми на Україні)»
СодержаниеВступ 3
1. Сутність та значення глобальних проблем 5
2. Класифікація глобальних проблем сучасності 7
3. Сучасні форми вияву глобальних проблем людства 12
4. Економічні аспекти глобальних проблем України 16
5. Шляхи розв’язання глобальних проблем в умовах трансформації ринкової економіки України 22
Висновки 25
Список використаної літератури 28
Продавецmsoffice.com.ua (diplomna.com)
Примечание от продавца работы тел. 592-56-57
http://msoffice.com.ua
http://diplomna.com
http://refsmarket.com.ua
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Суть і місце глобальних проблем у світовому економічному розвитку 5 1.1. Сутність глобальних проблем у світовому економічному розвитку 5 1.2. Проблема гонки озброєнь та збереження миру 8 1.3. Глобальні екологічні проблеми та причини їх виникнення 10 Розділ 2. Проблеми ресурсного забезпечення виробництва 18 2.1. Характеристика планетарних природних ресурсів та особливостей їх використання у різних країнах 18 2.2. Практичні шляхи розв'язання глобальної ресурсово-енергетичної проблеми 30 Розділ 3. Економічні і соціальні проблеми країн "третього світу" 35 3.1. Основні економічні проблеми в Україні 35 3.2. Сучасний стан соціальних проблем України та шляхи їх вирішення 43 ВИСНОВКИ 48 Список використаної літератури 50
 • Економічні аспекти глобальних проблем

  Вступ / Розділ 1. Суть і місце глобальних проблем у світовому економічному розвитку / Розділ 2. Проблеми ресурсного забезпечення виробництва / Розділ 3. Економічні і соціальні проблеми країн “третього світу” / Висновки / Список використаної літератури
 • Сучасні глобальні проблеми міжнародних економічних відносин

  Вступ 3 РОЗДІЛ І. Сутність та природа глобальних проблем 5 1.1. Економічна сутність глобалізації 5 1.2. Теоретичні аспекти та характеристика глобальних проблем 8 1.3. Міжнародне співробітництво по вирішенню глобальних проблем 10 РОЗДІЛ ІІ. Сучасні глобальні проблеми міжнародних економічних відносин та шляхи їх подолання 11 2.1. Місце розвинутих країн у світових глобалізаційних процесах 11 2.2. Основні глобальні проблеми в міжнародних економічних відносиних на сучасному етапі 16 2.3. Шляхи подолання глобальних проблем сучасності 22 РОЗДІЛ ІІІ. Місце України в глобалізаційних процесах 25 3.1. Основні шляхи України в глобалізаційні процеси 25 3.2. Перспективи України в глобальних економічних процесах 26 3.3. Можливі наслідки інтеграції України 28 Висновок 31 Використана література 33 Вступ 3 РОЗДІЛ І. Сутність та природа глобальних проблем 5 1.1. Економічна сутність глобалізації 5 1.2. Теоретичні аспекти та характеристика глобальних проблем 8 1.3. Міжнародне співробітництво по вирішенню глобальних проблем 10 РОЗДІЛ ІІ. Сучасні глобальні проблеми міжнародних економічних відносин та шляхи їх подолання 11 2.1. Місце розвинутих країн у світових глобалізаційних процесах 11 2.2. Основні глобальні проблеми в міжнародних економічних відносиних на сучасному етапі 16 2.3. Шляхи подолання глобальних проблем сучасності 22 РОЗДІЛ ІІІ. Місце України в глобалізаційних процесах 25 3.1. Основні шляхи України в глобалізаційні процеси 25 3.2. Перспективи України в глобальних економічних процесах 26 3.3. Можливі наслідки інтеграції України 28 Висновок 31 Використана література 33
 • Глобалізація економіки

  Зміст Вступ 3 Розділ І. Сутність та основні ознаки процесу глобалізації сучасного світового господарства 5 1.1. Теоретичне осмислення сучасного процесу глобалізації 5 1.2. Сутність та основні ознаки процесу глобалізації 13 1.3. Суперечність процесу глобалізації 27 Розділ ІІ. Глобальні проблеми: причини виникнення та шляхи вирішення 29 2.1. Класифікація глобальних проблем 29 2.2. Економічні основи та шляхи вирішення глобальних проблем людства 34 Розділ ІІІ. Міжнародне регулювання глобальних проблем 37 3.1. Необхідність і форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних економічних проблем 37 3.2. Міжнародні організації в системі регулювання глобальних проблем 39 Висновки 41 Література 44 Додатки 47
 • Сучасні глобальні проблеми людства

  Вступ..................................................................................................................3 Розділ 1. Суть і місце глобальних проблем у світовому економічному розвитку....................................................................5 1.1. Сутність глобальних проблем у світовому економічному розвитку...............................................................................................5 1.2. Проблема гонки озброєнь та збереження миру...............................8 1.3. Глобальні екологічні проблеми та причини їх виникнення...........9 Розділ 2. Проблеми ресурсного забезпечення виробництва.......................19 2.1. Характеристика планетарних природних ресурсів та особливостей їх використання у різних країнах.......................19 2.2. Практичні шляхи розв язання глобальної ресурсово- енергетичної проблеми.....................................................................29 Розділ 3. Економічні і соціальні проблеми країн “третього світу .............32 3.1. Причини виникненя екологічних проблем країн третього світу ................................................................................32 3.2. Заходи спрямовані на вирішення економічних і соціальних проблем країн “третього світу .......................................................33 Висновки............................................................................................................36 Список використаної літератури.....................................................................38
 • Глобальні економічні проблеми в умовах зростаючої взаємозалежності країн світу та їх вплив на країни з різним рівнем розвитку

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 Теоретико-методологічні та концептуальні основи дослідження глобальних економічних проблем сучасної світової економіки 7 1.1 Тенденції глобалізму в сучасній світовій економіці та глобальні економічні проблеми 7 1.2 Теоретичні та методологічні засади дослідження проблем глобалізації 16 1.3 Геоекономічний статус України та пріоритети її зовнішньоекономічної стратегії 23 Висновки до розділу 1 38 РОЗДІЛ 2 Аналіз впливу глобальних економічних проблем на країни з різним рівнем розвитку 39 2.1 Аналіз існуючих проблем впливу взаємозалежності країн світу як відзеркалення глобального економічного розвитку 39 2.2 Аналіз впливу глобальних економічних проблем на Україну і країни з різним рівнем розвитку в умовах світової фінансово-економічної кризи 48 2.3 Глобальна фінансова криза сучасності як фактор принципових змін світового руху фінансових ресурсів та проблеми виходу з неї країн з різним рівнем розвитку 56 Висновки до розділу 2 66 РОЗДІЛ 3 Глобальний характер і стратегічні проблеми міжнародної економічної інтеграції України 68 3.1 Проблеми інтеграції України в систему міжнародних економічних зв‘язків і значення їх вирішення для національної безпеки 68 3.2 Шляхи та механізми активізації участі України у вирішенні глобальних проблем світової економіки 81 3.3 Шляхи подолання сучасної економічної кризи в Україні 85 Висновки до розділу 3 98 ВИСНОВКИ 99 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ПОСИЛАНЬ 103 ДОДАТОК 109
 • Поняття глобальних проблем і основні причини їх виникнення

  Вступ 3 1. Сутність та основні ознаки процесу глобалізації сучасного світового господарства 4 2. Особливості глобальних проблем ХХ-ХХІ століття 11 3. Міжнародне регулювання глобальних проблем 17 Висновки 26 Література 27 Додатки 28-30 Внутрішня структура ООН. Системи організацій, пов’язаних з ООН. Класифікація міжнародних організацій по регулюванню світових товарних ринків.
 • Демографічні глобальні проблеми сучасності

  Вступ 3 1. Характеристика глобальних проблем сучасності та глобальні економічні парадокси 4 2. Світова продовольча проблема 12 3. Основні шляхи розв’язання глобальної продовольчої проблеми 17 Висновки 22 Список використаної літератури 23Вступ 3 1. Характеристика глобальних проблем сучасності та глобальні економічні парадокси 4 2. Світова продовольча проблема 12 3. Основні шляхи розв’язання глобальної продовольчої проблеми 17 Висновки 22 Список використаної літератури 23
 • Глобальні проблеми світової економіки на зламі другого і третього тисячоліть

  ЗМІСТ Вступ 2 1. Сутність та основні ознаки процесу глобалізації сучасного світового господарства 3 2. Особливості глобальних проблем ХХ-ХХІ століття 10 3. Міжнародне регулювання глобальних проблем 16 Висновки 25 Література 26 Додатки 27-30. Схеми Внутрішня структура ООН Системи організацій, пов’язаних з ООН Класифікація міжнародних організацій по регулюванню світових товарних ринків
 • Глобальні економічні проблеми суспільства

  Вступ 3 1. Розвиток системи, світового господарства і глобальні проблеми. 6 2. Трансформаційні процеси в українській економіці та методи вирішення глобальних проблем 10 3. Природне середовище як природний базис суспільного виробництва. Концепції вирішення екологічних проблем. 12 4. Міжнародна співпраця у сфері економіки і екології 17 Висновки 23 Список використаної літератури 27Вступ 3 1. Розвиток системи, світового господарства і глобальні проблеми. 6 2. Трансформаційні процеси в українській економіці та методи вирішення глобальних проблем 10 3. Природне середовище як природний базис суспільного виробництва. Концепції вирішення екологічних проблем. 12 4. Міжнародна співпраця у сфері економіки і екології 17 Висновки 23 Список використаної літератури 27

©: 2011-2021 infoworks.ru