Заказать реферат

Контрольная: Політична влада (Тема 6) (ID:41580)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Політична влада (Тема 6) (Код работы:41580)

Информация о работе Раздел: Политология
Вид работы: Контрольная
Объем: 25 стр.
Цена: 50 грн.
Код работы (ID): 41580
Добавлена: 17.02.2010
Просмотров: 657
Просмотр
«Політична влада (Тема 6)»
СодержаниеЗміст
Вступ 3
1. Сутність і специфіка політичної влади 4
2. Основні концепції політичної влади 12
3. Політична влада як засіб стабільності у суспільстві 18
Висновки 23
Список використаної літератури 24
ЛитератураСписок використаної літератури
1. Гелей С. Політологія: Навчальний посібник/ Степан Гелей Степан Рутар. - 5-є вид. перероб. і доп.. - К.: Знання 2004. - 645 с.
2. Дробінка І. Г. Політологія: Навчальний посібник/ І. Г. Дробінка Т. М. Кришталь Ю. В. Підгорецький Мін-во освіти і науки України. - К.: Центр учбової літератури 2007. - 289 с.
3. Іщенко М. Політологія: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Черкаський національний ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси : Видавництво ЧНУ 2004. — 387с.
4. Кирилюк Ф. Політологія Нової доби: Посібник для студ. вищ. навч. закл./ Федір Кирилюк . - К.: Академія 2003. - 303 с.
5. Кузь О. Політологія: Навч. посібник / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ХНЕУ 2004. — 340с.
6. Обушний М. Політологія: Довідник/ Микола Обушний Анатолій Коваленко Олег Ткач За ред. Ми-коли Обушного КНУ ім. Т. Г.Шевченка. - К.: Довіра 2004. - 599 с.
7. Політологія: Навчальний посібник/ Валентина Штанько Наталія Чорна Тетяна Авксентьєва Лідія Тіхонова Мін-во освіти і науки України Науково-методичний центр вищої освіти. - 2-є вид. перероб. і доп.. - К.: Фирма ИНКОС : Центр учбової літератури 2007. - 287 с.
8. Політологія: Академічний курс: Підручник/ Л. М. Герасіна В. С. Журавський М. І. Панов та ін. М-тво освіти і науки України. - 2-ге вид. перероб. і доп.. - К.: ВД Ін Юре 2006. - 519 с.
9. Політологія: терміни поняття персоналії схеми таблиці: Навчальний словник-довідник для студентів вищих закладів освіти/ Укл.: В.М. Піча Н.М. Хома Наукова ред. В.М. Пічі. - К.: Каравела Львів: Новий Світ-2000 2001. - 311 с.
10. Холод В. Політологія: Навчальний посібник/ Володимир Холод . - Суми: Університетська книга 2001. - 405 с.
11. Шляхтун П. Політологія: Теорія та історія політичної науки: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ Петро Шляхтун Ред. В. М. Куценко. - К.: Либідь 2002. – 573 с.
Дополн. информация3388
Рік написання: 2008
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 8-050-3-310-310; или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Політична влада

  Зміст 1. Концепція поділу влади. 3 2. Влада і власність, їх єдність і взаємообумовленість. 5 3. Політична влада в сучасній Україні, її характеристика та особливості. 8 4. Джерела легітимності політичної влади. 10 Література 13
 • Політична влада в сучасній Україні, їх характеристика та особливості

  1. Загальна характеристика політичної влади 3 2. Політична влада в Україні 6 Список використаної літератури 12
 • Політична влада в Україні

  ПЛАН ВСТУП………………………………………………………………………..…с. 3 1. Сутність та специфіка політичної влади…………………………….…..…с. 4 2. Основні концепції політичної влади………………………...…………...…с. 7 3. Політична влада як засіб стабільності у суспільстві………..……………с. 10 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...с. 19 ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………….с. 20
 • Політична державна влада - поняття, співвідношення, механізм реалізації

  Вступ...................................................................................................................3 Розділ 1. Місце і роль держави у політичній системі та здійсненні державної влади..............................................................5 Розділ 2. Політична влада і політичні відносини...........................................7 Розділ 3. Політична організація суспільства.................................................12 Розділ 4. Співвідношення державної і політичної влади. Політичний режим в Україні...........................................................19 Висновки............................................................................................................25 Список використаної літератури.....................................................................27
 • Поняття політичної влади та режиму

  1. Політика як соціальне явище. Особа як суб’єкт політики 3 2. Політична влада 5 3. Політична система 8 4. Політичний режим 10 5. Політичний процес і політична діяльність 12 Список використаної літератури 171. Політика як соціальне явище. Особа як суб’єкт політики 3 2. Політична влада 5 3. Політична система 8 4. Політичний режим 10 5. Політичний процес і політична діяльність 12 Список використаної літератури 17
 • Легітимність політичної влади України

  ВСТУП 1 1. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА 2 2. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА 4 3. ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ 5 4. ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС 7 5. ПОЛІТИЧНІ ВІДНОСИНИ 9 6. ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 10 ВИСНОВКИ 11 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 12
 • Політична система суспільства

  Вступ Розділ 1. Поняття політичної системи суспільства Розділ 2. Політична влада і політичні відносини Розділ 3. Політична організація суспільства. Політичний режим Висновки Список використаної літератури
 • Політична система суспільства

  Вступ Розділ 1. Поняття політичної системи суспільства Розділ 2. Політична влада і політичні відносини Розділ 3. Політична організація суспільства Розділ 4. Політичний режим Висновки Список використаної літератури
 • Політична влада і мораль: теоретичні підходи до взаємозв’язку і реальний стан

  Вступ 3 1. Базові риси моралі 5 2. Політика і державна влада 5 3. Проблеми сумісності сучасної політичної влади і моральності 6 4. Новий обрис моралі в сучасному українському суспільстві та політиці 12 Висновок 15 Список літератури 16
 • Політична система суспільства

  Вступ Розділ 1. Поняття політичної системи суспільства Розділ 2. Політична влада і політичні відносини Розділ 3. Політична організація суспільства Розділ 4. Політичний режим як елемент політичної системи суспільства Висновки Список використаної літератури

©: 2011-2020 infoworks.ru