Заказать реферат

Курсовая: Ринок робочої сили та його формуваня в Україні (ID:40620)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Ринок робочої сили та його формуваня в Україні (Код работы:40620)

Информация о работе Раздел: Макроэкономика
Вид работы: Курсовая
Объем: 29 стр.
Цена: 64 грн.
Код работы (ID): 40620
Добавлена: 19.11.2009
Просмотров: 747
СодержаниеВступ
1. Суть ринку робочої сили та зайнятість
2. Особливості попиту і пропозиції на ринку робочої сили
3. Сучасні тенденції та динаміка розвитку ринку праці в Україні
4. Місце держави в системі працевлаштування населення
5. Проблеми та перспективи розв'язання політики зайнятості та відтворення робочої сили
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
Литература1. Закон, від 21.11.97, N 665/97-ВР, Про внесення змін до Закону України "Про зайнятість населення"
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 1.02.96 м. №150 “Про Концепцію професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації незайнятого населення”.
3. Бандур С.І., Кучинська О.О. Ринок праці в Україні: ключові проблеми та шляхи їх розв’язання // Бюлетень Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – К.: ІПК ДСЗУ. – 2003. - №1. – С. 3-7.
4. Бойко Ю. Розмежування правового регулювання законодавства про працю та законодавства про зайнятість населення //Право України. — 1994. — № 10. — С. 39 - 41.
5. Грішова О. Проблеми ринкової трансформації освіти та професійної підготовки //Україна: аспекти праці. — 1998. — № 1. — С. 26-28.
6. Дзьобко А.Б. Можливості і шляхи входження України у Європейську спільноту. - К.: Знання, 2000. - 29 с.
7. Єременко В. Робоче місце і ринок праці// Економіка України - 2006. - №6. – С. 34-36.
8. Купець Ольга. Безробіття в умовах реформування економіки України. - Наукові записки НаУКМА: Економічні науки, Том 18. - 2000.
9. Міністерство праці та соціальної політики. Державний центр зайнятості. Ринок праці в Україні у 2000-2004 роках (Аналітично-статистичний бюлетень). - Київ. - 2004.
10. Мкртчан М., Чистяков И. Соціальні аспекти ринку праці// Суспільство й економіка. - № 9. - 1999.
11. Павловський М.А. Наш вибір: Відродження чи руйнація. - К.: Техніка, 1999. - 43 с.
12. Пастухов В. Правові проблеми ринку праці в Україні //Право України. — 1996. — № 5. — С. 30-33.
13. Петюх В.М. Ринок праці: Навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 128с.
14. Політична економія: Навч. Посібник/ Г.А. Оганян та ін. – К.: МАУП, 2003.
15. Пpоблеми викладання економічної теоpії: Матеpіали Всеукp. наук.-метод. конф. (Київ, 26-27 квіт. 1999 p.): Hоpмат. пpогpами навч. дисциплін з екон. теоpії (для бакалавpа з економіки та підпpиємництва): Збіpник /Київ. нац. екон. ун-т; Редкол.: В.С. Савчук (голова) та ін. - К., 1999. - 139 с.
16. Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. /НАН України. Ін-т світової економіки і міжнар. відносин. - К.: КНЕУ, 2002. - Вип. 2-3. 328с.
17. Саруханов Э.Р. Проблемы занятости в период перехода к рынку. - М., - 2001.
18. Трудовое право Украины: Учеб.-справ, пособие/ ред. Г.И.Чанышева, Н.Б. Болотина. — Харьков: Одисей, 1999.
19. Ушенко Н. В. Зайнятість населення та удосконалення економічного механізму її державного регулювання в ринкових умовах: Автореф. дис. — К., 2003.
20. Шаленко М. Сучасні тенденції розвитку ринку праці України // Економіка України. — 1996. — № 9. – С. 34-36.
21. Глобальне безробіття залишається на безпрецедентно високому рівні, незважаючи на значне економічне зростання/ офіційний веб-сайт Державної служби зайнятості: http://www.dcz.gov.ua/control/uk/index
22. Регулювання потреби та пропозиції ринку праці: досвід Литви/ офіційний веб-сайт Державної служби зайнятості: http://www.dcz.gov.ua/control/uk/index
23. Статистично–аналітичний огляд стану ринку праці у І півріччі 2006 року/ http://ukrstat.kmu.gov.ua
ПродавецЕлена Симоненко
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Становлення ринку робочої сили в Україні

  Вступ 3 1. Сутність робочої сили та поняття народонаселення 5 2. Поняття та значення ринку робочої сили 7 2.1. Сутність ринку робочої сили 7 2.2. Основні функції та види ринку праці 9 2.3. Механізм функціонування ринку праці в Україні 12 3. Людський капітал і відтворення робочої сили 14 3.1. Попит та пропозиція робочої сили 14 3.2. Сутність та ефективність державної політика зайнятості 18 3.3. Забезпечення зайнятості і формування ринку праці в Україні 21 4. Тенденції сучасного ринку праці в Україні 25 Висновки 30 Список використаної літератури 32 Додатки 34-39 Предметом курсової роботи є ринок робочої сили як економічна система. Об’єкт курсової роботи – становлення та сучасний стан ринку робочої сили в Україні
 • Соціально економічний ефект робочої сили

  Вступ 3 1. Ринок робочої сили, трудові ресурси 4 2. Особливості регулювання ринку робочої сили 6 3. Міграції робочої сили 10 Висновок 13 Список використаної літератури 14
 • Ринок робочої сили та особливості його формування в Україні

  Вступ 1. Сутність ринку робочої сили та його структура 1.1. Суть ринку робочої сили та зайнятість 1.2. Структура і механізм функціонування ринку праці 2. Становлення та розвиток ринку праці в Україні 2.1. Особливості формування ринку праці в Україні 2.2. Аналіз ринку праці в Україні 3. Основні шляхи подолання проблем на ринку робочої сили в Україні Висновки писок використаних джерел Додатки
 • Ринок робочої сили та особливості його формування в Україні

  Зміст Вступ 3 1. Функціонування ринку робочої сили 4 2. Становлення та розвиток ринку праці в Україні 9 Висновок 13 Список використаної літератури 14
 • Проблеми зайнятості та відтворення робочої сили в Україні

  Вступ 3 1. Зайнятість населення та її основні форми. 5 2. Ринок робочої сили 15 3. Відтворення робочої сили 21 4. Сучасні проблеми зайнятості в Україні 26 Висновок 34 Список літератури 37 Додаток А 39
 • РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ РОБОЧОЇ СИЛИ ВІДПОВІДНО ДО ЦИКЛІЧНОСТІ ЕКОНОМІКИ

  Ключові слова: світова фінансова криза, ринок робочої сили, економічна циклічність, чинники розвитку.досліджено специфіку економічних процесів у різних фазах економічного циклу, знайдено шляхи подолання негативного впливу світової фінансової кризи на ринок робочої сили України.
 • Сучасні проблеми народонаселення і міжнародної міграції робочої сили

  ВСТУП 3 1. Сутність робочої сили та поняття народонаселення 5 2. Сучасні проблеми народонаселення та міграції робочої сили 8 3. Міграції робочої сили в Україні 25 4. Державна політика щодо запобігання міграції робочої сили 35 ВИСНОВКИ 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 42 ДОДАТКИ 44
 • Міжнародна міграція робочої сили та економічне значення цього явища

  1. Причини міжнародної міграції робочої сили 3 2. Соціально-економічні наслідки міграції робочої сили 7 3. Види міграції та міжнародні центри тяжіння робочої сили 9 4. Регулювання міжнародної міграції робочої сили 13 Список використаної літератури 17
 • Проблеми зайнятості та відтворення робочої сили в Україні

  Вступ 3 1. Зайнятість населення та її основні форми. 5 2. Ринок робочої сили 15 3. Сутність і види безробіття 21 4. Сучасні проблеми зайнятості в Україні 29 Висновок 37 Список літератури 40 Додаток А 42
 • Попит і пропозиція робочої сили

  Вступ 1. Суть ринку робочої сили та зайнятість 2. Особливості попиту і пропозиції на ринку робочої сили 3. Сучасні тенденції та динаміка розвитку ринку праці в Україні 4. Місце держави в системі працевлаштування населення 5. Проблеми та перспективи розв'язання політики зайнятості та відтворення робочої сили Висновки Список використаних джерел Додатки

©: 2011-2020 infoworks.ru