Заказать реферат

Реферат: с-фосфорильовані похідні 2-фурил-, 2-тієніл- і 2-(n-метилпіроліл)карбальдегідів (ID:40292)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

с-фосфорильовані похідні 2-фурил-, 2-тієніл- і 2-(n-метилпіроліл)карбальдегідів (Код работы:40292)

Информация о работе Раздел: Разное
Вид работы: Реферат
Объем: 30 стр.
Цена: 16 грн.
Код работы (ID): 40292
Добавлена: 13.11.2009
Просмотров: 370
Дополн. информацияАВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
цена 15 грн
ПродавецСергей Шевела
Примечание от продавца работы Варіанти оплати: 1) через ПриватБанк» 2) поповнення рахунку оператора «Київстар» (067)5874119 Деятельность осуществляется на основании свидетельства о регистрации СПД
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Гігієна праці у виробництві хінонів та їх похідних

  Зміст 2 Хінони і їх похідні 3 Антрахінон і його похідні. 7 Виробництво антрахінона. 9 Професійні захворювання шкіри 11 Профілактичні заходи 13 Використана література 16
 • Ринок цінних паперів

  1. Інвестиційні ризики: джерела виникнення, класифікація. Управління інвестиційними ризиками. 3 2. Похідні фінансових інструментів(деревативи): поняття, види 9 3. Описати основні українські фондові біржі 14 Список використаної літератури 17
 • Макроекономіка

  Теоретична частина 3 1.Методи обчислення валового внутрішнього продукту. Похідні показники системи національних рахунків 3 2. Взаємозв’язок інфляції та безробіття. Короткострокова крива Філіпса 8 Практична частина 11 Графоаналітична вправа 11 Задача 1 11 Задача 2 12 Список використаної літератури 14
 • Контрольна з макроекономіки

  1. Номінальний і реальний ВНП. 2 2. Структура сучасної банківської системи, функції комерційних банків. 2 3. Задача. 6 Доходи населення становлять 245 млрд., грн., автономні споживчі витрати -197,8 млрд. грн., податкова ставка дорівнює 13%. Визначити: а) похідні споживчі витрати; б) загальну суму споживчих витрат. Література. 7
 • Макроекономіка. Варіант 15

  1. Вплив ефекту процентної ставки на величину сукупного попиту. 3 2. Підприємницький сектор: його сутність та форми прояву економічної активності. 7 3. Критерії віднесення людини працездатного віку до безробітних. 10 4. Похідні валового внутрішнього продукту та методи їх розрахунку. 13 Задача 17 Приріст доходу становить 400 млн. грн., середня схильність до споживання дорівнює 0,8. Визначити можливий приріст валового внутрішнього продукту. Список використаної літератури 18
 • Способи набуття права власності

  Вступ 2 1. Поняття і зміст права власності 4 2. Первинні способи набуття права власності 15 3. Похідні способи набуття права власності 22 4. Особливі способи набуття права власності державою 28 Висновок 31 Список використаних джерел 32
 • Лексико-семантичні групи дієслів

  Вступ 3 1. СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЄСЛОВА 5 1.1. Лексико-семантичні групи дієслова 7 1.2. Дієслівні предикати стану і дії 8 2. ПОХІДНІ ТА НЕПОХІДНІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ГРУПИ ДІЄСЛІВ 9 3. СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА ВАЛЕНТНІСТЬ ДІЄСЛОВА 13 3.1. Активна і пасивна валентність дієслова 14 3.2. Залежність іменника від дієслова 15 Висновки 18 Література 20
 • Ринок деривативів Фінляндії

  Вступ 3 1. Ринок деривативів 4 2. Розвиток ринку деривативів Фінляндії 11 Висновок 16 Використана література 17 1. Ринок деривативів Основною рушійною силою прогресу, без якого неможливий розвиток, в тому числі й механізмів ринкової економіки, є впровадження інновацій. Розвиток фінансового ринку також підпадає під це загальне правило, а інноваціями серед фінансових інструментів є похідні фінансові інструменти або деривативи. В численних публікаціях вітчизняних економістів теоретиків та практиків висловлюється думка стосовно необхідності більш широкого впровадження похідних цінних паперів у вітчизняний обіг. Інвестувати кошти можна багатьма відомими способами: в статутний капітал, в облігації та інші цінні папери, в нерухомість, у золото, в іноземну валюту тощо. Та одним із найпопулярніших способів інвестування, на сучасних розвинутих фінансових ринках, що переслідує не лише мету отримання прибутку, але й страхування капіталу - є використання для цього деривативів. Блага, які можна від цього отримати, незліченні, а ціна необізнаності у деривативах є досить високою. Основними об'єктами угод на фінансовому ринку є фінансові інструменти, що засвідчують права власності та боргові зобов'язання. Залежно від предмета угоди фінансові інструменти поділяються на первинні та похідні. До первинних фінансових інструментів належать угоди, предметом яких є грошові кошти (або їх еквіваленти), такі, наприклад, як кредиторська і дебіторська заборгованість; векселі; акції; облігації; факторинг, форфейтинг, фінансова оренда; гарантії кредитні лінії; страхові угоди фінансового характеру тощо [2, с. 24].
 • Підстави виникнення права власності

  Вступ 1. Загальне поняття власності і права власності 2. Підстави виникнення права власності 2.1. Загальні положення про набуття права власності 2.2. Первинні способи набуття права власності 2.3. Похідні (вторинні) способи набуття права власності 3. Виникнення права власності на підставі набувальної давності Висновки Список використаних джерел Висновки
 • СВІТОВА КРИЗА В ІНВЕСТИЦІЙНОМУ СЕКТОРІ, ЇЇ ПРИЧИНИ ТА МЕХАНІЗМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

  Ключові слова: фінансова криза, іпотека, іпотечна криза, інвестиційна діяльність, деривативи, похідні фінансові інструменти, сек'ютиризація активів.проаналізовано причини виникнення нинішньої світової економічної кризи, яку в економічній літературі називають іпотечною, хоча насправді її причиною стало не просто надмірне застосування похідних фінансових інструментів у інвестиційній діяльності, а довготривала фінансова політика провідних країн світу, передусім США. Запропоновано запровадити в Україні обмеження на застосування іноземної валюти і використовувати власні інвестиційні ресурси.

©: 2011-2020 infoworks.ru