Заказать реферат

Курсовая: Принципи кримінального процесу (ID:39122)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Принципи кримінального процесу (Код работы:39122)

Информация о работе Раздел: Уголовный процесс
Вид работы: Курсовая
Объем: 45 стр.
Цена: 160 грн.
Код работы (ID): 39122
Добавлена: 08.05.2009
Просмотров: 1034
Содержание1.Вступ
2. Поняття, загальна характеристика та класифікація основних засад кримінального судочинства
3. Характеристика окремих принципів кримінального процесу
3.1.Загальноправові (конституційні) принципи кримінального процесу України
3.2. Спеціальні (міжгалузеві) принципи кримінального процесу України
4. Висновок
5. Література
Литература1.Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. – М.,1980. – Т.3
2.Новий тлумачний словник української мови. – К.,1998 – Т.2. – С.95; Т.3.
3.Грошевой Ю. М. Проблеми загальної частини проекту Кримінально-про¬цесуального кодексу України / Правова держава Україна: проблеми, перспек¬тиви розвитку. - Харків, 1995.
4.Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. — М., 1968. — Т. 1.
5. Янович Ю. П. Уголовный процесс Украины. — Харьков, 1997.
6.Тыричев И. В. Уголовный процесс / Под ред. П. Лупинской. — М., 1995.
7. Тертышник В. М. Уголовный процесс. — Харьков, 1997.
8.Ульянова Л. Т. Уголовный процесс / Под ред. К. Ф. Гуценко. — М.. 1997.
9.Михеєнко М. Конституційні принципи кримінального процесу // Вісник Академії правових наук України. — 1997. — № 2(9).
10.Грошевой Ю. М., Марочкін І. Є. Органи судової влади в Україні. — К., 1997.
11.Советский уголовный процесс / Под ред. Н. С. Алексеева и В.3.Лукашевича. — Л., 1989.
12.Леоненко М. Правові питання визначення принципу національ¬ної мови в кримінальному судочинстві // Право України. — 1999. — № 4.
13.Тертышник В. М. Уголовный процесс. — Харьков, 1999.
14. Монтескье Ш. О духе законов // Избранные произведения. — М., 1955. 15.Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України / Відп. ред. В. Ф. Бойко, В.Гончаренко..— К., 1997.
16.Строгович М. С. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности. — М., 1984.
17.Кобликов А. С. Право на защиту на предварительном следствии. М., 1961.
18.Стецовский Ю. И., Ларин А. М. Конституционный принцип обеспечения обвиняемому права на защиту. — М., 1988.
19. Добровольская Т. Н. Защита судебная. — М., 1972. — Т. 9.
20. Юридический словарь / Под ред. П. И. Кудрявцева. — М., 1956. — Т. 1.
21. Давыдов П. М., Сидоров Д. В., Якимов П. П. Судопроизводство по новому УПК РСФСР. — Свердловск, 1962.
22. Цыпкин А. Л. Право на защиту в советском уголовном процессе. — Саратов, 1959.
23. Голунский С. А. О вероятности и достоверности в криминальном суде. — М„ 1937.
24. Общая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. // Права человека. Сборник международных документов. — М., 1998.
25. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. Рати¬фікований Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 19 жовтня 1973 р. № 2148-08.
26. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання. Ратифікована Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 26 січня 1987 р. № 3484-11 // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1989. — № 13.
27. Потебенько М, Прокуратура України: проблеми сьогодення і майбутнього //Вісник прокуратури.— 1999. — № 1.
28. Быков В.М. Принципы уголовного процесса по Конституции РФ 1993 г. // Российская юстиция— 1994— № 8.
29. Добровольская Т. Н. Принципы советского уголовного процесса. — М., 1971.
30. Маляренко В.Т. Конституційні засади кримінального судочинства.— К., 1999.
31. Михеенко М.М, Проблеми розвитку кримінального процесу в Україні.— К., 1999.
32. Савицкий В.М. Право на защиту й нормативнеє вьіражение презумпции не- виновности//Адвокатура й срвременность.— М.,1987.
33. Смірнов Ю. О. Конституційні гарантії прав і свобод людини в Україні // Кон-ституційні гарантії захисту людини у сфері правоохоронної діяльності.— Дніпро¬петровськ: Дніпропетровський юридичний інститут МВС України, 1999.
34. Строгович М. С. Презумпція невиновности й право обвиняемого на защи-ту—М, 1984.
35. Тертишник В. М. Проблеми розвитку процесуальної форми і гарантій правосуддя //Право України.— 2001.— № І.
36. Тертишник В. М. Кримінально- процесуальне право України,— К.: Юрінком Інтер, 1999.
37. Тертишник В. Концептуальна модель системи принципів кримінального про¬цесу // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України.— 2001.— № 4.
38. Тертышник В. М. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуально- му кодексу Украины.— К, 2001.
39. Тертишник В.М. Гарантії недоторканності сфери приватного життя людини //Вісник прокуратури.— 2001,— № 2.
40. Тертишник В.М. Концептуальна модель системи принципів кримінального процесу//Юридичний вісник України.— 2001.— № 5.
41. Хавронюк М.І. Коментар законодавства України про права та свободи лю¬дини і громадянина.— К.: Парламент. вид-во, 1999.
Дополн. информация80677662000
80632453713
ПродавецЯрослав Мищенко
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Принципи кримінального процесу та їх класифікація

  Вступ. 1. Поняття і значення принципів кримінального процесу. 2. Система принципів кримінального процесу. 3. Характеристика принципів кримінального процесу, закріплених у кримінально-процесуальному законодавстві України. Висновки. Використана література.
 • Принципи кримінального процесу

  Вступ Розділ 1. Поняття і значення принципів кримінального процесу Розділ 2. Система принципів кримінального процесу Розділ 3. Характеристика принципів кримінального процесу, закріплених у кримінально-процесуальному законодавстві України Висновки Список використаної літератури
 • Система принципи кримінального процесу

  Вступ 2 1. Поняття та система принципів кримінального процесу 3 2. Характеристика конституційних принципів кримінального процесу 5 3. Інші принципи кримінального процесу, закріплені в кримінально – процесуальному кодексі 16 Висновок 19 Список використаної літератури 21Вступ 2 1. Поняття та система принципів кримінального процесу 3 2. Характеристика конституційних принципів кримінального процесу 5 3. Інші принципи кримінального процесу, закріплені в кримінально – процесуальному кодексі 16 Висновок 19 Список використаної літератури 21
 • Поняття, зміст і система принципів кримінального процесу

  Вступ 3 1. Поняття і значення принципів кримінального процесу 4 2. Система принципів кримінального процесу 8 3. Характеристика принципів кримінального процесу, закріплених у кримінально-процесуальному законодавстві України 14 Висновки 28 Використана література 30-32 Метою роботи є вивчення поняття та системи принципів кримінального процесу, їх класифікації та аналіз окремих з них.
 • Поняття і завдання кримінального процесу

  Вступ 4 1. Поняття, зміст і типи кримінального процесу 6 2. Мета і завдання сучасного кримінального процесу 13 3. Система стадій кримінального процесу в Україні 17 Висновки 36 Список використаної літератури: 39
 • Поняття і завдання кримінального процесу

  П Л А Н В С Т У П 2 1. Поняття, зміст і типи кримінального процесу 3 2. Мета і завдання сучасного кримінального процесу. 11 3. Система стадій кримінального процесу України. 16 В И С Н О В К И: 26 Список використаних джерел: 28
 • ПОНЯТТЯ І ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Поняття, зміст і типи кримінального процесу 5 Розділ 2. Мета і завдання сучасного кримінального процесу 13 Розділ 3. Система стадій кримінального процесу в Україні 23 ВИСНОВКИ 29 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 31
 • ПОНЯТТЯ І ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Поняття, зміст і типи кримінального процесу 5 Розділ 2. Мета і завдання сучасного кримінального процесу 13 Розділ 3. Система стадій кримінального процесу в Україні 23 ВИСНОВКИ 29 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 31
 • Поняття, зміст і система принципів кримінального процесу

  ВСТУП………………………………………………………………………..…с. 3 1. Поняття і значення принципів кримінального процесу…………………...с. 5 2. Система принципів кримінального процесу……………………………...с. 13 3. Характеристика принципів кримінального процесу, закріплених у кримінально-процесуальному законодавстві України……………………...с. 22 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...с. 40 ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………….с. 42
 • Поняття, зміст і система принципів кримінального процесу

  Вступ 3 1. Поняття і значення принципів кримінального процесу 5 2. Система принципів кримінального процесу 10 3. Характеристика принципів кримінального процесу, закріплених у кримінально-процесуальному законодавстві України 12 Висновки 29 Список використаної літератури 33

©: 2011-2020 infoworks.ru