Заказать реферат

Курсовая: Корпоративне управління. Сутність корпоративного управління (ID:35095)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Корпоративне управління. Сутність корпоративного управління (Код работы:35095)

Информация о работе Раздел: Менеджмент
Вид работы: Курсовая
Объем: 47 стр.
Цена: 150 грн.
Код работы (ID): 35095
Добавлена: 12.08.2008
Просмотров: 1315
Просмотр
«Корпоративне управління. Сутність корпоративного управління»
СодержаниеВСТУП 3

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 4

1.1. Особливості корпоративного управління 4
1.2. Основні принципи корпоративного управління 9
1.3. Моделі корпоративного управління 13

2. ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В АБ «назва» 18

2.1. Загальна характеристика підприємства 18
2.2. Система корпоративногоу правління підприємства 22

3 РОЗВИТОК СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 31

3.1. Стан системи корпоративного управління в Україні 31
3.2. Напрями розвитку корпоративного управління в Україні 37

ВИСНОВКИ 41
ЛІТЕРАТУРА 43
ДОДАТКИ 45
Продавецmsoffice.com.ua (diplomna.com)
Примечание от продавца работы тел. 592-56-57
http://msoffice.com.ua
http://diplomna.com
http://refsmarket.com.ua
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Корпоративне підприємство

  Вступ 3 1.Суть і економічна природа корпорації 4 2. Об'єкти і суб'єкти корпоративного управління 6 3. Структурні елементи корпоративного управління 11 4. Основні риси сучасного корпоративного управління 15 Висновок 18 Список використаних джерел 19
 • Корпоративне управління

  1. ПОНЯТТЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 2 1.1. Сутність корпоративного управління 2 1.2. Принципи кооперативного управління 4 1.3. Світові тенденції розвитку та загальноприйняті принципи корпоративного управління 5 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 6 2.1 Поняття та юридичний статус акціонерного товариства 6 2.2. Засновники, учасники та порядок створення акціонерного товариства 8 2.3. Діяльність відкритого акціонерного товариства 10 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 16
 • ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ПРИВАТИЗАЦІЇ

  Ключові слова: приватизація, роздержавлення, корпоратизація, корпоративне управління, відносини власності.досліджено особливості становлення національної моделі корпоративного управління. Проаналізовано цілі приватизації підприємств у країнах з розвинутою економікою, країнах СНД та в Україні. Визначено основні чинники, які впливають на національні моделі корпоративного управління та вплив проведених процесів приватизації на основні елементи корпоративного управління. Проаналізовано особливості, специфіку, основні цілі та наслідки приватизації в Україні. Визначено пріоритети у вирішенні питання покращення ефективності діяльності українських товариств, створених в процесі приватизації.
 • Робоча акціонерна власність

  Вступ 3 Розділ 1. Передумови виникнення робочої акціонерної власності 5 1.1 Власність: поняття та місце у системі економічних відносин 5 1.2 Приватизація майна як передумова виникнення акціонерної власності 6 1.3 Корпоративне управління: сутність та становлення 8 1.4 Сутність та роль акціонерної робочої власності в управлінні акціонерним товариством 10 Розділ 2. Аналіз функціонування робочої акціонерної власності 14 2.1 Аналіз системи корпоративного управління України з застосуванням показників економічної діяльності 14 2.2 Форми існування робочої акціонерної власності: проблеми та перспективи розвитку 21 Розділ 3. Застосування методологічного підходу щодо управління робочою акціонерної власністю в системі корпоративного управління 24 3.1 Робоча акціонерна власність: методологічний підхід до проблеми 24 Висновки 31 Список використаної літератури 33
 • Аналіз корпоративного управління Київської кондитерської фабрики ім. К.Маркса 3 Практичне завдання 13 Список використаної літератури 17Аналіз корпоративного управління Київської кондитерської фабрики ім. К.Маркса 3 Практичне завдання 13 Список використаної літератури 17
 • Корпоративне управління на підприємстві (за матеріалами ТОВ "Колір")

  ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи та сучасні аспекти корпоративного менеджменту. 1.1. Мета, зміст, процес, процедури і структура корпоративного управління 1.2. Розвиток корпоративного менеджменту та сучасні підходи до корпоративного управління 1.3. Формування системи корпоративного управління 1.4. Оцінка діяльності систем корпоративного типу із застосуванням SWOT- аналізу. РОЗДІЛ 2. Практика формування системи корпоративного типу на підприємстві ТОВ "Колір" - представництві фірми "Tikkurila". 2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства. 2.2. Оцінка ефективності функціонування регіональних підрозділів ТОВ "Колір". 2.3. Особливості організації корпоративного управління на підприємстві ТОВ "Колір". РОЗДІЛ 3. Оптимізація процесу формування системи корпоративного типу на підприємстві ТОВ "Колір". 3.1. Шляхи підвищення ефективності корпоративного менеджменту на підприємстві ТОВ "Колір". 3.2. Диверсифікація , як один із засобів оптимізації стратегічного управління корпорацією. ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи та сучасні аспекти корпоративного менеджменту. 1.1. Мета, зміст, процес, процедури і структура корпоративного управління 1.2. Розвиток корпоративного менеджменту та сучасні підходи до корпоративного управління 1.3. Формування системи корпоративного управління 1.4. Оцінка діяльності систем корпоративного типу із застосуванням SWOT- аналізу. РОЗДІЛ 2. Практика формування системи корпоративного типу на підприємстві ТОВ "Колір" - представництві фірми "Tikkurila". 2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства. 2.2. Оцінка ефективності функціонування регіональних підрозділів ТОВ "Колір". 2.3. Особливості організації корпоративного управління на підприємстві ТОВ "Колір". РОЗДІЛ 3. Оптимізація процесу формування системи корпоративного типу на підприємстві ТОВ "Колір". 3.1. Шляхи підвищення ефективності корпоративного менеджменту на підприємстві ТОВ "Колір". 3.2. Диверсифікація , як один із засобів оптимізації стратегічного управління корпорацією. ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
 • Облік та ведення реєстру акціонерів АТ

  Література 1. Положення про порядок ведення реєстру власників іменних цінних паперів., затвердженого рішенням № 60 ДКЦПФР від 26 травня 1998 р. 2. Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління: Навч. посіб. –К.: Знання-Прес, 2002. – 317 с. 3. Задихайло Д.В. Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління: Навчальний посібник. – Х:Еспада, 2003. – 688 с. 4. Матеріали серверу - http://www.pacinsider.com 5. Щербина В.С. Господарське право України. - К.: Атика, 2003.
 • Дивідендна політика та її вплив на структуру капіталу підприємства

  Вступ 3 1. Аналіз основних моделей формування дивідендної політики корпорації в сучасних умовах 6 1.1. Корпорації та корпоративне управління в Україні 6 1.2. Основи формування фінансового менеджменту в корпораціях 9 1.3. Напрями формування дивідендної політики в Україні 15 2. Дивідендна політика ВАТ «Назва» та її вплив на капіталізацію компанії 18 2.1. Загальні відомості про підприємство 18 2.2. Фінансова стратегія підприємства 28 2.3. Аналіз дивідендної політики ВАТ «Назва» 32 3. Дивідендна політика як складова формування та реалізації сучасної моделі корпоративного розвитку в Україні 34 3.1. Забезпечення інтересів інвесторів 35 3.2. Дивідендна політика та вдосконалення корпоративного управління 37 Висновки 41 Література 44 Додаток 1. 48 Додаток 2. 49-53
 • Оцінка впливу факторів корпоративного управління на вартість акцій компанії Луганськтепловоз

  Вступ 3 1. Загальні принципи корпоративного управління 4 2. Інвестиційна привабливість ХК “Луганськтепловоз” та її оцінка ринком 9 3. Розвиток корпоративної культури як засіб підвищення інвестиційної привабливості 15 Висновки 26 Література 28
 • Контрольна з корпоративного управління

  1. Функції голови правління акціонерного товариства 3 2. Роль держави в системі корпоративного управління 7 3. Зазначте повноваження ревізійної комісії акціонерного товариства 16 Література 19 Додаток А. Типове положення про Ревізійну комісію відкритого акціонерного товариства 20

©: 2011-2019 infoworks.ru