Заказать реферат

Курсовая: Конкуренція, її види і значення для функціонування ринкової економіки (ID:38330)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Конкуренція, її види і значення для функціонування ринкової економіки (Код работы:38330)

Информация о работе Раздел: Политэкономия
Вид работы: Курсовая
Объем: 38 стр.
Цена: 80 грн.
Код работы (ID): 38330
Добавлена: 20.01.2009
Просмотров: 1317
СодержаниеЗМІСТ


ВСТУП 6
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
«КОНКУРЕНЦІЯ»
1.1 Сутність конкуренції та передумови її виникнення 8
1.2 Конкуренція як основний атрибут економіки 13
РОЗДІЛ 2. ЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
2.1 Основні види і функції конкуренції 18
2.2 Вплив конкуренції на економіку України 23
РОЗДІЛ 3. КОНКУРЕНЦІЯ ЯК ЗАСІБ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТОВАРНИХ РИНКІВ 30
ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ЛитератураРЕФЕРАТ


Пояснювальна записка до курсової роботи:
38 сторінок;
3 рисунка;
29 джерел літератури.


Об'єктом курсової роботи є конкуренція її види, значення для функціонування економіки України.
Метою даної роботи є аналіз розвитку конкуренції на даному етапі розвитку України.
Методи аналізу: графічний спосіб порівняння цифрових даних.
Актуальність роботи полягає в тому, що конкуренція - основна відмітна риса ринкових відносин. В економіці - це суперництво економічних суб'єктів за кращу реалізацію своїх економічних інтересів. Як регулятор ринкової економіки, конкуренція ґрунтується на свободі вибору, формує ринкові ціни, урівноважує попит і пропозицію, стимулює зниження витрат виробництва та впровадження нової технології, забезпечує суверенітет споживача. Основне завдання конкуренції завоювати ринок у боротьбі за споживача, перемогти своїх конкурентів, забезпечити одержання сталого прибутку. Тому, в даній роботі проведено аналіз розвитку конкуренції, та з'ясовано її значення для економіки України.КОНКУРЕНЦІЯ, МОНОПОЛІЯ, ОЛІГОПОЛІЯ, РИНОК, КОНКУРЕНТНА БОРОТЬБА, АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ
Дополн. информацияID 111029
[email protected]
ПродавецМаксим Житник
Примечание от продавца работы Принимаем Webmoney! Кошелек №U990751111639, также принимаем пополнение МТС. Если Вам понравилась работа, то оплачивайте и на Ваш E-mail будет отправлен файл с готовой работой. Пишите СМС или звоните на номер 8-095-130-87-74 и мы ответим на все Ваши вопросы!
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Конкуренція, її види і значення для функціонування ринкової економіки

  ЗМІСТ ВСТУП 6 РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КОНКУРЕНЦІЇ 1.1. Історія появи конкуренції 8 1.2. Ринок і конкуренція 13 РОЗДІЛ 2. ВИДИ КОНКУРЕНЦІЇ 2.1. Види конкуренції 14 2.2. Закони конкуренції 21 РОЗДІЛ 3. ЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ. АНТИМОНОПОЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ 26 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34
 • Конкуренція, як основоположний атрибут ринкової економіки

  ЗМІСТ ВСТУП 6 РОДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОНКУРЕНЦІЇ ЯК КАТЕГОРІЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 1.1 Конкуренція як категорія ринкової економіки 8 1.2 Види конкуренції 12 РОЗДІЛ 2 СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ МОНОПОЛІСТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 2.1 Подолання монополізму 15 2.2 Фактори впливу на монополістичну конкуренцію 23 РОЗДІЛ 3. ЦІНОВА ТА НЕЦІНОВА, ДОБРОСОВІСНА ТА НЕДОБРОСОВІСНА КОНКУРЕНЦІЯ 28 ВИСНОВКИ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38
 • Конкуренція

  Вступ / Розділ 1. Конкуренція як основоположний атрибут ринкової економіки / Розділ 2. Основні види конкуренції / Розділ 3. Досконала та недосконала конкуренція. Сумлінна та несумлінна конкуренція / Висновки / Список використаної літератури
 • Конкуренція та шляхи подолання монополізму

  Вступ..............................................................................................................3 Розділ 1. Конкуренція як основна складова ринкової економіки та її основні види..........................................................................5 1.1. Функціонування ринкових відносин...........................................5 1.2. Умови виникнення конкуренції...................................................6 1.3. Роль конкуренції в ринковій економіці.......................................7 1.4. Способи конкурентної боротьби..................................................8 Розділ 2. Досконала і недосконала конкуренція......................................14 2.1. Досконала конкуренція................................................................14 2.2. Недосконала конкуренція............................................................14 2.3. Основні методи сумлінної і несумлінної конкуренції..............16 Розділ 3. Поняття монополії. Монополія – як крайня форма недосконалої конкуренції...........................................................19 Розділ 4. Основні напрямки вдосконалення антимонопольної політики в Україні........................................................................30 Висновки.......................................................................................................33 Список використаної літератури.................................................................36
 • ЕКОНОМІЧНА КОНКУРЕНЦІЯ - СУТЬ, ФОРМИ І НАЗВИ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Конкуренція як основна складова ринкової економіки та її основні види 5 1.1. Функціонування ринкових відносин 5 1.2. Умови виникнення конкуренції 7 1.3. Роль конкуренції в ринковій економіці 8 1.4. Способи конкурентної боротьби 11 Розділ 2. Досконала і недосконала конкуренція 19 2.1. Досконала конкуренція 19 2.2. Недосконала конкуренція 20 2.3. Основні методи сумлінної і несумлінної конкуренції 22 Розділ 3. Стан, тенденцій і проблеми розвитку економічної конкуренції в Україні 25 3.1. Монопольний та потенційно конкурентний сектори національної економіки 25 3.2 Співвідношення потенційно конкурентного, олігопольного та монопольного секторів в окремих видах економічної діяльності 27 3.3. Передумови конкуренції у регіональному розрізі 29 ВИСНОВКИ 33 Список використаної літератури 36
 • Демонополізація та розвиток конкуренції в економіці України

  Вступ 1. Конкуренція та монополія як основні економічні категорії ринкової економіки України 1.1. Конкуренція як категорія ринкової економіки 1.2. Монополія як антипод конкуренції: форми і види монополій 2. Проблеми розвитку конкурентного середовища в Україні 3. Зміст та складові антимонопольної політики в Україні 3.1. Аналіз рівня монополізації економіки в Україні 3.2. Причини антимонопольної політики в Україні 3.3. Особливості демонополізації в Україні Висновки і пропозиції Список використаних джерел ДОДАТКИ
 • Конкуренція ринкової економіки

  ЗМІСТ ВСТУП 6 РОЗДІЛ 1. МІСЦЕ КОНКУРЕНЦІЇ В СИСТЕМІ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 1.1. Конкуренція як економічна категорія 9 1.2. Економічний закон конкуренції та форми його прояву 12 РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ 2.1. Сутність та функції ринків недосконалої та досконалої конкуренції 15 2.2. Сучасні тенденції проведення ринкових реформ покращення конкурентності національної економіки 21 РОЗДІЛ 3. РОЗВИТОК КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ ТА ЗАВДАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 29 ВИСНОВКИ 38 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40 ДОДАТКИ Додаток А. Структурні передумови конкуренції в Україні (за даними 2007 р.) Порівняльні позиції конкурентоспроможності різних країн світу
 • Економічна природа конкуренції. Типи і види конкуренції

  Вступ 3 1. Основні поняття конкуренції 5 1.1. Підходи до визначення конкуренції 5 1.2. Ринок і конкуренція 8 2. Досконала і недосконала конкуренція 11 2.1. Поняття про структуру ринку 11 2.2. Поводження підприємств в умовах досконалої конкуренції і чистої монополії 15 2.3. Про сучасні теорії конкурентних переваг і галузевого лідирування 23 3. Основні типи і види конкуренції 26 3.1. Економічна монополія в умовах ринкової економіки й адміністративна монополія галузевого міністерства 26 3.2. Внутрішньогалузева та міжгалузева конкуренція 28 3.3. Цінова та нецінова конкуренція, конкуренція шляхом зниження витрат 33 Висновки 35 Список використаної літератури 37
 • Конкуренція

  Вступ 3 Розділ І. Ринкова конкуренція: значення та види 5 1.1. Класичне трактування досконалої конкуренції 5 1.2. Теорія недосконалої конкуренції 6 1.3. Олігополістична конкуренція 7 1.4. Теорія монополістичної конкуренції 8 Розділ ІІ. Стан ринкової конкуренції в Україні 11 2.1. Зміст та умови розвитку конкурентного середовища 11 2.2. Сприяння ринкової конкуренції в Україні 13 А) створення умов для розвитку малого та середнього бізнесу 23 Б) розвиток фінансового ринку 27 Розділ ІІІ. Антимонопольне законодавство України 33 Висновок 38 Література 40 Додатки 42
 • КОНКУРЕНЦІЯ І МОНОПОЛІЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Конкуренція як основна складова ринкової економіки та її основні види 5 Розділ 2. Досконала і недосконала конкуренція 14 Розділ 3. Поняття монополії. Монополія - як крайня форма недосконалої конкуренції 19 Розділ 4. Основні напрямки вдосконалення антимонопольної політики в Україні 30 ВИСНОВКИ 33 Список використаної літератури 36

©: 2011-2018 infoworks.ru