Заказать реферат

Контрольная: Банківська система України та особливості її формування (ID:42129)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Банківська система України та особливості її формування (Код работы:42129)

Информация о работе Раздел: Деньги и кредит
Вид работы: Контрольная
Объем: 14 стр.
Цена: 60 грн.
Код работы (ID): 42129
Добавлена: 17.02.2010
Просмотров: 1285
Просмотр
«Банківська система України та особливості її формування»
СодержаниеВступ 3
1.Банківська система України на сучасному етапі 4
2.Грошова пропозиція на ринку банківських послуг 10
Висновки 14
Список використаних джерел 15
ЛитератураСписок використаних джерел

1. Україна. Закони. Закон України «Про Національний банк України». - К 2000. - 23 с.
2. Абpамова М. А. Александpова Л. С. Финансы денежное обpащение и кpедит: Учеб. пособие / Ин-т междунаp. пpава и экономики. — М. 2006. — 135с.
3. Антонов H. Г. Пессель М. А. Денежное обpащение кpедит и банки. — М.: Финстатинфоpм 2005. — 269 [3] с.: табл.
4. Бабченко О.В. Грошово-кредитна політика в Україні: 1991 - 1999. Монографія. - Тернополь 2005. - 731 [1] с.: табл.
5. Глузман С. А. О денежно-кредитной системе в Соединенных Штатах Америки: Hоpмат.акты.- М.:[ Ось-89 ] 2004.- 239 [1]с
6. Лагутін В. Д. Гpоші та гpошовий обіг: Hавч. посібник. — К.: Знання 2000. — 168с.
7. Мишкін Фpедеpік С. Eкономіка гpошей банківської спpави і фінансових pинків: Автоpеф. дис. на здоб. наук. ступ. / [Пеp. з англ. Панчишина С. та ін. Ред. Панчишин С.]. — К.: Основи 2003. — 963 с.: іл. табл.
8. Hауменкова С. В. Пpоблемы сбалансиpованности денежного pынка Укpаины. — К.: Hаук. думка 2003. — 55 с.: ил. табл.
9. Hуpеев Р. М. Деньги банки и денежно-кpедитная политика: Учеб. пособие. — М.: Финстатинфоpм 2005. — 128 [1]с.
10. Ющенко В. А. Лисицький В. І. Гpоші: pозвиток попиту та пpопозиції в Укpаїні. — К.: Скаpби 2004. — 283 [2] с.: іл. табл.
11. Сайт НБУ - http://www.bank.gov.ua
Дополн. информация3720
Рік написання: 2008
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 8-050-3-310-310; или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Банківська система України

  План Вступ 3 1. Сучасна банківська система: суть та структура 4 2. Аналіз діяльності банківської системи в 2004 році 7 Висновок 11 Список використаної літератури 12
 • БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Банківська система: сутність, побудова та функції 4 Розділ 2. Національний банк України 15 2.1. Правовий статус 15 2.2. Основні напрями діяльності НБУ (функції) НБУ 17 Розділ 3. Комерційні банки 22 3.1. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків 22 3.2. Особливості становлення та розвитку комерційних банків в Україні 27 ВИСНОВКИ 32 Список використаних джерел 34 Додатки. 35
 • 1. Грошова система та ії елементи 3 2. Банківська система України 5 Список використаної літератури 121. Грошова система та ії елементи 3 2. Банківська система України 5 Список використаної літератури 12
 • Банківська система як інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки

  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 5 1.1. Банківська система та її економічні основи 5 1.2. Особливості побудови банківської системи 8 2. СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ РОЗВИТКУ 15 2.1. Грошово-кредитна політика НБУ на сучасному етапі 15 2.2. Розвиток банківського сектору України 19 2.3. Регулювання діяльності банків та нагляд за їх діяльністю 24 3. ОСНОВНІ ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО ТА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 28 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35
 • Банківська система України, її структура і роль у розвитку економіки

  1. Банківська система України, її структура і роль у розвитку економіки 2 Література 14 Додаток А. Показники діяльності банківської системи України 2000-2005 рр. 15
 • Банківська система України, її структура і роль у розвитку економіки

  1. Банківська система України, її структура і роль у розвитку економіки 2 Література 14 Додаток А. Показники діяльності банківської системи України 2000-2005 рр. 15
 • Банківська система як інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки

  Вступ 3 1. Теоретичні засади побудови банківської системи 5 1.1. Банківська система та її економічні основи 5 1.2. Особливості побудови банківської системи 10 2. Сучасний стан банківської системи України та проблеми її розвитку 16 2.1. Грошово-кредитна політика НБУ на сучасному етапі 16 2.2. Розвиток банківського сектору України 23 2.3. Регулювання діяльності банків та нагляд за їх діяльністю 29 3. Основні шляхи забезпечення стабільного та ефективного розвитку банківської системи України 31 Висновки 42 Список використаних джерел 44
 • Банківська система ринкового господарства

  ЗМІСТ ВСТУП 4 1. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА ЯК ІНФРАСТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 6 1.1. Сутність поняття "банківська системи", основні риси 6 1.2. Функції та механізм функціонування банківської системи 9 2. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 13 2.1. Структура банківської ситеми 13 2.2. Особливості побудови банківської системи в Україні 18 3. НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 31 3.1. Основні цілі та завдання розвитку банківської системи 31 3.2. Умови розвитку банківської системи 33 3.3. Напрямки реформування банківської системи 36 ВИСНОВКИ 45 ЛІТЕРАТУРА 47 ДОДАТКИ 49 Метою роботи є: розкрити теоретичні та практичні аспекти функціонування банківської системи в умовах розвитку ринкового господарства. Предметом роботи виступає банківська система ринкового господарства. Об’єктом роботи є інфраструктура банківської системи. Хронологічними межами роботи є 1990-2006 роки. Літературна база роботи: нормативно-законодавчі акти України, що регламентують банківську діяльність в Україні, учбові посібники, підручники з банківського менеджменту. До уваги взято праці вітчизняних і зарубіжних економістів А. Андрєєва, О.А. Костюченка, А. Крутика, С. Курінного, А.Степаненко, Л.Романенко.
 • Інфраструктура ринку

  Вступ 3 1. Ринок та його інфраструктура 4 1.1. Поняття ринкової інфраструктури 4 1.2. Елементи та функції ринкової інфраструктури 5 2. Світова ринкова інфраструктура 12 2.1. Інфраструктура міжнародної торгівлі 12 2.2. Особливості міжнародного руху капіталу та його учасники 15 2.3. Інфраструктура міжнародних кредитних відносин 18 3.Проблеми формування інфраструктури ринку в Україні 20 3.1. Податкова система України 20 3.2 Банківська система України 22 3.3. Державне регулювання ринків 27 Висновок 29 Література 31
 • Аналіз банківської системи України

  1. Банківська система України, її сутність та структура 3 2. Результати діяльності українських банків протягом 1991-2006 рр. 4 3. Перспективи розвитку банківської системи України 11 Список використаної літератури 131. Банківська система України, її сутність та структура 3 2. Результати діяльності українських банків протягом 1991-2006 рр. 4 3. Перспективи розвитку банківської системи України 11 Список використаної літератури 13

©: 2011-2021 infoworks.ru