Заказать реферат

Контрольная: Комерційний кредит (ID:42024)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Комерційний кредит (Код работы:42024)

Информация о работе Раздел: Деньги и кредит
Вид работы: Контрольная
Объем: 15 стр.
Цена: 50 грн.
Код работы (ID): 42024
Добавлена: 17.02.2010
Просмотров: 867
Просмотр
«Комерційний кредит»
СодержаниеЗміст
Вступ 3
1. Сутність та поняття комерційного кредиту 4
2. Різновиди комерційного кредиту його позитивні та негативні наслідки 6
3. Механізм комерційного кредиту 11
Висновки 13
Список використаної літератури 15
ЛитератураСписок використаної літератури
1. Єпіфанов А. Операції комерційних банків: Навчальний посібник/ Анатолій Єпіфанов Наталія Маслак Іван Сало. - Суми: Університетська книга 2007. - 522 с.
2. Коваленко М. Операції сучасного комерційного банку: Навч. посіб./ Микола Коваленко Владлен Білінкіс Лідія Сухомлин . - Херсон: ОЛДІ-плюс 2006. - 467 с.
3. Михайловська І. М. Гроші та кредит: Навчальний посібник/ І. М. Михайловська К. Л. Ларіонова. - Львів: Новий Світ-2000 2006. - 431 с.
4. Романова М. І. Основи банківської справи/ М. І. Романова Ж. В. Устюгова М-во освіти і науки України Академія муніципального управління. - К.: Центр навчальної літератури 2007. - 164 с.
5. Фінанси: Навчальний посібник/ Володимир Загорський Ольга Вовчак Ігор Благун та ін.. - К.: Знання 2006. - 247 с.
Дополн. информация3683
Рік написання: 2008
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 8-050-3-310-310; или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Комерційний кредит і вексельний обіг

  Вступ 4 1. Комерційний кредит – його сутність та роль у функціонуванні економіки країни 8 1.1. Поняття комерційного кредиту та механізм розрахунків 8 1.2. Історія виникнення та роль комерційного кредиту у діяльності підприємств 11 1.3. Комерційний кредит на сучасному етапі 14 2. Види та основні особливості використання комерційного кредиту 15 2.1. Врахування векселів 15 2.2. Видача позичок до запитання під забезпечення векселів та рефінансування 19 2.3. Рефінансування та форфеттінг 22 3. Аналіз кредитних операцій банку за допомогою вексельного обігу 26 3.1. Задача аналізу вексельних операцій комерційного банку та його інформаційне забезпечення 26 3.2. Економічна експертиза наданих векселів 29 3.3. Аналіз доходів, отриманих банком при здійсненні операцій з векселями. 33 3.4. Аналіз ефективності операцій з векселями 36 Висновки 38 Список літератури 39
 • Залучені джерела фінансування

  ВСТУП 3 1. СТРУКТУРА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 5 2. КОШТИ ВІД ПРОДАЖУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 9 3. КОМЕРЦІЙНИЙ КРЕДИТ 15 4. БАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТ 18 5. ІПОТЕКА 21 6. ЛІЗИНГ 23 7. ФАКТОРИНГ 33 ВИСНОВКИ 38 ЛІТЕРАТУРА 39-40
 • 4. Роль грошей у період переходу економіки до ринкових відносин 3 22. Комерційний кредит та перспективи його розвитку в Україні 6 Список використаної літератури 134. Роль грошей у період переходу економіки до ринкових відносин 3 22. Комерційний кредит та перспективи його розвитку в Україні 6 Список використаної літератури 13
 • 4. Роль грошей у період переходу економіки до ринкових відносин 3 22. Комерційний кредит та перспективи його розвитку в Україні 6 Список використаної літератури 134. Роль грошей у період переходу економіки до ринкових відносин 3 22. Комерційний кредит та перспективи його розвитку в Україні 6 Список використаної літератури 13
 • Класифікація форм та видів кредиту

  Зміст Вступ 3 1. Комерційний кредит 4 2. Банківський кредит та його види 6 3. Державний кредит та його види 11 4. Класифікація видів міжнародного кредиту 13 Висновки 14 Список використаної літератури 15
 • Комерційний кредит

  Комерційний кредит. Комерційний кредит  це товарна форма кредиту, що надається продавцями для покупців у вигляді відстрочки платежу за продані товари, надані послуги. Об’єктом комерційного кредиту слугує товарний капітал, а його суб’ктами виступають агенти товарної угоди (контракту): продавець  кредитором, а покупець  позичальником. Комерційний кредит може мати місце не тільки між продавцем та покупцем. Він широко застосовується і у взаємовідносинах підприємств-сумісників. Призначення комерційного кредиту  прискорення реалізації товарів та послуг, а також одержання додаткового прибутку у вигляді позичкового відсотка, який включено в ціну проданих товарів. В цьому привабливість комерційного кредиту для фірми-продавця. У фірми-покупця завдяки комерційному кредиту досягається тимчасова економія грошових коштів, скорочується потреба в банківському кредиті. В основі комерційного кредиту знаходяться договірні зобов’язання та господарчі зв’язки між контрагентами, які визначають умови кредитування. Наприклад, якщо покупець тимчасово неспроможний здійснити покупку за рахунок власних коштів, а продавець прагне реалізувати свій товар, то зобов’язання згідно дговору між контрагентами можуть бути виконані при умові, що товар буде проданий під боргові зобов’язання тобто з відстрочкою платежу. Кредитні відносини між контрагентами документально оформляються у вигляді комерційних векселів  зобов’язань боржника сплатити кредитору зазначену суму у визначений термін. Комерційний вексель, як правило, виступає гарантією оплати товарів і свідоцтвом про надання комерційного кредиту. Тобто вексель є документом, який формалізує фінансово-господарські відносини між кредитором та боржником на основі реальної товарної операції. Кредитні відносини перш за все грунтуються на засадах особистого довір’я між кредитором і позичальником та їх репутації на ринку. Визначальним фактором проведення кредитної операції є фінансовий стан контрагентів, оскільки розмір комерційного кредиту, з одного боку, залежить від фінансових можливостей кредитора та можливостей рефінансування тимчасово вилучених з господарського обороту обігових коштів і, з іншого,  від кредитоспроможності позичальника тобто здатності погасити заборгованість за векселем. За цих обставин комерційний кредит вважається особливо ризиковим для кредитора. Комерційний кредит обслуговує тільки процес обігу товарів і представляє собою кредит для завершення цього процесу, а тому сфера його функціонування обмежена. Водночас комерційний кредит стимулює і прискорює збут товарів і зменшує час перебування капіталу в товарній формі. Комерційний кредит має короткостроковий характер (до 1-го року), оскільки він виступає атрибутом товарообміну. Конкретні строки і р
 • К/р з фінансів

  8. Поняття облігації 3 14. Ф’ючерсні та форвардні угоди, відмінності між ними 8 25. Роль фінансових посередників на ринку фінансових послуг 10 35. Фінансові ресурси та активи комерційного банку 12 55. Комерційний кредит 13 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 16
 • Комерційний кредит і вексельний обіг

  ВСТУП 3 1 Сутність кредиту та кредитування 5 2 Основні форми, функції та принципи кредиту 12 3. Характеристика загальних умов отримання кредиту 17 4 Cутнicть та класифiкацiя активних операций банків з векселями 23 ВИСНОВКИ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39
 • Міжнародний комерційний арбітраж

  Варіант ІІ 2 1. Міжнародний комерційний арбітраж у СРСР до 1991 р. 2 2. Формування складу арбітражу 5 3. Скласти третейський запис 9 Список використаних джерел 11
 • Форми кредитування експорту та імпорту

  Вступ..................................................................................................................3 Розділ 1. Міжнародний кредит як економічна категорія..............................5 1.1. Поняття та необхідність кредитування експортно- імпортних операцій...............................................................................5 1.2. Сутність міжнародного кредиту з точки зору економічної безпеки............................................................................11 1.3. Проблеми оцінки позичальника та визначення необхідності кредитних ресурсів.......................................................19 Розділ 2. Принципи, функції та та види кредитування експорту та імпорту.........................................................................................27 2.1. Види кредитування експортно-імпортних операцій.........................27 2.2. Аналіз залучення кредитних ресурсів в підприємства України......34 Розділ 3. Форми кредитування експорту та імпорту.....................................42 3.1. Фірмовий комерційний кредит............................................................42 3.2. Банкіське кредитування експортно-імпортних операцій..................43 3.3. Форми довгострокового кредитування еспортно- імпортних операцій...............................................................................54 Висновки............................................................................................................65 Список використаної літератури.....................................................................69 Додатки...............................................................................................................74

©: 2011-2022 infoworks.ru