Заказать реферат

Разное: Цінні папери (ID:40166)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Цінні папери (Код работы:40166)

Информация о работе Раздел: Разное
Вид работы: Разное
Объем: 21 стр.
Цена: 40 грн.
Код работы (ID): 40166
Добавлена: 09.11.2009
Просмотров: 361
СодержаниеВступ 2
1.Характеристика цінних паперів 3
2. Первинний і вторинний ринок цінних паперів 13
3. Учасники ринку цінних паперів 17
Висновки. 19
Список літератури. 20
Литература1. Закон України Про цінні папери та фондовий ринок ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2006, N 31, ст.268 )
2. Архипов А.Ю., Шихирев В.В., Денисов Г.М. и др Рынок ценных бумаг. - Изд.: "Феникс", 2005
3. Ильин А.Е., Соловьева Т.Н. Практикум по рынку ценных бумаг - Изд.: "Финансы и статистика", 2005
4. Ендовицкий Д.А., Ишкова Н.А. Учет ценных бумаг - Изд.: "КноРус", 2006
5. Жуков Е.Ф., Рынок ценных бумаг - Изд.: "ЮНИТИ", 2006
6. Бердникова Т.Б. Оценка ценных бумаг - Изд.: "ИНФРА-М", 2006
7. Ларина Л.С., Сергеев С.В Рынок ценных бумаг: Учебный минимум для сдачи экзамена и зачета. - Изд.: "Юриспруденция", 2006
8. Лялин В.А., Воробьев П.В. Рынок ценных бумаг - Изд.: "Проспект", 2006
9. Кузнєцова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові осови формування та функціонування. Київ: Юрінком Інтер, 1998, 528 с.
10. Регулювання ринку цінних паперів Юрінком Інтер, СП С. – 384, 2005
11. Регулювання ринку цінних паперів: Зб. нормат. актів.- К., 2005
12. А.Загородній, Г.Вознюк Цінні папери. Фондовий ринок. Термінологічний словник 2-вид. Л. с. 168 2000
Дополн. информацияВы можете купить готовые рефераты, курсовые и дипломные по экономике, праву и других науках на сайте [URL=http://vlreferats.org.ua]http://vlreferats.org.ua[/URL] в разделе купить готовые рефераты, также заказать оригинальную работу по своей теме.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Іпотечні цінні папери в Україні

  Вступ 3 1. Іпотечні цінні папери як інструмент рефінансування діяльності кредиторів 4 2. Іпотечні цінні папери: реалії нормативно-правового регулювання 10 Висновки 17 Список використаних джерел 18
 • Право власності на цінні папери

  Вступ.....................................................................................................................3 1. Окремі проблеми регулювання відносин власності на цінні папери..........4 2. Право власності на бездокументарні або знерухомлені цінні папери........7 Висновок..............................................................................................................13 Використана література......................................................................................14
 • Кр цінні папери

  1. Цінні папери як реквізит фондового ринку 3 2. Казначейські зобов’язання 5 3. Ризик і прибутковість інвестиційного портфелю 9 Література 13
 • Право викупу цінних паперів

  Вступ.....................................................................................................................3 1. Окремі проблеми регулювання відносин власності на цінні папери..........4 2. Право власності на бездокументарні або знерухомлені цінні папери........7 Висновок..............................................................................................................13 Використана література......................................................................................14
 • 1. Функції ринку цінних паперів та принципи його роботи 3 2. Конвертовані цінні папери, відзивні цінні папери. Варранти 6 3. Опціони їх види. Стратегії операцій із опціонами 7 Список використаної літератури 91. Функції ринку цінних паперів та принципи його роботи 3 2. Конвертовані цінні папери, відзивні цінні папери. Варранти 6 3. Опціони їх види. Стратегії операцій із опціонами 7 Список використаної літератури 9
 • Цінні папери

  Вступ 3 1.Суть та види цінних паперів 4 2.Система реєстрації прав власності на цінні папери 7 Висновок 10 Список використаної літератури 11Вступ 3 1.Суть та види цінних паперів 4 2.Система реєстрації прав власності на цінні папери 7 Висновок 10 Список використаної літератури 11
 • Цінні папери як об’єкти цивільного права України

  Вступ 3 1. Поняття та види об’єктів цивільних прав 5 2. Поняття та правова природа цінних паперів 12 3. Види цінних паперів за законодавством України 15 4. Передача прав на цінні папери 25 Висновки 27 Список використаної літератури 30 Метою роботи є визначення цінних паперів в якості об’єктів Цивільного права України та невід’ємної частини інституту “ринку цінних паперів”. Предметом дослідження є проблеми висвітлення питання цінних паперів в чинному законодавстві Україні. Об'єктом дослідження є цінні папери та фондовий ринок України.
 • Цінні папери як об'єкти цивільних правовідносин

  ВСТУП 3 Розділ 1. Поняття і особливості цінних паперів як об'єктів цивільного права 5 Розділ 2. Групи цінних паперів 8 Розділ 3. Види основних цінних паперів 12 Розділ 4. Бездокументарні цінні папери 20 ВИСНОВКИ 28 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 30
 • Сучасний стан законодавства України про цінні папери та фондовий ринок та перспективи його гармонізації із законодавством ЄС

  Зміст Вступ 2 1. Законодавство України ро цінні папери та фондовий ринок 3 2. Перспективи гармонізації цінних паперів та фондового ринку із законодавством ЄС 7 Висновки 10 Список використаної літератури 11
 • Цінні папери інститутів спільного інвестування

  Вступ..........................................................................................................................3 1. Цінні папери ІСІ, як інструмент фінансового ринку........................................7 1.1 Класифікація цінних паперів ІСІ в загальній класифікації цінних паперів............................................................................................................................ 7 1.2 Інформаційне забезпечення випуску та обігу цінних паперів ІСІ...........19 1.3 Цінні папери ІСІ в наукових публікаціях..................................................29 2. Аналіз цінних паперів ІСІ на прикладі цінних паперів ЗАТ «КУА Альтера Ессет Менеджмент» ....................................................................................................39 2.1 Методикка інструментарій аналізу цінних паперів ІСІ............................39 2.2 Аналізакцій КІФів, що знаходяться в управлінні КУА «Альтера».........53 2.3 Аналіз інвестиційних сертифікатів ПІФів, що використовує КУА «Альтера Ессет Менеджмент» ...................................................................................63 3. Шляхи удосконалення спільного інвестування та розвитку відносин на ринку цінних паперів ІСІ в Україні. ..........................................................................74 3.1 Зарубіжний досвід розвитку цінних паперів ІСІ.......................................74 3.2. Основні проблеми та пропозиції вдосконалення ринку цінних паперів інститутів спільного інвестування..............................................................................84 Висновки..................................................................................................................98 Список використаних джерел..............................................................................103 Додатки...................................................................................................................109
 • Контрольні питання з Фінансів

  91. Використання активів підприємства для інвестування в цінні папери: завдання, види, критерії дохідності інвестування та вартість цінних паперів. 2 93. Оцінка ефективності довгострокового інвестування в цінні папери 4 94. Фінансові потоки між підприємством та бюджетною системою. 6 95. Декларування прибутку підприємства. 7 101. Міжнародні грошові потоки підприємства 8 102. Форми розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами 9 103. Валютні ризики в діяльності підприємства та запобігання їм 12 104. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні 14 105. Фінансовий аспект експортно-імпортних контрактів: фінансово-розрахункові умови 17

©: 2011-2020 infoworks.ru