Заказать реферат

Курсовая: Міжнародні економічні зв'язки України з країнами ЄС (ID:40712)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Міжнародні економічні зв'язки України з країнами ЄС (Код работы:40712)

Информация о работе Раздел: Международная экономика
Вид работы: Курсовая
Объем: 30 стр.
Цена: 96 грн.
Код работы (ID): 40712
Добавлена: 20.11.2009
Просмотров: 949
СодержаниеВступ
Розділ 1. Сучасний стан розвитку ЄС та передумови інтеграції України в європейському економічному просторі
1.1. Природа та сучасні особливості Європейського економічного простору
1.2. Україна у європейському просторі
Розділ 2. Аналіз зовнішньоекономічних відносин України з ЄС
2.1. Програми забезпечення співпраці України та країн ЄС
2.2. Зовнішня торгівля України з країнами ЄС
2.3. Товарна структура експорту та імпорту України
Розділ 3. Перспективи інтеграції України до ЄС та можливі проблеми
Висновки та пропозиції
Список використаної літератури
Додатки
Литература1. Альтерматт У. Этнонационализм в Европе.- М.: Прогресс, 2000. – 350 с.
2. Бальцеpович Л. Свобода і pозвиток: Eкономія вільного pинку: Пеp. з пол. - Львів: Hезалеж. культуpол. жуpн. "Ї", 2000. - 332 с. - (Б-ка жуpн. "Ї").
3. Безрученко В. Політика економічного розвитку України в контексті розширення ЄС// http://www.ji-magazine.lviv.ua/kordon/ost-politik.htm
4. Геєць В.М. Сучасні проблеми економічного розвитку України// Сучасні проблеми економічного розвитку України: Матеріали Круглого столу (7 липня 1999 р.)/ Відп. ред. С.І.Пирожков, Б.В.Губський, А.І.Сухоруков. - К.: Національний інститут українсько-російських відносин при Раді національної безпеки та оборони України, 1999. - 80 с.
5. Дзьобко А.Б. Можливості і шляхи входження України у Європейську спільноту. - К.: Знання, 2000. - 29 с.
6. ЄвроІнформ. Вісник Державного департаменту з питань адаптації законодавства/ К., 2006.- № 3. – 150 с.
7. Їжак О. Шлях України до ЄС: адаптація чи розвиток?/ http://eu.prostir.ua/library/554/469.htm
8. Кіш Є. Новий кордон – нова модель відносин. Інтеграція країн Центральної Європи до ЄС: Геополітичні наслідки для України// Політика і час. – 2004. - № 6. – С. 65-73.
9. Кашпір Р. Фінансово-економічні умови і окремі проблеми монетарної інтеграції нових членів ЄС// Економіка України. – 2004. - № 1. – С.64-70.
10. Копійка В., Шинкаренко Т. Європейський Союз: заснування і етапи становлення. – К.: Видавничій дім “Ін Юре”, 2001. – 448 с.
11. Крапивін О.В., Тодоров І.Я. Євроатлантична інтеграція України. –Донецьк, 2007. – 329с.
12. Куц Ю. Геополітичні аспекти етноконфліктів і національна безпека / вісник Нац. Ун-ту внутр. Справ. – 2001. – Вип. 14.
13. Осови економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Г.Н. Климко, В.П. Нестеренко, Л.О.Каніщенко та ін.; за ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Вища шк. – Знання, 1997.
14. Основи політичної науки: Курс лекцій/ За ред. Б.Л.Кухти. Ч.4: Міжнародна політика. – Львів,1999.
15. Осташко Т.О. Приєднання до СОТ: перспективи і загрози для аграрного сектора України //Економіка і прогнозування.  2003.  №3.
16. Петерсон М. Доречність регіоналізму в європейському контексті: деякі проблемні аспекти/ Нова Україна і нова Європа: час зближення. – Л.: Літопис, 1997. – 230 с.
17. Політична економія: Навч. Посібник/ Г.А. Оганян та ін. – К.: МАУП, 2003.
18. Проді Романо. Задум об’єднаної Європи. Пер.з італ.- К.,2002.
19. Ружмон Дені де. Відкритий лист до Європейців // Європа у грі. Шанс Європи. Відкритий лист до Європейців. – Львів, 1998.
20. Саблук П.Т. Основні мотиви щодо вступу України до Світової організації торгівлі //Економіка АПК.  2002.  № 10.
21. Світова економіка: Підручник/А.С.Філіпенко, О.І.Рогач, О.І.Шнирков та ін. – К.:Либідь, 2000.
22. Тодоров І. Україна на шляху до європейської та євроатлантичної спільноти. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – 268с.
23. Угода про вільну торгівлю між Україною та Європейським Союзом: інвестиційний клімат. Аналітична записка. – К.: Міжнародний центр перспективних досліджень. – 2006. – 17с.
24. Угрин Л. Інтеграційні процеси: міжнародний аспект. – Львів, 2003.
25. Фергюсон Йел. Глобальное общество в конце двадцатого столетия// Международные отношения: социологические подходы. – М., 1998.
26. Фомін С. Розширення ЄС: момент істини для України// Політика і час. – 2004. - № 7-8. – С. 44-50.
27. Цыганков П.А. Международные отношения. – М., 1996.
28. Эрлих А.Р. Современные мировые системы в анализе Йохана Галтунга // Социально-политические науки. – 1992. – № 2-3.
29. http://www.ukraine-eu.mfa.gov.ua/eu/ua/551.htm
ПродавецЕлена Симоненко
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Зовнішні економічні зв’язки України з країнами Південної Європи

  Вступ 3 Розділ 1. Зовнішньоекономічні зв’язки у світовому господарстві 5 1.1 Сутність та складові зовнішньоекономічних зв’язків 5 1.2 Види зовнішньоекономічних зв‘язків 7 1.3 Світовий досвід регулювання зовнішньоекономічних зв‘язків 9 Розділ 2. Аналіз зовнішньоекономічних зв’язків України з країнами Південної Європи 13 2.1. Аналіз відносин з Іспанією Італією та іншими Південними Європейськими країнами 13 2.2. Структура зовнішньоекономічних зв‘язків 18 2.3. Оцінка ефективності зовнішньоекономічних зв‘язків 21 Розділ 3. Основні проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв‘язків України з країнами Південної Європи 25 3.1. Проблеми реалізації зовнішньоекономічних зв‘язків України з країнами Південної Європи 25 3.2. Шляхи розвитку зовнішньоекономічних зв‘язків з країнами Південної Європи 26 Висновки 29 Список використаних джерел 31
 • Контрольна міжнародні економічні відносини

  1. Сучасні міжнародні економічні відносини: види та особливості 3 2. Поняття валютної системи та її основні елементи 9 3. Охарактеризувати міжнародні торгівельні відносини між двома або кількома країнами (на Ваш вибір) і зробити висновок про те яка з теорій міжнародної торгівлі домінує у цих торгівельних взаємозв'язках 13 Література 19
 • ЕКОНОМІЧНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ КРАЇНАМИ СНД

  ВСТУП 3 Розділ 1. Загальна характеристика економічних взаємовідносин країн СНД 5 1.1. Відносини України із Росією 5 1.2. Зовнішньоекономічні зв'язки пострадянских країн 15 Розділ 2. Інтеграційні відносини країн СНД 19 2.1 Співробітництво України з країнами-учасницями СНД 19 2.2 Вільна торгівля в рамках СНД 26 Розділ 3. Перспективи взаємовідносин України з СНД 29 ВИСНОВКИ 34 Список використаної літератури 37 ДОДАТКИ 38
 • Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з країнами Близького Сходу

  Вступ 2 1. Загальна характеристика економічних відносин України з країнами Близького Сходу 3 2. Міжнародні економічн е співробітництвоУкраїни з країнами Близького Сходу в енергетичній галузі 7 3. Передумови активізації зовнішньоекономічного співробітництва між Україною та країнами Близького Сходу 11 Висновки 14 Література 15
 • Економічне співробітництво між Україною та СНД

  Вступ Розділ 1. Загальна характеристика взаємовідносин України з СНД 1.1. Відносини України із Росією 1.2. Зовнішньоекономічні зв'язки з пострадянскими країнами Розділ 2. Інтеграційні відносини України з країнами СНД 2.1 Співробітництво з країнами-учасницями СНД 2.2 Вільна торгівля в рамках СНД Розділ 3. Перспективи взаємовідносин України з СНД Висновки Список використаної літератури Додатки
 • Зовнішньоекономічне співробітництво України з країнами сусідами

  Вступ 3 1. Співробітництво України і ЧЕС 4 2. Економічні відносини України з країнами ЄврАзЕС, СНД, ЕС 6 3. Взаємовідносини України з єврорегіонами «Карпати» та «Буг» 11 Висновок 15 Список використаної літератури 16
 • Зовнішньо-економічні зв'язки України і США

  Вступ Розділ 1. Зовнішньоекономічні відносини як фактор інтеграції України в світовий економічний простір 1.1. Механізми зовнішньоекономічних зв'язків 1.2. Основні напрямки економічної інтеграції України в систему міжнародної економіки Розділ 2. Міжнародні економічні зв’язки України і США 2.1. Потенціал розвитку економічного співробітництва між Україною і США 2.2. Основні форми економічного співробітництва України і США Розділ 3. Проблеми і перспективи становлення зовнішньоекономічних зв’язків України і США Висновки та пропозиції Список використаної літератури Додатки
 • Міжнародні валютно-фінансові зв’язки і рух капіталу ОАЕ

 • Науково-технічний потенціал. Міжнародні трансфери

  ВСТУП.......................................................................................................................4 РОЗДІЛ 1. Поняття науково-технічного потенціалу України...............................8 1.1. Український та світовий досвід здійснення науково-технічної діяльності...........................................................8 1.2. Державне регулювання науково-технічної діяльності................15 РОЗДІЛ 2. Особливості включення науково-технічного потенціалу в міжнародні науково-технічні зв язки..............................................22 2.1. Поняття міжнародного науково – технічного обміну та його міжнародне і державне регулювання...................................22 2.2. Особливості економіки трансферу технологій............................36 2.3. Типологічні ознаки та форми міжнародного комерційного трансферу...............................................................44 РОЗДІЛ 3. Сучасний стан науково-технічного потенціалу України та перспективи його включення у міжнародні науково- технічні зв язки.....................................................................................57 3.1. Матеріальна база, наукові кадри та інтелектуальний продукт України..............................................................................57 3.2. Напрямки розвитку науково-технічної діяльності в економіці України...........................................................................72 3.3. Перспективи науково-технічного співробітництва України із країнами Азії.................................................................77 ВИСНОВКИ..............................................................................................................90 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ.................................96 ДОДАТКИ...............................................................................................................100
 • Західноєвропейська інтеграція і її основні проблеми

  Вступ 1. Інтеграція як форма міждержавного співробітництва 2. Участь України у інтеграційних процесах, їх роль та значення 3. Економічні зв’язки України з європейськими країнами 4. Сучасні проблеми інтеграції України до світової співдружності 5. Визначення перспектив впливу євроінтеграційних процесів на регіональний розвиток Висновки Список використаної літератури Додатки

©: 2011-2018 infoworks.ru