Заказать реферат

Курсовая: Конституційно правовий статус органів місцевого самоврядування: питання теорії та практики (ID:41146)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Конституційно правовий статус органів місцевого самоврядування: питання теорії та практики (Код работы:41146)

Информация о работе Раздел: Конституционное право
Вид работы: Курсовая
Объем: 45 стр.
Цена: 100 грн.
Код работы (ID): 41146
Добавлена: 09.01.2010
Просмотров: 1508
СодержаниеЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………………4
Розділ 1
Теоретичні аспекти дослідження рівня конституційно-правового
статусу органів місцевого самоврядування в Україні
1.1 Поняття місцевого самоврядування та його основні елементи…………....…6
1.2 Конституційно-правовий статус сільських, селищних та міських рад…..…10
1.3 Конституційно-правовий статус обласних та районних рад………………...18
1.4 Конституційно-правовий статус сільського,
селищного та міського голови…………………………………………………….20
1.5 Конституційно-правовий статус виконавчих органів
сільських, селищних, міських, районних у містах рад………………………..…23
Розділ 2
Проблеми та шляхи удосконалення реалізації конституційно-правових
положень щодо статусу органів місцевого самоврядування
2.1 Питання конституційно-правових засад взаємовідносин
держави і органів місцевого самоврядування. Пріоритетні завдання………….28
2.2 Проблема реформування органів місцевого самоврядування.
Недоліки існуючої системи на прикладі м.Донецька……………………………33
2.3 Умови ефективності та функціонування конституційно-правового
механізму реалізації повноважень органів місцевого самоврядування………..37
Висновки……………………………………………………………………………41
Перелік використаних джерел…………………………………………………….44
ЛитератураПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.– К.: Преса України, 2007.– 80 с.
2. Закон України №280/97–ВР від 21 травня 1997 р. «Про місцеве самоврядування в Україні» // ВВР України.–2007.– №24.– Ст. 170.
3. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня
2004 р. № 586-XIV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005.-№20-21, ст.190.
4. Аксакова Р.М. Проблеми конституційно-правового статусу районних у містах Рад //Держава та регіони. Серія Право.-2008.-№2.-С.12-15.
5. Батанов О.В. Актуальні проблеми конституційно-правової відповідальності в місцевому самовряд. //Держ. та регіони. Серія Право.-2005.-№1.-С.39-50.
6. Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогільний М.В. Місцеве самоврядування в Україні. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2007. – С.32-42.
7. Борденюк В. Деякі аспекти співвідношення держав. управління і місцевого самовряд. в контексті реформи адміністративного права //Вісн. Укр. Акад. державного управління при Президентові України. – 2008.- № 1.-С.23-31.
8. Борденюк В. Конституційно-правові аспекти організації влади у м.Донецьку //Вісник Конституційного Суду України.-2007.-№.3.-С.49-59.
9. Борденюк В. Місцеве самоврядування в механізмі держави: конституційно-правовий аспект //Право України.-2007.-№4.-С.12-17.
10. Борденюк В. Місцеве самоврядування як форма децентралізації державної влади: конституційно-правовий аспект //Вісник Національної академії державного управління при Президентові України.-№2007.-№4.-С.420-431.
11. Вікул Ю.Г. Конституційний процес та формування сучасної моделі місцевого самоврядування //Стратегічні пріоритети.-2008.-№2.-С.16-21.
12. Державне управління в Україні: централізація і децентралізація / За ред. Н.Р.Нижник. – К.: УАДУ, 2006.-285с.
13. Європейська Хартія місцевого самоврядування.// Бюллетень законодавства і юридичної практики України. – 2006. – №10.– С.10-17.
14. Задорожня Г.В. Форми роботи постійних комісій місцевих Рад:теорія і практика //Часопис Київського університету права.-2007.-№1.-С.66-71.
15. Калиновський Б. Державні гарантії здійснення конституційних принципів місцевого самоврядування в Україні //Право України.-2005.-№9.-С.15-18.
16. Коваленко А.А. Конституційно-правове регулювання місцевого самовряд. в Україні: питання теорії та практики. – К.: Довіра,2007. – С.17-38с.
17. Конституция Республики Польша от 2 апреля 1997 г. – Варшава: Бюро по исследованиям и экспертным заключениям: канцелярия сейма, 2001. – 104 с.
18. Конституційне право України: Підручник / За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: Наукова думка, 2006. – С.638-652.
19. Кравченко В.В., Пітцик М.В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні: Навч. посібник. – К.: Арарат-Центр, 2005.-422с.
20. Лаврик В. Місцеве самоврядування в Україні: більше запитань, ніж відповідей // Право України. – 2006. – №7. – С.42-43.
21. Прієшкіна О.В. Конституційно-правові гарантії місцевого самоврядування України: питання правового регулювання //Часопис Київського університету права.-2009.-№4.-С.58-62.
22. Територіальна організація влади в Україні / За заг. ред. П.П. Зайця. – К.: Ін Юре, 2005. – 928 с.
23. Ткачук А., Агронофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід: Посіб. – К.: Заповіт, 2007. – 186 с.
24. Шахматова Т. Органи місцевої влади у світлі другого етапу конституційної реформи //Вісник Академії правових наук України.-2006.-№3.-С.52-60.
25. Шкабаро В.М. Аналіз нормативно-правової бази, що визначає конституційно-правовий статус міста в Україні //Часопис Київського університету права.-2008.-№3.-С.116-120.
26. Шкабаро В.М. Проблеми конституційно-правової відповідальності органів міської влади //Науковий вісник Дніпропетровського університету внутрішніх справ.-2008.-№2.-С.99-108.
ПродавецТатьяна Савлук
Примечание от продавца работы № карточки Приватбанк 6762 4620 3945 0801
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права

  ПЛАН ВСТУП………………………………………………………………………...с. 3 1. Поняття, основні принципи органів місцевого самоврядування як суб’єктів адміністративного права. Система місцевого самоврядування……….…….с. 5 2. Територіальна громада, як первинний елемент системи місцевого самоврядування…………………………………………………………..……с. 20 3. Правовий статус органів місцевого самоврядування ……………….…...с. 24 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...с. 35 ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………….с. 37
 • Компетенція органів і посадових осіб місцевого самоврядування

  Вступ 3 1. Система місцевого самоврядування в Україні 7 2. Порядок утворення органів місцевого самоврядування 13 3. Компетенція органів місцевого самоврядування 17 4. Правовий статус та компетенція посадових осіб органів місцевого самоврядування 22 Висновки 32 Література 35
 • Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні

  Вступ 3 Розділ І. Теоретичні концепції місцевого самоврядування 6 1. Поняття місцевого самоврядування 6 2. Світовий досвід місцевого самоврядування 17 3. Сучасна практика – зміст місцевого самоврядування 26 Розділ ІІ. Основні засади організації місцевого самоврядування в Україні 32 1. Система місцевого самоврядування 32 2. Повноваження органів місцевого самоврядування 39 3. Порядок формування та організація роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування 53 Висновок 70 Література 72
 • Становлення органів самоорганізації населення, як елемент державної політики в галузі місцевого самоврядування

  Вступ 3 1. Державна політика в галузі місцевого самоврядування 5 1.1 Визначення державної політики в галузі місцевого самоврядування 5 1.2 Суб’єкти державної політики в галузі місцевого самоврядування 7 1.3 Етапи державної політики в галузі місцевого самоврядування 13 1.4 Органи самоорганізації населення в контексті державної політики в галузі місцевого самоврядування 28 2. Статус органів самоорганізації населення 31 2.1 Значення закону України „Про органи самоорганізації населення” в механізмі реалізації права на здійснення місцевого самоврядування 31 2.2 Правовий статус органів самоорганізації населення 33 3. Основні напрямки вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює функціонування органів самоорганізації населення 51 3.1 Деякі проблемні моменти законодавства з питань самоорганізації населення 51 3.2 Перспективні напрямки вдосконалення нормативно-правової бази, яка регулює функціонування органів самоорганізації населення 56 Висновки та пропозиції 65 Список використаної літератури 70 Додатки 76
 • Конституційний статус місцевого самоврядування

  Вступ 3 1. Поняття місцевого самоврядування та його принципи 4 2. Система органів місцевого самоврядування та їх повноваження 5 3. Організаційно-правова та матеріально-фінансова основи місцевого самоврядування та його гарантії 8 Висновок 14 Список використаної літератури 15
 • ПОНЯТТЯ І ПРЕДМЕТ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

  ВСТУП 4 Розділ 1. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні 6 Розділ 2. Повноваження місцевих органів самоврядування 14 Розділ 3. Конституційні засади взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування 28 ВИСНОВКИ 34 Список використаної літератури 36
 • Поняття і предмет місцевого самоврядування

  ВСТУП 4 Розділ 1. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні 6 Розділ 2. Повноваження місцевих органів самоврядування 14 Розділ 3. Конституційні засади взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування 28 ВИСНОВКИ 34 Список використаної літератури 36
 • КОНСТИТУЦІЙНІ ПРИНЦИПИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні: поняття, принципи та функції 5 Розділ 2. Компетенція та повноваження місцевих органів самоврядування 12 Розділ 3. Конституційні засади взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування 22 Розділ 4. Гарантії та захист прав місцевого самоврядування 27 ВИСНОВКИ 30 Список використаної літератури 32
 • Конституційно-правова регламентація об'єктного складу місцевого самоврядування в Україні

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМАТИВО-ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ОБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 9 1.1. Поняття суб’єктно-об’єктного складу місцевого самоврядування в Україні 9 1.2. Нормативно-правова регламентація об'єктного складу місцевого самоврядування 19 РОЗДІЛ ІІ. РОЛЬ КОМПЕТЕНЦІЇ В СТАНОВЛЕННІ ОБ'ЄКТНОГО СКЛАДУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 32 2.1. Поняття компетенції місцевого самоврядування й органу місцевого самоврядування 32 2.2. Конституційно-правова регламентація компетенції органів місцевого самоврядування 40 РОЗДІЛ ІІІ. РОЛЬ МІСЦЕВОГО ГОСПОДАРСТВА В НОРМАТИВНО-ПРАВОВІЙ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ОБЄ’КТНОГО СКЛАДУ МІСЦЕВОГО САМОРЯДУВАННЯ 53 3.1. Поняття, елементний склад місцевого господарства і стан його нормативно-правової регламентації 53 3.2. Вплив місцевого господарства на формування об'єктного складу місцевого самоврядування. 65 ВИСНОВКИ 76 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 80
 • Конституційна модель місцевого самоврядування в зарубіжних країнах

  ВСТУП 3 1.ПОНЯТТЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. 4 2. СИСТЕМИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. 7 3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. 11 ВИСНОВКИ 16 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 17

©: 2011-2020 infoworks.ru