Заказать реферат

Курсовая: Захист прав людини у світлі європейських стандартів (ID:367)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Захист прав людини у світлі європейських стандартів (Код работы:367)

Информация о работе Раздел: Международное право
Вид работы: Курсовая
Объем: 32 стр.
Цена: 50 грн.
Код работы (ID): 367
Добавлена: 25.06.2003
Просмотров: 3339
Просмотр
«Захист прав людини у світлі європейських стандартів»
СодержаниеВступ 3
1. Історико-правові аспекти становлення прав людини у світі та в Україні 5
2. Основні положення Європейської Конвенції про захист прав і основних свобод людини 20
3. Порядок звернення до європейського суду з прав людини 26
Висновки 29
Література 31
Литература1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР
2. Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4.XI.1950.// "Офіційний вісник України", N 13, 1998 р.
3. Баскин Ю. Я., Фельдман Д. И. История международного права. — М., 1990. — С. 107.
4. Действующее международное право: В 3 т. / Сост. Ю. М. Колосов и Э. С. Кривчикова. — М., 1997. — Т. 2. — С. 5— 198.
5. Дмитрієв А.І. Муравйов В.І. Міжнародне публічне право. К.: Юрінком Інтер, 2000
6. Жан Пикте. Развитие и принципы международного гуманитарного права: Курс, прочитанный в июле 1982 г. в Страс-сбургском университете в рамках информационной сессии, организованной Международным институтом прав человека. — М., 1994. — С. 6.
7. Колосов Ю. М. Международные стандарты в области прав человека и проблемы советского законодательства // Сов. журнал международного права. — 1991. — № 2. — С. 67— 68.
8. Курс международного права: В 7 т. — М., 1992. — Т. 6. — С. 218—307.
9. Лукашук И. И. Международное право. Особенная часть: Учебн. — М., 1997. — С. 270.
10. Международное право: Учебн. / Отв. ред. Ю. М. Колосов, В. И. Кузнецов. — М., 1994. — С. 297.
11. Мовчан А. П. Права человека и международные отношения. — М., 1982. — С. 10—11.
12. Права человека. Сб. международных док. — М., 1986. — С. 122—148.
13. Пустогаров В. В. Международное гуманитарное право. — М., 1997. — С. 6.
14. Звернення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з нагоди 50-річчя Загальної декларації прав людини. //ВІСНИК №1 УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ, 1999 р.
15. ПЕРША ЩОРІЧНА ДОПОВІДЬ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ
ПродавецInfoWorks.com.ua
Примечание
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Захист прав людини у світлі європейських стандартів

  Вступ 3 1. Історико-правові аспекти становлення прав людини у світі та в Україні 5 2. Основні положення Європейської Конвенції про захист прав і основних свобод людини 20 3. Порядок звернення до європейського суду з прав людини 26 Висновки 29 Література 31
 • Євроінтеграція норм національного кримінально-процесуального законодавства.

  З М І С Т ВСТУП 2 Розділ 1. Загальні положення кримінального процесу України в контексті європейських стандартів 1.1.Європейські стандарти перебудови кримінального процесу України як галузі права. 5 1.2. Завдання кримінального судочинства України в контексті європейських стандартів 12 1.3.Функції кримінального процесу України в контексті європейських стандартів 19 1.4.Основні загальноприйняті принципи кримінального процесу в Європі та їх імплементація в українське законодавство 22 1.5. Кримінальний процес України в умовах побудови правової держави. 27 Розділ 2. Шляхи вдосконалення кримінального процесу на окремих етапах кримінально-процесуальної діяльності в контексті європейських стандартів. 2.1. Кримінально-процесуальне забезпечення дізнання і досудового слідства та його відповідність європейським правовим нормам 32 2.2. Судовий контроль у стадії дізнання та досудового слідства у світлі європейських стандартів. 44 2.3. Окремі положення Європейської конвенції з прав людини та кримінально-процесуальне забезпечення розгляду кримінальних справ у судах першої інстанції. 55 ВИСНОВКИ 65 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 66
 • Захист прав людини в праві ЄС

  Вступ 2 1. Правове оформлення захисту прав людини в Європейському Союзі (ЄС) 3 2. Система захисту прав людини у рамках Ради Європи 9 3. Європейський суд з прав людини та процедура звернення до цієї інстанції 17 4. Співвідношення правової регламентації захисту прав людини ЄС і Ради Європи 21 5. Захист прав людини в рамках євроінтеграції України 26 Висновки 33 Список використаних джерел 34
 • Загальна характеристика Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод і Протоколів до неї

  Вступ 2 Розділ І. Захист прав людини і її основоположних свобод в Європейському Союзі 4 Розділ ІІ. Загальна характеристика Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколів до неї 10 2.1 Формування змісту і процес прийняття Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 10 2.2 Характеристика основних норм Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, Протоколів до неї та її контрольного механізму 14 2.3 Нова реформа - Протокол № 14 до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 25 Висновки 27 Список використаних джерел 28
 • Захист прав людини у період збройних конфліктів

  В С Т У П Р О З Д І Л 1 Поняття та становлення механізму захисту прав людини у період збройних конфліктів 1.1. Становлення міжнародно-правових норм, що регулюють захист прав людини в період збройних конфліктів 1.2. Міжнародно-правові органи по захисту прав людини в період збройних конфліктів 1.3. Механізми забезпечення захисту прав та свобод людини Р О З Д І Л 2 Особливості захисту прав окремих категорій населення у період збройних конфліктів 2.1. Захист поранених, хворих та осіб, що зазнали корабельної аварії 2.2. Захист учасників збройних конфліктів 2.3. Захист цивільного населення 2.4. Захист жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру Р О З Д І Л 3 Міжнародна відповідальність за порушення прав людини в період збройних конфліктів 3.1. Правові обмеження засобів і методів ведення збройної боротьби 3.2. Індивідуальна відповідальність за порушення прав людини в період збройних конфліктів 3.3. Колективна відповідальність за порушення прав людини в період збройних конфліктів В И С Н О В К И СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 • Міжнародний захист прав та свобод людини

  "ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВНИХ СВОБОД 7 1.1. Історичний процес виникнення, розвитку і вирішення проблем прав і свобод людини і громадянина 7 1.2 Проблеми забезпечення прав людини у правовій системі України: ретроспективний аналіз 14 1.3. Міжнародні механізми прав людини і основних свобод 19 РОЗДІЛ ІІ. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ЇХ ДІЯЛЬНІСТЬ 32 2.1 Основні універсальні міжнародно-правові акти у сфері прав і свобод людини 32 2.2 Місце Європейської Конвенції про захист основних прав та свобод людини 35 2.3 Система захисту прав і свобод людини в рамках Ради Європи 41 ВИСНОВОК 52 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 56"
 • Міжнародні стандарти прав людини в правовій системі україни

  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО В ГАЛУЗІ ПРАВ ЛЮДИНИ 5 1.1. Становлення міжнародного права в галузі прав людини 5 1.2. Міжнародні стандарти в галузі прав людини 8 1.3. Конвенція про захист прав людини та основних 13 2. МЕХАНІЗМ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ НОВІТНІХ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ З ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ 16 2.1. Історична довідка про інститут Омбудсмена 16 2.2. Правозахисний рух та становлення інституту Омбудсмена в Україні 17 2.3. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 19 2.4. Уповноважений з прав людини Європейського Союзу 23 ВИСНОВКИ 28 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30
 • Стан прав людини в сучасній Україні

  Вступ 3 1. Права та свободи людини в сучасній Україні 3 1.1. Класифікація прав людини 3 1.2. Гарантії забезпечення прав людини 6 2. Забезпечення прав людини – основа діяльності Уповноваженого Верховної Ради з прав людини 11 3. Дотримання та захист прав громадян України за кордоном 21 Висновки 24 Література 25
 • Основні права людини

  Вступ 3 Розділ І. Історія становлення і розвитку прав людини 5 1.1. Історія ідеї прав людини. 5 1.2. Теорія трьох поколінь прав людини. 8 Розділ ІІ. Основні права людини 11 2.1. Основні права людини і громадянина. Міжнародні стандарти в галузі прав людини. 11 2.2. Система основних прав і свобод людини і громадянина. 15 2.3. Система прав дитини. 22 Розділ ІІІ. Механізми забезпечення та захисту основних прав людини 24 3.1. Система гарантій прав, свобод і обов'язків людини і громадянина в демократичній державі 24 3.2. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини. 27 3.3. Міжнародний захист прав людини. 31 Висновки 33 Список використаної літератури 35
 • Реалізація в нормах права Особливої частини КК України завдань правового забезпечення охорони прав та свобод людини та громадянина

  Вступ 2 І. Правове забезпечення охорони прав та свобод людини та громодянина в Кримінальному кодексі України 4 1.1 Розробка охорони конституційних прав і свобод в проекті Кримінального кодексу України 4 1.2 Захист та охорона прав та свобод як одне з пріоритетних завдань Кримінального кодексу 7 ІІ. Реалізація в нормах Особливої частини ККУ завдань правового забезпечення охорони прав та свобод людини та громодянина 10 2.1 Захист конституційних прав і свобод людини і громадянина в Особливій частині ККУ 10 2.2 Захист прав і свод людини і громадянина на прикладі аналізу порушення авторських і суміжних прав за нормами ККУ 15 Висновки 20 Список використаних джерел 22

©: 2011-2020 infoworks.ru