Заказать реферат

Диплом: Соціально-економічні ефекти справляння податку з доходів фізичних осіб (ID:41215)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Соціально-економічні ефекти справляння податку з доходів фізичних осіб (Код работы:41215)

Информация о работе Раздел: Налоги
Вид работы: Диплом
Объем: 107 стр.
Цена: 500 грн.
Код работы (ID): 41215
Добавлена: 02.02.2010
Просмотров: 1093
СодержаниеВступ..................................................................................................................3
Розділ 1. Теоретико-організаційні засади податку з доходів фізичних осіб……………………………………………………………………………………6
1.1. Сутність податку з доходів фізичних осіб у податковій системі держави……………………………………………………………………………….6
1.2. Становлення ПДФО в Україні в умовах ринкової трансформації економіки……………………………………………………………………………16
1.3. Соціально-економічні передумови реформування податку з доходів фізичних осіб……………………………………………………………………......27
Висновки до розділу 1………………………………………………………36
Розділ 2. Пріоритети оподаткування доходів фізичних осіб…………38
2.1. Структурно-логічна модель оподаткування доходів фізичних осіб...38
2.2. Уроки реформування податку з доходів фізичних осіб……………...50
2.3. Бюджетна роль та фіскальні перспективи ПДФО…………………….59
Висновки до розділу 2………………………………………………………70
Розділ 3. Шляхи удосконалення оподаткування доходів самозайнятих осіб…………………………………………………………………………………..72
3.1. Напрями модернізації ПДФО в концепції оптимального оподат-кування……………………………………………………………………………...72
3.2. Світовий досвід оподаткування фізичних осіб та його використання в Україні………………………………………………………………………………82
3.3. Вирішення проблем ухилення від сплати податку з доходу фізичних осіб в Україні в умовах економічної кризи……………………………………….91
Висновки до розділу 3……………………………………….........................98
Висновки…………………………………………………………………...100
Список використаної літератури……………………………………….107
Литература1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.16.
2. Закон України „Про податок з доходів фізичних осіб” // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 37, ст.308
3. Закон України "Про систему оподаткування" // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 39, ст.510
4. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про систему оподаткування» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 21, ст.130
5. Закон України «Про податок на додану вартість» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 21, ст.156
6. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 4, ст. 28
7. Закон України «Про фіксований сільськогосподарський податок» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 5-6, ст.39
8. Закон України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 47, ст.648
9. Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 20, ст. 82
10. Закон Української РСР “Про прибутковий податок з громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства” // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 31, ст.439
11. Закон Української РСР “Про підвищення соціальних гарантій для трудящих” // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 32, ст.458
12. Закон України „Про тимчасове делегування Кабінету Міністрів України повноважень видавати декрети в сфері законодавчого регулювання” // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 2, ст.6
13. Закон України “Про порядок застосування Закону України “Про тимчасове зупинення повноважень Верховної Ради України“ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 2, ст. 7
14. Закон України „Про внесення доповнення до Конституції (Основного Закону) України” від 21 квітня 1993 р. № 3224-ХП
15. Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва»

...

65. Теліцина О. Розвиток оподаткування в Україні: ретроспективний аналіз // Податки і бізнес, 2004. №11, с. 22-24.
66. Тропіна В. Податок з доходів фізичних осіб: новий закон - нові питання // Фінанси України, 2008. №6, с. 31-32.
67. Ференс О. Особливості оподаткування доходів фізичних осіб // Право України (укр.).- 2005.- № 4.- C.61-64
68. Фролова Н.Б. Пропорційний податок з доходів: особливості та досвід використання // Фінанси України (укр.).- 2005.- № 10.- C.34-42
69. Химичева Н.И. Налоговое право: Учебник. – М.: Изд-во БЕК, 2007. – 336 с.
70. Цыганюк Ю. Как изменится порядок расчета начислений и удержаний из заработной платы // Бухгалтерская неделя. – 2009. – № 4. – С.11-18.
71. Чернецька О. В., Шилінгов В. С. Правові системи сучасності. — Ірпінь, 2008. — 102с.
72. Щербак В. Світові моделі оподаткування // Економіка України (укр.).- 2009.- № 11.- C.21-28
73. Щербанюк О. В. Громадянин як суб'єкт податкових правовідносин. - Чернівці: Рута, 2008. — 278 с.
74. Яроцька Т.Р. Шляхи вдосконалення системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні / Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. – Національний університет державної податкової служби України. – Ірпінь, 2007.
75. www.zakon.rada.gov.ua
76. www.ukrstat.gov.ua
77. www.treasury.gov.ua
ПродавецВладимир Мацек
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Прибутковий податок з громадян

  Вступ 3 1. Прибутковий податок з громадян, його правова регламентація 4 1.1 Платники податку з доходів фізичних осіб 4 1.2 Ставки податку з доходів фізичних осіб 5 1.3 Податкові соціальні пільги 6 1.4 Порядок нарахування, утримання і сплати податку з доходів фізичних осіб до бюджету 8 Висновок 10 Література 11
 • Податок з доходів фізичних осіб

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи податків як регулятора доходів фізичних осіб 6 1.1 Сутність податків, їх функції та поділ за класифікаційними ознаками 6 1.2 Податкова система та принципи її побудови 16 1.3 Характеристика системи оподаткування фізичних осіб в Україні 24 Розділ 2. Особливості оподаткування доходів фізичних осіб в Україні 42 2.1 Податкове регулювання доходів фізичних осіб 42 2.2 Прогнозування надходжень податку з доходів фізичних осіб 56 2.3 Перспективи розвитку бюджетно-податкової політики 71 Розділ 3. Напрями покращення податкового регулювання доходів фізичних осіб 74 3.1 Фінансові санкції за порушення податкового законодавства 74 3.2 Досвід зарубіжних країн в системі податкового регулювання 80 3.3 Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства 89 Висновки 94 Список використаних джерел 97 Додатки 103
 • Оподаткування доходів населення

  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 5 1.1. Причини виникнення та розвиток прибуткового оподаткування громадян 5 1.2. Організаційно–правові засади оподаткування доходів фізичних осіб 13 2. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ДІЮЧОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ГРОМАДЯН 17 2.1. Механізм оподаткування доходів громадян 17 2.2. Місце доходів фізичних осіб у Зведеному бюджеті Україні 26 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 30 3. 1. Закордонний досвід оподаткування доходів громадян 30 3.2. Проблеми оподаткування доходів фізичних осіб в Україні 36 ВИСНОВКИ 40 ЛІТЕРАТУРА 42 ДОДАТКИ 44
 • Контрольна з податкової системи

  1. Порядок обліку платників податку 2 2. Порядок нарахування та терміни сплати податку на прибуток підприємства 6 3. Визначення сукупного оподаткованого доходу при нарахуванні податку з доходів із фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю 10 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 12
 • ПРЯМІ ПОДАТКИ ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ

  РОЗДІЛ 2 ПРЯМІ ПОДАТКИ ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ 2.1. Структура доходів державного бюджету та місцевих бюджетів та роль прямого оподаткування у формуванні доходної частини бюджетів. 2.2 Аналіз стану сплати прямих податків в Україні протягом 2008-2010 років, недоліки в справлянні цих платежів. 2.3. Особливості справляння в Україні податку на прибуток підприємств та податку з доходів фізичних осіб
 • 1. Плата за спеціальне використання водних ресурсів 3 2. Порядок врахування податкового кредиту при сплаті податку з доходів фізичних осіб 6 Задача 9 Список використаної літератури 101. Плата за спеціальне використання водних ресурсів 3 2. Порядок врахування податкового кредиту при сплаті податку з доходів фізичних осіб 6 Задача 9 Список використаної літератури 10
 • Порядок оподаткування доходів фізичних осіб (3 розділ дипломної роботи)

  порядок оподаткування доходів фізичних осіб на підприємстві ТОВ Гросс-Трейд
 • Порядок відкриття поточних рахунків фізичних осіб в національній валюті і іноземних валютах. Основні операції за цими рахунками, їх облік

  Вступ 3 1. Види рахунків фізичних осіб та загальні засади їх відкриття 5 1.1. Сутність та види рахунків фізичних осіб 5 1.2. Загальні положення щодо відкриття рахунків фізичних осіб 6 1.3 Загальні положення стосовно ідентифікації клієнтів-фізичних осіб при відкритті банківських рахунків 8 2. Порядок відкриття та здійснення операцій за поточними рахунками фізичних осіб в національній валюті і іноземних валютах 11 2.1. Порядок відкриття поточних рахунків фізичних осіб в національній валюті і іноземних валютах 11 2.2. Порядок відкриття поточних рахунків юридичними особами на користь фізичних осіб 15 2.3. Особливості відкриття поточних рахунків фізичних осіб для зарахування доходів з джерелом їх походження з України, що виплачуються фізичній особі-нерезиденту іншою фізичною особою-нерезидентом 17 2.4. Порядок використання коштів за поточними рахунками фізичних осіб 18 3. Облік операцій за поточними рахунками фізичних осіб 30 Висновки 37 Література 39 Додатки 41
 • Податок з доходів фізичних осіб

  Податок з доходів фізичних осіб 2 Список використаних джерел 13
 • Оподаткування фізичних осіб

  Зміст 2 Вступ 3 1. Податкова система України: функціонування та особливості 6 1.1 Податки як засіб формування державного бюджету 6 1.2 Оподаткування фізичних осіб як складова податкової системи 25 1.2 Законодавче регулювання оподаткування фізичних осіб 31 2. Аналіз практики функціонування податків з фізичних осіб України 41 2.1.1. Оподаткування фізичних осіб як складова податкової системи 41 2.1.2 Аналіз ставок єдиного податку в залежності від виду діяльності СПД 46 2.1.3 Оподаткування фізичних осіб (СПД) – платників фіксованого податку 53 2.2. Аналіз податкових надходжень з фізичних осіб до державного бюджету 2003-2004 рр. 60 2.3 Аналіз податкових умов діяльності фізичних осіб, що працюють за різними схемами оподаткування 68 3. Шляхи вдосконалення оподаткування фізичних осіб 75 3.1 Реформування податкової системи 75 3.2 Проблема збільшення зарплати та нарахування на зарплату 81 Висновки 90 Список використаної літератури 92Зміст 2 Вступ 3 1. Податкова система України: функціонування та особливості 6 1.1 Податки як засіб формування державного бюджету 6 1.2 Оподаткування фізичних осіб як складова податкової системи 25 1.2 Законодавче регулювання оподаткування фізичних осіб 31 2. Аналіз практики функціонування податків з фізичних осіб України 41 2.1.1. Оподаткування фізичних осіб як складова податкової системи 41 2.1.2 Аналіз ставок єдиного податку в залежності від виду діяльності СПД 46 2.1.3 Оподаткування фізичних осіб (СПД) – платників фіксованого податку 53 2.2. Аналіз податкових надходжень з фізичних осіб до державного бюджету 2003-2004 рр. 60 2.3 Аналіз податкових умов діяльності фізичних осіб, що працюють за різними схемами оподаткування 68 3. Шляхи вдосконалення оподаткування фізичних осіб 75 3.1 Реформування податкової системи 75 3.2 Проблема збільшення зарплати та нарахування на зарплату 81 Висновки 90 Список використаної літератури 92

©: 2011-2019 infoworks.ru