Заказать реферат

Курсовая: Інтеграційні процеси та їх вплив на розвиток регіональної економіки України (ID:40739)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Інтеграційні процеси та їх вплив на розвиток регіональної економіки України (Код работы:40739)

Информация о работе Раздел: Международная экономика
Вид работы: Курсовая
Объем: 47 стр.
Цена: 128 грн.
Код работы (ID): 40739
Добавлена: 22.11.2009
Просмотров: 1140
СодержаниеВступ
1. Загальна характеристика світових інтеграційних процесів, їх суть, види, типи та форми
2. Чинники та фактори, що впливають на розвиток процесів світової економічної інтеграції
3. Вплив інтеграції на сучасну систему світових господарських зв'язків
4. Вплив інтеграційних процесів на розвиток регіональної економіки України
5. Зовнішньоекономічна діяльність України
6. Проблеми, перспективи розвитку інтеграції України
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
Литература1. Бабанін О. Деякі проблеми розвитку зовнішньої торгівлі України // Зовнішня торгівля. - 2000. - № 1. – С. 12-14.
2. Білозубенко В.С. Участь України в регіональних інтеграційних процесах в умовах глобалізації// Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2006. — 20 с.
3. Білорус О.Г., Лук'яненко Д.Г. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія. - К., 2001. – 300с.
4. Гаврилюк О. В., Румянцев А. П. Економічна інтеграція в сучасно¬му світі. — К.: Наукова думка, 1991. — 400 с.
5. Дзьобко А.Б. Можливості і шляхи входження України у Європейську спільноту. - К.: Знання, 2000. - 29 с.
6. Жаліло Я. Європейська інтеграція України та формування основ інноваційної моделі розвитку // Вісник НБУ. - 2003. - № 10. – С. 14-17.
7. Їжак О. Шлях України до ЄС: адаптація чи розвиток?/ http://eu.prostir.ua/library/554/469.htm
8. Кінах А. Стратегія ривка на шляху інтеграції у світове економічне співтовариство// Дзеркало тижня. - 2003. - № 42 – С. 8.
9. Кіш Є. Новий кордон – нова модель відносин. Інтеграція країн Центральної Європи до ЄС: Геополітичні наслідки для України// Політика і час. – 2004. - № 6. – С. 65-73.
10. Кашпір Р. Фінансово-економічні умови і окремі проблеми монетарної інтеграції нових членів ЄС// Економіка України. – 2004. - № 1. – С.64-70.
11. Клиновий Д.В., Чернюк Л.Г. Економіка та розвиток регіонів (областей)України. – К.: ЦУЛ, 2002. = 620с.
12. Копійка В., Шинкаренко Т. Європейський Союз: заснування і етапи становлення. – К.: Видавничій дім “Ін Юре”, 2001. – 448 с.
13. Кульчинський Р. Україна із СОТовою економікою” // Галицькі контракти. - 2003. -№ 13. – С. 12-14.
14. Куц Ю. Геополітичні аспекти етноконфліктів і національна безпека / вісник Нац. Ун-ту внутр. Справ. – 2001. – Вип. 14. – С. 104-106.
15. Міжнародні економічні відносини: система регулювання міжна¬родних економічних відносин / А. С. Філіпенко, І. В. Бураковський, В. С. Будкін та ін. — К.: Либідь, 1994. — 254 с.
16. Осташко Т.О. Приєднання до СОТ: перспективи і загрози для аграрного сектора України //Економіка і прогнозування.  2005.  № 3. – С. 26.
17. Пашков М., Чалий В. Україна і розширення ЄС: проблеми, наслідки, перспективи// Дзеркало тижня. - 2001. - № 45. – С. 4.
18. Петерсон М. Доречність регіоналізму в європейському контексті: деякі проблемні аспекти/ Нова Україна і нова Європа: час зближення. – Л.: Літопис, 1997. – 230 с.
19. Політична економія: Навч. Посібник/ Г.А. Оганян та ін. – К.: МАУП, 2003. – С. 440с.
20. Розширення Європейського союзу: вплив на відносини України з центральноєвропейськими сусідами. – К., 2004. – 359с.
21. Саблук П.Т. Основні мотиви щодо вступу України до Світової організації торгівлі //Економіка АПК.  2002.  № 10. – С. 26-28.
22. Світова економіка: Підручник/А.С.Філіпенко, О.І.Рогач, О.І.Шнирков та ін. – К.:Либідь, 2000. – 400с.
23. Силіна Т., Крістофер Паттен „Євросоюз не буде глухим і німим із приводу того, що відбувається в Україні” // Дзеркало тижня. - 2003. - № 44. – С. 8.
24. Стеченко Д. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика. – К.: Вікар, 2002. – С. 332с.
25. Тодоров І. Україна на шляху до європейської та євроатлантичної спільноти. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – 268с.
26. Угрин Л. Інтеграційні процеси: міжнародний аспект. – Львів, 2003. – 143с.
27. Фомін С. Розширення ЄС: момент істини для України// Політика і час. – 2004. - № 7-8. – С. 44-50.
28. Чернюк Л., Клиновий Д. “Економіка регіонів (областей) України”. – К.: ЦУЛ, 2002.
29. Чумаченко Н.Г. Теоретичні основи регіональної еко¬номіки. — К.: Вікар, 1997.
30. http://www.ukraine-eu.mfa.gov.ua/eu/ua/551.htm
ПродавецЕлена Симоненко
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Сучасні теорії регіональної економічної інтеграції стан тенденції розвитку і суперечності

  Вступ 3 1. Сучасні теорії регінональної економічної інтеграції 6 1.1. Місце економічної інтеграції в процесі інтернаціоналізації господарського життя 6 1.2. Інтеграційні процеси регіонального типу 9 2. Сучасні тенденції розвитоку регіональної економічної інтеграції 12 2.1. Функціонування Європейського Союзу як інтеграційного угруповання 12 2.2. Інтеграційні процеси Східної Європи 16 3. Шляхи регіональної економічної інтеграції України 22 Висновок 30 Список використаної літератури 32 Метою дослідження є аналіз сучасних теорій регіональної економічної інтеграції, стану, тенденції розвитку.
 • Інтеграційні процеси

  Вступ 3 1. Становлення та розвиток інтеграційних процесів в Європі 4 2. Інтеграційні пріоритети країни на європейському ринку 6 3. Інтеграційні пріоритети України як фактор формування ринкових стратегій 7 Висновок 10 Список використаної літератури 11Вступ 3 1. Становлення та розвиток інтеграційних процесів в Європі 4 2. Інтеграційні пріоритети країни на європейському ринку 6 3. Інтеграційні пріоритети України як фактор формування ринкових стратегій 7 Висновок 10 Список використаної літератури 11
 • Інтеграційні процеси в Європі та Україні

  Вступ 3 1. Становлення та розвиток інтеграційних процесів в Європі 4 2. Інтеграційні пріоритети країни на європейському ринку 6 3. Інтеграційні пріоритети України як фактор формування ринкових стратегій 8 4. Етапи проведення інтеграційної політики України 11 Висновок 13 Список використаної літератури 14Вступ 3 1. Становлення та розвиток інтеграційних процесів в Європі 4 2. Інтеграційні пріоритети країни на європейському ринку 6 3. Інтеграційні пріоритети України як фактор формування ринкових стратегій 8 4. Етапи проведення інтеграційної політики України 11 Висновок 13 Список використаної літератури 14
 • Інтеграційні проценси Лат. Америки

  Вступ 3 1. Інтеграційні процеси у Латинській Америці 4 2. Інтереси України в Латинській Америці 8 Висновок 12 Список використаної літератури 15 Вступ 3 1. Інтеграційні процеси у Латинській Америці 4 2. Інтереси України в Латинській Америці 8 Висновок 12 Список використаної літератури 15
 • Розвиток регіональної економіки в Польщі

  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ОСНОВНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ 7 1.1. Економіка Польщі після Другої світової війни 7 1.2. Основні концепції регіональної політики Польщі 9 1.3. Макроекономічна ситуація Польщі на фоні Європейського Союзу 13 2. РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ В ПОЛЬЩІ І ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ 19 2.1. Регіональний розвиток економіки 19 2.2. Особливості відмінностей регіонального розитку 25 3. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ПОЛЬСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НА 2007-2013 Р.Р. 33 ВИСНОВКИ 42 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 45 ДОДАТКИ 48
 • Вплив інтеграційних обєднань на ровитолк МЕВ

  Вступ 3 Розділ І. Поняття економічної інтеграції та її рівні 5 1.1. Економічна інтеграція як поняття 5 1.2. Рівні міжнародної економічної інтеграції 7 1.3. Особливості сучасної економічної інтеграції 10 Розділ ІІ. Європейські інтеграційні процеси 13 2.1. Утворення та розвиток Європейської економічної інтеграції 13 2.2. Специфіка інтеграції східноєвропейських країн 16 2.3. Умови та передумови загальноєвропейської економічної інтеграції 20 Розділ ІІІ. Інтеграція України в сучасну міжнародну економічну систему 22 3.1. Об’єктивна необхідність та умови інтеграції України в сучасну міжнародну економічну систему 22 3.2. Внутрішньо- та зовнішньоекономічні чинники включення України у міжнародну економічну систему 24 3.3. Стратегічні напрями інтернаціоналізації української економіки 27 Висновки 29 Список використаної літератури 31Вступ 3 Розділ І. Поняття економічної інтеграції та її рівні 5 1.1. Економічна інтеграція як поняття 5 1.2. Рівні міжнародної економічної інтеграції 7 1.3. Особливості сучасної економічної інтеграції 10 Розділ ІІ. Європейські інтеграційні процеси 13 2.1. Утворення та розвиток Європейської економічної інтеграції 13 2.2. Специфіка інтеграції східноєвропейських країн 16 2.3. Умови та передумови загальноєвропейської економічної інтеграції 20 Розділ ІІІ. Інтеграція України в сучасну міжнародну економічну систему 22 3.1. Об’єктивна необхідність та умови інтеграції України в сучасну міжнародну економічну систему 22 3.2. Внутрішньо- та зовнішньоекономічні чинники включення України у міжнародну економічну систему 24 3.3. Стратегічні напрями інтернаціоналізації української економіки 27 Висновки 29 Список використаної літератури 31
 • Характеристика регіональної структури економіки України

  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РЕГІОНІВ 4 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНИХ РАЙОНІВ УКРАЇНИ 9 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ 12 ВИСНОВКИ 16 ЛІТЕРАТУРА 17
 • Вплив інтеграційних обєднань на ровитолк МЕВ

  "Вступ 3 Розділ І. Поняття економічної інтеграції та її рівні 5 1.1. Економічна інтеграція як поняття 5 1.2. Рівні міжнародної економічної інтеграції 7 1.3. Особливості сучасної економічної інтеграції 10 Розділ ІІ. Європейські інтеграційні процеси 13 2.1. Утворення та розвиток Європейської економічної інтеграції 13 2.2. Специфіка інтеграції східноєвропейських країн 16 2.3. Умови та передумови загальноєвропейської економічної інтеграції 20 Розділ ІІІ. Інтеграція України в сучасну міжнародну економічну систему 22 3.1. Об’єктивна необхідність та умови інтеграції України в сучасну міжнародну економічну систему 22 3.2. Внутрішньо- та зовнішньоекономічні чинники включення України у міжнародну економічну систему 24 3.3. Стратегічні напрями інтернаціоналізації української економіки 27 Висновки 29 Список використаної літератури 31"
 • Сутність і особливості міжнародної економічної інтеграції

  Вступ Розділ 1. Сутність міжнародної економічної інтеграції 1.1. Природа та особливості сучасного міжнародного інтеграційного процесу 1.2. Система світового господарства та міжнародна регіональна інтеграція 1.3. Місце транснаціональних корпорацій у міжнародній торговій політиці Розділ 2. Інтеграційні процеси в Західній Європі 2.1. Поняття та сутність інтеграційних процесів 2.2. Сучасні інтеграційні процеси в Західній Європі 2.3. Значення та перспективи розвитку інтеграційних процесів в Західній Європі Розділ 3. Перспективи участі України у міжнародних економічних інтеграційних процесах 3.1. Новий розвиток стосунків між Україною та ЄС після президентських виборів 2004 року 3.2. Перспективи співробітництва України в іншими інтеграційними угрупуваннями Висновки Список використаної літератури Додатки
 • Державна політика регіонального розвитку у ході становлення ринкової економіки

  Вступ 1. Наукові основи державної політики регіонального розвитку у ході становлення ринкової економіки 1.1. Сутність, мета та завдання державної регіональної економічної політики 1.2. Основні принципи державної регіональної економічної політики України 1.3. Механізм реалізації державної регіональної економічної політики та його складові 2. Особливості державної політики регіонального розвитку України на сучасному етапі 2.1. Інституційне забезпечення регіональної політики 2.2. Органи місцевої влади та самоврядування 2.3. Міжбюджетні відносини 2.4. Комунальна власність 2.5. Інвестиційний клімат в Україні та інвестиційна привабливість регіонів 2.6. Транскордонне співробітництво 3. Напрями вдосконалення механізмів регулювання регіонального розвитку 3.1. Підвищення ефективності використання потенціалу 3.2. Підвищення ролі малого і середнього підприємництва 3.3. Активізація міжрегіональної економічної інтеграції 3.4. Адміністративно-територіальна реформа 3.5. Розвиток системи муніципального фінансового контролю в Україні Висновки Список використаних джерел Додатки

©: 2011-2020 infoworks.ru