Заказать реферат

Курсовая: Аналіз ефективності взаємодії підприємств з комерційними банками (ID:35889)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Аналіз ефективності взаємодії підприємств з комерційними банками (Код работы:35889)

Информация о работе Раздел: Разное
Вид работы: Курсовая
Объем: 51 стр.
Цена: 150 грн.
Код работы (ID): 35889
Добавлена: 12.08.2008
Просмотров: 644
Просмотр
«Аналіз ефективності взаємодії підприємств з комерційними банками»
СодержаниеВступ 3
1. Теоретичні основи взаємодії підприємства з комерційними банками 6
1.1. Роль кредитних ресурсів в діяльності підприємства 6
1.2. Інвестиційна діяльність підприємств та комерційних банків 16
1.3. Можливості залучення ресурсів підприємствами на фондовому ринку 19
2. Аналіз взаємодії ВАТ «Назва» з комерційними банками 23
2.1. Загальні відомості про підприємство 23
2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 26
2.3. Аналіз залучення фінансових ресурсів за допомогою комерційних банків 33
3. Напрями вдосконалення взаємодії ВАТ «Назва» з комерційними банками 37
Висновки 41
Література 43
Додаток 1. Баланс ВАТ «Назва» 46
Додаток 2. Звіт про фінансові результати ВАТ «Назва» 48
Продавецmsoffice.com.ua (diplomna.com)
Примечание от продавца работы тел. 592-56-57
http://msoffice.com.ua
http://diplomna.com
http://refsmarket.com.ua
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Розвиток кредитних відносин НБУ з комерційними банками

  Вступ 3 1. Виникнення та організація діяльності Національного банку України з комерційними банками України 4 2. Розвиток кредитних відносин НБУ з комерційними банками України 8 3. Сучасний стан розвитку кредитних відносин НБУ з комерційними банками 13 Висновки 18 Список використаної літератури 20
 • Кредитування підприємств комерційними банками

  ЗМІСТ Ст. ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ПРИНЦИПИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ 6 1.1 Банківські кредити – джерело формування фінансових ресурсів підприємства 6 1.2 Основні принципи та умови банківського кредитування підприємств. 16 1.3 Основні форми кредитування промислових підприємств комерційними баками 29 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 40 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ НВ„Присадки” 41 2.1 Загальна характеристика підприємства аналізуємого підприємства та попередній аналіз Балансу 41 2.2 Аналіз впливу збитковості та рентабельності на кредитоспроможність позичальника 48 2.3 Аналіз доцільності кредиту на основі фінансової стійкості та ліквідності балансу підприємства. 56 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 79 РОЗДІЛ 3 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ В УКРАЇНІ 81 3.1 Шляхи підвищення кредитоспроможності і фінансової стійкості підприємства 81 3.2 Перспективи банківського кредитування підприємств в Україні 99 3.3 Напрями розвитку банківського кредитування підприємств в Україні 106 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 110 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 111 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 113 ДОДАТКИ 118
 • Перспективні напрямки залучення ресурсів комерційними банками

  Вступ Розділ 1. Економічна сутність залучених ресурсів і їх місце в системі ресурсів комерційних банків Розділ 2. Аналіз складу і структури залучених ресурсів комерційних банків Розділ 3. Перспективи розвитку банківських операцій по залученню ресурсів комерційними банками Висновки Список використаної літератури
 • Валютні операції комерційного банку

  Вступ 3 Розділ 1.Теоретико-методологічні основи здійснення валютних операцій банками 4 1.1.Поняття валютних операцій та їх класифікація 4 1.2.Поняття валютного ринку та його структура 11 Схема валютного ринку 13 1.3.Сутність валютного курсу та його види 14 Розділ 2.Аналіз здійснення валютних операцій (на прикладі „UniCredit Bank”) 27 2.1.Загальна характеристика діяльності банку UniCredit Bank 27 2.2.Аналіз валютних операцій у загальному спектрі здійснюваних банківських операцій банку 29 2.3.Оцінка ефективності здійснення валютних операцій банку 32 Розділ 3.Обґрунтування напрямків вдосконалення здійснення валютних операцій комерційними банками 35 3.1.Основні проблеми валютного ринку України 35 3.2.Світовий досвід здійснення комерційними банками валютних операцій 39 Висновки 49 Список використаної літератури 54
 • Лізингові операції банку

  Вступ 3 1. Сутність лізингу, його види та функції. Банківській лізинг 4 1. 1. Сутність лізингу 4 1. 2. Види, форми та функції лізингу 5 1. 3. Банківський лізинг 10 2. Аналіз проведення лізингових операцій комерційними банками в Україні 13 2. 1.Аналіз правової бази проведення лізингових операцій комерційними банками в Україні 13 2. 2. Етапи здійснення лізингового процесу комерційними банками України 14 2. 3. Документальне оформлення лізингових операцій 16 3. Шляхи розвитку та вдосконалення лізингових операцій в банку 18 3. 1. Вітчизняний досвід 18 3. 2. Світовий досвід 20 Висновки 22 Список використаної літератури 24Вступ 3 1. Сутність лізингу, його види та функції. Банківській лізинг 4 1. 1. Сутність лізингу 4 1. 2. Види, форми та функції лізингу 5 1. 3. Банківський лізинг 10 2. Аналіз проведення лізингових операцій комерційними банками в Україні 13 2. 1.Аналіз правової бази проведення лізингових операцій комерційними банками в Україні 13 2. 2. Етапи здійснення лізингового процесу комерційними банками України 14 2. 3. Документальне оформлення лізингових операцій 16 3. Шляхи розвитку та вдосконалення лізингових операцій в банку 18 3. 1. Вітчизняний досвід 18 3. 2. Світовий досвід 20 Висновки 22 Список використаної літератури 24
 • Аналіз формування капіталу та залучення фінансових ресурсів банками України. Порівняння з іншими країнами

  Вступ 3 1. Методологічні засади залучення фінансових ресурсів комерційними банками 6 1.1. Ресурси комерційного банку, їх склад та структура 6 1.2. Власний капітал комерційного банку та його формування 11 1.3. Залучений капітал комерційного банку та його характеристика 19 1.4. Аналіз власного капіталу банку 26 2. Порівняльний аналіз залучення фінансових ресурсів комерційними банками в Україні та в інших країнах 33 2.1. Методика и основні показники порівняльного аналізу формування капіталу банками України та інших країн 33 2.2. Аналіз формування ресурсної бази у АКБ «Укрсоцбанк» 41 2.3. Аналіз залучення фінансових ресурсів АКБ « » 48 2.4. Напрями зростання ресурсів ТОВ «Комерційний банк « » 52 2.5. Комерційні банки України на світовому ринку кредитних і валютних ресурсів 56 3. Пропозиції щодо підвищення ефективності формування капіталу та залучення фінансових ресурсів банками України 64 3.1. Аналіз впливу зовнішнього фінансування на банківську систему України 64 3.2. Оптимізація банківської стратегії на світовому фінансовому ринку в умовах глобалізації 73 3.3. Напрями вдосконалення управління ресурсами українських банків 76 Висновки 97 Література 103 Додаток 1. Річна фінансова звітність « » 110 Додаток 2. Річна фінансова звітність банку « » 113 Додаток 3. Річна фінансова звітність « » 116
 • Аналіз кредитоспроможності підприємств

  ВСТУП 3 Розділ І. Методологічні основи оцінки та аналізу кредитоспроможності підприємств 7 1.1. Поняття кредитоспроможності підприємств та основні принципи їх кредитування комерційними банками 7 1.2. Основні етапи процесу кредитування 15 1.3. Показники які використовуються комерційними банками в процесі кредитування підприємств та джерела інформації при оцінці кредитоспроможності 23 Розлділ ІІ. Аналіз сучасного стану кредитоспроможності підприємств 35 2.1. Фінансовий стан підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України 35 2.2. Аналіз нормативно-правової бази оцінки кредитоспроможності підприємств в Україні 44 2.3. Підходи щодо оцінки кредитоспроможності підприємств комерційними банками розвинутих країн світу 51 2.4. Визначення класу кредитоспроможності позичальника 60 Розділ ІІІ. Напрямки підвищення кредитоспроможності відчизнаних підприємств та удосконалення методів її оцінки 74 3.1. Напрямки удосконалення системи державного управління 74 3.2. Шляхи підвищення платоспроможності вітчизняних підприємств 87 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 94 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 98 ДОДАТКИ 103-117 Метою роботи є елімінація основних проблем, які виникають при оцінюванні кредитоспроможності позичальника, критичний аналіз методики визначення кредитоспроможності позичальника та на прикладі конкретного комерційного банку і підприємства – розгляд особливостей визначення кредитоспроможності позичальника комерційного банку та шляхів вдосконалення процесу оцінки кредитоспроможності підприємств в Україні. Об'єктом дослідження роботи є процес оцінки кредитоспроможності позичальника. Предметом дослідження роботи є сукупність теоретичних і практичних питань, пов'язаних з організацією та методологією проведення оцінки кредитоспроможності позичальника. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаної літератури і додатків. В першому розділі роботи розглянуто теоретичні основи визначення кредитоспроможності позичальників комерційних банків, розглянуто сутність категорії «кредитоспроможність», показники які використовуються під час визначення кредитоспроможності підприємств. В другому розділі роботи розглянуто сучасний фінансовий стан вітчизняних підприємств, здійснено аналіз нормативно-правої бази, яка регулює оцінку кредитоспроможності підприємств в Україні, проаналізовано зарубіжний досвід стосовно визначення кредитоспроможності, проведено визначення кредитоспроможності позичальника комерційного банку на прикладі в АКБ “***”,. В третьому розділі дипломної роботи надано пропозиції стосовно участі держави в процесі регулювання оцінки кредитоспроможності підприємств, надано також рекомендації щодо підвищення платоспроможності досліджуваного підприємства.
 • “Лізингові операції комерційного банку та проблеми їх розвитку”

  План Вступ Розділ І. Сутність лізингу, його види та функції. Банковський лізинг Розділ ІІ. Аналіз існуючої практики проведення лізингових операцій комерційними банками України Розділ ІІІ. Проблеми та перспективи розвитку проведення лізингових операцій комерційними банками в Україні Висновки Список літератури
 • Контрольна робота гроші і кредит

  1 Утворення грошей комерційними банками 3 2 Фінансове посередництво на вітчизняному грошовому ринку 7 Література 14
 • Необхідність та значення міжбанківських розрахунків. Принципи організації міжбанківських розрахунків, прямі кореспондентські розрахунки між комерційними банками. Роль НБУ в організації міжбанківських розрахунків

  Вступ 2 1. Необхідність та значення міжбанківських розрахунків 3 2. Принципи організації міжбанківських розрахунків 7 3. Прямі кореспондентські розрахунки між комерційними банками 10 4. Роль НБУ в організації міжбанківських розрахунків 12 Висновок 13 Список використаної літератури 15

©: 2011-2020 infoworks.ru