Заказать реферат

Курсовая: Становлення та розвиток соціальної правової держави України (ID:41698)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Становлення та розвиток соціальної правової держави України (Код работы:41698)

Информация о работе Раздел: Уголовное право и процесс
Вид работы: Курсовая
Объем: 24 стр.
Цена: 60 грн.
Код работы (ID): 41698
Добавлена: 17.02.2010
Просмотров: 1189
Просмотр
«Становлення та розвиток соціальної правової держави України»
СодержаниеВступ 2

І. Становлення світової та української політичної думки про основні засади соціальної правової держави 4

ІІ. Розвиток України як соціальної правової держави 8

2.1 Соціальна правова держава як необхідна умова забезпечення життєдіяльності українського демократичного суспільства 8

2.2 Особливості розвитку України як соціальної правової держави 12

2.3 Становлення демократичного суспільства в Україні на засадах базових цінностей соціальної правової держави 19

Висновки 22

Список використаних джерел 24
Литература1. Конституція України від 28 червня 1996 р.
2. Коваль О.А. Поняття і ознаки соціальної держави як суспільно-політичного ідеалу сучасності. // Законодавство України: науково-практичні коментарі. - 2005. - № 12. - С.3-8.
3. Кравченко В.В. Конституційне право України. - К.: Атіка 2004.
4. Машталер В. Основи конституційного ладу України. - Кам янець-Подільський: Абетка 2003.
5. Погорілко В.Ф. Конституційне право України. - К.: Знання 2002.
6. Скрипнюк О. Принципи соціальної та правової держави: єдність чи конфрантація ? // Людина і політика. - 2001. - № 1. - С.137 - 143.
7. Скуратівський В. Правовий вимір діяльності соціальної держави її правові та соціальні складові проблеми та суперечності життєдіяльності українського суспільства. // Вісн. Нац. академіїї держ. управління при Президентові України. - 2007. - № 4. - С.184-192.
8. Співак В.М. Поняття та цінності соціальної правової держави // Держава і право. Зб. наук. праць. Вип. 7. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України 2000. - С. 466-476.
9. Співак В.М. Концепція правової держави в історії політичної думки // Актуальні проблеми політики. Зб. наук. праць. Вип. 9. - Одеса: Одеська нац. юрид. академія 2000. - С. 264-268.
10. Стецюк П.Б. Основи теорії конституції та конституціоналізму. - Львів: Астролябія 2004.
11. Фрицький О.Ф. Конституційне право України. - К.: Юрінком Інтер 2006.
12. Шаповал В. Конституційна категорія соціальної держави. // Право України. - 2004. - №5. - С.14 - 19.
13. Шевченко А.Г. Конституційне право. - Львів.: Заграва 2003.
14. Якубенко В. Принципи соціальної держави // Право України. - 2002. - № 6. - С.33-38
Дополн. информация3462
Рік написання: 2008
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 8-050-3-310-310; или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Виникнення і розвиток ідеї правової держави її культурна цінність

  Вступ 3 1. Ідея правової держави як загальнолюдська цінність 5 2. Поняття правової держави її правова сутність 12 2.1 Ознаки правової держави 12 2.2. Функції правової держави 18 2.3. Формування теоретичних основ правової держави 21 3. Погляди сучасних дослідників держави і права на проблему правової держави 26 3.1. Погляди вчених на правову культуру, як на основний засіб формування правової держави 26 3.2. Погляди вчених на діалектичну єдність суперечностей правової і соціальної держави 30 Висновки 43 Список використаної літератури: 46
 • Правова держава: основні погляди і концепції

  ПЛАН ВСТУП…………………………………………………………………………..с. 3 РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВОВУ ДЕРЖАВУ……..с. 5 1.1. Становлення ідей правової держави…………………………………...…с. 5 1.2. Поняття, основні ознаки і визначення правової держави……………….с. 9 РОЗДІЛ ІІ. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ. КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ…………………………………..с. 19 2.1. Суть і соціальне призначення правової держави……………………….с. 19 2.2. Поняття і ознаки соціальної правової держави………………………...с. 26 РОЗДІЛ ІІІ. МІСЦЕ ОСОБИ У ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ. ПРАВОВА ДЕРЖАВА УКРАЇНА……………………………………………………….с. 29 3.1. Особа і правова держава…………………………………………………с. 29 3.2. Тенденції розвитку правової держави в Україні…………………….…с. 34 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...с. 38 ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………………с. 40
 • СОЦІАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЦІННІСТЬ ДЕРЖАВИ

  В С Т У П Р О З Д І Л 1 Загальна характеристика поняття соціальної держави 1.1. Виникнення та розвиток концепції соціальної держави 1.2. Поняття соціальної держави 1.3. Принципи соціальної держави Р О З Д І Л 2 Соціальна сутність і цінність держави 2.1. Цінність держави 2.2. Ознаки соціальної держави 2.3. Функції та завдання соціальної держави Р О З Д І Л 3 Соціальне призначення держави як політична реальність 3.1. Моделі соціальної держави 3.2. Соціальне призначення держави в Західній Європі 3.3. Проблеми розвитку України як соціальної держави В И С Н О В К И СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
 • СОЦІАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЦІННІСТЬ ДЕРЖАВИ

  В С Т У П Р О З Д І Л 1 Загальна характеристика поняття соціальної держави 1.1. Виникнення та розвиток концепції соціальної держави 1.2. Поняття соціальної держави 1.3. Принципи соціальної держави Р О З Д І Л 2 Соціальна сутність і цінність держави 2.1. Цінність держави 2.2. Ознаки соціальної держави 2.3. Функції та завдання соціальної держави Р О З Д І Л 3 Соціальне призначення держави як політична реальність 3.1. Моделі соціальної держави 3.2. Соціальне призначення держави в Західній Європі 3.3. Проблеми розвитку України як соціальної держави В И С Н О В К И СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
 • Зміст конституційного принципу правової держави

  Вступ 3 1. Становлення ідеї правової держави 4 2. Поняття та ознаки правової держави 6 3. Сучасне розуміння теорії правової держави 10 Висновки 12 Бібліографія 14
 • ВИНИКНЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Етапи, форми, моделі становлення і проблеми періодизації історії соціальної роботи 5 1.1. Історичні передумови соціальної роботи 5 1.2. Становлення і розвиток соціальної роботи 10 Розділ 2. Становлення та розвиток соціальної роботи в Україні 16 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 31
 • ВИДАТНІ ЮРИСТИ УКРАЇНИ ПРО РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ФОРМУВАННІ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

  Вступ Розділ І. Правова держава як гарант прав і свобод людини очима українських юристів 1.1. Становлення правової держави та системи в Україні в історичній ретроспективі 1.2. Поняття та основні принципи правової держави 1.3. Взаємовідносини правової держави та громадянського суспільства Розділ ІІ. Юридична думка України про роль держави у формуванні правової системи 2.1. Правова держава в публікаціях юристів України як головна умова формування правової системи 2.2. Правова система України та її формування на початковому етапі незалежності 2.3. Проблеми розбудови української державності на сучасному етапі Висновки Список використаної літератури
 • Проблеми та перспективи становлення правової держави та громадського суспільства в Україні

  Вступ 3 1.Поняття та основні риси правової держави 4 2. Основні тенденції становлення та розвитку громадянського суспільства в Україні 5 3. Шляхи розбудови правової держави в Україні 10 Висновки 14 Бібліографія 15
 • Шляхи формування правової держави в Україні

  ВСТУП. 3 1. ІДЕЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ, ЯК ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКА ЦІННІСТЬ ТА ЇЇ РОЗВИТОК. 5 2. ОЗНАКИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ. 14 3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ. 19 ВИСНОВКИ. 22 Л І Т Е Р А Т У Р А 23
 • Принципи соціальної справедливості у кримінальному праві

  Вступ 2 Розділ І Поняття та розвиток правових принципів соціальної справедливості 3 1.1. Становлення принципів соціальної справедливості 3 1.2. Розвиток принципів соціальної справедливості в сучасних умовах 7 1.3. Принципи соціальної справедливості в правовому аспекті держави 9 Розділ ІІ Принципи соціальної справедливості в системі кримінального права України 16 2.1. Принцип справедливості та його конкретизація у кримінальному праві 16 2.2. Особливості принципів соціальної справедливості в системі кримінального права 22 2.3. Дія принципів соціальної справедливості у кримінальному законодавстві 24 Висновки 28 Список використаних джерел 29

©: 2011-2018 infoworks.ru