Заказать реферат

Отчет по практике: ЗВІТ з практики бухоблік (ID:36061)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ЗВІТ з практики бухоблік (Код работы:36061)

Информация о работе Раздел: Бухгалтерский учет
Вид работы: Отчет по практике
Объем: 69 стр.
Цена: 150 грн.
Код работы (ID): 36061
Добавлена: 12.08.2008
Просмотров: 762
Просмотр
«ЗВІТ з практики бухоблік»
Содержание1. Ознайомлення з виробничо – господарською діяльністю підприємства ТОВ „Назва” 3
2. Облік основних засобів 8
3. Облік формування і використання запасів 15
4. Касові операції і операції з поточними рахунками 18
5. Облік дебіторської заборгованості та короткострокових зобов'язань 21
6. Облік використання трудових ресурсів і фонду оплати праці 24
7. Облік доходів і витрат 26
8. Облік формування капіталу і розподілу прибутку 27
9. Облік валових доходів і витрат 30
10. Загальний відділ бухгалтерії 31
Висновок 34
Список використаних джерел 35
Додатки 37-69
Продавецmsoffice.com.ua (diplomna.com)
Примечание от продавца работы тел. 592-56-57
http://msoffice.com.ua
http://diplomna.com
http://refsmarket.com.ua
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Звіт з практики товарознавця

  Базою проходження практики був кондитерський відділ Центрального гастроному № 42.
 • Характеристика діяльності комерційного банку АТ „...” (звіт з практики)

  1. Загальна характеристика об’єкта дослідження 2 2. Основні показники діяльності банка 8 3. Перспективні напрямки розвитку взаємовідносин між банком та клієнтами 12 Література 16 Додаток А. Річний звіт АТ „” за 2002-2003 рр. 18
 • Звіт з юридичної практики

 • Звіт про виконання виробничої практики із спеціальності фінансовий менеджмент

  До практики в базі є диплом: Проблеми управління акіонерними товариствами Метою практики є узагальнення та вдосконалення знань та вмінь, одержаних під час теоретичного навчання, формування комплексу практичних навичок та вмінь з управління лінійними та функціональними підсистемами організації, підготовка до державної атестації. Питання, що вивчаються під час практики, практичні розрахунки на матеріалах реальних явищ і процесів, що відбуваються у діяльності підприємства, висвітлено в звіті про проходження переддипломної практики. ВСТУП 2 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 3 1.1. Загальна характеристика підприємства готель Україна 3 1.2. Майно і власність підприємства 6 1.3. Відносини з зовнішнім середовищем 11 1.4. Організаційна структура і управління підприємством 13 2. ІНДИВІДУАЛЬНА ЧАСТИНА 16 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 21 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 22 Додатки 23
 • Звіт з практики (Шахта)

  1. Загальна характеристика об’єкта дослідження 3 2. Аналіз фінансової діяльності підприємства 5 3. Джерела фінансового забезпечення підприємства фінансовими ресурсами 15 4. Аналіз формування фінансових ресурсів шахти 19 5. Фінансова звітність підприємства 23 5.1. Баланс на 31 Грудня, 2002 р. 23 5.2. Звіт про фінансові результати за 2002 рік 25 5.3. Звіт про рух грошових коштів за 2002 рік 26 5.4. Звіт про власний капітал за 2002 рік 28 5.5. Звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів за 2002 рік 29 5.6. Примітки до фінансової звітності за 2002 рік 32 Додаток А. Агреговані звітні дані підприємства за 1999-2002 рр. 39 Додаток Б. Методика розрахунку показників фінансового стану підприємства 42 Показники фінансової стійкості підприємства і структури капіталу 42 Показники ліквідності та платоспроможності 43 Показники ділової активності 44 Показники рентабельності підприємства 45
 • Бухоблік, варіант 2

  1. Фінансовий облік і фінансова звітність. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік. 3 2. Звіт про фінансові результати і методика його складання. 9 Практична частина 12 МП "Мрія" продає будівлю вартістю 10000 грн., знос — 3000 грн., залишкова вартість — ? грн., продажна вартість — 12000 грн. у тому числі ПДВ— ? грн. Відобразити господарські операції в бухгалтерських проведеннях. література 13
 • Звіт з практики (підприємство банк)

  ВСТУП 3 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 4 1.1. Загальна характеристика підприємства 4 1.2. Майно і власність підприємства 8 1.3. Відносини з зовнішнім середовищем 11 1.4. Організаційна структура і управління підприємством 13 2. ІНДИВІДУАЛЬНА ЧАСТИНА 15 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 32 ЛІТЕРАТУРА 35 ДОДАТОК 1. БАЛАНС 40 ДОДАТОК 2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 41
 • Звіт з практики з організації обслуговування населення

  Звіт з практики Товариство з обмеженою відповідальністю "РОНС" Предметом діяльності Товариства є: виробництво іграшок; оптова торгівля іграшками; інші види оптової торгівлі. Предмет: організація обслуговування населення Зміст 1. Загальне ознайомлення з підприємством і організація виробничої діяльності підприємства. 3 2. Організаційна структура і управління підприємством 4 3. Майно і власність підприємства, взаємовідносини підприємства із зовнішнім контрагентами та ринковою інфраструктурою 7 4. Стратегія маркетингу підприємства 12 5. Система планування діяльності підприємства 13 6. Витрати і фінанси підприємства 20 7. Податки та обов'язкові платежі підприємства 22 8. Підсумковий баланс та економічна оцінка діяльності підприємства 23 Список використаних джерел 30 Додатки 31
 • Звіт з виробничої практики + щоденник ( розробка комплексу стратегії розвитку бізнесу для ТОВ «D&V - інвест» на основі поведеного стратегічного аналізу)

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І Організаційно-економічна характеристика підприємства 5 1.1. Організація підприємства 5 1.2. Економічні показники підприємства 10 РОЗДІЛ ІІ Звіт про виконану роботу 16 ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 26 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 27 ДОДАТКИ 29
 • Звіт з юридичної практики (адміністративне право) + характеристика + щоденник + позовні заяви


©: 2011-2020 infoworks.ru