Заказать реферат

Курсовая: Правовий статус іноземців в Україні (ID:41350)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Правовий статус іноземців в Україні (Код работы:41350)

Информация о работе Раздел: Право
Вид работы: Курсовая
Объем: 34 стр.
Цена: 60 грн.
Код работы (ID): 41350
Добавлена: 15.02.2010
Просмотров: 887
СодержаниеВступ
1. Поняття «іноземців» та види іноземців
2. Правовий статус іноземних громадян та осіб без громадянства
3. Правова регламентація режиму іноземців в Україні
4. Правовий статус біженців
5. Особливості відповідальності іноземців в Україні
Висновки
Список використаних джерел
ЛитератураСписок використаних джерел:

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР
2. Закон України “Про правовий статус іноземців”// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 23, ст.161, Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1807-III ( 1807-14) від 08.06.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.318 N 2247-III ( 2247-14) від 18.01.2001, ВВР, 2001, N 13, ст.66)
3. Постанова Кабінету Міністрів “Про затвердження Порядку оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на працевлаштування в Україні” від 1 листоп. 1999 р. № 2028 // Уряд. кур’єр. - 1999. - 8 груд. - ("Орієнтир". - № 48. - С. 6.).
4. Постанова Кабінету Міністрів ”Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на території України” від 28 січ. 1997 р. № 79 // Уряд. кур’єр. - 1997. - 6 лют. - С.8.
5. Наказ державного комітету у справах охорони державного кордону України ” Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації іноземців та їх паспортних документів у пунктах пропуску через державний кордон” N 773 від 24.12.2001(Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 січня 2002 р. за N 5/6293)
6. Указ Президента України від 15 червня 2001 р. N 435 "Про додаткові заходи щодо реалізації права людини на свободу пересування і вільний вибір місця проживання".
7. Постанова Кабінету Міністрів України “Правила в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію” від 29 грудня 1995 р. N 1074
8. Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні. Затверджене Указом Президента України від 10.06.93 р. № 198/93.
9. Тимчасове положення про умови і порядок оформлення іноземним громадянам дозволів на працевлаштування в Україні: Затверджено наказом Мінпраці від 5 трав. 1993 р. № 27 // Право України. - 1996. - № 2-3. - С. 124-126.
10. Правила в’їзду іноземців в Україну, і виїзду з України і транзитного проїзду через її територію : Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29 груд. 1995 р. № 1074 // Закон і бізнес. - 1996. - 21 лют. - Б-ка "З і Б". - № 83. - С. 26-30.
11. Бритченко С., Андрієнко В. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні // Пробл. міграції. - 1999. - № 1 (8). - С. 2-13.
12. Бурлака П., Палко В. Відповідальність іноземців за порушення порядку перебування в Україні // Пробл. міграції. - 1998. - № 2. - С. 44-46.
13. Вайнагій І.І. Удосконалення законодавства України про правовий статус іноземців в контексті розвитку законодавства країн Європи // Концепція розвитку законодавства України: Матеріали наук.-практ. конф., травень 1996 р. , Київ. - К., 1996. - С. 109-111.
14. Ковалишин І. Правовий статус біженців в Україні як вид правового статусу іноземців// Право Украъни. – 2001. - № 2. – С. 39-43.
15. Колпаков В. Адміністративна деліктоздатність іноземців: проблеми регулювання відповідальності// Jurisprudentia. Інтернет-вид@ння «Юриспруденція on-line»/ http://www.law.lviv.ua/
16. Кондратюк С. Правовий статус іноземців // Закон і бізнес. - 1995. - 25 жовт. - С. 6.
17. Копиленко О. Закон України «Про біженців»: економічне підґрунтя правових дефініцій // Вісник Академії правових наук України. — 2000. — № 3. — С. 16—25.
18. Котюк В. О.: Основи держави і права. Навчальний посібник.- 3-тє вид., доп. і перероб.- К.: Атіка, 2001.- 432 с.
19. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник. - Вид. 3-тє, виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2004- 512 с.
20. Кузьменко О.В. Адміністративно-правова протидія нелегальній міграції в Україні. — Дніпропетровськ, 2001. – 240с.
21. Марочкін І.Є., Червякова О.Б. Проблеми застосування законів України "Про біженців" та "Про правовий статус іноземців" // Пробл. законності: Респ. міжвід. наук. зб. - Х., 1998. - Вип. 33. - С. 107-112.
22. Соколецька К.М. Щодо цивільно-правового статусу іноземних громадян в Україні // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2001. – Спецвипуск. С. 234-237.
23. Соколецька К.М.Правосуб’єктність іноземних громадян в Україні // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. – Вип. – С.118-122.
ПродавецЕлена Симоненко
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні

  Вступ ....................................................................... 3 1. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні ...................................... 5 1.2. Поняття право- та дієздатності іноземців та осіб без громадянства ............................................ 5 1.2. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні .................................... 7 2. Права та обов’язки іноземців та осіб без громадянства в Україні .................. 13 2.1. Основні права, свободи та обов’язки іноземців ... 13 2.2. Правові режими, що надаються іноземцям для реалізації їхніх прав та обов'язків ................. 17 2.3. Відповідальність іноземців та осіб без громадянства .................................................. 20 3. В'їзд в Україну і виїзд з України ........................ 24 Висновки ................................................................ 30 Список використаних джерел та літератури ... 33
 • Правовий статус іноземців

  "ВСТУП 3 І. ПОНЯТТЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ІНОЗЕМЦІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ЇХ ПРИНЦИПИ 5 ІІ. ОСНОВНІ ПРАВА, ОБОВ`ЯЗКИ ТА СВОБОДИ ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНІ 13 ІІІ. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ТА СВОБОД ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНІ 18 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28"
 • Правовий статус біженців

  Вступ 3 1. Адміністративно-правовий статус іноземців 4 1.1. Правові режими іноземців 4 2.2. Права і обов’язки іноземців 6 2.3. В'їзд в Україну і виїзд з України 10 2.4. Відповідальність іноземців за правопорушення та захист їх прав 12 2. Особливий адміністративно-правовий статус біженців 16 2.1. Загальна характеристика терміну „біженець” 16 2.2. Права та обов’язки біженців 19 Висновок 25 Список використаної літератури 26
 • Правовий статус іноземців

  Вступ 3 Розділ І Правовий статус іноземців 5 1.1. Поняття іноземців 5 1.2. Особливості правового статусу іноземців 7 Розділ ІІ. Елементи правового статусу іноземців в Україні 12 2.1. Інститут правового статусу іноземців у правовій системі України 12 2.2. Права та свободи іноземців в Україні 18 Розділ ІІІ. Тенденції щодо удосконалення правового статусу іноземців 22 Висновок 28 Список використаної літератури 30Вступ 3 Розділ І Правовий статус іноземців 5 1.1. Поняття іноземців 5 1.2. Особливості правового статусу іноземців 7 Розділ ІІ. Елементи правового статусу іноземців в Україні 12 2.1. Інститут правового статусу іноземців у правовій системі України 12 2.2. Права та свободи іноземців в Україні 18 Розділ ІІІ. Тенденції щодо удосконалення правового статусу іноземців 22 Висновок 28 Список використаної літератури 30
 • Правовий статус іноземців

  Вступ 3 Розділ І Правовий статус іноземців 5 1.1. Поняття іноземців 5 1.2. Особливості правового статусу іноземців 7 Розділ ІІ. Елементи правового статусу іноземців в Україні 12 2.1. Інститут правового статусу іноземців у правовій системі України 12 2.2. Права та свободи іноземців в Україні 18 Розділ ІІІ. Тенденції щодо удосконалення правового статусу іноземців 22 Висновок 28Список використаної літератури 30Вступ 3 Розділ І Правовий статус іноземців 5 1.1. Поняття іноземців 5 1.2. Особливості правового статусу іноземців 7 Розділ ІІ. Елементи правового статусу іноземців в Україні 12 2.1. Інститут правового статусу іноземців у правовій системі України 12 2.2. Права та свободи іноземців в Україні 18 Розділ ІІІ. Тенденції щодо удосконалення правового статусу іноземців 22 Висновок 28Список використаної літератури 30
 • Правовий режим іноземців

  Вступ 3 1.Поняття “іноземець” та види іноземців 4 2. Правовий режим іноземних громадян та осіб без громадянства 5 3. Правова регламентація режиму іноземців в Україні 10 4. Правовий статус біженців 12 5. Особливості відповідальності іноземців в Україні 24 Висновок 29 Список використаної літератури 31Вступ 3 1.Поняття “іноземець” та види іноземців 4 2. Правовий режим іноземних громадян та осіб без громадянства 5 3. Правова регламентація режиму іноземців в Україні 10 4. Правовий статус біженців 12 5. Особливості відповідальності іноземців в Україні 24 Висновок 29 Список використаної літератури 31
 • Міжнародний туризм і право

  1. Правовий статус туриста і міжнародного подорожуючого 3 2. Національне законодавство щодо статусу іноземців 5 3. Правовий статус іноземців при міжнародному переміщенні 7 Список літератури 10
 • Статус туриста

  1. Правовий статус туриста та міжнародного подорожуючого 3 2. Національне законодавство щодо статусу іноземців 7 3. Правовий статус іноземців при міжнародному переміщенні 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 181. Правовий статус туриста та міжнародного подорожуючого 3 2. Національне законодавство щодо статусу іноземців 7 3. Правовий статус іноземців при міжнародному переміщенні 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 18
 • Правовий статус іноземців та осіб без громадянства

  Вступ …………………………………………………………………3 1. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства …………….4 1.1. Поняття "іноземці", засади їх правового статусу та основні права, свободи та обов'язки …………………………………………………………….. 4 1.2.В'їзд іноземців в Україну і виїзд з України ……………………………….. 8 2. Реєстрація іноземців та осіб без громадянства Міністерством закордонних справ України …………………………………………10 2.1. Реєстрація іноземців та осіб без громадянства при тимчасовом прибуванні на території України …………………………………………….. 13 Висновок ……………………………………………………………...15 Список використаної літератури ……………………………………16 Додаток 1 ……………………………………………………………..17 Додаток 2 ……………………………………………………………..18 Додаток 3 ……………………………………………………………..20 Додаток 4 ……………………………………………………………..21
 • Правовий режим іноземців

  Вступ 3 1. Правовий режим іноземців та осіб без громадянства 5 2. Правовий статус біженців України як вид правого статусу іноземців 10 3. Адміністративна деліктоздатність іноземців: проблеми регулювання відповідальності 21 Висновок 32 Список виокристаної літератури 34Вступ 3 1. Правовий режим іноземців та осіб без громадянства 5 2. Правовий статус біженців України як вид правого статусу іноземців 10 3. Адміністративна деліктоздатність іноземців: проблеми регулювання відповідальності 21 Висновок 32 Список виокристаної літератури 34

©: 2011-2020 infoworks.ru